Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

as, un iespējami

as, un iespējami bezspaida pamācībām, kas jau no kunga tā dotas, ka jau pēc vienreizējas pateikšanas ir pietiekami saprotamas. Tādēļ neviens nevar aizbildināties, ka viņš Mācību nav sapratis. Jo “Mīli Dievu pār visu un savu tuvāko kā sevi pašu” ir tik vispārēji saprotams kā kaut kas, ko pat aklais var rokām satvert! Un ja kāds patiesi seko šai īsajai, bet tomēr visu ietverošajai mācībai, tad caur to viņš savā sirdī no Paša Kunga jau tāpat tiks visā iedomājamā gudrībā un pēc tam atkal var kļūt par līdzcilvēku skolotāju. Un te viens otru var vest tik tālu, līdz Pats Kungs viņu satver un izaudzina par patiesu Dieva bērnu. 2. Bet tā tad ir svētās mācības patiesa izplatīšana Dieva kārtībā; viss, kas ir zem tā vai virs tā, ir no ļauna un nes maz. 3. KirenijS saka: “Jā, es esmu visu sapratis! Es nu pilnīgi redzu, kam lielam no Dieva noteikta šī Zeme un tās cilvēki; bet vienīgi fatālais pie tam ir tikai tas, ka līdzās Dieva bērniem vienā un tajā pašā skolā zināmā mērā tiek audzināti arī elles bērni, un, proti, katrs savai sfērai! Bet nu es arī patiesi saprotu, ka tas, aplūkots no debesu dziļākās gudrības, nevar būt citādi. Kungs tomēr ir gudrs un atliku likām visvarens arī ellei reiz dot citu virzienu. Mūžība tam ir pietiekami ilga, lai tās bezgalīgajā laikā sastaptu visādas modulācijas (attiecību veidus — izd.), zem kurām tās bērni beigās kopā ar viņu pavedinātājiem un audzinātājiem dos rezultātus.” 4. ABI EŅĢEĻI saka: “Te tavs pieņēmums gan tālu pārsniedz mūsu gudrības horizontu! Bet tu, kā Kunga bērns, acīmredzami stāvi Viņam, tavam Tēvam tuvāk, nekā mēs; bet tik daudz arī mēs zinām, ka pie Dieva neviena lieta nav neiespējama. Bet tālāk par to mēs tev vairs negribam pateikt ne zilbi. 5. Ja tu šajā lietā gribi dziļākus paskaidrojumus, tad vērsies pie Paša Kunga; Viņam Saules gaišs ir viss, ko, dziļi aizklātu, satur turpmākās mūžības. Bet Sātana dzirdīgo ausu dēļ mēs domājam, vai Viņš diezin tā ko atklās kādam mirstīgam. Jo ienaidniekam ir tūkstoš reiz tūkstotis ausu un runā vajag būt uzmanīgam, ja negrib viņu padarīt vēl ļaunāku, nekā viņš tāpat jau ir! 6. KirenijS saka: “Es saprotu! Tādēļ arī es izvairīšos Kungam par to ko jautāt.” 7. ES saku: “Tev nav vajadzīgs runāt skaļi! Jo Es saprotu arī to, ko tu pavisam slepeni runā un jautā tavā sirdī!” 62. Domāšana sirdī. 1. KirenijS saka: “Kungs, man ar domāšanu sirdī pavisam neiet, jo es jau kopš agras jaunības tiku pieradināts domāt galvā; man tas šķiet gandrīz neiespējami varēt domāt sirdī! Kā tad tas jāiesāk, lai varētu domāt sirdī?” 2. ES saku: “Tas ir pavisam viegli un pavisam dabīgi! Viss, ko tu tikai pēc savām sajūtām vari un spēj domāt lielajās smadzenēs, iepriekš nāk no sirds! Jo katrai, lai cik niecīgai, domai iepriekš tak vajag būt kādai ierosmei, caur ko tā nepieciešami tiek izsaukta. — Kā kādas vajadzības dēļ doma vispirms sirdī tiek ierosināta un radīta, tikai tad tā uzkāpj galvas smadzenēs dvēseles aplūkošanai, lai pēc tam miesas locekļus liktu piemērotā kustībā, lai tādā veidā iekšējā doma kļūst par vārdu vai darbu; bet ka kāds cilvēks jebkad varētu domāt tikai galvā, būtu pilnīgākā neiespējamība! Jo kāda doma ir tīri garīgs darbs un tādēļ nevar izcelties nekur citur, kā tikai cilvēka garā, kas mājo dvēseles sirdī un no turienes atdzīvina visu cilvēku. Bet kā no kādas, lai cik smalkas, matērijas jebkad varētu būt iespējams attīstīties kādam darinājumam, jo visa matērija, tātad arī cilvēku smadzenes, nav nekas cits, kā tīrākā matērija un tātad nekad nevar būt radītājs (autors), bet gan tikai kas radīts?! — Vai tu to nu labi saprati un varbūt pat jau jūti, ka neviens cilvēks galvā neko nespēj domāt?” 3. KirenijS saka: “Kungs, nu es to jūtu pavisam dzīvi! Bet kā tad tas notiek? Tagad man patiesi liekas, ka kopš seniem laikiem es esmu domājis tikai sirdī! Dīvaini! Kā tas ir? Jā, es sirdī jūtu skaidrus vārdus, un to, kā izteiktus vārdus, un man pavisam vairs neliekas, ka kādu domu būtu iespējams aptvert galvā! 4. ES saku: “Tas ir tava arvien vairāk pamodināta gara sirdī, kas tev ir mīlestība uz Mani un caur Mani uz visiem cilvēkiem, pavisam dabīgas sekas. 5. Bet pie cilvēkiem, pie kuriem šāda mīlestība vēl nav pamodusies, domas gan arī veidojas sirdī, bet tajā, tādēļ, ka tā ir pārāk materiāla, netiek pamanītas, bet gan tikai smadzenēs, kur sirds domas, kā jau vairāk materiālas, darbības dziņas dēļ veidojas tēlaini un sajaucas ar tēliem, kas ārējiem miesas jutekļiem ir iespiestas smadzeņu tāfelītēs, un tādā veidā dvēseles acu priekšā pašas top materiālas un sliktas un tātad arī vajag tikt uzskatītām kā nepieciešamam pamatam cilvēku sliktai rīcībai. 6. Tādēļ katram cilvēkam vispirms sirdī un turpat garā vajag kļūt atkalatdzimušam, citādi viņš ne- 72

var ieiet Dieva Valstībā!” 7. KirenijS līdzās stāvošam Pēterim saka: “Vai tu labi saproti par gara atkalatdzimšanu sirdī un kas un kur pavisam īstenībā ir Dieva Valstība, par kuru Viņš un abi eņģeļi nepārtraukti runā, kā turpmāko apsola par mūsu ticību?” 8. PĒTERIS saka: “Katrā ziņā es to saprotu, un, ja es to nesaprastu, es arī šeit nepaliktu, bet gan mājās rūpētos par maniem mājiniekiem. Bet tu, augstais kungs, pēti tavā paša sirdī, tur tu drīzumā atradīsi vairāk, nekā es tev varētu atklāt simts gados! 9. Aplūko mūs, kas mēs bijām Viņa pirmie mācekļi un liecinieki, vai ārēji mēs daudz par Viņu runājam? Un redzi, un tomēr mēs ar Viņu runājam vairāk, nekā tu un daudzi citi ar ārējiem vārdiem; jo mēs ar viņu runājam tikai sirdī un Viņam jautājam par tūkstotis dažādām lietām un Viņš mums atbild ar skaidrām, labi izteiktām domām, un tā mēs iegūstam dubulti. Jo Kunga kāda atbilde cilvēka sirdī zināmā mērā jau ir viņa dzīvības daļa, kamēr ārējam vārdam, dvēseles apmācības dēļ, par dzīvības daļu vajag kļūt tikai caur nepārtrauktu darbu. 10. Un tā tu, augstais kungs, arī zināmajā Sātana lietā vari jautāt savā sirdī, un tad pavisam slepeni un klusi Kungs tava paša sirdī liks pareizu atbildi, tā ka daudzausainajam Sātanam būs neiespējami to sadzirdēt! Un līdzīgā veidā tu vari Kungam jautāt arī par gara sirdī atkalatdzimšanu un par Dieva Valstību, un Viņš tev vienmēr piešķirs skaidrāko atbildi! 11.KirenijS saka: “Tagad man tas ir skaidrs, — kādēļ jūs — kas mani jau vairākas reizes ir ļoti pārsteidzis — ar Kungu gandrīz nekad ne vārda nerunājat! Nu, es to izmēģināšu. Ja Kungs slepenībā jums ir tik žēlīgs, tad viņš gan arī man varēs tāds būt! Jo to, ka es Viņu pār mēru mīlu, to pierāda tas, ka es manu lielo un smago valdīšanas amatu pa šo laiku zināmā mērā pakāru pie naglas, uzturos pie viņa un manu sirdi spēcinu ar katru vārdu no Viņa svētākās mutes! 12. Es arī ticu, ka aiz tīras mīlestības uz Viņu daru un esmu darījis vairāk, nekā jūs visi; jo es Viņu pazinu jau kā maigu bērnu un svešā pagānu zemē rūpējos par Viņu, tāpat kā par viņa vecākiem un brāļiem! Un, kamēr jūs Viņam upurējāt tikai savus zvejas tīklus, es, ja Viņš to vēlētos pieņemt, esmu gatavs tūlīt nolikt visu manu pasaules godu un tad kā zemākais starp jums visiem uzticami viņam sekot un katru acumirkli par viņu un jums visiem riskēt ar savu dzīvību, kā es to jau pāris reizes esmu darījis, neskatoties uz to, ko es no Romas par to ļoti viegli būtu varējis dabūt. 13. Bet, tā kā es visu to daru aiz tīras mīlestības uz Viņu, tad Viņš gan arī mani turēs par vērtu tādas žēlastības, kādu tik bagātīgā mērā Viņš piešķīris jums!?” 14. ES saku: “Tev tā jau ir, Mans dārgais draugs un brāli! Bet kas tev ir, to tev vairs nav vajadzības meklēt un iekarst, it kā tev tā vēl nebūtu! Tādēļ esi tikai mierīgs un savā sirdī pamēģini man ko jautāt, un Es tavā, Mani patiesi pār visu mīlošajā sirdī likšu skaidru, gaišu un labi saprotami atbildi!” 63. Par pazaudētā atkal atvešanu atpakaļ. 1. Pēc šī Mana ieteikuma Kirenijs attiecībā uz Sātanu jautā, kas reiz ar viņu būs un vai no viņa puses jebkad ir iedomājam kāda atgriešanās. 2. Un ES viņa sirdī viņam lieku sekojošu atbildi: “Kas te notiek, tas notiek tādēļ: kas ir pazudis, tiks meklēts un ļoti slimajam tiks piedāvātas zāles, bet viņa griba paliek un tai vajag palikt brīvai; jo viņa gribu aizkavēt nozīmē visu, gandrīz bezgalīgo materiālo radību un visus tās elementus pārvērst cietākā akmenī, kurā nevar kustēties nekāda dzīvība. Visa materiālā radība ir cik plaši iespējams, tiesāts liels gars, un tas tiek atšķirts neskaitāmās pasaulēs, bet kas to bezgalīgajā skaitā tomēr nosaka viņa komplektu būtību. Bet no šīs vienas būtnes tiks ņemtas neskaitāmi miljardi miljardu būtņu, kā te ir lielākā daļa šīs Zemes cilvēku, un caur Dieva spēku, varu un mīlestību un gudrību tiks pārveidotas par dievam līdzīgām būtnēm, un tas ir kāda liela gara noteikta atgriešanās! 3. Bet ja visas zemes un visas saules tiks atraisītas tīros cilvēkos, tad arī no tā viena nepaliks pāri nekas cits, kā viņa tīrs “ES”, kuram pēc laiku laikiem viņa pilnīgākā vientulībā vajadzēs gatavoties atgriezties, pirms viņš tiek pamests mūžīgai atraidīšanai. Tad bezgalīgajā mūžīgā telpā vairs neriņķos neviena materiāla Saule un neviena materiāla Zeme, bet gan viss un visur bezgalīgo mūžīgo telpu piepildīs ļoti brīnišķa jauna garīga pasaule un svētlaimīgi brīvas būtnes, un Es no mūžības uz mūžību vienmēr būšu visu būtņu Dievs un Tēvs, un turpmāk šim svētlaimīgajam stāvoklim nekad nebūs beigu; būs viens ganāmpulks, viena avs un viens Gans! 73

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
2 - BECI
Drums 2
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Stretnutie s dôchodcami 2
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama