Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

iespējams par desmit

iespējams par desmit pfundiem, tad mēs esam ar mieru! Un ja mēs satiktajam sargam iepriekš dodam svinīgu solījumu, nekad pasaulē, ne jūdu zemē, ne kādā tālā svešā zemē neko par to neizpaust, kā arī nevienam neteikt, ka esam bijuši vissvētākā vietā, tad par desmit sliktiem pfundiem mēs visi nonākam vissvētākā vietā. Mēs to pavisam viegli apsolām, un, tā kā pseido romieši nonākam vissvētākā vietā, un tad jūs paši varat pārliecināties, vai no tā, ko es jums iepriekš teicu par Derības šķirstu, ir melota kaut zilbe! 9. Un mīļie draugi un brāļi, ja kā nedaudz gaišāka parāta cilvēks ar paša acīm esi redzējis tādas lietas vissvētākajā vietā, kur pie šādiem apstākļiem pats pakalpojis kā viltīgi derīgs rokaspuisis, te vienam cilvēkam gan uz visiem laikiem būs rūgti tautas priekšā būt par negodīgi uzpirktu krāpnieku un meli! Cik bieži es tad pie sevis pārdomāju un sev teicu: “Ja svētākā vieta, uz kuras balstās visa Dieva Mācība un visi likumi un kurai jābūt dzīvības pilnai, ir tikai tukšas, slepenībā turētas blēņas, ko tad jātur no visas mācības un likumiem?” — Es nu esmu runājis, tagad runājiet atkal jūs; es vēlos jūs uzklausīt.” 10. VECĀKAIS saka: “Vai tad tev bija atļauts izpaust šādus noslēpumus? Vai tev, pirms tevi no tempļa atbrīvoja kā iesvaidītu, nevajadzēja dot mūžīgās klusēšanas zvērestu?” 11. RUNĀTĀJS saka: “Katrā ziņā; bet tagad es atļaušos šo dumjo zvērestu, kuram man nav un nevar būt nekāda vērtība, vairs neturēt, bet gan visai pasaulei skaļi pavēstīt, ka tā ir apkrāpta! Šeit Nācaretē tāda veida lietas mēs jau tāpat neņemam pārāk nopietni, un tā bez kādiem sirdsapziņas pārmetumiem šādu krāpšanas zvērestu var iedrošināties lauzt.” 52. Vecākā aizstāvēšanās runa. 1. VECĀKAIS saka: “Mēs nu gan saprotam, ka tev zināmā veidā ir taisnība, — bet pilnīgi tomēr nē; tam tu savā pieredzē esi, mazākais, divdesmit gadus par jaunu. Tagad templī gan izskatās tā, kā tu izteicies; bet vienmēr tas tā nebija. Jo redzi, ja tu spēj īsti pamatīgi un secīgi domāt, tad tev kā nepagāžami patiesu vajag uzstādīt šo tēzi: “Ja tur nekad nebūtu bijis nekas patiess un īsts, tad nevienam cilvēkam arī nekad nebūtu varējis ienākt prātā atdarināt ko neīstu un nepatiesu.” Kādēļ tikai mūsu visādās mākslās ļoti modinātā laikā tik bieži dabū neīstus dimantus, neīstas pērles, kā arī neīstu zeltu un sudrabu? 2. Mēs zinām, ka persieši izgatavo labākos un smalkākos lakatus un citus tērpu audumus, pēc viņu slepenās mākslas tiem dod arī izturīgas krāsas; tādēļ viņu ražojumi arī stāv augstā vērtībā. Bet ja tu šodien Jeruzalemē, Ziharā vai pat Damaskā dodies uz tirgu, tad tev vajag būt smalkam preces pazinējam, lai šeit, mūsu zemē pakaļdarinātus neīstus un sliktus audumus par augstu cenu, kā parasti pērk persiešu audumus, nenopirktu kā īsti persiešu! — Bet kas no tā izriet? 3. Redzi, ja nekad nebūtu bijis neviena īsta dimanta, nevienas īstas pērles, nekāda zelta un sudraba un nekādu īstu persiešu audumu, tad nevienam cilvēkam arī nekad nebūtu ienācis prātā tos viltot! Un, ja tiem nebūtu tika augsta vērtība, tad viltošana noteikti arī izpaliktu, jo nevienam cilvēkam noteikti nenāks prātā darināt neīstu kaļķakmeni, jo īstais ir dabūjams neierobežotā daudzumā. Un tu gan viegli vari iedomāties, ka nekad nebūtu darināts neīsts derības šķirsts ar uguns stabu, ja iepriekš patiesi nebūtu pastāvējis īsts un brīnumaini patiess.” 4. RUNĀTĀJS, kura vārds bija Ehivars, saka: “Pavisam labi! Tas ir skaidrs, bet te ir jautājums, kas te ir noticis, ka senais derības šķirsts zināmā veidā nomiris! Tas gan vēl eksistē un šad un tad dodas vissvētākā zālē neīstā šķirsta vietā, bet kas biežo apciemojumu dēļ vissvētākā zālē šajā laikā gandrīz nemaz vairs nenotiek, bet tomēr pavisam precīzi zināms, ka pirms tikai trīsdesmit gadiem, izņemot augsto priesteri, kuram bija tiesības sēdēt Ārona krēslā, neviens cilvēks vissvētākajā vietā nedrīkstēja ieiet un pats augstais priesteris pēc parastā priekšraksta tikai divas reizes gadā; un tikai ārkārtējos gadījumos viņš drīkstēja vissvētākajā vietā ieiet trīs līdz četras reizes. 5. Tātad kā tas notika, ka vissvētākā vieta tagad ir palikusi vissvētākā tikai vārda pēc, bet pamatu pamatā tā tikpat maz ir vissvētākā, kā šī mūsu sinagoga šeit?” 6. Viens pieredzējis VECĀKAIS saka: “Kāds tam varētu būt iemesls un pamats, to nezinu ne es, ne kāds cits iesvaidītais visā Izraēlā; faktiski drošs ir tikai tas, kas pēc priestera Caharija ļaunās nonāvēšanas starp upura altāri un vissvētāko vietu, uguns stabs pēkšņi nodzisa un neskatoties uz visām lūgšanām un lūgumiem, vairs neparādījās. 7. Bet ka šādu notikumu tautai nevarēja atklāt, to, cerams, tu sapratīsi. jo tas tautā izraisītu pārāk lielu satraukumu; pie tam zemē ir romieši! Kādai asins pirtij un iznīcībai vajadzētu tam sekot! 62

8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaidītos, visā Izraēlā par to nezin neviens cilvēks, un šiem, kas šeit guļa, ja arī viņi nav aizmiguši, būtu grūti sadzirdēt mūsu čukstus un, ja arī viņi to zinātu, viņi neko nedarītu, jo viņi visi tic maz un ir vairāk grieķi, nekā jūdi un jau sen turas pie principa par praktisku dzīvi. Reliģijai vajag būt, lai vienkāršo tautu noturētu pie zemes un neliela izglītoto daļa var viņus izmantot savām priekšrocībām, un te ir pilnīgi vienalga, kāda mistērija atrastos reliģijas pamatā. 9. Ko te kādam labam galilietim rūp, vai šķirsts ir īsts vai neīsts, ja tikai tas uz vienkāršo tautu, kas ir māņticīga un ļoti viegli apžilbināma, izdara vajadzīgo iespaidu?! Tādēļ šeit Nācaretē, Kapernaumā un Horācijā starp labi starp labi pazīstamiem un draugiem var jau būt diezgan atklāts, bez kā caur to nedara kādu zaudējumu; bet, kas attiecas uz grieķiem un romiešiem, nu, te mēs zinām, ar ko mums ir darīšana. 10. Pa lielākai daļai tādēļ arī Jāni Sprediķotāju, kurš vairākus gadus Betaborā darīja savus ļaunos darbus, ielika cietumā, jo baidījās, ka viņš kā Caharija dēls, kurš par Jeruzalemes priesteriem pavisam nedeva kādu labu liecību, viegli varētu ko zināt par neīsto šķirstu un to atklāt tautai! 11. Tādēļ arī namdaris tiek tā vajāts, jo pie viņa acīmredzamajām pravietiskām īpašībām vajag baidīties, ka viņš par to varētu ko pastāstīt tautai! Tādēļ tas lai vēl vienmēr paliek mūsu starpā kā noslēpums un par lētu cenu mēs to vēl ilgi nedrīkstam atklāt!” 12. EHIVARS saka: “Tā, protams, gan ir pavisam izmisīga lieta; ka tikai tie tur lejā pie galvenās ieejas neko no mūsu diskusijas nav dzirdējuši!” 13. VECĀKAIS saka: “Nu, mēs īstenībā esam vairāk murminājuši, nekā runājuši, un tie tur lejā no tā būs dzirdējuši maz vai nemaz! Un ja arī viņi būtu ko dzirdējuši, tad viņi pa lielākai daļai ir grieķi un romieši un nesaprot, ko mēs savā starpā esam apsprieduši. 14. EHIVARS saka: “Bet starp viņiem es pamanīju namdara dēlu Jēzu, virspavēlnieku Kireniju, priekšnieku Jairusu, priekšnieku Kornēliju, Faustu un citus pazīstamus cilvēkus!” 15. VECĀKAIS saka: “Tie ir cilvēki, pret kuriem mēs jau tāpat nevaram aizsargāties; vai viņi to ir dzirdējuši vai nē, tas ir vienalga. Ja viņi grib tautai to darīt zināmu, tad viņiem nav vajadzīgas mūsu sarunas, jo arī bez mums viņi jau sen noteikti pārāk skaidri zinās, kā stāv ar šķirstu templī; un ja viņi to negrib, tad mūsu sarunas šeit tam nebūs nekāds motīvs, un tā mēs jau varam būt pilnīgi bez rūpēm! Bet tagad esam uzmanīgi, ka mēs kā iesvaidītie šo apšaubāmo lietu kaut kur neizpaužam; un, ja tam reiz vajadzēs notikt, tad tam būs vajadzīga lielākā piesardzība!” 53. Ehivars dod liecību par Jēzus darbiem un dzīvi. 1. EHIVARS saka: “Patiesi, man vajag slavēt jūsu gudrību! Cik ilgi mēs arī jau dzīvojam un strādājam kopā, tomēr vēl nekad nebija kāda izdevība, pie kuras es jūs, manus biedrus, būtu varējis tā iepazīt kā šodien, un man ir sevišķs prieks dumjo tempļa kalpu vietā jūsos līdzās man redzēt arī cilvēkus; bet, neskatoties uz visu, namdara parādība paliek tas ārkārtējākais, kas, cik ilgi zeme ir apdzīvota, jebkad par cilvēka dabu ir dzirdēts. Te Ādams ar visiem saviem tūkstošgadīgajiem piedzīvojumiem netiek līdz! Kāds Enoks pieder pie garīgās ubagu tautas; Ābrams, Īzaks, Jēkabs, Mozus, Arons un Elija pret mums bija nabadziņi! Vienā dienā tagad notiek vairāk brīnumainā un nekad nedzirdētā, nekā visi pirmtēvi un sentēvi jebkad piedzīvojuši! 2. Es pats jau vakar un arī šodien iztālēm slepeni novēroju visu, kas vecā Jāzepa mājā un ārpus tās ir noticis. Es saku: nekas cits, kā brīnums pēc brīnuma. Viņam kalpo divi pilnīgi redzami dzīvi eņģeļi! Fausta sieva bija Kapernaumā un namdaris gribēja viņu pie brokastu galda; bet tam būtu bijis vajadzīgs gandrīz četras stundas laika, lai viņu no Kapernaumas atvestu uz Nacareti. Bet kas notiek? Namdaris pamāj abiem acīmredzamākajiem eņģeļiem. Viņi tikai uz pāris acumirkļiem pazūd un pavisam priecīgu prātu uz Nācareti atnes skaisto Lidiju, Fausta sievu! — Ko jūs uz to sakāt? Tas tak acīmredzami būs vairāk, nekā mēs to spējam aptvert?! 3. VECĀKIE jautā: “Ko tu vēl redzēji?” 4. EHIVARS saka: “Jūs tak pazīstat Jairusa meitu un arī zināt, ka viņa divas reizes ir nomirusi un zināt arī, ka otro reizi viņa jau dažas dienas ir gulējusi kapā; bet jūs nezināt, ka šī Sāra, Jairusa debešķīgi skaistā meita, ir kļuvusi Borusa sieva! Vai tas nav kas nedzirdēts, ka divas reizes pilnīgi nomirusi sievišķa būtne kļūst kāda vīra sieva un tas tādā veidā un kārtā, kādu laulāšanu zeme vēl nekad nav piedzīvojusi?! Kad namdara dēls viņu svētīja, viņa redzēja atvērtas debesis un neskaitāmi pulki pildīja gai- 63

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Stretnutie s dôchodcami 2
Revistas 2