Views
6 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

Radamanta, beidzot

Radamanta, beidzot trīsgalvainā suņa Cerbera un dažu fūriju, un beigās pat vēl Plutona ar skaisto Prozerpīnu, un moku Tartars būtu pabeigts! Daudzās briesmas no zemes un sienām, tūkstošiem briesmīgu dzīvnieku veidojumi uz zemes, — kaut gan miruši un pārakmeņojušies — un vēl daudzi citi Tartaras veidojumi pārāk skaļi pavēsta, ka mēs vai nu jau esam pašā Tartarā, vai tomēr vismaz uz labākā ceļa uz turieni; jeb vai, kas man tagad šķiet visticamākais: šī vai kāda cita šai līdzīga grota ir drošs pamats grieķu tautas mītam!” 10. ES saku: “Pēdējā ir daudz patiesa, kaut gan ne pilnīgi viss, jo vienmēr visvairāk blēdīgā visu tautu priesterība visos laikos un visur tāda veida dabas produktus prata uz labāko izskaidrot un izmantot viņu pašu priekšrocībām. Līdzīgi viņi tos izmantoja arī Grieķijā un Romā un pie tam tad vēl deva rīcības brīvību viņu ļaunajai fantāzijai, caur ko tad, dabīgi, tautas un ļaudis līdz šim laikam ir tikušas darītas aklas un vairāk vai mazāk tiks apmuļķotas līdz pasaules beigām. 11. Cik ilgi zeme, tās nepieciešami ļoti daudzveidīgajā uzbūvē uzrādīs dažādus attēlus, tik ilgi arī tās cilvēki, kuri dažādu cēloņu dēļ ir garā akli un baidās gaismas, viņu prāta fantāzijā veidos visādus izķēmojumus un tiem piemēros ārkārtējus, dievišķus spēkus un iedarbību, tādēļ, ka viņi, būdami akli, nespēj saprast patieso cēloni. 12. Bet nu aplūko tavu Stiksu, laivinieku Haronu un tajā pusē divpadsmit asis plato un augstākais, vienu olekti dziļo upi, kas īstenībā ir tikai sava veida dīķis, kas seklākās vietās pavisam labi pārbrienams. Nespodrajā spīdumā tu ieraudzīsi arī tavus trīs tiesnešus, dažas fūrijas, Cerberu un Plutonu ar Prozerpīnu — figūras, kas tā izskatās tikai zināmā attālumā, bet tuvumā un spēcīgākā gaismā drīzāk līdzinās visam citam, nekā no tiem iztēlojusies cilvēciska fantāzija. Bet nu ejam kājām pāri Stiksai, nemaksājot Haronam braukšanas maksu, un virspusē nedaudz aplūkosim Tartaru. 5. Atrasto dārgumu vēsture. 1. FAUSTS sasit rokas virs galvas un tūlīt piesauc pie sevis Pilahu, viņam teikdams: “Vai tu neko nezināji, ka tu man par to neko neizpaudi? — Runā, citādi ar tevi izskatās slikti!” 2. PILAHS saka: “Kungs, es par to neko nezināju un šajā alā vēl nekad neesmu ienācis tik dziļi, kā tagad. Vecie gan būs par to zinājuši, bet viņi to visu noklusēja, lai beigās viņiem lai no kāda cietuma paliek izpirkšanas nauda. Bet pārņem visu; paldies Dievam, no šī brīža viss ir tavs!” 3. Fausts arī Manu jautā, vai Pilahs ir teicis patiesību, un ES Pilaha teikto apstiprinu un Faustam saku: “Draugs, ja kāds par sievu ņem cienījama nama meitu, tad viņš ar pilnām tiesībām gaida pūru. Tev nu bija daudz ko darīt, un par to pie iepriekšējo labumu dalīšanas tu savu tiesu nesaņēmi, — un tā nu visus šos dārgumus ņem savā likumīgā īpašumā, pēc laicīgā vērtējuma tas ir tūkstoš reiz tūkstoš pfundu vērts. 4. Bet lielāko vērtību sastāda lielās pērles, no kurām katra ir īstas olas lielumā. Stipra metāla kaste ap tūkstoš drahmu tilpumā ir pilna lielām pērlēm, no kurām katrai īstenībā ir nenovērtējama vērtība. Tagad visā pasaulē kā no jauna izveidojušās šādas pērles vairs nav sastopamas, jo tāda veida gliemežnīcas līdzās daudziem citiem aizvēsturiskiem dzīvniekiem vairs nepastāv. Bet šīs pērles arī netika izzvejotas no jūras, bet ķēniņš Ninias, saukts arī Ninus, kad viņš lika celt Ninines pilsētu, pie pamatu rakšanas tās atrada zemē. Caur daudzveidīgiem likteņiem tās nonāca Jeruzalemē, pa daļai jau Dāvida, bet pa lielākai daļai Zālamana laikā; bet šajā alā tās nonāca, kad romieši kā iekarotāji savā īpašumā pārņēma Palestīnu, bet īstenībā gandrīz pus Āziju. 5. Augstie priesteri, kuriem ala jau ļoti sen bija zināmam, kad viņi saņēma vēsti par romiešu iebrukumu, tūlīt savāca kopā visus lielākos un kustamos tempļa dārgumus un laimīgi tos nogādāja alā. Zelta lauvas, uz kurām balstījās Zālamana tronis, un pa daļai apsargāja troņa pakāpienus, Jeruzalemes nopostīšanas laikā caur babiloniešiem tika sagrautas. Bet pie sekojošās atkaluzcelšanas atkal atrastas un no farizejiem tikušas paņemtas templim. Arī tās pa lielākai daļai atrodas šeit. Jo romiešu iebrukuma laikā visu vērtīgāko, ko steigā varēja savākt kopā, atgādāja šeit, tāpat kā vareno babiloniešu iebrukuma laikā arī ievērojams daudzums no tempļa dārgumiem tika nogādāts zināmajā alā pie Horacijas, kaut gan pēc tam babilonieši templī līdzņemšanai vēl atrada pietiekami daudz, it īpaši tempļa dienestam uz visiem laikiem iesvaidītos traukus un dārgumus un tos nogādāja Babilonijā. Tagad norīko savus ļaudis, ka viņi visu aizgādā prom no alas! Pēc tam Arhielam grotas ieeja tā jāaizkrauj, ka turpmāk nevienam cilvēkam nekad tajā nav jāieiet.” 8

6. Fausts saviem kalpotājiem tūlīt pavēl visus dārgumus iznest ārā, bet, kad viņiem nav pietiekami spēka daudzās un smagās dzelzs kastes pacelt, viņi lūdz Mani, lai Es vēlētos viņiem piešķirt nepieciešamos spēkus. 7. Bet ES pasaucu Arhielu un saku: “Tad iznes tur ārā visus šos netīrumus un, proti, tūlīt nogādā uz Kisu lielajā noliktavā!” — Visas daudzās smagās kastes acumirklī pazūd, bet acumirklī Arhiels bija arī atpakaļ, tā ka neviens nevarēja pamanīt Arhiela prombūtni. 8. Pēc tam FAUSTS saka: “Tas ir visfantastiskākais! Maniem kalpotājiem te būtu ko darīt trīs dienas! Es te arī vairs nejautāju par šādu darbu iespējamību; jo, lai šādu parādību pēc taisnības aptvertu un novērtētu, tam vajadzīgs dievišķīgs prāts!” 9. ES saku: “Jā, jā, tev ir taisnība! Pagaidām cilvēkam arī pavisam nebūtu labi, ja viņš pārāk drīz saprastu visu, kas viņam kā parādība uzskatāmi attēlota. Jo stāv rakstīts: “Ja tu ēdīsi no atzīšanas koka, tu arī mirsi!” Tādēļ arī ir labāk katru brīnumu pieņemt kā to, kas tas pēc šķietamības ir un pie tam sevī dzīvi domāt, ka Dievam neviena lieta nav neiespējama, nekā gribēt izskaidrot darbības pamatus, kurus pēc izskaidrošanas saprot tikpat maz kā pirms tam. 10. Pietiek, ka tu redzi, ka Zeme te ir piemērota, lai nestu un pabarotu cilvēkus! Ja tu zinātu pamatu, kā tā ir tikusi radīta, tad tā tev zaudētu visu pievilcību un tu pret to nejustu nekādu labpatiku, bet gan tieksmi izpētīt kādu citu zemi. Un ja tu pie tās un līdzīgi arī pie trešās, ceturtās un piektās zemes ieraudzītu līdzīgus izcelsmes un pastāvēšanas cēloņus, tad tev arī vairs nebūtu nekādas patikas izpētīt arī sesto un septīto; un tu kļūtu laisks, bez grēka un sāktu dzīvi nicināt un nolādēt stundu, kad tevi sāka bagātināt ar šādām zināšanām, — un tad šāds stāvoklis tavai dvēselei būtu tīrākā nāve! Bet ja pēc dievišķas kārtības viss ir ierīkots tā, ka cilvēka, kā arī katra eņģeļa gars dievišķo dabu kā sevī, tā visās radītās lietās var saprast tikai pamazām un pat te tikai līdz kādai zināmai pakāpei, te viņam paliek vienmēr pieaugošais dzīvības prieks un mīlestība uz Dievu un uz tuvāko, vienīgi caur ko var un kļūs mūžam svētlaimīgs. — Vai tu aptver šo patiesību?” 12. FAUSTS saka: “Jā, Kungs un Draugs, es to noteikti saprotu! Un tā es Tev nu vairs negribu jautāt par veidojumu izcelšanos šajā alā.” 7. Stalaktītu alas izcelšanās un sabrukums. 1. ES saku: “Tas arī patiesi nav svarīgi. Vai tu to zini vai arī nezini, tas tevi nepadarīs dzīvības nabagāku vai dzīvības bagātāku. Bet to tu tomēr vari zināt, ka neviena cilvēka roka tajā nekad neko nav darījusi, bet gan kā nejauši tos veidoja vienīgi dabas elementi. Kalni no gaisa vienmēr uzsūc mitrumu; bez tam bieži līst lietus, sniegs un migla, kas pārāk bieži apņem kalnu galotnes. Viss uz kalniem nogulstošais mitrums pa lielākai daļai caur kalnu zemi un akmeņiem iesūcas kalna iekšienē un, kur tas nostājas virs kādas iekšējas tukšas telpas, tas sakrājas pilienos, kuri gandrīz pa pusei sastāv no izšķīdināta kaļķa. Šādi pilieni krīt lejup. To tīrais ūdens vai nu iesūcas vēl dziļāk, vai šādā telpā iztvaiko. Bet lipīgā kaļķu masa kļūst arvien cietāka un cietāka un caur pastāvīgu pavairošanos beidzot veido visādas formas, kuras izskatās līdzīgas drīz vienam drīz otram — drīz vairāk, drīz mazāk — kādam Zemes tēlam. Un tādā veidā šajā alā tad arī pavisam dabīgā ceļā radās visi veidojumi, kaut gan līdzās ir arī pieņemams, ka vājo cilvēku apstulbināšanai dažādu cilvēkiem līdzīgo tēlu labāku izveidošanu ievērojami sekmēja Sātana kalpi. 2. Tādēļ ir labāk, ka šādai tumšai māņticībai ļoti piemērotā grota uz visiem turpmākiem laikiem tiek padarīta nepieejama. Un tā nu atkal dodamies ārā, lai Arhiels ar šo alu izpilda savu uzdevumu!” 3. FAUSTS Man sirsnīgi pateicas par šo izskaidrojumu un saka: “Man šis izskaidrojums jo skaidrāk aptverams tādēļ, ka es to — kaut arī vairāk kā kādu hipotēzi — esmu dzirdējis no romiešu dabas zinātniekiem. Bet arī piebilde par Sātana līdzdalību ir daudz vērta; jo tāda veida lietas dzīvības ienaidnieks noteikti neatstās neizmantotas un ļaunās sekas trijās pasaules daļās atrodas mūsu acu priekšā! Tas viss man ir saules gaiši; bet tikai vienu lietu es tā īsti nevaru dabūt zem jumta, — un tā ir Dieva svētlaime! 4. Saki man! Kāds Dievam, kam tak mūžam nepārtraukti un līdz galam vajag būt zināmam visas esamības iekšējākam pamatam, var būt prieks par Viņa Paša neizdzēšamo dzīvību?! Vai tad šāda nepieciešami visvienādākā skaidrība; bez kā pēc paša gribas jebkad var mainīties, var Viņam sniegt kādu prieku, tā kam aiz garlaicības tak vajadzētu nonāvēt katru cilvēku?” 5. ES saku: “Aplūko šeit šos cilvēkus! Ja Dieva kārtībā viņi kļūst tas, par ko kļūt viņi ir paredzēti, viņi ir tas Dieva prieks. Viņos Dievs atkal atrod Viņam līdzīgus, un nepārtrauktā izaugsme visa veida 9

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf