Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

dai). Bet ne Pēteris,

dai). Bet ne Pēteris, ne jānis neaptvēra, kā tikai caur viņu roku uzlikšanu akmens ir brīvi virzījies uz priekšu. Pēc tam arī visi pārējie mācekļi izmēģināja likt savas rokas uz akmens, lai uzzinātu, vai tas virzītos vēl tālāk, bet viņi ar akmeni neko nepanāca. 16. Bet kad uz akmens savas rokas atkal lika Pēteris un Jānis, tad tas tūlīt atkal sāka virzīties tālāk. Te PĀRĒJIE MĀCEKĻI Man jautāja: “Kungs, kādēl tad mēs to nevaram panākt?” 17. ES saku: “Tādēļ, ka jūsu ticība šur un tur vēl ir tārpu sagrauzta un tai trūkst pareizā spēka. Bet Es jums saku: ja jums būtu īsta ticība un jūs varētu nešaubīties par to, ko gribat panākt, patiesi, jūs varētu uzlikt savas rokas uz vesela kalna un tam pavēlēt, un tas, līdzīgi šim diezgan smagajam akmenim tūlīt atstāt savu vietu un virzīties kur citur. Bet tam jūsu ticība vēl ir daudz par vāju! Jā, es jums saku vēl vairāk! Ja jums piederētu patiesi stipra ticība, tad jūs tam augstajam kalnam, kurā mēs pie Geneceretes uzkāpām, no šejienes varētu teikt: “Pacelies un iekrīti jūrā!”, un kalns pēc jūsu vārda un gribas iekristu jūrā! Tomēr, ko jūs tagad vēl nespējat, to jūs reiz spēsiet! — bet nu baudām rīta maizi; jo vairs nepaies ilgs laiks, un mēs no ci;vēku masām tiksim gandrīz nospiesti. Bet maizes un zivju krājumu lieciet uz tā akmens, kas caur jums no šejienes ir ticis aizvirzīts tālāk!” 18. Tad mēs baudījām rīta maizi un, kad kopā ar nedaudz zivīm to bijām apēduši, vēl ievērojamo pārpalikumu mācekļi nolika uz lielā, baltā akmens un mēs aplūkojām skaisto apvidu, kas no visām pusēm tālu izpletās mūsu priekšā. Skaidrā laikā no šī kalna šur un tur pavisam labi varētu ieraudzīt lielās Vidusjūras krastu un Sidonas un Tiras torņus un vēl daudzus citus novadus; īsi, skats no šī kalna bija ārkārtīgi pievilcīgs un sacentās ar vairākiem daudz augstākiem kalniem, kuros, lai uzkāptu, bieži būtu vajadzīga vesela diena. kalna augstums virs jūras līmeņa pēc šī laika mēra noteikšanas bija pāri četrtūkstoš pēdām. Bet plakankalnes virsma bija tik plaša un ērta, ka uz tās varētu nolikt īsti lielu pilsētu; tikai pieeja no visām pusēm bija diezgan stāva un vairākās vietās vajadzētu pielietot diezgan lielas pūles, lai to pārvarētu. Vairākās vietās šajā kalnā pat nebija iespējams uzkāpt; bet no tās puses, kur mēs tajā uzkāpām, tajā uzkāpt bija diezgan viegli. Un no šīs puses mēs tad arī pēc apmēram stundu ilgas skaistā skata aplūkošanas dzirdējām daudzu cilvēku balsis, starp tām arī jaunu un vecu, sieviešu un vīriešu sāpju skaņas. 171. Lielais dziedināšanas brīnums uz kalna. (Mateja Ev. 15:30–31) 1. Kad JŪDA ISKARIOTS to dzirdēja, viņš sasita rokas virs galvas un runāja: “Nē, te man tomēr reiz būs par daudz! Te tūlīt atkal nāk varbūt ne simtiem, bet gan tūkstošiem cilvēku un noteikti vairāk slimi, nekā veseli. Paliec sveiks tu, šīs augstienes klusais miers! Te atkal būs kņada un kņada un par kādu mieru vairs nevarēs būt ne runas!” 2. ES saku: “Kāda tev tur daļa? Pie tevis noteikti nenāk neviena dvēsele un tev slimos nevajadzēs padarīt veselus; ja tev pie Manis ir par nemierīgu un par traku, tad dodies uz savu dzimteni un ar saviem podiem atkal apmeklē tirgus! Cik ilgi tu gribi būt pie Manis, tev vajag pakļauties Manai kārtībai, jo uz Maniem ceļiem un takām Es vienīgais esmu Kungs! Bet ja Es kādreiz iešu pie tevis un kopā ar tevi došos pa taviem ceļiem un takām, tad Es pakļaušos tavām pavēlēm un atzīšu tevi kā tavas lietas kungu! Bet šeit, Es domāju, it kā tomēr ir pretējs gadījums?!” 3. Sevī ņurdēdams, JŪDA ISKARIOTS saka: “Nu ja, nu jā — es tikai drīkstu attaisīt muti, tā jau viss ir aplami! Turpmāk es varu palikt mēms kā akmens!” 4. Beidzot atkal reiz sāka runāt gudrais NATANAELS: “Tas no tevis reiz būtu gudrs gājiens, bet ko es pie tevis vēl nekad neesmu pamanījis. Jā, īstā laikā runāt ir skaista lieta tam, kam ir ko teikt un kas prot runāt! Bet muļķim pilnīga klusēšana ir vēl daudz skaistāka!” 5. Kamēr Natanaels Jūdam Iskariotam tā atsauca atmiņā vēl vairākus Zālamana gudrības izteicienus, no lielā kalna līdzenuma vairākām pusēm jau parādījās ļoti daudz cilvēku no dažādiem apvidiem un nesa sev līdz nolēmētos, aklos, mēmos, visāda veida kropļus un vēl daudzus citus ar visādām slimībām slimojošus cilvēkus un viss daudzos cietējus, kuru skaits bija ap pieciem simtiem, lika lielā aplī ap Mani, lai Es viņus dziedinātu. Un redzi, Es viņus izdziedināju ar vienu vienīgu Vārdu un tad izdziedinātajiem teicu: “Nu , piecelieties un staigājiet!” (Mt. 15:30) 6. Te vispirms aklie pamanīja, ka viņi redz tika labi un skaidri, it kā viņi būtu tikko piedzimuši. Drīz pēc tam to pamanīja arī mēmie un runāja un deva atbildes uz katru jautājumu. Tikai tad nolēmētie un kroplie pamēģināja, vai viņu nolēmētie un pa daļai pavisam nokaltušie locekļi ir kārtībā. Bet starp vi- 198

ņiem arī nebija neviena, kas te būtu varējis teikt: “Man tomēr nav ticis pilnīgi palīdzēts!” Līdzīgā mērā kļuva veseli arī visi pārējie slimnieki. 7. kad ļaudis redzēja, ka mēmie runā, aklie redz, nolēmētie priecīgi staigā taisni un visāda veida kropļi un citi slimnieki bija kļuvuši pilnīgi veseli, viņi pārmēru skaļi brīnījās un sāka cildināt Izraeļa Dievu. (Mt. 15:31) Un viņi līdz trešajai dienai palieka pie Manis uz kalna, kaut gan jau otrajā dienā līdz pēdējai drupatai bija apēduši visu līdzpaņemto ēdienu krājumus. 8. te, protams, gan var jautāt, ko abās pārējās dienās šīs lielās tautu masas uz kalna ir darījušas. — Uz to īsumā var tikt atbildēts, ka visi abu dzimumu vairāki tūsktoši cilvēku no manis un Maniem mācekļiem ļāvās pamācīties manā Mācībā. Bet dīvaini bija tas, ka te starp vairākiem tūkstošiem nebija neviena, kas būtu farizeju un rakstu mācītāju partijas līdzjutēji. Pretēji, viņi pie tam vēl zināja pastāstīt daudzas slavējamas lietas, kuras viņi pie dažādām izdevībām ar templiešiem piedzīvojuši, bet pie tam viņiem tikai pārāk bieži bijuši rūgtākie piedzīvojumi, un pēc tam rūgti nožēlojuši, ka jebkad nākuši saskarē ar šiem aklajiem fanātiķiem. 172. Kunga Pareģojums par viņa Mācības nākotni. 1. Starp viņiem bija arī daudzi grieķi, kuri par manu mācību bija augstākā mēra pārsteigti, un VIENS NO VIŅIEM teica: “Jā, tā ir Mācība no dabas pamatiem! Te nav nekas tīši apzināts, ko te būtu izdomājis kāds cilvēks, lai viņš kā likuma devējs, no miljoniem cilvēku, kas ievēro viņa likumus, justos vislabāk, ja viņa likumi tiek ievēroti. bet gan šī Mācība satur likumus, kuri pirmām kārtām nosaka cilvēka dzīvības pirmsākuma būtību un tātad ir ļoti derīgi uz mūžību tos saglabāt zem labākām, tīrākām un labdabīgākām attiecībām. Te nekur nav ieraugāma kāda savtība un vēl mazāk kāda varaskāre, bet gan te ir gādāts gan par katru atsevišķi, gan par visu neskaitāmo sabiedrību! Patiesi, caur šo mācību, ja tā tiktu atzīta un vispārīgi ievērota, Zemei pašai jau vajadzētu kļūt par debesīm! 2. Bet, un tas ir liels bet, tam būtu vajadzīga kāda totāli jauna ģenerācija! neizlabojamiem mēsliem no cilvēkiem vajag tikt no Zemes iznīdētiem, citādi uz šīs Zemes nekad nebūs savādāk! Luksus un ērtību tieksme sasniegusi pārāk augstu pakāpi, varenie nabaga vājo un nevarīgo cilvēci prot izmantot savā labā, un tādēļ tikai nedaudz cilvēku dzīvo laimē un milzīgām cilvēku masām vajag ciest trūkumu. Un tā tad notiek, ka nabaga velns šaubās par dieva gādību, bet bagātais un varenais aiz tīras laimes un labklājības Dievu aizmirst, un sekas ir, ka beigās abiem vajag kļūt velna! 3. Jā., Kungs un Meistar, tava Mācība ir tīrākā dievišķa patiesība, jā, es vēlētos teikt: tā pati par sevi jau ir tīra dievība. Bet noteikti tā no nekam neticošiem pasaules varenajiem noteikti netiks adoptēta, jo pa pagānisma ceļu tie uz Zemes jau reiz sasnieguši tādu stāvokli, ka laicīgi tā, pie tam ļoti labi var pastāvēt. Ādams, par spīti savai cildinātajai Ēdenei pret kādu Cēzaru Augustu vai pret kādu Lukullu un vairākiem simtiem viņiem līdzīgu būtu nabadziņš. “To var sagādāt caur Zevu, Apolonu un Merkuru, t.i., līdzās šiem fantāzijas dieviem var ļoti labi dzīvot! kam tad patiesība, mīlestība, lēnprātība un pacietība un gudrība?” Tā filozofēs zemes lielie un varenie un vajās Tavu patiesi svēto draudzības mācību, kā no izsalkušiem vilkiem tiek vajātas avis. 4. Kā ar tavu dievišķo draudzības mācību jebkad samierināsies tas, kam viņa līdzcilvēku vērošana ir augstākā nepieciešamība viņa labklājībai? Jā, Kungs un Meistar un vienīgi patiesais nabaga cietējas cilvēces Pestītāj, ej, dari brīnumus, sprediķo mūžīgu verdzību un cietējai tautai rādi, ka vienīgi Cēzaram ir tiesības dzīvot uz Zemes, bet visiem ļaudīm tikai par tik, cik tas patīk Cēzaram! Tālāk skaļi sludini, ka Cēzaram ir nepastrīdamas tiesības pēc savas patvaļas noteikt par katra dzīvību un nāvi un piesavināties visus zemes dārgumus un mantu, tad tev drīz tiks uzvilkts ķēnišķīgs tērps un tu staigāsi apkārt lielā greznībā un majestātiskumā! 5. Bet, tā kā tava Mācība sprediķo vispārēju brālību un katrā cilvēkā attēlo Dieva bērnu, tad tu, mīļais, mans patiesi svētais meistar, kopā ar tavu mācību tiksi neiedomājamā mēra vajāts! 6. ES saku: “Draugs, tas, ko tu esi runājis, diemžēl ir patiesība; pie lielajiem un varenajiem pagāniem, līdz mana Mācība pie viņiem pilnīgi ieviesīsies, tas maksās daudzas grūtas cīņās. Bet, kad tā pie viņiem tomēr reiz pilnīgi ieviesīsies, tad tieši Cēzari un ķēniņi būs Mani dedzīgākie apustuļu! Viņi paši nojauks elku tempļus un to vietā uzcels Dieva namus, kur ieradīsies visi brāļi, un tur dos godu vienam, vienīgi patiesam Dievam, un viņu bērni dieva namos tiks pamācīti Mācībā, kuru Es nu dodu cilvēku laicīgai un mūžīgai svētībai. 199

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf