Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

15. Sasnieguši

15. Sasnieguši virsotni, mēs apsēdāmies uz kalnu ganību mīkstā zālāja un tur atpūtāmies, bez kā tieši iemiegot. (Mt. 15:29) 169. Par apsēstību. 1. Pēc kāda baudītās atpūtas laika PĒTERIS teica: “Kungs, es tagad jau tik daudz ko aptveru, bet apsēstību no velna, — sevišķi pie nevainīgiem bērniem, — un ka viņi no šāda viņu miesas ļauna apdzīvotāja bieži nožēlojamā kārtā tiek mocīti, to es neaptveru! Kā Tava gudrība un Tava kārtība var pielaist tādu nebūšanu! Sievas, kas mums skrēja pakaļ, meitenīte varētu būt tikko trīspadsmit, četrpadsmit gadus veca, un pēc mātes izteicieniem jau pilnus septiņus gadus no kāda velna gara katru dienu ap septiņas stundas ir tikusi mocīta tikko ticami ļaunā un sāpīgākā veidā. Kādēļ tam tā vajadzēja tikt pielaistam?” 2. ES saku: “Tās ir lietas, kuras jūsu saprāts no pamatiem vēl nevar aptvert! Bet, tā kā mēs te esam kopā pavisam netraucēti, tad Es tomēr jums par to gribu dot dažus mājienus; un tā uzklausiet mani! 3. Zeme ir divējāda veida cilvēku nesēja. Tā viena un labākā veida cilvēki jau sākotnēji nāk no augšas, zem tiem ir saprotami Dieva bērni. Bet otri, un īstenībā slikta veida, izcēlušies tikai no šīs Zemes! Viņu dvēseles zināmā veidā ir sakopojums no atsevišķām dzīvības daļiņām, kas, no Sātana ņemtas, Zemes ķermeņa masā tiek turētas gūstā kā matērija, no tās tad caur stādu valsti pāriet dzīvnieku valstī, beidzot caur daudzām dzīvnieku pakāpēm tad kā potence, sastāvoša no neskaitāmām pirmdvēseļu daļiņām, izveidojas par pasaules cilvēka dvēseli, un pie sevišķi nesvētītas pēcnācēju radīšanas tiek uzņemta sievas miesas ķermenī un tālāk, līdzīgi kā gaismas bērni no debesu garīgās sfēras, tiek dzemdētas šajā pasaulē. 4. Nu, šādi bērni, tā kā visa viņu būtība ir ņemta no Sātana, tad arī vienmēr vairāk vai mazāk ir padoti briesmām kļūt apsēstiem no kāda ļauna gara, t.i., no kāda uz šīs Zemes miesā jau reiz dzīvojuša velnišķa cilvēka melnas dvēseles, bet kas sevišķi tur visdrīzāk var notikt, kur šāda jauna, no zemes Sātana ņemta dvēsele sāk ņemt labu un Debesu virzienu. Tā kā caur to kāda dzīvības daļa atraujas no elles sfēras, tad tas visai ellei izraisa nepanesamas sāpes, tādēļ tad tā arī dara visu, lai šādu ievainojumu novērstu. 5. Tu nu, protams, jautā, kā tas tomēr var būt par iemeslu elles sāpēm, jo kādai šādai dvēselei tad tomēr vajadzētu būt neizsakāmi mazai un mazsvarīgai, kā te ir kāda cilvēka mats iepretī visam cilvēkam. Un Es tev saku, ka tas katrā ziņā ir spriests pareizi; bet satver savas miesas mazāko matiņu un rauj to ārā, un pie tam tu pamanīsi, ka pie ārā izraušanas akta sajutīsi neciešamas sāpes ne tikai matiņa vietā, bet gan visā miesā, kas tevi dzītu izmisumā, ja tas nepārtraukti turpinātos tikai vienu stundu. 6. No šī tev nu dotā paskaidrojuma tu nu vari nedaudz dziļāk saprast, kādēļ uz Zemes notiek un līdz šīs Zemes beigām notiks apsēstība. 7. Bet apsēstajam no šīs apsēstības ir arī savs neapšaubāms labums; jo kāda šāda dvēsele, kuras ķermenis no kāda velna tiek pārņemts īpašumā, caur viņas miesas mokām tiek acīmredzami apskaidrotāka un pasargāta no ļaunas ieiešanas viņas ķermenī. Bet īstā laikā tad jau nāk palīdzība no augšas, un viena pasaules dvēsele tad ir totāli iegūta debesīm. — Saki, vai tu to lietu nu esi nedaudz aptvēris?” 8. PĒTERIS saka: “Jā, Kungs, tas man jau ir kļuvis pilnīgi skaidrs, bet tad gandrīz būtu labāk, kādam tik pat smagi apsēstam vairs nepalīdzēt?” 9. ES saku: “Ja kāds nāk un lūdz palīdzību, tad tev tā viņam nav jāatrauj; jo te par to jau rūpējas Mana apdomība, ka tādos gadījumos neviens ātrāk nenonāk pie palīdzības meklēšanas, līdz pie apsētā ir tieši tas laiks, ka viņam tiek pareizi palīdzēts. Tādēļ arī nevienam meklētājam tā netiek aizturēta! — Vai tu nu saproti arī šo tieši tāpat ļoti svarīgo izskaidrojumu?” 10. PĒTERIS saka: “Jā, kungs, tādēļ vienīgi Tev visa pateicība, visa mīlestība un viss gods! Tātad pasaules lietās tomēr nav nekā, no kā dievišķās lietās informētam tūlīt nebūtu pilnīgi saredzama Dieva augstākā mīlestība un gudrība?” 11. ES saku: “Jā, tā tas ir, tādēļ arī pie visām, lai cik pretīgām parādībām uz šīs zemes jums nav jākļūst mazdūšīgiem! Jo Tēvs debesīs par to zina un vislabāk zina, kāda iemesla dēļ viņš to pielaiž! 12. Tāpat lielāka daļa slimību, kuras cilvēki pārcieš, nav nekas cits, kā aizsarglīdzekļi, lai dvēsele nekļūst viens ar miesu, kas pat pie gaismas bērniem ir ņemta no izraidītā Sātana; tikai pie gaismas bērniem starpība ir tajā, ka viņu ciešanas, kad viņu dvēsele grib kļūt miesiska, tiek noteiktas no debesīm. 196

Gan arī pasaules bērnu sāpes tiek kārtotas un pielaistas no debesīm, bet pamatā tomēr ir elles spēs, kas pasaules bērna ķermeni sajūt it kā elles pilnu daļu, jo elle tiek likta lielās sāpēs, ja caur Debesu varenu iespaidu tai no pamata tiek atrauta kāda tās kopējās dzīvības daļa! — vai nu tu izproti arī šo manu izskaidrojumu?” 13. PĒTERIS saka: “Kungs, arī šo izskaidrojumu es saprotu! Tev, kā vienmēr, mūžīgi visa mana mīlestība!” 170. Brīnumavots. 1. ES saku: “Vai jūs labi ievērojāt, ka neviens mūs neredzēja uzkāpjam šajā klanā un ka mēs šeit esam apmetušies?” 2. MĀCEKĻI saka: “Kungs, mēs visas divas stundas garajā ceļā neesam redzējuši nevienu cilvēku, bet tāpēc negribam apgalvot, ka neviens mūs nav redzējis!”, 3. ES saku: “Sieva mūs tomēr redzēja un atklāja, ka mēs šeit esam apmetušies, un tas ir pietiekami, ka rīt šajā pakalnā uzkāps tūkstoši!” 4. MĀCEKĻI saka: “Kungs, mēs neesam tik noguruši, tādēļ pēc pusnakts varbūt atstājam šo kalnu un dodamies kur citur, kur vienmēr apgrūtinošie ļaudis mūs neatradīs, un tad mēs dažas dienas varam atpūsties!” 5. ES saku: “Bet tomēr mēs dažas dienas paliekam šeit! Jo tā ir Tēva griba, ka es šeit dziedinu visādus slimus cilvēkus no viņu miesas kaitēm. Tādēļ es uz šī kalna uzturēšos pilnas trīs dienas. Un rīt jūs varat kaut kur iet un tām trim noteiktām dienām sagādāt pietiekami daudz maizes!” 6. JŪDA ISKARIOTS saka: “Te mums būs tālu, ko iet; jo tas ir acīmredzams tuksnesis un ātrāk par trim līdz četrām stundām mēs nekur neatradīsim kādu vietu, kur mēs sastapsim maiznieku!” 7. PĒTERIS saka: “Par to jau es parūpēšos; jo šajā jūras krastā man neviena vieta nav sveša un es zinu, uz kurieni jāiet, lai dabūtu maizi. Augstākais, divas stundas turp un tikpat daudz šeit atpakaļ!” 8. ES saku: “Nu labi, parūpējies par to tu, Simon Jūda! Kuru tu pasauksi, tam jābūt tavam pavadonim!” 9. PĒTERIS saka: “Kungs, mēs šeit esam kādi divdesmit; bet ja ar mani nāk desmit, tad mēs trim dienām pietiekami atnesam maizi un jau uzceptas zivis.” 11. Pēc tam katrs sev izmeklēja kādu vietiņu, kas viņam visērtākā atpūtai, un tā uz kalna drīz kļuva kluss. Visi mācekļi drīz iemieg. Vienīgi tikai Es paliku nomodā un tikai uz rīta pusi nedaudz iemigu. Kad ar saules lēktu Es pamodos, Pēteris jau bija klāt ar maizi; jo viņi kalnu atstāja jau trīs stundas pirms saules lēkta un lejā jūras krastā atrada ar maizi pielādētu kuģi, kas šeit bija ieradies no Magdalas un gribēja stūrēt uz Jesairu. Bet Pēteris paņēma gandrīz ceturto daļu no kuģa kravas un Matejs, jaunais muitnieks, par to samaksāja. Tāpat šis kuģis veda arī labas svaigi ceptas zivis, no kurām labais Pēteris arī paņēma pilnu kasti, par ko tāpat samaksāja Matejs. Ar visu to šī klana augstiene bija labi apgādāta; bet viens kas trūka, un tas bija labs avots. Bet uz visa, diezgan plašā kalna nebija sastopams ne piliena ūdens, un niecīgais vīna krājums pietiktu tikko pus dienai. 12. Te pie Manis pienāca PĒTERIS un Mans JĀNIS un abi runāja: “Kungs, Tu esi vairāk, nekā Mozus! Ja Tu šim skaistajam, baltajam klints bluķim teiktu, lai tas dod ūdeni, tad no tā tūlīt iztecētu tīrākais ūdens!” 13. ES saku: “Ja jums abiem ir pietiekami ticības, tad lieciet savas rokas uz šī akmens un Manā Vārdā tam pavēliet, ka lai tas dotu ūdeni, un vietā, kuru jūs ar savām rokām esat aizskāruši, tam tūlīt jādod labāko, tīrāko un gardāko ūdeni!” 14. Kad abi to dzirdēja, viņi tūlīt uz akmens uzmeklēja piemērotu vietu un uz tās uzlika savas rokas. bet akmens tomēr nekādu ūdeni negribēja dot! Kad viņi ap stundu ilgi viņu rokas bija turējuši uz akmens, tad tas pats sāka kustēties un drīz aizvirzījās vairāk kā desmit soļus no iepriekšējās vietas; jo šis akmens bluķis pirms vairākiem gadu tūkstošiem reiz te bija nokritis no augšas kā meteors un caur to aizsprostojis šī klana vienīgo ūdens avotu, ka no avota vairs nevarēja iztecēt neviens piliens ūdens. Bet, tā kā šādā veidā akmens no vecās vietas tika noņemts, tad arī tūlīt parādījās labākais un ļoti bagātīgs avots, proti, pie piecām pēdām dziļš baseins, kuru — kā jau rādīts — pirms vairākiem gadu tūkstošiem caur savu uzkrišanu akmens bija aizsprostojis. 15. Un tātad nu šis kalns uz visiem laikiem tika apgādāts ar labāko ūdeni (un tā tas ir līdz šai stun- 197

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Drums 2
2 - BECI
2 - Sven
Arduino 2
2 PIECE
2 - EVITA
DP_2012(2)
Ness - Part 2
1 2 - Arsenal Noticias
20 1 2 - Valkyrie
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Latín-2 - Vicens Vives
Stretnutie s dôchodcami 2
Revistas 2
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC