Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

10. Pēc šī

10. Pēc šī pasludinājuma tie, kuri Manu runu iepriekš nebija sapratuši, pienāk pie Manis un lūdz Mani, lai viņi drīkstētu palikt, jo pie viņiem jau sāk kļūt gaišāks un viņi pielietos visas pūles, lai Manus vārdus saprastu skaidrāk, nekā tas bija līdz šim! 11. Un Es saku: “Es tak jūs nekad neesmu sūtījis prom, tikai visiem, kuri vēlas uz Mani dusmoties, devis padomu, ka viņu svētības dēļ viņiem labāk turpmāk jāiet, nekā turpmāk vēl jādusmojas! Tātad, kā es neesmu jūs sūtījis prom, kādēļ tad jūs nedrīkstat palikt? Palieciet, ja jūsu sirdis ir bez dusmu!” Pēc šī lēmuma viņi atkāpjas un ar to ir pavisam apmierināti. 33. Kāda veca jūda slimo radinieku izdziedināšana. 1. Bet te istabā pēkšņi ienāk KĀDS VECS JŪDS no Nācaretes apvidus un bailīgi jautā pēc Manis. Mācekļi viņam norāda uz Mani, un viņš pienāk pie Manis, nokrīt ceļos un raudulīgā balsī runā: 2. “Mīļotais Meistar, mana drauga Jāzepa dēls! Es esmu dzirdējis par Tavu brīnumaino varu ārstēt cilvēkus, un tādēļ manās lielajās bēdās nācu pie Tevis, jo es dzirdēju, ka Tu nu atkal uzturies Nācaretē. 3. Redzi, es jau skaitu deviņdesmit gadus un esmu ļoti vājš; bet man ir bērni un mazbērni, kuri mani vienmēr ir kopuši ar visu mīlestību un rūpību. Bet tagad viņiem uzbruka kāda nezināma ļauna slimība, tā ka nu viņi visi guļ slimi un es kā nespēcīgs vecs sirmgalvis mājās esmu vienīgais, kuru slimība ir saudzējusi un nezinu sev palīdzēt. Neviens kaimiņš, aiz bailēm, lai pats netiek no ļaunās slimības satverts, neiedrošinās ienākt manā mājā, un tā es viens stāvu bezpalīdzīgs un vairs nezinu, ko darīt un kā sev palīdzēt! Es lūdzu Dievu to Kungu, lai Viņš man palīdz — un ja tā ir Viņa griba, arī caur nāvi! 4. Bet kad es tā lūdzu, te pie manas istabas loga pienāca kāds CILVĒKS un teica: “Ko tu šaubies, ja palīdzība tev ir tik tuvu?! Ej Jāzepa mājā! Tur ir dziednieks Jēzus; vienīgi Viņš var tev palīdzēt un palīdzēs!” Tad es, saņēmis kopā visus manus spēkus, visus manus slimniekus, kuriem es jau tāpat nevaru palīdzēt, nodevu Dievam tam Kungam un devos tieši ne tālajā ceļā pie Tevis, lai Tu tur noej un palīdzi maniem septiņpadsmit slimniekiem, kuri tik šausmīgi tiek mocīti no nezināmas slimības!” 5. ES saku: “Lielās neticības dēļ, šajā apvidū Es gan biju noņēmies nekādus brīnumus vairs neveikt; bet ja tu vari ticēt, ka Es tev spēju palīdzēt, tad mierināts ej uz mājām un lai tev notiek tā, kā tu esi ticējis!” 6. Pēc šiem vārdiem sirmgalvis dziļi aizkustināts pateicas un dodas mājup. Un kad viņš, pats ļoti spēcināts, tuvojas mājām, te viņam nāk pretī visi tik veseli, it kā nekad nebūtu bijuši slimi, kā vienmēr viņu uz draudzīgāko sveicina un apgalvo, ka pirms pusstundas viņi pēkšņi kļuvuši veseli, mēģinājuši piecelties un pieceļoties jutušies veselāki kā jebkad agrāk. Viņi viņu jau visur izmeklējušies un ļoti par viņu raizējušies. 7. Kad VECAIS to dzirdēja, te viņš ievēroja, ka ļaunā slimība viņa tuviniekus atstāja tajā laikā, kad Es Manā mājā viņam teicu: “Lai tev notiek tā, kā tu esi ticējis!” 8. Tikai mājās, kad viņa tuvinieki viņam lūdza, lai viņš dara zināmu, kur viņš bija, viņš teica: “Es dzirdēju, ka pasaulslavenais dziednieks Jēzus tagad atkal uzturas Nācaretē, un es devos ceļā, — un redzat, Viņš mani uzklausīja un tikai teica: “Lai tev notiek tā, kā tu esi ticējis!” un pēc šiem viņa vārdiem jūs acumirklī esat kļuvuši veseli! Sakiet nu paši, vai Izraēlā tā kas jebkad ir ticis piedzīvots!” 9. VESELI KĻUVUŠIE saka: “Klausies, tu tēvs, ja tā, tad viņam vajag būt vairāk, nekā vienīgi tikai kādam brīnumdziedniekam! Tēvs, Viņš beigās atkal ir kāds liels pravietis, lielāks, nekā Jesaja, Jeremijs, Eceķiels un Daniels, jā varbūt tik liels, kā Mozus, Arons un Elija! Tikai viņiem ar Jehovas palīdzību bija iespējams darīt tās dus brīnumus, tā ka visiem gariem kā zem zemes, tā virs zemes, ūdenī un gaisā vajadzēja būt pilnīgi viņiem padotiem! Bet ja tie ir padoti kādam tik ļoti lielam garam, tad, protams, viņš acumirklī spēj paveikt visu, ko viņš tikai grib! 10. Bet kā namdara dēls nonāca pie šādas neizmērojamas Dieva žēlastības? Mēs visi viņu gan ļoti labi pazīstam; būs tikko trīs gadi, kopš viņš ar saviem brāļiem pie mums strādāja namdara darbus! Te pie viņa nekas līdzīgs nebija atklājams! Šādu velti viņam vajag būt saņēmušam tikai kopš neilga laika! Viņš gan vienmēr bija ļoti dievbijīgs cilvēks; viņa uzvešanās vienmēr bija ļoti pieklājīga; viņš bija kluss strādnieks un runāja tikai nepieciešamāko; viņu gandrīz nekad neredzēja smejamies, bet arī nekad skumstam; un tā Jehova laikam gan ir uzlūkojis viņa tikumus un viņam ir devis šādu žēlastību! Jo Jehova nekad neskatās uz kāda cilvēka pasaulīgo godu, bet gan tikai uz tā tīro, nevainojamo sirdi! 11. VECAIS runā: “Jā, jā, te jums gan var būt taisnība, — tā jau tas būs; bet ja nekļūdīgi tā ir, tad 38

mums no paša rīta vajag turp noiet un viņam izteikt mūsu slavinājumu un pateicību! Jo no Dieva aicināta un ar Viņa Garu svaidīta pravieša priekšā katram cilvēkam jāloka ceļus! Jo ne pravietis, bet gan Pats Dievs ir Tas, Kas te runā un darbojas caur Viņa sirdi un muti!” 12. VISI saka: “Āmen, tas lai ir mūsu pirmais un augstākais pienākums!” — Šie cilvēki nu dodas mājās un jaunākie pagatavo vakariņas, jo viņi visi bija izsalkuši. 34. Scēna starp mantojuma kārajiem farizejiem un vecā znotu. 1. bet farizeji no Nācaretes bija uzzinājuši, ka šīs mājas iedzīvotāji esot tik bīstami slimi, ka viņi nekad neizveseļosies. Viņi aizgāja tur, lai iepriekš visu nokārtotu par desmitās daļas mantošanu un apbedīšanu; jo pēc nāves viņiem vairs nebūtu nekādu tiesību uz mantojumu, ja slimnieki nomiruši, no viņiem nesaņemot nekādu palīdzību — kādā gadījumā mantinieks ir valsts. Tātad, kad šādā nolūkā, jau vēlu naktī, kad šīs mājas iedzīvotāji pēc vakariņām jau sāka doties pie miera, atnāca farizeji. Te ļoti mantkārīgie dvēseļu aizgādātāji citā dzīvē rādīja ļoti izmisušas sejas, kad viņi mājās, kā viņi domāja, mazākais, pa pusei mirušos ļaudis, sastapa pie labākās veselības. 2. PIRMAIS, pavisam uzmanīgi ar aizturētu elpu ienākušais farizejs, teica: “Jā, kas tad tas? Mēs domājām, ka jūs jau mazākais pa pusei būsiet aizgājuši uz turieni un tādēļ esam atnākuši, lai pēc mūsu tēvu paraduma iesvaidītu jūsu dvēseles un apbedītu jūsu miesas. Kas tad jūs ir padarījis veselus? Boruss noteikti nē! Mēs zinām, ka viņš, kad tika saukts, pie jums negāja; jo viņam, līdzīgi mums, jūsu ļoti ļaunās slimības priekšā noteikti bija bailes. Kas tātad bija jūsu ārsts?” 3. Vecā ZNOTS, kas darbos un runā bija veikls vīrs, saka: “Kādēļ jūs to jautājat? Jūs mums nepalīdzējāt, un tātad mēs savstarpēji viens otram neko neesam parādā! Jūs pie mums neesat nākuši dziedināšanas dēļ, bet gan mantojuma desmitās tiesas dēļ; un es jums saku: “Te jūs mūžam varat turēties tālu no mūsu mājas. Jo ja jūs nevarat, negribat un neiedrošināties sniegt palīdzību visās briesmās esošiem mājiniekiem, tad lai pie jums griežas, kas grib! Mazākais, šai mājai pēc jums nekad nebūs nekāda vēlēšanās! Patiesi, jūs ar savu darbību esat sliktāki, nekā ļauni zemes tārpi, kas te ir vienīgi, lai rītu, nedarot nekā laba, bet gan, lai padarītu nožēlojamus un samaitātus visādus labis zemes augļus! Tādēļ ejiet prom no mūsu acīm, citādi mēs pie jums palaidīsim rokas!” 4. Viens VECĀKAIS saka: “Nu jā, mēs jau iesim, bet to laipnību jūs mums varat parādīt, ka sakāt, kas jums ir palīdzējis. Mēs katru dienu septiņas stundas lūdzām par jums Dievu un tādēļ vēlamies uzzināt, vai jūs tomēr it kā brīnumaini neesat tikuši izdziedināti caur mūsu lūgšanām! Jo ar dabīgiem līdzekļiem jums nekādā gadījumā vairs nebūtu līdzēts! Tādēļ sakiet mums; tā kas jums jau tāpat neko nemaksā!” 5. ZNOTS saka: “Ejiet prom no šejienes, jūs meļi! Desmitās daļas dēļ jūs gan katru dienu septiņas stundas varat lūgt mūsu nāvi, bet noteikti ne par mūsu dzīvībām; jo jūs pie mums ne tādēļ esat atnākuši, lai mūs apsveiktu kā atkal izveseļojušos, bet gan, lai no mums, iedomāti mirstošiem, pierakstītu desmito daļu un pēc mūsu nāves to ņemtu savā īpašumā. Ak jūs, izlaidīgie neģēļi, es pārāk labi pazīstu jūs un arī jūsu lūgšanas! Tādēļ taisieties prom no šejienes, citādi es būšu spiests pielietot savas mājas tiesības! Jūs mūžam neesat vērti izrunāt Tā vārdu, Kas mums ir palīdzējis!” 6. VECĀKAIS vēl reiz saka: “Nu tad lai ir tā, ka mēs esam tādi, kā tu domā; bet mēs tak tomēr varam būt vai kļūt citādi! Jo te ir noticis brīnums un tas ļoti viegli visā var izmainīt mūsu domas un rīcību! Tādēļ sakiet to mums!” 7. Pavisam uztraukts, ZNOTS saka: “Uz šīs pasaules jūs nekas vairs nepārveidos, arī Dievs nē! Ja jūs būtu labojami, jūs jau sen būtu mainījušies; jo jums ir Mozus un visi pravieši, kuri liecina pret jums! Bet jūsu Dievs ir Mamons un pastāv zeltā un sudrabā! Savās sirdīs jūs kalpojat šim Dievam un Arona un Mozus tērpā jūs ietinaties tikai ārējai šķietamībai, lai jūs kā plēsīgi vilki aitas ādā ar saviem nāvi nesošiem zobiem jo vieglāk varat uzbrukt aitu ganāmpulkā un tās saplosīt un aprīt! 8. Bet Jehova jūs pazīst un drīz jums noteikti dos jūsu jau sen nopelnīto algu! Dievs, kā reiz Mozu, mums ir pamodinājis namdara dēlu Jēzu un šis Jēzus, kas no attāluma tikai caur Savu spēcīgo Vārdu acumirklī mūs visus ir izdziedinājis, jums noteikti teiks, cik vērti ir jūsu nopelni Dieva priekšā; jo Viņš ir pilns Dieva gara; turpretī jūs esat Belcebula gara! Tādēļ ļaujiet jums pēdējo reizi teikt, lai jūs ejat un nekad neienākat šajā namā, — citādi jums klāsies slikti!” 9. Pēc šiem vārdiem farizeji atstāj māju un domā par Jēzu, kas viņiem jau atkal ir izjaucis visus no- 39

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
Revistas 2