Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

neejam viņam pretī.

neejam viņam pretī. Bet Kirenijs ir visspēcīgs garā, un viņam nav vajadzīgs, ka iet viņam pretī; tikai, kur kāds dvēselē un miesā vājš ir uzsācis ceļu pie mums, tur gan mums vajag iet pretī, lai viņš pusceļā nepiekūst, tur nepaliek guļam un neiet bojā!” 184. Markus sagaida un apsveic Kireniju. 1. Tikko mēs bijām šo sarunu beiguši, te mēs jau dzirdējām daudzu cilvēku balsis. Tas bija Kirenijs ar visu savu pavadonību; un Kirenijam bakus uz maza zirga jāja tas no manis Nācaretē Jairusa jaunajās kapenēs no pilnīgas nāves atmodinātais zēns Jozefs, tērpts skaistā romiešu tērpā. 2. Kad Kirenijs nonāca diezgan plašajā laukumā būdas priekšā, viņš abiem dēliem jautāja, vai tā būtu vecā karavīra Markus mājvieta. 3. Un ABI DĒLI, dziļi paklanoties, teica: “Jā, varenais kungs un pavēlniek!” 4. Pie šīs izdevības Kirenija priekšā īsti romiskā godbijībā jau nostājas MARKUS un saka: “Augstais kungs un pavēlniek, nekas pasaulē nebūtu varējis mani acumirklī uz vietas sekot tavam visžēlīgajam uzaicinājumam! Bet es dodu pajumti kādam viesim ar vairākiem viņa mācekļiem un sekotājiem, kuram nekļūdīgi vajag būt Dievam, jo Viņš tikai caur savu gribu veic lietas, kāds uz šīs zemes vēl nekad nav veicis neviens mirstīgais. Un redzi, šo viesi no debesīm man bija neiespējami pamest, jo vairāk tādēļ, ka viņš mani apbēris ar labdarībām un mana būda vairs nav nabadzīga, bet gan ļoti bagāta; jo tagad man pieder pie piecdesmit vīna maisi vislabākā vīna un mani pieci lielie zivju rezervuāri ir pilni viscēlākām un labākām zivīm. Tāpat mani ēdienu kambari pārpilni visādiem labākiem ēdieniem, un sāls un malkas man pārpārēm ir visam manam mūžam! Ko es, vecs vīrs, tagad varētu vēl vairāk meklēt un vēlēties? Bet ne tikai es, bet gan arī visi mani astoņi bērni ir uz labāko apgādāti; jo šodien es jau esmu nopelnījis ap četrsimts grašus, kas man jau nozīmē ļoti daudz naudas, un pie tam no tā paša avota es noteikti nopelnīšu vēl vairākus simtus labu grašu, kā es tos četrsimts godīgi un krietni esmu nopelnījis šodien.” 5. ĶLIRENIJS saka: “Tas viss jau ir pavisam labi, un es noteikti priecājos vēl vairāk nekā tu, ka es tevi, kā kādu manu vecāko karabiedru, sastopu tik ļoti laimīgu; bet tagad ved mani pie tava brīnumviesa! Galvenokārt Viņa dēļ es no pilsētas esmu atnācis pie tevis; jo pēc sūtņa izteicieniem es nojautu, ka tas tavs brīnumviesis ir dievišķais Jēzus no Nācaretes, kam es mūžam nekad nespēšu pietiekami patiekties par to bezgala labo, ko Viņš man garīgi un miesīgi ir darījis. Tādēļ tikai tūlīt ved mani pie Viņa!” 6. Kirenijs tādēļ Mani tūlīt neatklāja, ka Es kopā ar mācekļiem vēl sēdēju pie galda, kas stāvēja zem kāda liela kastaņkoka, kura kuplie un biezi lapotie zari vietām nokarājās līdz zemei. Markus Kireniju līdz ar zēnu Jozu tūlīt veda pie Manis zem kastaņkoka. 7. Kad KirenijS Mani ieraudzīja, viņam no prieka, atkal Mani redzot, acīs tūlīt saskrēja asaras, un viņš teica: “Jā, jā, kā es to domāju, Tu tas esi! Ak, cik nu atkal es esmu bezgala laimīgs un svētlaimīgs, ka man tika piešķirta tā neparakstāmā debesu žēlastība pēc daudzām aizritējušām dienām atkal reiz redzēt Tevi, runāt ar Tevi un caur Tavas mutes dvesmu tikt no jauna svētītam un uz mūžību atdzīvinātam! Ak, Kungs, Tu mans pār visu uzticami un patiesi mīlētais Jēzu, Tu visu pasauļu un visu debesu mūžīgais Kungs! Cik liels parādnieks Es tev tomēr esmu, un, proti, pirmām kārtām par katru dzīvības minūti, un, otrkārt par ārkārtīgi lielo labdarību, kas man tika piešķirta Kisā caur Tavu nekad neizdibināmo gudrību, ka es atkal atguvu nolaupīto nodokļu naudu! Ak Kungs, cik bieži es katru dienu tomēr domāju par to, no kādām briesmīgām nepatikšanām caur tavu gudrību Tu mani Kisā esi izglābis! Un kad es tā pie sevis domāju, tad man acīs vienmēr ieriešas pateicības asaras, un tad man raudot vajag Tevi pielūgt!” 8. ES saku: “Draugs un brāli, nāc un sēdies pie manas labās rokas un taviem pavadoņiem arī jāsēžas pie otra galda tur zem vīģes koka! Tūlīt tika pasniegts pusdienas mielasts, ko Es tev un taviem pavadoņiem jau iepriekš pasūtīju; jo Es zinu, ka šodien jūs vēl maz esat baudījuši jūsu spēcinājumam. — bet ko dara mans Jozus un kā viņš saprotas ar savu pie viņa uz laiku atnākušo eņģeli?” 185. Eņģeļa mācīšanas metode. 1. Te pie Manis pienāk zēns JOZUS, kas jau izskatās daudz spēcīgāks, un saka: “Kungs, visas dzīvības dzīvība, es esmu pilnīgi vesels, un ēdiens un dzēriens man vēl vienmēr ļoti labi garšo; bet ar eņģeli, kas pēc katrā trim dienām uz dažiem acumirkļiem mani apciemo, es tieši neesmu ļoti apmierināts, jo pie visa, ko es viņam saku, viņš vienmēr kaut ko iebilst! Es, protams, ļoti labprāt ļauju sevi pamācīt visā, 214

kas tikai vienmēr ir labs, patiess un derīgs; bet ja kāds man šodien saka: “Viens bumbieris un tad klāt vēl viens bumbieris, ir divi bumbieri!”, un tad pie tuvākās izdevības, ja es viņu gribu sist ar viņa vārdiem, kur viņš nākamā reizē grib man uzspiest, ka viens bumbieris un vēl viens bumbieris esot arī trīs, četri, pieci, jā, beigās pat neskaitāmi daudzi bumbieri un vispār viens un viens var būt ne tikai divi, bet garīgi varot attēlot katru iedomājamu skaitli, tad tie vairs nav spēkā, — tad es vienmēr kļūstu nedaudz dusmīgs un gandrīz vienmēr strīdos ar manu garīgo skolotāju un audzinātāju! Jo tas, ko viņš iepriekš man ir attēlojis kā stingru patiesību, tas pie nākamā apciemojuma nekad vairs neder kā vienīgā, stingākā patiesība, īsi, dažreiz viņš nāk ar lietām, pret kuru pieņemšanu man pretojas katrs mats. Tādēļ es vēlētos Tev, ak Kungs pār visām debesīm un pasaulēm, gan lūgt, garīgajam skolotājam no Ziharas pateikt, ka viņam ar mani jāapietas saprātīgāk — jeb turpmāk lai pasargā mani no saviem apciemojumiem!” 2. Es saku: “Ak Mans mīļais Joze, tikai paciet viņu! Viņš tevi ieved īstenā debesu patiesībā; jo garu rēķini izskatās pavisam citādi, kā tie no šīs pasaules! Ja es ar tevi gribētu runāt pēc debesu veida, tad tu gan neko nesaprastu! Bet Es, kā tagad pats Cilvēks ar miesu un asinīm ar cilvēkiem par gara lietām runāju tikai cilvēciski, pēc šīs zemes veida, un redzi, cilvēki dusmojas uz Mani, tāpēc ka viņi mani nesaprot — un daudzi arī negrib saprast! Tavs gara skolotājs tevi māca jau pareizi; bet viņa mācību uz šīs zemes tu sāksi gaišāk aptvert tikai tad, kad kļūsi vecāks; bet pilnīgi tu to aptversi tikai reiz tajā pusē, kur no miesas un asinīm tavā tīrajā dvēselē nezudīs gaišums! — Vai tu mani esi sapratis? 3. JOZE saka: “Ak jā, bezgalības Kungs, es Tevi saprotu vieglāk, nekā mannu gara skolotāju! Bet ja viņš man saka, ka pamatu pamatā dusmas un mīlestība esot viens, tad pie manis gan viss apgriežas otrādi; tāpat arī, kad viņš saka, ka pamatu pamatā debesis un elle tāpat esot viens. Lai to aptver, kas grib; manam saprātam tā ir visrupjākā pretruna!” 4. ES saku: “Ak, te eņģelim atkal ir taisnība, un tā tas ir! Es tev par to došu nelielu piemēru, un tu to lietu noteikti redzēsi nedaudz gaišāk. Un tā klausies Mani! 5. Aplūko sauli! Cik ziemas laikā tā tev dažkārt šķiet patīkama un maiga, cik ļoti tevi atspirdzina tās gaismas stari; bet ja Āfrikas smilšu tuksnešos tās kvēlojoši karstie stari sāk izkausēt pat baltās smiltis, un tu staigātu zem šādiem Saules gaismas stariem, tad tev šie stari kļūtu par elli! — Vai tu to saproti?” 6. JOZE saka: “Ak, jā!” 7. Es nu runāju tālāk: “Labi, bet klausies tālāk! Pēc karstas dienas nogurušajai cilvēcei nakts, protams, ir liela draudzene un labdare; bet liekam labdarei turpināties it kā tikai trīsdesmit dienas ilgi, un visi cilvēki sāktu to ienīst un nolādēt! Jo tik ilga nakts visu zemi liktu tādā visu sastindzinošā aukstumā, ka beigās tajā vairs nevarētu pastāvēt nekāda organiska dzīvība! Redzi, te cilvēku lielākā labdare jau atkal kļūtu par tīrāko elli! 8. Ja tu kādā karstā dienā pastaigājies un tevi sāk mocīt slāpes, un tu tad nonāc pie kāda tīra un bagātīga ūdens avota, cik debešķīgi tevi atveldzina atspirdzinošais tīra avota ūdens! Bet dziļi ielejā tas pats ūdens sakrājas kādā plašā un dziļā baseinā un kļūst par plašu un dziļu ezeru. Un ja tu tajā iekrīti, tad tu tajā atrodi nenovēršamu nāvi! Un redzi atkal: Tas pats ūdens, kas tevi tur augšā uz kalna ceļa tik debešķīgi atspirdzināja, lejā ezera dziļumā tevi nonāvēs, un tā tad tev kļūs par pagaidu elli! 9. Tāpat tu labprāt dzer nelielu vīna kausu laba vīna; bet ja tu ar vienu reizi izder veselu ādas maisu, pilnu vīna, vīns tevi nonāvēs un tātad atkal kļūs par elli! 10. Tu labprāt kāp kādā augstā kalnā un skats plašā tālumā atspirdzina tavu sirdi. Bet ļauj kalnam krist uz tevi, tad tas tevi nonāvēs un tā atkal kļūs tev par elli! 11. Ja kādā karstā dienā vējš maigi atvēsinoši noglāsta tavu pieri, cik ļoti tas atspirdzina visu tavu dabu, bet ļauj tam kļūt par vētru, kas kokus izrauj ar saknēm, vai tad arī tas tevi atspirdzinās? Noteikti nē; jo te tu bēgsi un meklēsi kādu vietu, kur vētra nevar tevi sasniegt. Un tā tas pats vējš, kas iepriekš tevi atspirdzināja, savā pilnā spēkā tev vēlreiz kļūs par elli! 12. Tādēļ katram cilvēkam visās lietās ir dots zināms mērs, pēc viņa spēka, būtības un īpašībām. Ja viņš tajā paliek, viņš ir pareizā kārtībā, kurā Dievs viņu ir licis un viss, kas viņu ietver, viņam ir debesis; bet ja viņš lai kādu kārtību pārkāpj un uz saviem vājajiem pleciem liek pasauli, tad tā viņu sadragās un kļūs viņam par “elli”! 13. Un tā visās lietās pareizais mērs cilvēkiem kā gariem ir “debesis”; bet tajās pat lietās pārmērība cilvēkiem tāpat kā gariem drīz ir bargākā elle! — Vai nu tu to saproti?” 14. JOZE saka: “Jā, tagad es to gan, protams, saprotu, un par to man ir liels prieks! — Bet kādēļ gara skolotājs savu mācību man nepaskaidro tā, lai es to kā tagad saprastu?!” 215

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf