2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

Janvāra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
Oktobra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
ČETRDESMIT DIVI PAKĀPIENI, LAI SASNIEGTU VIRSOTNI
EBA - Bērnu Kristīgās Izglītības Apvienība
Draudzes nozaru apskats: turpinājums.. - Jēzus draudze
Augusta/septembra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
Maija izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
Novembra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
Uzklikšķiniet uz attēla un jums atvērsies avīze. - Latvijas Nedzirdīgo ...
Dzeja - Daugavpils Valsts ģimnāzija
Marta izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
Decembra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
2011.g. novembris Nr.3 - Jelgavas 1. ģimnāzija
augusta izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
virsotne -2.indd - Latvijas Alpīnistu savienība
Decembra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
2010.g. oktobris, novembris Nr.2 - Jelgavas 1. ģimnāzija
Novembra izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
FATIMA LŪCIJAS ATMIŅĀS - Secretariado dos Pastorinhos
Maija izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
OPEL Junior Opus 2 (LV) - Opel Media
Jūlija izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze
fija m II - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
kiberkambaris - Jura Žagariņa mājas lapas
Maija izdevums - Rīgas ev. lut. Jēzus draudze