Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

tikt likta

tikt likta daudzveidīgā kustībā. 7. bet, ja tā, un neiespējami jebkad citādi, kā tad pēc tam pirmradītajām tīra gara būtnēm būtu jāsasniedz nosacīto brīvo pašdarbību un vienīgi caur to iespējami pilnīgu patstāvību? Acīmredzami, nekādā citā iespējamā veidā, kā caur “Tev jādara” bausli, ja arī ne tik pozitīvu, kā pie Ādama. 8. bet arī šis bauslis būtu dots veltīgi, ja vienlaicīgi kopā ar bausli jaunradītajām būtnēm līdz nebūtu iedota tieksme vai stimuls tā pārkāpšanai. bet, ja būtnēm ir iedota pārkāpšanas tieksme, tad vajag tikt dotām kā no tās sliktām sekām, kā zināma veida sodam, un būtnēm vajag tikt rādītas sekas, ka tās patiesi ir, un kā un kādēļ tās sekos un tam vajag sekot darbībai, kas ir pretrunā ar bausli. 9. Jā, būtnēm pat vajag rādīt, ka iespējamā kārtā tieši būtnei, kas pārkāpusi bausli, sākumā gan ļauj sasniegt kādu īslaicīgu priekšrocību, bet kurai vēlāk vienmēr sekos ilgs zaudējums. lai tam pretotos, tas tad vienmēr maksās daudz grūtu un sāpīgu pūļu. Tikai ar visu to apgādāta, jaunradītā būtne tad var sākt pielietot savu brīvo inteliģenci un no tās izrietošās darbības spējas, kādas tās arī nebūtu, līkas vai taisnas, pareizas vai nepareizas. Īsi un labi, jaunradītā būtne nu reiz no sevis kļūst patstāvīga un caur to sāk galveno aktu pilnīgai un patiesai patstāvībai, un tas ir tas, par ko beigās ir runa pie visām radītām inteliģentām būtnēm; jo caur to patstāvība tiek sasniegta tā vai tā, vai nu pa kādu īsāku vai garāku ceļu, un reiz radītas inteliģentas būtnes pilnīga iznīcināšana ir novērsta. 10. bet, vai patstāvīgā esamība pagaidām ir svētlaimīga vai kļūmīga, tas tad ir vienalga, dabīgi, iepretī Radītājam; jo vārti ir atstāti vaļā katrai būtnei, lai pa parādīto ceļu ieietu svētlaimē. — Gribēt to, labi būtnei; bet, ja viņa to negrib — arī labi! Jo tad vainu nenes neviens cits, kā pati būtne. viņa savu patstāvību patur mūžīgi. vai svētlaimīga, vai nē — tas ir vienalga; jo pamatu pamatā tai kā radībai tomēr vajag atbilst radītāja tālākai kārtībai. 11. Bet, ja mēs to zinām, nu, tad gan it kā nebūs pārāk grūti, pašiem no sevis noformulēt pirmo tīro radīto garu krišanu; jo arī viņiem vajadzēja tikt liktam kādam bauslim un kopā ar to nepieciešamā tieksme to pārkāpt, apvienotai ar momentānām priekšrocībām. bet no otras puses, ja arī ne ar dominējošu tieksmi rīkoties pēc baušļa, tad tomēr ar skaidri dotiem mūžīgas priekšrocības uzskatiem, kas, kaut arī nedaudz vēlāk, tomēr vienmēr noteikti sekos un kam vajag sekot rīcībai pēc baušļa! 12. kad nu pēc tam daļa būtņu bausli ievēroja, bet daļa nē, tas skaidri izriet no redzamās radības, kurai kā tiesai vai kā piedraudētam sodam vajadzēja sekot dotā baušļa neturēšanai, un garīgi ņemot, pati par sevi tā nav nekas cits, kā garāks ceļš uz garu svētlaimīgu, pilnbrieduma eksistenci. 13. bet atkal no otras puses, arī mūsu eņģelis, kas nu ir mūsu vidū, ir tikpat skaidrs pierādījums, saskaņā ar kuru toreiz brīvu radītu garu neskaitāmi pulki tomēr to doto, ja arī ne kā pie Ādama stingri pozitīvo bausli ievēroja un tagad visa materiālā radība visā ir pakļauta viņu varai, spēkam un gudrībai. 14. bet šis eņģelis vēlākiem cilvēkiem gan, protams, varēs dot maz pierādījumu par to, ka caur doto bausli liela daļa pirmradīto tīro garu nav krituši; bet tas katra cilvēka svētlaimei arī pavisam nav vajadzīgs, it sevišķi, kamēr kāds caur savu garu vēl nav sasniedzis pilnīgas zināšanas par sevi pašu. 15. Bet, ja kāds cilvēks to sasniedz, tad viņam jau tāpat, kā mēdz teikt, katrā acumirklī stāv atvērtas visas septiņas debesis, un viņš no tām var smelt pierādījumus, cik daudz viņš tad vienmēr grib, un tāpēc viņš ar to visu vienmēr ir apgādāts. 16. saki tu, Mans mīļais Kirenij, vai tagad tu spēj ievērojami aptvert pirmradīto garu krišanu?” 228. Spēks un pretestība. 1. Nu pavisam laimīgs KirenijS saka: “Kungs, Tu to skaidri redzi manā sirdī un tikpat skaidri caurredzi manu smadzeņu lādi, lai no tā tu noteikti vislabāk vari saskatīt, vai es to lietu esmu sapratis pilnīgi, vai pa pusei! Es, mazākais, kā es to jūtu, domāju, ka man tā lieta ir tik skaidra, kā Saule gaišā dienā. bet aiz tā vēl vienmēr var atrasties dziļumu dziļumi, par kuriem līdz šim varbūt nekas nav nācis prātā pat tiem pilnīgākajiem eņģeļu gariem. Tomēr ar to, ko es nu zinu, es esmu pilnīgi apmierināts, un manas dzīves laikā būs pilnīgi pietiekami ar to noņemties, jo tas viss jau tāpat iet bezgala pāri visiem cilvēcisko zināšanu un izpratnes horizontiem. 2. Tikai viena būtne man vēl noteikti pastāv kā mīkla, un tas ir Sātans ar viņa velnu kolēģiju. Tikai par to, Kungs, vienu apgaismojošu vārdiņu, un mana dvēsele tad ir apmierinājusi izsalkumu līdz manas miesas nāvei! Jo ar to es vēl esmu lielā neskaidrībā, kas ir Sātans un kas ir viņa izpalīgi, kurus dēvē par “velniem”?” 256

3. ES saku: “Arī tas tavām uztveres spējām vēl ir nedaudz pāragri, lai šo lietu saprastu pamatu pamatos. bet lai tev un jums visiem arī šajā punktā sagādātu nelielu gaismiņu, jūsu labākais izpratnei es jums tomēr gribu par to darīt nedaudz zināmu. Un tātad klausieties Mani! 4. Redziet, viss, kas te ir, pastāv un kam ir kāda esamība, nevar pastāvēt, būt un eksistēt citādi, kā caur kādu zināmu pastāvīgu cīņu. 5. katrai esamībai, neizslēdzot dievišķo, sevī ir pretstati, kā noliedzošie un apstiprinošie, kas viens otram vienmēr tā stāv pretī, kā aukstums un siltums, tumsa un gaisma, ciets un mīksts, rūgts un salds, smags un viegls, šaurs un plats, resns un tievs, augsts un zems, naids un mīlestība, ļaunums un labums, neīstums un patiesīgums, meli un patiesība. 6. nekāds spēks neko nevar panākt, ja tam pretī nestāv kāds pretspēks. 7. Stādieties priekša cilvēku, tūkstoškārt spēcīgāku par Goliātu, kura spēks noteikti mērotos ar veselu karapulku! bet ko viņam līdzētu viss viņa spēks, ja viņu, līdzīgi mākoņiem, noliktu brīvā gaisa telpā? redziet, vieglākā vēsmiņa, kas uz zemes tikko sakustinātu lapiņu, par spīti visam viņa milzu spēkam viņu tomēr neapturami atstumtu tajā virzienā, kur pūš vēsmiņa! 8. Bet, lai milzis savu spēku varētu iedarbīgi pielietot, pirmkārt, viņam vajag stingra pamata, kas viņu nes un viņam kalpo kā stingrs atbalsts. Zeme tātad mūsu milzim jau ir kā pretestība; jo milzim, viņa speķu pielietojot, vajadzīga brīva kustība, līdzās arī stingrs atbalsts stāvēšanai vietas, kur viņš ar stingru mieru stājas skarā ar balstu vai pamatu, un tad ar viņu apvienoto, Zemes, uz kuras viņš stāv, spītē katrai viņam uzbrūkošai kustībai. Tikai tā milzis pareizi var pielietot savu spēku. Ja pamats ir klints, tad pret šādu stingru mieru nekāda vētraina kustība neko nepanāks, izņemot, ja tā tieši tādā vai kādā augstākā pakāpē būtu straujāka, nekā pats par sevi koncentrēts kādā klintī ir pats miers. Bet, ja pamats ir mīksts, un tātad mazāks pretstatā ar milža vētrai līdzīgajām kustības spējām, tad, otrkārt, milža spēks viņam pretī stāvošajā pamatā atradīs par maz pretestības, un tad viņš tikko varēs spītēt kādam daudz mazākam spēkam, kas viņam uzmācas. 9. Pilnīgākas izpratnei vēl stādieties priekšā, ka šim milzim ir pietiekams spēks, lai uz stingra pamata paceltu augšā tūkstoš cilvēku svaru! bet noliekam viņu uz kāda purva virsmas, kuram tikko ir tik daudz blīvuma, ka ik tikko nestu milža svaru! Ļaujam uz šāda pamata milzim pacelt tikai simts vai pat tikai desmit cilvēku svaru, un viņš to noteikti nepacels; jo tajā momentā, kad viņš sāks pieveikt svaru, viņš sāks iegrimt mīkstajā pamatā, un viss viņa spēks būs veltīgs, jo zem viņa nebija nekāds atbilstošs pretspēks. 10. Tādēļ nekāds spēks pats par sevi neko nevar paveikt, ja tas iepriekš nestāv apvienībā ar kādu atbilstošu, zināmā veidā karojošu pretspēku. Pie mūsu milža stingrais zemes miers acīmredzami cīnās pret viņa svaru un pret viņa kustību un līdz kāda zināmai pakāpei to arī uzvar, un tieši šī zemes miera uzvara beidzot kļūst par kustīgā spēka atbalstu un tā spēka mērauklu. 229. Par Sātana būtību 1. (KUNGS): “No šī, cerams, diezgan rokām aptveramā piemēra, mēs nu gan noteikti īsti skaidri pamanījām, kādēļ kādai esamībai bez pretesamības tikpat kā nebūtu nekādas esamības, tāpat arī mūsu milža spēks brīva gaisa telpā. attiecībā uz kādu atbilstošu iedarbību būtu tikpat kā nekāds; tādēļ katrai esamībai, lai tā pati būtu darbīga, vajag kādu pretesamību. 2. Tādēļ pareizā proporcijā šim samēram vajag būt sastopamam visā, kas te ir, citādi te nebūtu tikpat kā nekas. 3. Un tātad arī pilnīgākajai Dieva esamībai visādā ziņā sevī pašā vajag ietvert arī izglītotākos pretstatus, bez kā tā arī tieši tikpat labi nebūtu kā kāda būtne. Šie pretstati ir sastopami nepārtrauktā cīņā, bet vienmēr tā, ka viena spēka patstāvīga uzvara vienmēr arī kalpo par balstu zināmā mērā uzvarētajam spēkam, kā mēs to redzējām pie stingra pamata pastāvīgās uzvaras pār mūsu milža kustīgo, smago spēku. 4. Ja Dievs no Sevis reiz gribēja radīt Viņam līdzīgas brīvas būtnes, tad Viņam arī vajadzēja tās tieši apgādāt ar dabīgi apsvērtiem samēriem, kādi kopš mūžības Viņam bija un vajadzēja būt Sevī pašā, citādi Viņš noteikti nekad nebūtu bijis darbīgs. 5. Un tā būtnes tika radītas pilnīgi pēc viņa līdzības un tādēļ beigās tām nepieciešami piemita spējas no Dieva nolikto karojošo pretstatu cīņas pašiem sevī konsolidēt. 257

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206: 2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar
 • Page 207 and 208: teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt
 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC