Views
2 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

Darba versija —

Darba versija — 16.08.2007 Tulkots no vācu valodas Rīgā, E.B. Šo grāmatu varat lejuplādēt bez maksas interneta lapā: http://www.noslepums.lv * * * E-pasts: pasts@noslepums.lv

Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. grāmata * * * Jēzus un Viņa tuvinieki uzturas Kisā un Nācaretē. Mat. Ev. 13. nod. (turpinājums) 1. Par noziedznieku sodīšanu. 1. Vēlu vakarā pienāk dārgumi no Kisjona alas, sastāvoši no zelta, sudraba un daudziem ļoti vērtīgiem slīpētiem un nenoslīpētiem dārgakmeņiem; jo to ir ap trīs pfundu noslīpētu un septiņu pfundu neslīpētu dimantu, tikpat daudz rubīnu, vēlreiz tikpat daudz smaragdu, hiacintu, safīru, topāzu, ametistu un ap četriem pfundiem pērļu, lielu zirņu lielumā. Bet zelta bija vairāk nekā 20 000 pfundu un sudraba piecas reizes tik daudz. 2. Kad FAUSTS ierauga šo bagātību, viņš sasit rokas virs galvas un saka: “Ak Kungs! Man kā kādam visas Romas bagātāko patriciešu dēlam tomēr arī bija izdevība redzēt lielus šīs zemes dārgumus; bet tā ko manas acis vēl nav redzējušas! Tas sniedzas pāri visiem faraoniem un pāri teiksmām par Krēza bagātībām, kurš beigās aiz lielas bagātības nezināja, ko darīt un nopietnībā būtu uzcēlis zelta pili, ja viņa uzvarētājs par daudz zelta nebūtu atņēmis. 3. Tagad Tu, ak Kungs, kuram zināmas visas lietas, saki man, nabaga grēciniekam, kā gan šiem divpadsmit Sātana kalpiem bija iespējams tikt pie šādas bagātības! Tikai daļēji godīgā veidā tas tak nekad nevar būt iespējams; un īsā laikā arī nē! Kā tātad tas bija iespējams?” 4. ES saku: “Draugs, neraizējies nu vairs par to! Šo Sātana netīrumu dēļ patiesi nav vērts zaudēt vēl vairāk vārdus. Bet ka pie tā nav neviena godīga startera, par to tu vari būt pilnīgi drošs. Bet caur kādām tūkstošveidīgām neģēlībām šis odžu dzimums to visu kopā sagrābis un salaupījis, ja to punktu pa punktam būtu jāattēlo, tā būtu pārāk plaša lieta. 5. Ka viņi ir visneģēlīgākā veida blēži, par to tev, cerams, nebūs nekādu šaubu; bet ka viņi zināmā veidā ir vēl vairāk, nekā blēži, tas nevienam cilvēkam vairs nav jāzina. Pēc Romas likumiem viņi jau sen pelnījuši desmitkārtīgu nāvi, vienīgi tikai par ķeizariskās nodevu karavānas aplaupīšanu; nu šis laupījums, kas neizmērojamos dārgumos tagad ir mūsu priekšā, nav ne par matu labāks; kaut gan ne tik tieši attiecas uz ķeizariskās nomas naudu. 6. Tātad, ja arī tu zinātu visu, tad tev par to tak neiespējami viņus nogalināt vairāk nekā vienu reizi. Tu gan spīdzināšanu vari pastiprināt, bet kādēļ? Ja spīdzināšana ir pastiprināta veida, tad — lai runātu jūsu tiesas veidā —, tad tā arī tūlīt ir nāvējoša, un, ja tā ir vieglāka veida, bet par to ilgstošāka, nu, tad sodāmais no tā nejūt tieši daudz vairāk, kā tu no kādas tevi apgrūtinošas mušas, jo par drošo priekšā stāvošo viņas miesas nāvi pār mēru sabaidītā, lai cik materiāla dvēsele tūlīt atkāpjas viņas iekšējākās telpās un brīvprātīgi sāk atsvabināties no viņas miesas, kurā vairs nav palikšana, un pie šādiem apstākļiem miesa kļūst pilnīgi nejūtīga. tad tu šādu miesu vari mocīt, kā tu gribi, tad viņa no tā sajūt maz vai arī neko vairs nejūt. Bet ja tu dvēseles mieru acumirklī liec lielās sāpēs, tad dvēsele to ilgi neizturēs, bet gan tūlīt spēcīgi centīsies atdalīties no miesas, un tad pilnīgi mirušu miesu tu vari vārīt un cept, un viņa no soda neko vairs nejutīs. 7. Tādēļ Es neesmu par nāves sodu, jo ne nonāvētam tas ir kas nozīmīgs un vēl mazāk kalpo kā izkārtne un derīgums kādam taisnīgumam; jo vienu tu esi nonāvējis un tūkstotis tev tādēļ zvērējuši atriebties. Bet vienu noziedznieku pamatīgi sodīt ar rīkstēm un to turpināt tik ilgi, līdz iestāsies pilnīga labošanās, aiz nepieciešamas dievišķas kārtības par to Es esmu pilnīgi. Īsta soda rīkste īstā laikā pilnīgi taisnīgi pielietota, ir labāk, nekā nauda un tīrākais zelts; jo caur soda rīksti dvēsele arvien vairāk un vairāk tiek atpērta no viņas matērijas un beidzot pievēršas viņas garam. Un ja soda rīkste to ir panākusi, tad tā ir dvēseli atbrīvojusi no viņas bojāejas un tātad visu cilvēku no mūžīgas nāves. 3

 • Page 1: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Drums 2
2 - BECI
2 - Sven
Arduino 2
DP_2012(2)
2 - EVITA
2 PIECE
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Ness - Part 2
1 2 - Arsenal Noticias
20 1 2 - Valkyrie
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Latín-2 - Vicens Vives
Stretnutie s dôchodcami 2
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama