Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

nozīmē: ja pret templi

nozīmē: ja pret templi kas uzsākams, tad vispirms vajag rīkoties ar apdomu! 16. Templis pa visādiem viltus ceļiem prata no Romas iegūt visādas privilēģijas, kuras, cik ilgi mums tā laime un gods būt romiešiem, mums vajag respektēt. bet ja tā lieta ir tāda, tad Charta albas (baltie dokumenti, izd.) man maz vai neko nelīdzēs! Bet manā apvidū es jau tāpat esmu pietiekami Charat alba! — Vispār es vienmēr varu kādu pielietot. 17. Geneceretē un tās plašā apkaimē es templiešiem nodevu un desmitās tiesas izspiešanu esmu tā izskaudis, ka viņiem uz visiem laikiem zudusi viņu mantkārība, un, ja es esmu precīzi informēts, tad mūsu krietnais priekšnieks Kornālijs jau sen ir darījis tāpat, — un tā, izņemot dažus erodiskus spaidus Galileja ir diezgan brīva no tempļa krāpšanām. Bet te, varenajā Jūdejā, to panākt vēl ilgi nebūs iespējams. Tādas ir manas domas. — Bet tu, augstais pavēlniek, tomēr vari pavēlēt, ko tu gribi, un es vienmēr būšu tavs padevīgākais kalpotājs un kalps!” 193. Ļaundaru un apsēsto ārstēšana. 1. Kirenijs te Jūliju uzslavēja, bet arī pavisam labi un gudri teica: “Mīļais Jūlij, tu zini, ka es no tevis tur lielas lietas, un ka man vienmēr patika tavs skaidrais saprāts; bet tas, ko tu tagad runāji, šķiet, tomēr nav pilnīgi audzis uz tavas zemes. To tu savā dabā arī esi uzņēmis no tā zināmā viena! 2. JŪLIJS saka: “Ak, noteikti; jo patiesība nav ugunī, bet gan tikai tās maigajā gaismā, un tātad, kopš esmu ar Viņu iepazinies, es esmu kļuvis daudz maigāks un piekāpīgāks. Ak, ja es tikai vēlreiz savā dzīvē varētu ar Viņu kaut kur sastapties!” 3. Līdzās stāvošā un visu ievērojošā JARA arī saka: “Ak, tā ir arī mana vienīgā vēlēšanās!” 4. šīs sarunas laikā Es pienācu un nepamanīts nostājos aiz Jūlija. Tikai KirenijS mani pamanīja un pēc mana mājiena Jūlijam teica: “Tu, apskaties nedaudz apkārt! Aiz tevis stāv kāds, kas it kā gribētu ar tevi runāt!” 5. Jūlijs ātri atskatās un no prieks mani šeit redzēt gandrīz zaudē samaņu, un jara augstākā sajūsmā iekliedzas un kā mirusi krīt pie Manām krūtīm, un man vajadzēja viņai ļaut ap pusstundu tā atpūsties, līdz viņa atkal attapās no viņas svētlaimīgā reibuma. 6. Bet, tā kā jau stipri tuvojās vakars, tad es vecajam Markum teicu: “Tu nu atkal rūpēsies par to, ka mēs dabūjam bagātīgas vakariņas; liec, lai mums netrūkst zivju, maizes un vīna!” 7. MARKUSS saka: “Kungs, bet ko mēs darīsim ar tiem noziedzniekiem, kas no karavīriem apsargāti, tur pie jūras piesieti pie mietiem un, jādomā, lielās bailēs gaida viņu spriedumu?” 8. ES saku: “Daudzo ļauno garu dēļ, kuri viņus ir apsēduši, mēs viņiem šodien liekam septiņkārt tvīkt slāpēs, un neviens nedrīkst viņiem dot ne ēst, ne dzert, citādi viņiem nevarētu palīdzēt! Bet tu, mans mīļais brāli Jūlij, viņus vēl šodien iepazīstini ar spriedumu, pēc kura viņiem rīt jāpacieš mokošākā nāve caur lēnu, visu dienu ilgu sadedzināšanu! Tikai rītu viņiem tad jātiek apžēlotiem, un es redzēšu, vai viņi ir atlaižami brīvībā. Ārkārtīgi lielās bailes viņu ļaunos iedzīvotājus padarīs mīkstus un viņi pamazām sāks atvadīties. Bet piesieniet viņus pie stabiem ļoti cieši, citādi viņi jums sagādās daudz rūpju! 9. Tos septiņus politiskos musinātājus, tādēļ, ka viņi neko nozīmīgu nav nogrēkojušies, sodiet vieglāk; viņiem pasludināt krietnu nopēršanu ar rīkstēm un tad pasniedziet viņiem nedaudz maizes un ūdens. Rīt būs redzams, vai sods viņiem tiks atlaists, vai nē!” 10. Pēc šiem vārdiem KirenijS Jūlijam saka: “Tātad ej tur, pārlauz zizli un pavēsti viņiem, kas viņiem rīt sagaidāms!” 11. Jūlijs tūliņ pieceļas un kopā ar dažiem virsniekiem iet uz krastmalu, kas atradās piecsimts soļu attālumā no Markus mājas. Tur nonācis pie noziedzniekiem, kuri bija piesieti pie krasta stabiem, viņš karavīriem pavēlēja noziedzniekus pie stabiem piesiet vēl stingrāk. Kad karavīri ar virvēm un ķēdēm to bija izdarījuši, tikai tad Jūlijs tiem pieciem slepkavām paziņoja, kas viņiem nākamā dienā, sākot no rīta, būs sagaidāms! Tāpat viņš tiem septiņiem politiskiem noziedzniekiem darīja zināmu spriedumu par viņu stingru pārmācīšanu ar rīkstēm. 12. Kad tie pieci slepkavas dzirdēja tādu spriedumu, viņi sāka vaimanāt, baiļoties un krist izmisumā un kliegt, lai viņus tūlīt nonāvē; jo šādu mokošu stāvokli viņiem neiespējami izturēt! Tāpat tie septiņi kliedza pēc žēlastības un līdzcietības. Bet Jūlijs tūliņ attālinās un neuzklausa ne piecu slepkavu kliedzienus, ne tos septiņus citus noziedzniekus. 13. Kad viņš (Jūlijs) atkal atnāk pie mums, viņš saka: “Tas patiesi nav nekāds sīkums! Šī kaukšana, 224

izmisušās sejas, grimases, kurām vajadzētu iedvest šausmas katram dzīvniekam! Nu, es esmu priecīgs, nu atkal atrasties jūsu tuvumā! Tas ir tikko ticams, bet Medūzas galvai varētu būt cilvēciskāks izskats! Es nu nopietnībā esmu ziņkārīgs, kādas sejas tiem zeļļiem būs rīt!” 14. Tu redzi, ES saku Jūlijam: “Tā ir ļauno garu viņos iedarbība! Lielās bailes viņi diezin vai līdz rītam panesīs un, kā Es teicu, pa lielākai daļai atvadīsies, un rīt mums būs viegls darbs tos cilvēkus pilnīgi atbrīvot.” KirenijS saka: “Bet kas tad ar viņiem notiks? Vai gan mēs varēsim viņus pavisam atbrīvot, vai arī uz kādu laiku tomēr pametīsim apcietinātus?” 16. ES saku: “Katrā ziņā, jo bez pietiekamas pamācības viņi nekādā ziņā nedrīkst tikt pilnīgi atbrīvoti! Arī tie septiņi nē; jo neviens cilvēks no grēka neatbrīvojas tik ātri, cik ātri viņš kādā grēkā iekritis. Tiem pieciem tikko pietiks pilns gads, un tiem septiņiem pusgads. — Un nu mēs mierīgi un priecīgi gaidām vakariņas!” 194. Jaras gudrā runa. 1. Uz to vecais MARKUS saka: “Visu pasaules meistaru Kungs un Meistar! Iepriekš Tu man teici, ka šodien es vēl ļoti daudz savāda dzirdēšu par cilvēka uzdevumu un arī iepazīšu Dieva Valstību! Jā, patiesi un ļoti brīnumaini! Es nu jau visu dienu esmu tik daudz dzirdējis, redzējis un piedzīvojis, kā nekad agrāk visā savā dzīvē; un tā es tavu pareģojumu atrodu kā pie manis pilnīgi apstiprinājušos, un tādēļ es nu darīšu visu, lai arī mūsu nogurušajiem locekļiem nav jāiet pie miera nepamierinātiem.” 2. Es saku: “Jā, jā apskaties, vai saimnieces ar viņu mākslu drīz būs galā! Pēc vakariņām vēl daudz kas notiks, kas tevi vēlreiz tuvāk iesvaidīs Dieva Valstībā!” 3. MARKUS saka: “Bet kungs, kas tad ir ar šo mīļo meitenīti, kas vēl vienmēr tur tevi ciet un tavas krūtis slapina ar asarām; vai viņa tevi, kā šķiet, it kā nekad vairs nelaidīs vaļā?!” 4. ES saku: “jautā par to meitenītei, viņa tev nepaliks atbildi parādā!” 5. Markus nu jautā brīnišķi alkstošajai meitenītei. 6. Bet JARA tūlīt pieceļas un saka: “Klausies, tu mīļais vecais draugs! Ka Viņu šeit reiz ir satvēris, tas Viņu nekad nedrīkst palaist vaļā; jo ja viņš Viņu palaiž vaļā, tad caur to viņš ir palaidis vaļā arī savu mūžīgo dzīvību un tātad uz visiem laikiem pazaudējis. To, ko es daru miesīgi, to jums visiem jādara sirdī, kā arī es pirmām kārtām daru sirdī. 7. Bet kas savu dzīvību neievēro un savā sirdī tikai to sauc par “dzīvību”, dzīvot vienīgi visas dzīvības Kungam, tas dzīvību paturēs uz mūžību, un kaut arī miesā viņš nomirtu tūkstoškārt! 8. Redzi, kad Viņš pie manis nāca, vispirms es Viņu pazinu savā sirdī un vienīgi viņu mīlu pār visu; jā, ja Viņš tagad no Manis prasītu, ka man par viņu jāmirst, tad nāve man būtu iepriecinājums. Jo es dzīvi zinu un jūtu, ka mīlestība uz viņu mūžam nevar nomirt, tādēļ, ka tai ir neiespējami doties kādā grēkā, kas te vienīgais ir patiesa dvēseles nāve. Bet ja cilvēka dvēsele ir mirusi, tad arī viss cilvēks ir miris. To labi ievēro, tu, vecais vīrs; jo es esmu no Debesu, kas ir mīlestība un patiesība un dzīvība, skolas. To, ko es tev nu teicu, ir mācība no debesīm, un tādēļ tu to vari labi ievērot!” 9. Kad vecais MARKUS to no Jaras dzirdēja, augstākā entuziasma pārņemts, viņš teica: “Ak, tu bērns no debesīm, par daudz laba un tīra šai netīrajai zemei! Patiesi, kad Kungam miesīgi šī mana māja atkal būtu jāatstāj, tad es iešu pie tevis mācīties debesu gudrību. Ak, kāda starpība ir starp tevi un maņām meitām! Tu jau esi kā saule, un manas meitas tikko ir lielā debesu spīdekļa atspulgs kādā mazākā rasas pilienā. Ak, Ebab, cik tu tomēr esi laimīgs, būt tēvam tādam eņģelim!” 10. Te vecajam Markum aiz svētlaimes sāk līt asaras un viņš ātri gāja virtuvē lūkoties pēc vakariņām un savām meitām atstāstīja, kādu mācību viņš ir saņēmis no meitenītes no Geneceretes, un meitas brīnījās un lūdza viņam, ka pēc vakariņām viņš viņām varētu sagādāt kādu izdevību, drīkstēt mazliet parunāties ar šo debesu bērnu. 11. Markus par to bija ļoti iepriecināts un viņām apsolīja to panākt, tikai viņām jāpasteidzas drīz tikt galā ar vakara mielastu. Un MEITAS runāja: “Tēvs, ceturtdaļstundā viss būs uz labāko sagatavots.” 12. Ar to Markus atkal izgāja no virtuves un dēliem uzdeva uz galdiem mājas priekšā vispirms ātri uzlikt vīnu un maizi, un rūpēties arī par to, ka netrūkst gaismas; uz galdiem jādeg vairākām labi piepildītām lampām, un pārējam pagalmam visu nakti jātiek labi apgaismotam ar zvejnieku lāpām. 2. Tas viss tiek ātri izdarīts, un, kad bija nedaudz satumsis, uz visiem galdiem jau dega daudzas lam- 225

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf