Views
1 week ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

45. Eņģeļa iekšējā

45. Eņģeļa iekšējā būtība. 1. Pēc šī īsti brīnišķīgā notikuma KirenijS vēlreiz pienāca pie Manis un teica: “Kungs, es ar abiem eņģeļiem pārrunāju daudzas lietas, bet no visa, ko viņi man teica, es neiemācījos neko citu, ko es caur Tavu laipnību un žēlastību jau tāpat nebūtu zinājis. Tā ka nekas jauns te nebija saskatāms! Bet kas, mazākais, mani ļoti pārsteidza, ir tas, ka abi neaprakstāmi skaistie jaunekļi, pret visu, kas te notiek, zināmā mērā ir pavisam auksti! Viņi gan runā dziļākās gudrības un viņu balss skaņa pārspēj Eola kokles valdzinošāko harmoniju; no viņu vaigiem vienmēr uzsmaida tīrākā rīta ausma; viņu āda smaržo kā rozes, jasmīni un ambra; viņu mati ir kā tīrākais zelts, un viņu alabastra baltās rokas ir tik apaļas un maigākā proporcijā, ka uz zemes es tām patiesi nevaru atrast nekāda salīdzinājuma; viņu krūtis pilnīgi līdzinās uzplaukstošas jaunavas krūtīm, kādas es tikai vienu vienīgi reizi redzēju Pontus apvidū; un tikpat skaistas brīnišķīgākā proporcijā ir viņu kājas; īsi, aiz tīras mīlestības uz šīm abām būtnēm varētu kļūt gluži traks! Bet pie visām šīm majestātiskām priekšrocībām, no kurām nesmaržo nekas cits, kā mīlestība un atkal tūkstoškārtīga mīlestība, ar ko viņiem pat cietāko akmeni vajadzētu padarīt mīkstu kā vasku, viņi tomēr ir tik auksti un vienaldzīgi kā marmora statujas dziļākā ziemā! Un tas arī mani padara tikpat aukstu, cik auksti ir tie abi. 2. Ne viņu runā, ne žestos gan pavisam nav nekā, kas atgrūstu; bet viņus nekas neaizkustina un nekas viņus arī neizkustina no viņu ļoti stoiskās vienaldzības pret visu, kas ir un notiek. Par Tevi Pašu gan viņi runā lielā gudrības dziļumā, bet viņu runa man liekas kā kādas vēstules nolasīšana kādā valodā, kuru viņi nesaprot. 3. Saki man tomēr, kā pie divām tīri debesu būtnēm tas gan ir iespējams! vai tad tavās debesīs tas ir eņģeļu tikums?” 4. Es saku: “Tas gan pavisam nē! Bet tie abi šeit tā izturas tikai tādēļ, ka viņiem tā vajag izturēties; bet viņiem tomēr ir pilnīgi brīvākā griba un sirdis pilnas dedzīgākās mīlestības kvēles, kas, ja tie abi iepretī tev viņu mīlestību izrādītu, tevi pilnīgi iznīcinātu! 5. Laicīgs cilvēks gan var panest eņģeļu augstākās gudrības dziļumus, bet viņu mīlestību tikai tad, kad viņam sirdī viņa mīlestība ir līdzīga eņģeļu mīlestībai. 6. Bet ja tā lieta ir tāda, tad jau no pavisam dabīgām laicīgās uguns un gaismas attiecībām, tu pavisam viegli vari saprast, ka gaismu, kuru izstrāvo liesma, tu gan vari panest, bet vai tādēļ tu vari panest arī pašu liesmu, kas dod gaismu? 7. Saule pasaulei tak noteikti ir spēcīgākā gaisma, un tu to pavisam ērti vari vēl panest! Un ja, pieņemoties gaismai, pieņemas arī siltums, tad tu gaismu gan panesīsi grūtāk; bet vai tu ar tavu miesu līdzīgi eņģelim varētu pastāvēt arī tev neaptverami gaiši kvēlojošā saules gaisā? Es tev saku: “Šis saules gaiss vienā acumirklī tā iznīcinātu visu Zemi kopā ar visu, ko tā nes, kā te iznīkst ūdens piliens, kad krīt uz balti kvēlojošas dzelzs! 8. Kas grib pastāvēt tādā gaismā un ugunī, tam iepriekš pašā vajag būt līdzīgai gaismai un ugunij! Un redzi, tieši šī iemesla dēļ abi eņģeļi iepretī tev nevarēja izrādīt viņu mīlestību, jo viņu pārāk spēcīgā mīlestība tevi iznīcinātu! — Vai tu to saproti?” 9. KirenijS saka: “Gandrīz to saprotu, bet pavisam skaidri tomēr nē, kā daudz ko citu! Jo kā mani varētu nonāvēt kāda pārāk liela mīlestība, tas man vēl negrib būt īsti skaidrs!” 10. ES saku: “Nu tad, cik daudz vien tas vienmēr ir iespējams, arī tam tev jātiek darītam skaidrākam, un tā tad klausies: Tev tieši arī ir viens dēls un viena ļoti mīlestības cienīga meita. Abus šos bērnus tu mīli gandrīz pasakaini stipri; jā, tava sirds aiz tīras mīlestības tikko spēj spriest, cik ļoti tā abus bērnus mīl, jo tā no abiem bērniem atkal tiek ļoti mīlēta. Bet nu īsti dzīvi stādies priekšā, ka abi bērni tev būtu nomiruši un jautā savai sirdij, vai tā panestu sāpes par šādu zaudējumu! Redzi, jau tagad, kur iespējamo gadījumu devu tikai kā piemēru, tevi pilnīgi pārņem drudzis! Kā tev ietu, ja tā būtu īstenība? Kā es pazīstu tavu sirdi, Es tev saku: tu sāpes nepanestu trīs stundas; tās tevi noteikti nonāvētu! 11. Nu, bet kas ir tava bērnu mīlestība un laipnība, pret šo abu Debesu sūtņu mīlestību un visdraudzīgāko laipnību!? Ja viņi abi tevi uzlūkotu ar tikai nedaudz mīlošām acīm un dotu tev noglāstīt tikai vienu pirkstu, tad mīlestība tava paša sirdī sasniegtu tādu varenību, ka daudzus acumirkļus tu to nevarētu panest; un, ja tad eņģelis kaut tikai šķietami tevi pamestu, tad tavu sirdi pārņemtu tādas skumjas, ka tev tādēļ vajadzētu nomirt! 12. Redzi, cik skaisti nu arī ir šie abi Mani mīļie eņģeļi, tad šāds viņu skaistums tomēr nav nekas 52

pret to viņu skaistumu, kad viņu būtnes viņu sirdīs tiek pilnīgi caurstrāvotas no Manas mīlestības! Es tev saku: te bezgala tālu atpakaļ paliek viss, ko pasaule uzrādījusi kā skaistu un mīļu! — Nu, es domāju, ka tu gan būsi mani labi sapratis!? 46. Par ārstu kalpojošo tuvākā mīlestību. 1. KirenijS saka: “Jā, Tu mans Kungs un acīmredzami mans Dievs, nu es arī to labi saprotu, viņu šķietamais vēsums tomēr ir tīra mīlestība! 2. Es te atceros mītu par kādu jaunavu, kura caur dabas spēku neparastu savienojumu bija neaptverami skaista un pievilcīga. To redzēja jaunekļi, vīri un sirmgalvji un sāka cīnīties, lai cīņa izšķir, kā sieva viņa kļūt. Bet cīnītāju pulks, par postu daudzajiem cīnītājiem, dienu no dienas pieauga. Tā kā CĪNĪTĀJI redzēja, ka viņu cīņa uz dzīvību un nāvi nekad nevarēja sasniegt mērķi, tad viņi beidzot savā starpā vienojās un runāja: “Šī nepieder šai pasaulei, bet gan augstākajām debesīm un ir kāda dieviete! Tādēļ šeit izšķirošiem vajag būt lieliem upuriem. Kuram no daudzajiem upurētājiem viņa sniegs savu skaisto roku, tam tad turpmāk viņai netraucēti jāpieder!” Un pēc šī lēmuma no visām pusēm par upuri nesa neizmērojamus dārgumus un sniedza viņai dievišķu godināšanu un pielūgšanu. Šī skaistuma pielūgšana beidzot aizgāja tik tālu, ka pilnīgi atstāja novārtā dievu godināšanu un pielūgšanu. Dievi par to sadusmojās un skaistajai jaunavai deva vēl lielāku pievilcību, bet par to viņas elpu padarīja indīgu, ka katrs, kas tikai no attāluma tika viņas elpas apdvests, bezsamaņā nokrita pie zemes un šādā reibumā palika guļam vairākas stundas; pie tam viņi jaunavas mēlei deva ļoti nāvējošu dzeloni, ar kuru viņa apzināti varētu nonāvēt katru, kas kā viņai nepatīkami varētu tuvoties viņas mutei. 3. Bet kad nāca kāds ziedoši skaistākā izskata jauneklis, te jaunavas sirds pēkšņi atdzīvojas; bet kas viņai bija jādara, lai viņu mīlētu, kur viņa bija droša, ka tiek no jaunekļa dedzīgi mīlēta? Ja viņa viņam pievērsīs savu seju, tad viņas mīļotais apreibis nokritīs pie zemes; ja viņa viņu skūpsta, tad viņš mirs. Tādēļ aiz mīlestības viņa savu vaigu novērš no jaunekļa un izturas pret viņu vēsi, lai viņš nevēlētos tuvoties viņas mutei. Tātad, lai viņas mīļotais nemirtu, tad viņai vajadzēja viņu mīlēt ar šķietami vislielāko vēsumu. 4. Un tā, pilnīgi līdzīgi šim mītam, šie abi jaunekļi šīs nabadzīgās zemes cilvēkus tad arī mīl ar šķietami lielāko vēsumu, jo viņi par daudz labi zina, ka cilvēki nepanestu viņu debesu siržu mīlestības kvēli!” 5. Es saku: “Jā, jā, tā tas ir; tikai, dabīgi, viņu elpa nav indīga un viņu mēlei nav nāvējoša dzeloņa; bet gan viņu elpa zemi atdzīvina un viņu mēle svētī.” 6. Te Boruss ar Sāru atkal pienāca pie Manis un Man jautāja, ko viņiem tomēr vajadzētu darīt, lai par šo pārmērīgo žēlastību varētu izrādīt lielāku pateicību, kā tas bija līdz šim ļoti laimīgajam acumirklim. 7. ES saku: “Saki man, tu mans draugs un brāli, kur ir tas cilvēks, kurš kopš bērnības Man būtu darījis vairāk laba, nekā tu?! Tu kā zēns ik dienas biji Mans biedrs un ko tikai tu Manās acīs nolasīji, tu darīji tā, lai Man būtu prieks. Kad tu katru gadu kopā ar saviem vecākiem devies uz grieķu zemi, kur viņiem bija īpašumi, un pēc dažām nedēļām atkal atgriezies, tad vienmēr Es biju pirmais, kuru tu atkal apciemoji un kā dāvanas atnesi visādas labas un bieži ļoti dārgas skaistas lietas, un tu nedusmojies, kad Es ar āmuru sasitu vienu Man dāvinātu sudraba Diānas templi un aizliedzu ko tādu man jebkad dāvināt! 8. Kad Es kļuvu jauneklis un gandrīz neviens Mani neievēroja, tu biji vienīgais, kas palika tāds pats; un kāds tu biji vienmēr, tāds tu vēl esi un tāds arī paliksi. Tādēļ Es tev šeit nedarīju neko citu, kā parādīju pretdraudzības pakalpojumu, kuru biju parādā jau kopš daudziem gadiem. Tādēļ necel par to lielu troksni! Tu par sievu dabūji noteikti mīlestības cienīgāko un skaistāko jaunavu — un tevī Sāra labāko, uzticamāko un katrās attiecībās bagātāko un godājamāko vīru. Katrā labā nodomā jums mūžam nav jātrūkst Manai svētībai un pie tam tu paliec labākais ārsts ne tikai šajā zemē, bet gan visā pasaulē! Un tā Es domāju, jūs varēsiet ļoti labi dzīvot!? 9. Bet tikai nekad neaizmirstiet patiesi nabadzīgos un par tavu, visā pasaulē nevienam cilvēkam neaizsniedzamo slimnieku dziedināšanas mākslu neliec maksāt nevienam nabaga pilsonim un vēl mazāk kādam kalpam, lai tas būtu ar zeltu, atkalpošanu, ar labību vai lopiem! 10. Bet lielajiem naudas īpašniekiem, mākleriem un naudas mijējiem, tirgotājiem un lielajiem zemes īpašniekiem tavu mākslu aprēķini pēc taisnības un nopelniem; jo kam ir un kas grib dzīvot, tam 53

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Drums 2
2 - BECI
2 - Sven
Arduino 2
DP_2012(2)
2 - EVITA
2 PIECE
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Ness - Part 2
1 2 - Arsenal Noticias
20 1 2 - Valkyrie
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama