Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

Jo dievišķa gudrība

Jo dievišķa gudrība nekad nerīkojas pēc kāda, lai cik gudra, cilvēka uzskatiem! 2. Vai tad tu zini, kādēļ uz Zemes tik daudz stādu un krūmu sugas, kas nenes nekādus augļus? Un ja tie jau kādus nes, tad mūsu saprātam tie tomēr ir bez kāda labuma un neviens nezina, kam tie it kā ir derīgi! Tāpat līdzīgu daudzveidību atklāj starp dzīvniekiem. No mazākā kukainīša līdz jūru pārvaldošajiem leviataniem, saki, izņemot mūsu nedaudzos mājdzīvniekus, kādam nolūkam tie visi ir? Kāds cēlonis gan var būt mežonīgajām, plēsīgajām bestijām? Ko cilvēcei der lāči, lauvas tīģeri, hiēnas un vēl daudzas citas mums vēl nepazīstamas plēsīgas bestijas? Kas, labais draugs, var tev pateikt tik dažādu dzīvnieku sugu pamatojumu? Kādēļ daudzās zvaigznes pie debesīm? Kādēļ nakts laikā Mēness ne vienmēr spīd? Kādēļ tā gaismas maiņa? Kādam nolūkam tas īstenībā te ir? Redzi, to visu un vēl tūkstots citu mēs neaptveram, un, ja mēs tā īsti kritiski par to pārdomājam, mums tas liekas kā kāda muļķība! Bet ja pie Dieva tā Kunga tam visam noteikti ir kāds ļoti gudrs iemesls, un tā nu mums, kur mums ir tikusi dota tā ārkārtējā izdevība, redzēt Dievu personīgi darbojamies mūsu priekšā, nav jābrīnās, ka mēs nevaram aptvert visu, ko Viņš dara un turpmāk darīs; jo acīmredzami viņam tam visam būs visgudrākais iemesls! — Vai tu te tā nedomā?” 3. SĪMANIS JŪDA saka: “Jā gan, ja gan, tev ir pilnīga taisnība un te tev neko nevar iebilst! Bet tomēr arī tas ir mūžam patiesi, ka domājošam cilvēkam daudzi dieva izkārtojumi izliekas tieši tādi, ka, ja kāds pilnākā nopietnībā vēlētos apgalvot, ka divas zivis un vēlreiz divas zivis kopā esot septiņas zivis!” 4. ES saku: “Jā, jā, tas viss gan tā izskatās, Sīmani Jūda; bet kas cilvēka prātam liekas kā neiespējams, pie Dieva gan var būt ļoti labi iespējams! Ņem mazāko tīkliņu, kas atrodas pie tavām kājām un met to jūrā! (Sīmanis arī tā dara) — Nu izcel to atpakaļ un pasaki, cik daudzas zivis tajā atrodas!” 5. SĪMANIS saka: “Tieši četras!” 6. Es saku: “Pārbaudi un saskaiti; jo to ir septiņas!” 7. SĪOMANIS pārbauda un skaita un atrod, ka tagad tīklā ir septiņas zivis. Viņš par to ļoti brīnās un saka: “Jā, jā, pie Dieva visas lietas ir iespējamas!” 8. Es saku: “Tādēļ turpmāk nepļāpā nevajadzīgus niekus; jo labāk ir klusēt, nekā runāt tukšus un nevajadzīgus niekus! Saproti to, — citādi tu neesi neko labāks, kā kāds akls farizejs!” 9. SĪMANIS JŪDA saka: “Kungs, Tu tak zini, cik ļoti es tevi mīlu, un tomēr, ja es kaut ko no sevis saku, tu nu mani norāj diezgan rūgtā veidā, ka man nu vairs tikko ir drosme jebkad skaļi Tev kaut ko jautāt! Es gan no Tevis visu pieņemu ar lielāko mīlestību un pacietību; bet es tomēr nevaru atkratīties no iekšējām nelielām klusām skumjām, ka tieši es esmu tava dzēlīguma nepatīkamais mērķis!” Te viņš pavēršas pret jūru un ar nedaudz skumjām acīm to uzlūko. 10. Bet JĀNIS pieiet pie viņa un saka: “Redzi, brāl, tev tagad nedaudz grūti panest maigo aizrādījumu no Kunga puses; bet redzi, Kunga mīlestība un gudrība gan ļoti labi zina, kādēļ Viņš tev to teica, un, ja tu īsti dziļi ieskatīsies savā sirdī, tu drīz un viegli atrastu tam iemeslu!” 11. SĪMANIS saka: “Nu, kādam tad tam jābūt? — Saki to man!” 12. JĀNIS runā: “Redzi, brāli, kas attiecas uz izpratni un nesatricināmu, dzīvu ticību, tad starp mums tu acīmredzami esi tas spēcīgākais un pēc Kunga liecības īsta klints; bet pie tam tev tomēr ir stundas, kurās tevi pārņem sava veida neliela pašapziņa, un redzi, šāda pašapziņa tad ir diezgan radnieciska tam, ko dēvē par augstprātību! Un tas būs tas, ko caur dažiem tādiem pazemojumiem Kungs grib no tevis izdabūt ārā! Es to esmu pamanījis jau pie vairākiem citiem apstākļiem un aiz patiesas brāļa mīlestības tev to jau sen būtu pateicis, bet tam nekad nebija īsti piemērota izdevība. Bet, tā kā tagad tieši ir dota tāda izdevība, tad es domāju par to un tev pateicu, ko sev jau sen dzīvi esmu sajutis. Ko es tev teicu, tu noteikti uzņemsi ar mīlestības pilnu izpratni un tādēļ par to uz mani nedusmosies!?” 13. SĪMANIS JŪDA saka: “Jā, jā tev arī te būs pilnīga taisnība. — Bet es tikai to nepatveru, kādēļ Viņš kādu no mums, mazākais, reizi un tā ko nav darījis uzmanīgu, pie kam citādi viņš tak nav mazrunīgs! Tad tomēr būtu daudz vieglāk sekot tam, kas pēc viņa tīri dievišķā prāta ir pilnīgi pareizi!” 14. JĀNIS saka: “To viņš gan varētu darīt, bet viņš to tomēr nedara, un redzi, te jau atkal vajag būt savam labam iemeslam!” 15. Man liekas tā, it kā Viņš gribētu, ka katram cilvēkam vispirms pašam sevi vajadzētu atrast, pirms Kungs pie viņa liek savu visu atdzīvinošo roku un ar savu gaismu ņem mājvietu cilvēka sirdī. 16. Aiz šī, kā man šķiet, pilnīgi pareizā iemesla Kungs tad arī nevienam nepasaka priekšā dzīvības kļūdas, bet gan tikai netieši, caur zināmu sapurināšanu, caur ko Viņš dvēseli spiež pašai sevi tuvāk aplūkot un viņa gaismā izprast savas kļūdas, tās no sevis padzīt un tādā veidā pilnīgi ieiet Kunga kārtībā. 218

Tādas, brāļi, ir manas neautoritatīvās domas, un es esmu tuvu tam, ka tas tā būs. — Kā tev tas šķiet?” 17. SĪMANIS nedaudz domīgi saka: “Jā arī tajā tev varētu būt pilnīga taisnība; jo no mums visiem kunga prātu tu patiesi pazīsti visdziļāk un asāk! Turpmāk taviem vārdiem priekš manis jābūt ļoti noteicošiem!” 18. Pie šīs izdevības Sīmanis atkal pievēršas man un rāda pateicīgu seju par to, ka caur brāli Jāni es to liku darīt zināmu viņa sirdij! Bet es Sīmanim, kur nu Markus dēli sāk lielo tīklu sagatavot zvejai, norādu būt viņiem palīdzīgam ar viņa labajām zināšanām šajā amatā. 19. Un Sīmanis to nu dara ar lielāko prieku pasaulē, jo viens Mans laipns skats Sīmanim ir vairāk, nekā visi pasaules dārgumi, un tā tam jābūt arī pie visiem cilvēkiem, kas grib patiesi Man sekot un caur to sasniegt patiesu mūžīgu dzīvību. 189. Tuvojas militārs kuģis. Bagātīgs zvejas loms. 1. Bet kamēr Markus dēli, viņiem palīdzību sniedzošais Sīmanis un vēl daži mūsu kuģī klātesošie mācekļi nodarbojas ar lielā tīkla iemešanu jūrā, no Geneceretes tieši uz mūsu pusi airējas liels kuģis. Tas nāk tuvāk un tuvāk un kad tas no mums vairs ir tikko dažu asu attālumā, te viens Markus dēls atklāja, ka tas esot romiešu kuģis, uz kura atrodoties vairāki karavīri. 2. KirenijS saka: “Mana pasaules stāvokļa dēļ tomēr būtu nedaudz nepatīkami, ja mani zaldāti mani šeit sastaptu šajā, pasaules priekšā tomēr it kā valsts pārvaldnieka necienīgā kuģī! Ja no viņiem tomēr varētu nedaudz izvairīties!” 3. Es saku: “Baidies no tā, no kā ir jābaidās; bet no tā tev patiesi nekad nav jābaidās! Jo redzi, ja Saule stāv augstu virs apvāršņa, tad tā izskatās daudz mazāka, nekā, ja tā ir tuvu pie horizonta, — tāpat, kad tā stāv augstu, neviens tajā nevar lūkoties, jo tas ir slikti katra acīm; bet kad tā stāv krietni zemāk, tad visi to aplūko ar lielu prieku kā vai nu uzlecošo, vai norietošo dienas māti. 4. Lai cik šis kuģītis būtu lieliski izgreznots, caur to tas tavu cieņu nepaaugstinās, — jo kas tu esi, tas tu esi, vai nu tu stāvi uz Ararata virsotnes, vai uz kurmja rakuma; bet patiesu cieņu, apvienotu ar mīlestību, tu visvairāk varēsi baudīt tikai tur, kur cilvēki varēs nākt pie tevis visvieglāk! Un bez tā es tev vēl saku, ka tieši šī sastapšanās tev būs ļoti noderīga, par ko tu drīz pārliecināsies.” 5. Kirenijs nu ir pilns saspringtas uzmanības par šiem Maniem vārdiem, ko te it kā nesīs romiešu karavīru kuģis, bet, tā kā pretvēja dēļ tas tiek nedaudz aizkavēts pieairēties pavisam mums klāt, tad Kirenijs domā, vai nebūtu ieteicams doties romiešu kuģa virzienā. 6. Bet Es saku: “Pavisam nē; jo mēz ar to sastapsimies pietiekami drīz un te tev netrūks izdevības visādā ziņā uzzināt visu iespējamo, kas attiecas uz tevi. Bet tagad pavisam mierīgi noraugāmies zivju zvejošanā!” 7. Kad Kirenijs to dzirdēja, viņš apmierinājās un nu pavisam mierīgi noskatījās, kā zvejnieki sāka jūrā izstiept lielo tīklu un tas drīz sāka pildīties ar lielām zivīm, tā ka vajadzēja stūrēt uz krastu. Kad mēs it kā pēc pusstundas sasniedzām krastu un, proti, vietā, kur jūrā bija iežogots lielais zivju dīķis, te lielais tīkls no visām pusēm tika ievilkts dīķī, un tas bija tik pilns lielākām un vērtīgākām zivīm, ka, lai visas zivis no tīkla novietotu norobežotajā zivju dīķī, Maniem mācekļiem, Markum ar visiem viņa bērniem un par Kirenija kalpotājiem bija ko darīt pie pusotras stundas. 8. Kad visas zivis jau atradās dīķī, te tajā mudžēja no daudzajām zivīm; jo to skaits bija pāri septiņiem tūkstošiem, un dīķis bija tik pilns, ka tas vairs nevarēja uzņemt ne tūkstoti zivju. Bet vecais Markus par to arī bija tik priecīgs, ka viņš no tīra prieka nezināja, kā sev palīdzēt. Viņa mute nepārtraukti izteica pateicību pēc pateicības. 9. Bet Es viņam teicu: “Draugs, tu nu esi ļoti priecīgs par šo no Manis tev parādīto labdarību, bet pie izdevības, kad šeit krastā piestās romiešu kuģis, tu šodien saņemsi vēl kādu citu velti. Bet dāvana nepastāvēs ne zivīs, ne zeltā un sudrabā, bet gan tikai Manos vārdos, kas tev sagatavos ceļu uz mūžīgu dzīvību. Tādēļ tu kopā ar visiem taviem mājiniekiem tos labi ievēro, un tavā dvēselē kļūs gaiši un spoži šim laikam un visai mūžībai! — Vai tu Mani labi saprati?” 10. MARKUS runā: “Jā, Kungs! Mana sirds man saka: “Markus, vecais, sarūsējušais karavīr, šodien tavai dzīvībai jātiek atbrīvotai no visām senām rūsām! Tavas ausis dzirdēs debesu Jehovas balsi un tava dvēsele uz mūžību jutīs Tavas pestīšanas lielo tuvumu! — Un tātad es arī ceru šodien piedzīvot vēl daudz brīnumaina.” 219

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf