Views
6 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

grūti atstāt kādu

grūti atstāt kādu draudzīgu ķeizaru, ja viņš teiktu: “Ja tu gribi palikt, tad paliec!” Bet kas ir ķēniņš pret šejieni, kur nenoliedzami debesu un Zemes Radītājs staigā kā cilvēks starp Saviem cilvēkiem un saviem eņģeļiem?! Pie tam arī Viņa eņģeļi saņēma ilgāku termiņu šeit uzkavēties, no kuriem mēs varam vēl ļoti daudz mācīties un uzzināt. Ak, tagad es pavisam neeju prom! Par visu romiešu karaļvalsti mani neviens nedabūtu no vietas, un lai te nāktu kas nākdams! — Paliec tikai tu arī! No manis tev tam ir pilnīga atļauja; un, ja arī tur kas notiktu, tad pāris dienu dēļ zeme vēl ilgi neies bojā! Pie tam es domāju, ka pie šī Kunga mēs esam daudz labāk apgādāti, nekā no Romas! Un ja arī notiktu kas steidzams, tad Visvarenā rokās ir pietiekami līdzekļu, lai steidzamo acumirkli nokārtotu.” 3. KORNĒLIJS saka: “Augstais brāli! Ar šo lēmumu es jau tāpat esmu pārmēru apmierināts un vēl ilgi nevēlos šo vietu atstāt! Es jau tāpat jautāju tikai valsts — politiskās kārtības dēļ. Bet zināmā mērā varbūt tomēr būtu labi, caur mūsu sardzi, kas ir pie mums, pavēlēt šonakt pilsētā slepeni izspiegot, ko tauta savā starpā runā par mūsu atrašanos šeit!?” 4. KirenijS saka: “Ja Kungam tas ir patīkami, mēs šo lietu varam nokārtot, bet es te domāju, ka mums pirmām kārtām pie Kunga un tad pie abiem eņģeļiem ir visuzticamākā slepenā policija un cik ilgi mēs esam šeit, nav vajadzības izmantot kādu citu. Kad mēs turpmāk atkal no šīs svētās vietas būsim attālinājušies, tad mums diemžēl atkal vajadzēs izmantot slepenos izlūkus, lai nepieciešamā skaidrībā uzzinātu cilvēku noskaņojumu un tur, kur sāktu parādīties valstij nelabvēlīgas sazvērestības, tūlīt spertu piesardzības soļus. Bet, kā teikts, ja Kungam tas ir patīkami un Viņš to vēlas, Es tūlīt esmu gatavs dot rīkojumus.” 5. ES Kirenijam saku: “Atstāj to; jo, pirmkārt, Es jau tāpat no alfas līdz omegai zinu, kas pilsētā par mums un pret mums tika runāts. Bet vispār tajā nav nekādu briesmu; jo zināmiem ļauniem nodomiem šie ļaudis ir par aklu un par dumju. Tādēļ atmetiet to visu! No Nācaretes nekad nesāksies kāda sacelšanās, par ko jūs varat būt droši. Vispār Mans draugs Boruss vienmēr ir visuzticamākā slepenā policija; viņam viegli nekas nepaiet garām, — kas ne tieši lielajā pilsētā nav grūti. Pie tam Es Maniem eņģeļiem varētu teikt, lai viņi uzņemas izlūkošanu, un caur viņiem jūs vienā acumirklī varat uzzināt vairāk, nekā ja jūs desmit gadus algotu visgudrākos spiegus. Bet, kā teikts, te nav vajadzīgs ne viens, ne otrs, — un tādēļ dodamies pie miera pilnīgi bez raizēm. Tikai Jairuss uz Jeruzalemi vēl nosūtīs vienu sūtni, un viņu vajadzēs apgādāt ar ziņojumu par attiekšanos no amata. Jo rīt mums būs jānodarbojas ar citām lietām.” 6. JAIRUSS pavisam bēdīgs, ka viņam sabiedrība tagad jāatstāj, saka: “Kungs, vai tad nebūtu iespējams dokumentu uzrakstīt šeit un ar kāda sūtņa palīdzību to no šejienes nosūtīt uz Jeruzalemi? Māja Kapernaumā un viss, kas ir tajā, jau tāpat ir mans pilnīgs īpašums. Zeme, kā arī lauki un pļavas mums, priesteriem, jau tāpat nedrīkst piederēt, un tā viss, kas man ir, ir mana māja, kas tev ir labi zināma. Tātad pagaidām man Kapernaumā nav ko darīt, un jādomā, ka arī turpmāk man tur nekas vairs nebūs darāms; manu māju, ar visu, kas tajā ir, es nu tūlīt atdodu manam mīļajam znotam. Ar manu rakstu rokās viņš tur noies un ar valsts tiesas palīdzību to pārņems savā pilnīgā īpašumā — līdzīgi pavisam mērenu mantojumu pēc manas nāves, un es un mana sieva pie tam esam pilnīgi lieki. bet kas attiecas uz draugiem Kapernaumā, tad viņi ir šeit, bet kas vēl atrodas Kapernaumā un sevi skaita par Maniem draugiem, patiesi nav vērti nekādu atvadīšanās apciemojumu; jo viņi ir draugi tikai izskata pēc, bet viņu sirdis tomēr ir tukšas!” 7. ES saku: “Nu, tad paliec arī tu, un Es tavā vietā uz Jeruzalemi nosūtīšu vienu no Maniem šeit klātesošajiem sūtņiem; viņš ar šādu vēstījumu tiks ātrāk galā, nekā, ja tu uz Jeruzalemi sūtītu sūtni, bet šodien vairs nē, bet gan rītu kā Sabata dienā!” 8. JAIRUSS saka: “Sabatā templī tas gan vismazāk pieklājas; jo augstie priesteri un virspriesteris templī ne uz ko neskatās tik stingri, kā Sabata svētīšanu.” 9. Es saku: “Ļauj, lai tas tā notiek! Viņi tikai tādēļ tur tik lielas lietas no Sabata svētīšanas, ka nepieciešamā kārtā tam bieži vajag tikt pārkāptam, jo katrs cilvēks Sabatā bieži ir spiests kaut ko darīt, bet farizejiem pie tam ir izdevība Sabata svētku pārkāpējam diktēt īsti nekaunīgus grēku nožēlošanas sodus. 10. Bet nes viņiem tikai zeltu un sudrabu, cik daudz tu gribi, tad viņi Sabatu templī tūlīt lauzīs un tad pavisam apmierināti paņems tavu zeltu un sudrabu. Tādēļ tempļa Sabata dēļ esi bez raizēm. Mans sūtnis viņam uzticēto lietu nokārtos ļoti labi! 11. Vai tad tu domā, ka farizejiem būtu ļoti patīkami, ja nebūtu neviena, kas caur kādu steidzamu darījumu nepagānītu iedomāto Kunga dienu? Ak, te lai esam pavisam mierīgi. Jo vairāk Sabata apgānītāju, sevišķi pie bagātiem, nāk priekšā, jo vairāk tempļa kungi slepenībā gavilē! 56

12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi par to bez kādām raizēm! Rītu Mans sūtnis, pat upurēšanas laikā, kas notiek katrā Sabatā, tiks uzņemts pavisam teicami! Jo viņš templī ieies ar smaga zelta piedevām un tādā veidā no farizejiem tiks uzņemts ar draudzīgākām sejām un atvērtām rokām; pie tam tāpat uz priekšnieka vietu gaida jau desmit aspiranti, kuri par to piedāvā lielas summas. Un tā viņiem, bet sevišķi templiešiem, tava atkāpšanās nāks ļoti vēlama. 13. Tūlīt pēc tam, zem zināmām ceremonijām, Sabats templī tiks lauzts un tad tūlīt tiks uzsākta Kapernaumas priekšnieka vietas pārdošana vairāksolīšanā; un caur atpakaļ atnākušo sūtni tu pat uzzināsi tava pēcteča vārdu. 14. Redzi, tā tās lietas tagad stāv Dieva namā Jeruzalemē, kas te saucas arī “Dieva pilsēta”, bet tagad īstenībā ir Sātana pilsēta. Bet, tā kā visas lietas nu ir labi nokārtotas, tad dodamies pie miera, jo rīt mums dienai jāsākas agri!” 49. Jairusa atkāpšanās. Kungs sinagogā. 1. Pēc šiem Maniem vārdiem visi nu dodas pie miera; tikai Mani brāļi, māte Marija un Boruss vēl darbojas virtuvē, lai sagatavotu visu nepieciešamo Sabatam. Marijai palīdz arī Sāra un Lidija un ir ļoti čaklas. Kad viņiem viss ir kārtībā, arī viņi dodas pie miera un no rīta, kā parasti, Marija ir pirmā kājās un vēl ilgi pirms ausmas pamodina tos, kas viņai ir vajadzīgi, lai pēc jūdu parašas viss, kas mums cauru dienu ir vajadzīgs, ir kārtībā un gatavībā jau pirms Sabata iestāšanās. Arī Boruss ir ļoti darbīgs un kad mēs visi pieceļamies no guļas vietām, uz visiem galdiem jau ir uzklātas brokastis. 2. Arā tiek dziedāti rīta psalmi un brīvā dabā uz daudzajiem galdiem uz tiem, kas tās noēdīs, gaida ļoti labi sagatavotas zivis, maize un vīns. 3. Mēs tad nu dodamies brokastīs un pēc brokastīm es zināmajā lietā uz Jeruzalemi nosūtu sūtni. Jairuss ar lielām bažām gaida uz nosūtītā sūtņa atgriešanos, kurš, dabīgi, izpaliek tikai tik ilgi, cik tīri cilvēciskā veidā viņš ved sarunas ar farizejiem. Bet, tā kā sarunas tomēr ilga ap divi stundām, tad par lielu prieku Jairusam viņš atgriežas atpakaļ tikai pēc divām stundām un līdzās ziņojumam par atteikšanās raksta priecīgu saņemšanu Jairusam nodod arī slavas un pateicības adresi par viņa uzticami pārvaldīto amatu un vienlaicīgi tiek pavēstīts arī viņa pēcnācēja vārds ar lūgumu, ja tas būtu nepieciešams, vajadzības gadījumā viņam ar padomu un darbu palīdzēt. 4. JAIRUSS tagad ir pavisam priecīgs un saka Man: “Kungs, no visas manas sirds dziļumiem es Tev pateicos par šo brīnumaino izglābšanu no amata, kur man pēc šādām Dievam pretīgākām dienesta attiecībām acīmredzami vajadzētu kļūt par Sātana laupījumu!” 5. Es saku: “Nu, vai Es tev neteicu: ja ir runa par templiešu spožajiem, tur nu katrā dienas stundā Sabats var tikt lauzts upurēšanas vidū. Bet no tā tu viegli vari redzēt, cik daudz templis tur no Dieva un Viņa svētajiem likumiem!” 6. Bet tagad ļaužu dēļ tomēr apmeklējam sinagogu un tur redzam, ko visu farizeji darīs un mācīs; bet ieņemam vietas pavisam aizmugurē, lai mēs no uzpūtīgajiem farizejiem un tautas vecākajiem tik ātri nevaram tikt pamanīti. 7. JAIRUSS saka: “Bet es neiešu iekšā, jo mani pazīst katrs zēns; ja es būtu sinagogā, man vajadzētu ieņemt vietu priekšā priekšnieka presbiterijā, un caur to jūs tiktu nodoti.” 8. ES saku: “Neļauj tev tik izaugt nevienam skumju matam! Jo ja Es kaut ko iesaku, kas lai te notiek, tad tu bez kādām tālākām raizēm vari pēc tā rīkoties un tev tomēr nenotiks nekas ļauns. Un tā visi dodamies ceļā!” Pēc tam mēs dodamies ceļā un drīz sasniedzam sinagogu. 9. Kad mēs tajā ieejam, tad izrādās, ka tā ir ļoti tukša un presbitēriju piepilda tikai dienestu izpildošie farizeji. Pamazām nāk daži veci jūdi un ieņem vietas viņu solos, lai tajās īsti ar mīlestību izgulētu viņu priekšpusdienas miedziņu. 10. Pēc pabeigtās upurēšanas un likumu, dažu profesionālu psalmu un Zālamana Augstās dziesmas trulas nomurmināšanas VIENS FARIZEJS uzkāpj runātāja krēslā un ļoti dedzīgā balsī sāk sprediķot sekojošu: “Mani mīļie mūsu tēvā Abramā, Izakā un Jēkabā! Mēs tagad dzīvojam ļoti nomāktā laikā, gandrīz līdzīgā tam, kad Noass būvēja šķirstu un beidzot pēc Jehovas pavēles kopā ar savu ģimeni tajā ieslēdzās. Mēs nu stāvam svētajā vietā, par kuru Daniels pravietoja — un kā tiem pagānu raganas Migeras saistītiem vergiem viņu brāļu mokās un sāpīgi gaidīt, līdz arī viņus liks verdošā bronzā, noskatāmies viņa pareģotās izpostīšanas šausmās un nevaram pakustēties ne pa labi, ne pa kreisi. Mēs te stāvam tik 57

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...