Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

17. Bet ES tev arīdzan

17. Bet ES tev arīdzan saku: “Tu esi Pēteris, klints; uz šo klinti es gribu celt Manu draudzi un tiem elles vērtiem to nebūs uzvarēt! (Mt. 16:18) Un Es gribu tev dod debesu valstības atslēgas! Viss, ko tu uz Zemes sasiesi, tam arī debesīs jābūt sasietam, un ko tu uz Zemes atraisīsi, tam arī debesīs jābūt atraisītam!” (Mt. 16:19) 18. Te PĒTERIS teica: “Kungs, es patiecos tev par šo augsto žēlastību, kurai es sevi turu par pilnīgi necienīgu, jo es vienmēr biju un diemžēl vēl esmu rupjš grēcinieks! Bet kas te attiecas uz saistīšanu un atraisīšanu, tad es tev arī atklāti atzīstu, ka es nesaprotu un nezinu, kas man te jādara. Ja Tu to vēlētos, Tu to lietu gan varētu man padarīt nedaudz skaidrāku!” 19. ES saku: “Īstā laikā tev tas viss kļūs pilnīgi skaidrs; bet pagaidām es jums visiem to stingri aizliedzu, ka pirms laika jūs nevienam par to nepaziņojat, ka Es esmu patiesais Jēzus, tas Kristus!” (Mt. 16: 20) 20. Pēc šīs svarīgās sarunas Matejs rakstītājs jautā, vai viņam tas viss jāatzīmē. 21. ES saku: “Šejienes brīnumu nē, un sarunu starp Tomu un Jūsu Iskariotu tev nav jāpiemin; bet gan galveno, ko Es nokārtoju ar Pēteri. Vienmēr raksti tikai tā, kā Es tos vārdus tev likšu sirdī, un tad viss būs labi un pareizi!” — Ar to tad rakstītājs bija apmierināts un tad drīz devās pie miera; bet mēs līdz pusnaktij palikām sēžam pie galda, un tad nāca arī mājas ļaudis un ļoti patīkami mums kavēja laiku. 177. Būdas saimnieks Markus atstāsta tempļa šausmu darbus. 1. Būdas saimnieks, kura vārds bija Markus, zināja mums daudz stāstīt par farizejiem un, kas gribēja būt arī rakstu zinātāji. Starp citu, viņš daudz stāstīja par templiešu slepenām nežēlībām un ka viņi tūlīt ir katra nesamierināmie ienaidnieki, ja pie viena vai otra nomana kādas garīgākas, tātad pravietiskas dotības. Daudzi šādi garīgi cilvēki pavisam slepeni tika nonāvēti. Viņus pavisam draudzīgi ielūdza, parādīja viņiem vienu godināšanu pēc otras, un aiz tīras draudzības spieda viņiem rokas. Bet ja viņi reiz ir nonākuši tempļa aizmugurējās istabās, kas tiek apdzīvotas no galvenajiem farizejiem, tad šai pasaulei viņi ir zuduši; jo te neviens vairs neiznāk dienas gaismā. tas ir, tālāk saka Markus, neaptverami, ka Dievs tik ilgi var noskatīties šādas nežēlības. Sodomā un Gomorā gan esot gājis slikti, bet pret to, kas te nu notiek Jeruzalemē, Sodoma un Gomora tikko būtu tas, kas te ir viens lietus piliens pret jūru; un tomēr, neskatoties uz Ābrama daudzkārtējām aizlūgšanām, toreiz Dievs ar uguni no debesīm lika iet bojā šīm pilsētām un visiem tām piederīgiem apvidiem! Bet tagad, pie šīm daudzajām katra iedomājama veida nežēlībām, Dievs tas Kungs dara, it kā Viņš to nezinātu, un par visu cilvēci vairs neraizējas! Kāds tam tomēr it kā varētu būt iemesls?” 2. Uz šo pavisam labo jautājumu ES viņam teicu: “Draugs, Dievs zina visu, kas te notiek! Viņš zina visas farizeju un rakstu mācītāju neskaitāmās un neizsakāmās nežēlības; bet tādēļ Es Pats nācu pasaulē, lai šis čūsku dzemdējums un odžu dzimums pie Manis paša piepilda savas nežēlības mēru, bet tikai tad bēdas šim ļaunajam odžu dzimumam!” 3. MARKUS saka: “Jā, Kungs, Meistar un cilvēku draudzīgākais labdari! Ja arī tev nepiemīt vara ar vienu dvašu tūkstošiem cilvēku aizpūst citā pasaulē, tad tu esi ļoti nožēlojams, ja tev jebkad ienāktu prātā ierasties Jeruzalemē un tur rādīt brīnumdarbus. Es šeit tev gan esmu ļoti vienkāršs vīrs, bet daudz ko saprotu, ko neviens farizejs, protams, vēl nekad nav ne sapņojis; bet, pie tam es esmu ļoti viltīgs un farizeju acu priekšā, ar kuriem es ļoti bieži sastopos, spēlēju tik dumju velnu, ka pie tam viņiem tiek atņemtas katras pēdas no nojausmas, ka man piederētu kādas slepenas zināšanas! 4. Tā ka viņi mani jau labu laiku pazīst kā lielu nejēgu un domā, ka var man rādīt pakaļu vai seju, un es tikko varētu atšķirt vienu no otras, tad viņi dažkārt ļauj man skatīt lietas, ka pie tam man vajag Tev atklāti atzīties, ka dažkārt jau totāli sāku šaubīties par Dieva esamību. Jo es pie sevis domāju: “Ja ir kāds visvarens, ļoti gudrs, taisnīgs un labs Dievs un Viņam, kā mums to māca raksti, nedaudz rūp cilvēce, tad viņam ir neiespējami noskatīties tādos šausmu darbos! Nekāda Dieva nav! Pēc Platona cilvēks pēc miesas ir pērtiķu pēcnācējs, un pēc dvēseles plēsīgāko bestiju pēcnācējs. Tādēļ kādas spēcīgas draudzes priekšā vajag stāvēt kādam spēcīgam un gudram Simsonam, kas to dzīvnieku savienojumu, kas sevi dēvē par cilvēku, notrauc zemē ar asāko dubultdzīvniecisko pārmācības rīksti un pēc gadiem, mazākais, tiktāl savalda, ka tas kļūst tikai par pusē cilvēku. 5. Mans prāts nodarbojās ar šādām un bieži vēl ļaunākām domām, ja es bieži sastapos ar no tevis pavisam pareizi dēvētā čūsku dzimuma pārāk šausmīgi nežēlīgajiem slepenajiem darbiem! Tādēļ, kā 206

teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāts no šīs pasaules nežēlīgākā un sāpju pilnākā veidā, tad ej uz Jeruzalemi, un Tu pieredzēsi, ka es esmu runājis pilnīgāko patiesību, bez kā esmu kāds sevišķs pravietis. 6. Lai Tev darītu zināmu tikai vienu slepenu gājienu, bet kas jau, mazākais, tūkstoškārt pārsniedz to blēdību ar tempļa mēslu svētumu, es Tev pavisam īsi atstāstu, ko es tikai kopš neilga laika pats esmu piedzīvojis. bet kas šo melno dzemdējumu ir novedis uz šādām pārāk sātaniskām domām, tas man nav zināms. Sātans noteikti nē, — jo viņa ļaunais prāts tik tālu nevar sniegties! 178. Kāds notikums ar templiešiem. 1. (MARKUS): “Tā dēvētajā Mazāzijā ir kāds no cilvēkiem apdzīvots apvidus, kurā sievas pa lielākai daļai ir neauglīgas. kas pie tā vainīgs, esTev nezinu pateikt. Vispār tas ir fakts, ka, ja kāda sieviete tiek piegulēta no jūda vai samarieša, tad tā kļūst tikpat auglīga kā kāda no mūsējām. Nu, farizeji, kas viņu ļaunos apustuļus izsūta visā pasaulē, ar tām neauglīgajām sievām ir iepazinušies jau sen un bieži veselām karavānām ir devušies uz turieni, lai sievas padarītu auglīgas! Tas bija tāds labi apmaksāts zināmā mērā draudzīgs pakalpojums. Bet pie šī pakalpojuma nepalika, jo Mazāzijas tā apvidus vīrieši pamazām saprata, ka viņi ir ļoti piekrāpti, jo viņu sievas īstenībā nav kļuvušas grūtas tajās apaugļošanas iestādēs, kurās citādi ļoti skaistajām, kaut arī neauglīgajām sievām vajadzēja palikt desmit mēnešus. bet pēc desmit mēnešu notecēšanas, kuros no kaislīgajiem apustuļiem sieviete tika piegulēta gandrīz līdz nāvei, šādai sievietei tika palikts apkašā tāds nopirkts bērns un, proti, tik viltīgā veidā, ka pat sieva ticēja, ka bērns esot no viņas! Bet, kā teikts, ar laiku skaisto un krāšņo sievu vīri krāpšanu tad tomēr atklāja, un, proti, caur kādu godīgu samarieti, kas tiem Mazāzijas vīriem rādīja, kā Dieva pilsētas Jeruzalemes šķietami dievbijīgie apustuļi to darīja. 2. Te draudzes apkrāptie vīri gāja apaugļošanas iestādēs pie apustuļiem un pavisam nopietni viņiem pārmeta, ko viņi no kāda Ziharas pilsoņa bija dzirdējuši, un arī it kā apaugļotās sievas apgalvoja to pašu. 3. Bet apustuļi, visām krāpšanu eļļām iesvaidīti, drīz atrada kādu pavisam labu izeju. Sūdzību uzrādītājiem vīriem viņi samarieršu aprakstīja no tādas puses, ka sūdzētāji pilnīgākā nopietnībā sāka atzīt, ka tieši samarieši, no Dieva jau kopš daudziem gadiem nolādētie jūdu atkritēji, vienīgie nes atbildību par viņu sievu neauglību. 4. Bet caur to labajiem samariešiem divkārt tika zvērēta atriebība, un, proti, vispirms no farizejiem, par to, ka viņi to Mazāzijas apvidus vīriem atklāja, kā ar viņu sievām, un, otrkārt no pašiem neauglīgo sievu vīriem, kuri pēc farizeju izskaidrojuma sāka stingri ticēt, ka samarieši esot ļauni burvji, un jau kopš daudziem gadiem viņiem to izdarījuši, tādēļ, ka reiz kāds samarietis, kurš piegulējis kādu sievu, tur ticis nomētāts ar akmeņiem. bet viņi, proti, farizeji, neauglīgo sievu laulātajiem draugiem pret labu atlīdzību zinot ieteikt kādu pretlīdzekli un vēl vieglāk varot paši to sagādāt! — Tikai tagad, mīļais, labais Meistar, nāk klajā tas īsti sātaniskais!” 5. ES saku: “Stāsti tikai tālāk! Ja arī tas nav vajadzīgs Man, tad tomēr tas jo vajadzīgāks ir šiem maniem mācekļiem, ka viņi to uzzina. 6. MARKUS turpināja savu stāstījumu, teikdams: “No kā tad īstenībā pastāv tas no Jeruzalemes apustuļiem par lielu naudu ieteiktais, lai Mazāzijas zināmā apvidus sievas padarītu auglīgas? Pēc apustuļu gudra padoma tas nepastāv iekš kā niecīgāka, ka viņiem jāgādā samariešu bērnu asinis un, kad viņi ir precību gados, tad tās vai nu svaigā veidā, vai arī izkaltētas pulverī ir jāieņem, un pēc tam to dara sievas, pirms viņas ļaujas piegulēties. tas iznīcinātu samariešu burvības spēku un sievas atkal padarītu auglīgas! — Bet kā dabūt samariešu bērnu asinis? — Par to par labu algu un pret labu vārdu rūpēsies tempļa apustuļi! 7. Priekšlikums no minētiem mazāziešiem tika pieņemts. Bet kas notika pēc tam un ļoti izplatītā mērā notiek vēl šodien? Farizeji, kā un kur tikai varēja, pilnīgi medīja samariešu bērnus un dara top vēl šodien. 8. Šādi bērni, no viena līdz divpadsmit gadiem veci, tiek nogādāti zināmajās apaugļošanas iestādēs, tur kādu laiku tiek labi baroti, sevišķi ar barības vielām, kas derīgas asins pavairošanai. Ja rādās, ka bērns ir pilnasinīgs, tad bērns tiek izģērbts, ievests nokaušanas kambarī un tur tik nodots īpaši nolīgtiem slepkavām. Viņi ar stingrām virvēm nelaimīgajam bērniņam stingri sasien rokas un kājas un tā saistītu bērniņu piesien pie staba, kas novietots kādas vannas vidū un tad izmisīgi kliedzošajam bērni- 207

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC