Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

edzējusi; tomēr tas

edzējusi; tomēr tas nozīmētu laiku, kuru Tu, ak Kungs, esi nozīmējis kaut kam lielākam, nopļāpāt ar nevajadzīgām lietām! bet tikai to es vēlējos no tevis uzzināt, vai visas tās neskaitāmi daudzās zvaigznes tieši arī ir tādas pasaules, kā tā no manis redzētā?” 17. ES saku: “Jā, mans bērniņ, un vēl daudz lielāks un daudz krāšņākas! bet vai tu gan stingri tici, ka tajos nedaudzajos acumirkļos tajā zvaigznē biji ar miesu un dvēseli? Saki man to!” 18. JARA saka: “Kungs, Tu mana mīlestība, Tu mana dzīvība, tur lidojot bija četri īsi posmi. Un līdz ceturtajam posmam zvaigzne, kuru es vēl tagad ļoti labi redzu, vienmēr nemainīgi izskatījās kā zvaigzne; bet ceturtajā posmā tā kļuva tik liela, kā mūsu Saule dienā. No turienes ilga vēl tikai visīsākais acumirklis, un mēs jau bijām tajā brīnišķīgajā pasaule. No kalna, uz kura virsotnes mēs vispirms atradāmies, pēc eņģeļa ieteikuma es no zemes atdalīju vienu akmentiņu — tas ir šis mirdzošais pikucītis — un paņēmu to šeit līdz kā pierādījumu, ka es patiesi tur arī biju. Vairāk es Tev kā pierādījumu par manu tur atrašanos nevaru pavēstīt.” 137. Iekšējais veids aplūkot radību. 1. Es saku: “Tas ir pilnīgi pietiekami! Bet nu Es tev rādīšu citu veidu, kā kāds savā sirdī pilnīgs cilvēks var apceļot zvaigznes, bez kā nemaz nepazūd no šīs Zemes; bet, protams, kā liecību paņemt līdz mirdzošu akmentiņu — to tik viegli nevar! — Nu, tu apskatīji to zvaigzni, kur tu apceļoji?” 2. JARA saka: “Jā, Kungs!” 3. 3. Es saku: “Nu tad savā sirdī īsti dzīvi stādies to priekšā, kādu laiku, nenovēršot skatienu, ar savām acīm skaties turp un saki Man, kā pēc nedaudz acumirkļiem tā tev parādīsies!” 4. JARA tūlīt tā dara un pēc nedaudz acumirkļiem viņa saka: “Kungs, Kungs, Tu mans Dievs, Tu mana mīlestība, tagad es to redzu tā, kā turp lidojot to redzēju ceturtajā posmā. Tā kļūst vienmēr lielāka, un tās gaisma ir tikko panesama! Ak, tā ir briesmīgi spēcīga gaisma; bet, par laimi, tā acīm nenodara nekādas sāpes! Ai, ai, tagad viss debesjums ir tikai šausmīgi spēcīga, milzīgi vareni viļņojoša gaismas jūra! Ak Dievs, ak Dievs, cik lieli un brīnumaini ir Tavi darbi, un Tu starp šīs zemes cilvēkiem, tārpiņiem, staigā miesā kā vienkāršs, pieticīgs cilvēks. 5. Ai, ai tagad es atkal esmu uz tā paša kalna un apkārt redzu to pašu diženo un krāšņo apvidu! Es atkal redzu tos pašu tempļus, tos pašus cilvēkus un viņu skaistos dārzus. Es redzu arī ļoti skaistas puķes. Bet mazākā no tām ir lielāka, nekā kāda māja uz šīs zemes; tās gan es varētu noplūkt par piemiņu! Ak, bet nu es redzu arī visādus dzīvniekus, un es redzu arī brīnumskaistus putnus; bet arī viņi ir šausmīgi lieli! Uz milzīgajiem kokiem karājas reti lieli augļi, un es arī pamanu, ka daži cilvēki tos paņem rokās un bāž arī mutē. Nu, nu, no viena šāda bumbiera, vai kas tas arī citādi ir par augli, uz šīs Zemes tūkstoš cilvēkiem pārpilnībā būtu ko ēst veselu gadu!” 6. ES saku: “Nu ievēro, tagad tu nonāksi šīs pasaules sava veida pilsētā, saki man, kā tev tā patīk?” 7. Drīz pēc tam JARA sasit rokas virs galvas un aiz sajūsmas pilnīgi iekliedzas, teikdama: “Bet Tava Vissvētākā Vārda dēļ, tas ir tāds krāšņums, kādu neviens cilvēks vēl nekad nevarēja redzēt ne sapnī! Ak, tas ir neaprakstāmi! Kādas tempļu rindas, kādas kolonnas, kādi kupoli! Nē, nē, tāds lielums, greznums un diženums! Kungs, es lūdzu Tevi, ved mani atpakaļ, jo šī neizsakāmi pārmērīgā greznība mani nonāvētu!” 8. Kad JARA atkal ir nedaudz attapusies, viņa man jautā: “Kungs, tagad es to redzēju daudz labāk, nekā pirmīt, un es tur biju zināmā mērā tikai garīgi. Es domāju, ka mīļais, labais eņģelis, šķiet, man tikai nedaudz lika aizsapņoties, un tad šo zvaigzni arī tā parādīja.” 10. ES saku: “Nē, eņģelis tavu vēlēšanos pilnīgi izpildīja! Bet tas arī bija iespējams tikai ar tevi, jo tava sirds ir mīlestības pārpilna; bet ar katru citu cilvēku tā ko būtu pilnīgi neiespējami panākt. Un ja kāds eņģelis, ko viņš gan labi varētu, ar kādu parastu pasaules cilvēku to darītu, tad jau šāda eņģeļa tuvošanās pasaules cilvēku acumirklī nonāvētu! 11. Bet tu man pirmīt jautāji, vai visas zvaigznes esot tādas pasaules, un Es tev atbildēju ar Jā. Nu, ja tu, Mana vismīļā Jara, to vēlies, tad tādā pat veidā pārliecinies! Redzi, ja kāds pasaulīgs jauneklis bildina kādu jaunu līgavu un to dara par savu izraudzīto, tad viņš, lai tās, ko mīl, sirdi padarītu labvēlīgāku, viņas priekšā arī atklāj visus savus dārgumus; jo, ja viņu jau nevēlētos viņa personas dēļ, tad viņa tomēr viņu pieņems viņa lielo dārgumu dēļ. Un redzi, es nu tavā priekšā daru līdzīgi, lai tu reiz pasaules kārdinājumu laikā neatkrīti no maniem dārgumiem, lai tu vari saprast, ka Es tagad te nestāvu tik nabags, kā 160

mana āriene to cilvēkiem, šķiet, pavēsta. Redzi, Es nu reiz esmu tavs mīļotais un tādēļ arī nedaudz rādu no Maniem lielajiem īpašumiem!” 12. JARA saka: “Kungs, Tu mana dzīvība, ja es tādēļ vēlētos kādu zvaigzni tālāk apskatīt, lai caur to savā mīlestībā uz Tevi sevi pasargātu no neuzticības, tad man būtu žēl, ka esmu apskatījusi kādu zvaigzni, jo vienīgi Tu man esi bezgala vairāk, nekā visas neskaitāmās zvaigznes ar visiem to krāšņumiem. patiesi, lai mīlētu vienīgi tevi, man mūžam nav vajadzīgs nekas cits, kā vienīgi tu; bet vienīgi tev par prieku, ja tu to vēlies, es ļoti labprāt aplūkoju arī Tavas varas un gudrības brīnumus!” 13. Es saku: “Klausies, tu mana vismīļā Jara, Es labi redzu tavā sirdī un lasu tajā, cik ļoti tu mani mīli, un pazīstu arī tavu uzticību; bet tu nu vēl esi vairāk bērns, nekā pieaugusi meitene. Līdz šim tu vienmēr biji zem mana eņģeļa aizsardzības, un pasaules ļaunie gar tev nevarēja tuvoties; bet, kad tavi gadi būs nobriedušāki, tad tev ļaunajai pasaulei un tās baudām vajadzēs stāties pretī ar pašas spēkiem, lai caur to pēc Manas visām būtnēm uzliktas nemainīgas kārtības pati no sevis iegūsti stingru pamatu, lai tikai tad vari man patiesi tuvoties visā garā un patiesībā. Un redzi, te pasaulei ir stipra vara pār cilvēkiem, jo pasaule pa lielākai daļai tiek pārvaldīta no elles un te dvēselei tas maksā daudzas grūtos cīņas, lai tā netiktu aprīta no viņas pašas miesas un asinīm un caur to tad arī no pasaules. 14. Tavs stāvs ir ļoti skaists. Drīz pasaules jaunekļi metīs uz tevi savas acis un piedāvās tev sirdi un roku, un tev būs grūti viņiem pretoties. Bet kad tāds laiks pienāks, tad savā sirdī atceries Mani un visu, ko tu uz šīs augstienes esi dzirdējusi un redzējusi, un uzvara pār pasauli tev kļūs vieglāka!” 15. Nedaudz noskumusi, JARA saka: “Bet tev tak kopš mūžības vajag būt skaidram, vai es tev jebkad varētu kļūt neuzticīga!? Un ja Tu manī redzi kādu turpmāko neuzticību, kā Tu spēji mani mīlēt? Un vai Tu nākamai grēciniecei vari atļaut, ka viņa Tev tuvojas?” 16. Es saku: “Tas tev, Mana vismīļā Jara, vēl ir daudz par augstu! Bet aiz sevišķi lielas mīlestības pret tevi, Es tev tomēr kaut ko teikšu: Redzi, Es gan kopš mūžības, ja Es to gribu, varu visu zināt, kas ar kādu cilvēku notiks; bet, lai savos brieduma gados cilvēks varētu rīkoties pilnīgi brīvi un droši, tad uz kādu noteiktu laiku Es savas acis no viņa novēršu un nepiedalos viņa brīvajā rīcībā, izņemot, ja viņš Mani sirsnīgi lūdz viņam palīdzēt viņa brīvajā cīņā ar pasauli. Te Es atskatos uz viņu un viņam palīdzu iet pa pareizu ceļu un dāvāju viņam nepieciešamos spēkus cīņā ar pasauli. 17. Un redzi, tā Es arī par tevi negribu mest nekādu skatu nākotnē, lai tu tavā rīcībā paliec brīva; bet tā vietā Es tevi nu pamācu, lai kārdinājuma laikā tu visu to vari atcerēties. šajā laikā arī sargeņģelis tevi atstās vienu; bet kad tu ar taviem spēkiem būsi pasauli pilnīgi uzvarējusi, tad viņš atkal nāks pie tevis un visās lietās tev kalpos. vai tu, mana vismīļā Jara, to gan esi tā nedaudz sapratusi?” 138. Kāda viņpasaules pašaizliedzības skolas pasaule. 1. JARA saka: “Sapratusi es to gan esmu, bet tādēļ tā lieta man un visiem pārējiem cilvēkiem tomēr ir ļoti bēdīga, jo no tūkstošiem tikai vienam būs pilnīgs spēks pašam no sevis tā pretoties pasaulei, kā tev tas būtu patīkami!” 2. Es saku: “Bet tādēļ Es esmu nācis pasaulē, lai caur Maniem vārdiem un Maniem darbiem katram rokās dotu līdzekli, ar kuru viņš vieglām pūlēm var uzvarēt pasauli!” 3. JARA saka: “Viss jau būtu pareizi, — bet uz Zemes vēl ir ļoti daudz cilvēku, kuri no taviem vārdiem varbūt tikko tūkstoš gados kaut ko dzirdēs! Ar ko tad viņi visu laiku aizsargāsies no pasaules uzmācības? Viņi tak tāpat ir cilvēki, kā mēs, jūdi!” 4. ES saku: “Ar zemes tautām tātad ir tāpat, kā ar kāda tēva atsevišķiem bērniem. Vieni, kā pasaulē ātrāk piedzimuši, tiek no tēva citādi audzināti, nekā tie, kas pasaules gaišumu ir ieraudzījuši tikko pirms diviem, trim, četriem līdz pieciem gadiem. Vecākais dēls jau ir kļuvis vīrs, pilns spēka, un kāda meita ir precību gados; bet līdzās ir vēl pāris bērnu tavā vecumā, un trīs vēl guļ autiņos. Saki Man, vai tas no tēva gan būtu gudri, ja viņš ar bērniem šūpulī apietos tāpat, kā ar par spēcīgu vīru izaugušo dēlu!?” 5. JARA saka: “Tas no šāda tēva, protams, gan būtu ļoti dumji!” 6. ES saku: “Nu redzi, tajā tad arī ir iemesls, kādēļ dažas tautas tikai vēlāk nonāk pie Manas Mācības! Viņas tagad tai vēl nav pietiekami nobriedušas. Bet īstā laikā tās jau nobriedīs, un te viņus arī sasniegs mana Mācība. — Vai tu to saproti?” 7. JARA saka: “Ak jā, to es ļoti labi aprotu; bet kāds liktenis lielajā viņpasaulē sagaidāms šis zemes vēl nenobriedušajām tautām?” 161

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf