Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

klausīt un labprāt

klausīt un labprāt dodos visur, kur vien tikai vienmēr mani vēlas noteikt Tava svētā griba! Es eju pie Kirenija, kuru es ļoti augsti cienu un godāju, tāpat arī es eju atpakaļ pie saviem laicīgajiem vecākiem, kuri arī man ir ļoti mīļi un dārgi; bet bez Tavas gribas es neapdomīgi nedarīšu neko!” 4. ES saku: “Ka tu vēlies palikt pie Manis un ar laiku arī paliksi, to rāda visa tava būtība; bet tagad tev vēl vajadzīgs nedaudz miera, kas tev ir nepieciešams ārējā atšķirtībā no Manis, lai starp tavu dvēseli un jauno miesu tiek veidota stingrāka konsistence. Kad tas apmēram gada laikā notiks, tad tu jau atkal vari nākt pie Manis un pēc tam pavisam labi varēsi uzturēties Manā tuvumā, bez kā Man, kā tagad, ar Manas gribas varu tava dvēsele jāpatur tavā miesā. Redzi, tas ir iemesls, kādēļ tavam labumam Es uz īsu laiku ļauju tev iet prom no Manis! Bet nu jautā tavām tieksmēm, vai tu mīļāk ar romiešu virspavēlnieku dodies prom no šejienes, jeb vai tu mīļāk atgriezies pie saviem laicīgajiem vecākiem! Man tas ir vienalga, — tikai tas ir patiesi, ka pie Kirenija tu vienmēr vari iegūt vairāk, nekā kā šķietams svešinieks tavu vecāku mājā; jo viņi vēl ilgi nezinās, kas viņiem ar tevi jādara.” 5. JOZUS saka: “Pavisam labi, tādēļ, ka es nu zinu tik daudz, tad es dodos kopā ar augsto valsts pavēlnieku Kireniju. Bet es tomēr vēlētos redzēt vecākus un uzzināt, kādu jautājošu seju viņi rādīs, mani ieraugot.” 6. KirenijS saka: “Ja mēs no šejienes uz Sidonu un Tiru dodamies caur Kapernaumu, tad rīt mēs to pavisam viegli varam izdarīt. Ja mēs Kapernaumā pusdienosim pie mana brāļa, kuru tu šeit redzi līdzās man un kura vārds ir Kornēlijs, tur līdzās dažiem galvenajiem pilsētas ierēdņiem pie galda jātiek aicinātiem arī taviem vecākiem, un tad tev būs pietiekami izdevības redzēt un dzirdēt tavus vecākus un viņus novērot, kādas visādas piezīmes viņi par tevi izteiks. Bet pie tam tev vajag ļoti uzmanīties, ka it kā caur kādu izmestu vārdiņu tu sevi pārāk nenodod. Pēc apģērba viņi tevi nepazīs, jo rīt no saviem krājumiem es tev likšu apgādāt togu, kā to nēsājam mēs, romieši, bet, kā teikts, tev vienīgi vajag labi uzmanīt tavu muti, ka tu pirms laika sevi nenodod!” 7. JOZUS saka: “Par to esi pavisam bez rūpēm. Es diezgan labi pārvaldu romiešu, kā arī grieķu valodu un tādēļ, ja man kas tiks jautāts, runāšu šajās valodās. Protams, arī mani vecāki pārvalda šīs valodas; bet tas nav svarīgi! Īsi, ar Kunga, Kas mani ir pamodinājis, palīdzību es, protams, visu pratīšu notēlot labākā kārtībā.” 8. KirenijS spiež zēnu pie savām krūtīm, skūpsta viņu un saka: “Īsi un labi, es tevi ļoti mīlu un no šī brīža uzskatu tevi kā manu dēlu, kuru es mīlu vairāk, kā manas miesas bērnus un daudzus citus bērnus, kuriem es labprātīgi, kā tev esmu kļuvis tēvs. Jo tu ar tavu garu visiem varēsi būt noderīgs.” 9. ZĒNS saka: “Es arī par to priecājos, jo kopš seniem laikiem tas man ir bijis lielākais prieks, ja es kādam kaut kā varēju būt noderīgs.” 10. ES saku: “Labi, Mans Jozu! Ja Es redzēšu, ka tu tavai apņēmībai paliec uzticīgs, tad arī Es tev sniegšu spēku no Debesīm, ar kā palīdzību tev tad jāspēj padarīt vēl vairāk laba. Bet iekš kā spēks pastāvēs, to tu redzēsi tikai tad, kad tu to saņemsi. Bet nu dodamies pie miera, jo ir jau pusnakts. Rītu arī ir atkal diena, un Es negribu iepriekš izpētīt, ko tā nesīs, bet gan, ko tā nesīs, mēs visu pieņemsim. Labajam jābūt mūsu daļai un slikto pratīsim atdalīt. Un tātad dodamies pie miera! — pēc šiem Maniem vārdiem visi dodas pie miera. Jāņa Kristītāja nāve. Jēzus tuksnesī un pie Genaceretes ezera. Mateja Ev. 14. nodaļa. 81. Rohana vēstījums par jauno priekšnieku. 1. Nākamās dienas rīts atkal bija saulains un daudzi no klātesošajiem, kuri arī bija devušies pie miera agrāk, nekā mēs, jau bija ārā, kad Es, mācekļi, romieši un Kisjons devāmies ārā no mājas. 2. Bet kad mēs kādu laiku uzturējāmies ārā, pretī nāca Baba ar savu ģimeni; jo viņš vēlu vakarā gāja uz mājām pilsētā, lai Manā mājā nesagādātu neērtības. Bet kad viņš, kā viņš mums steidzīgi atstāstīja, — nonāca pilsētā, tur, un tieši sinagogā valdīja tik liels satraukums, ka viņš pat neiedrošinājās kādam jautāt, kas te notiek. Bet vajadzēja būt notikušam kaut kam ļoti ārkārtējam, jo parasti viņš starp sinagogas kalpotājiem un kungiem nekad nebija manījis tādu satraukumu. 3. ES saku: “Tās būs jaunās slotas sekas, kas pēc Jairusa izstāšanās būs atnācis no Jeruzalemes un, jādomā, šodien Nācaretē grib noturēt pārbaudi. Te tas nav svarīgi, un tādēļ jau gatavais rīta mielasts 92

mums garšo pavisam labi. 4. Pēc tam Es vērsos pie abiem vēl klātesošajiem eņģeļiem: “Steidzieties sinagogā un atvediet Man ārā Rohanu, vecāko. Man ar viņu jārunā. Bet ejiet mēreniem soļiem, lai caur jūsu pēkšņo ierašanos jūs sevi nenododat! — Abi eņģeļi tūlīt dara tā, kā Es viņiem biju pavēlējis; bet mēs dodamies brokastīs un labā omā tās baudām. 5. Kad mēs atstājam galdu, nāk jau arī Rohans ar abiem eņģeļiem, dziļi paklanās Manā un vēl klātesošo augsto romiešu priekšā un, pavisam noguris, saka: “Ak Kungs, te ir debesis un tur, sinagogā, trakojoša elle! Kungs, man gan Tev neko nevajag teikt, tā kā es pārāk labi zinu, kas visā plašajā pasaulē Tev nekas nevar būt nezināms; bet te patiesi vai jāizsamist, ko dara mūsu jaunais priekšnieks! 6. Ja tas cilvēks nav Sātana miesīgs brālis, tad es pilnīgi atsakos saprast. Pirmkārt, viņš mūs pilnīgi aplaupa ne tikai, kas attiecas uz naudu, bet gan arī visu citu mantību; tā kā mēs pat nezinām, no kā mums ar mūsu ģimenēm nākamībā jādzīvo; viņš kā tempļa īpašumu mums atņem visus miltus, visus pākšaugus, visu labību, visas žāvētās zivis; apraksta mūsu govis, vēršus, teļus, aitas un ēzeļus un tādā veidā bez kādas žēlastības mums to visu atņems. Pie tam viņš mūs pasludināja par tempļa atkritējiem un bez tam grib mūs vēl aplikt ar visādiem iespējamiem sodiem; jo Jeruzalemē sīki zinot visu, kas te notika, un vienlaicīgi viņam ir noteikts uzdevums Tevi sagūstīt un likt nodot tiesai kā ļaužu pavedinātāju un musinātāju! — Ko Tu saki par šādu bestiju? 7. Erods zinot katru Tavu soli; viņš jau sen būtu pret Tevi spēris nopietnus soļus, ja viņš it kā nebūtu sagūstīts no maldīgām domām, kuras viņam iedvesa kāds pareģis, kas slepeni bija Jāņa māceklis, ka Tu esot no nāves atkal piecēlies Jānis, kuram viņš uz netikles Erodijas prasību lika cietumā nocirst galvu un šo galvu uz šķīvja viņai pasniegt kā pierādījumu, ka viņš ir izpildījis viņai doto zvērestu! 8. No šī nedaudzā Tu, ak Kungs, jau vari pamanīt, kā tās lietas stāv! Es Tev saku: “Ja Tu ar visu Tavu varu nepretojies, tad Tu kopā ar visiem, kas te ir pie Tevis, miesā esat pazuduši! Jo vairāk es Tev nevaru pateikt, kā ka tagad burtiski ir vaļā visa elle! Par Tavu galvu ir apsolīti simttūkstoš pfundu zelta!” 9. Te Es pasaucu Mateju un viņam saku: “Pieraksti to, ko tu tagad dzirdēsi! 10. Matejs tūlīt atnes savus rakstāmpiederumus un iekārtojas rakstīt. 11. Bet Es Rohanam vēlreiz saku: “Tu te tikai pavisam īsi pieminēji bēdīgo notikumu ar Jāni; esi tik labs un izstāsti to tā, kā to jaunais priekšnieks jums pavēstīja. Jo Man ir svarīgi, ka tā lieta te tiek pierakstīta!” 12. ROHANS saka: “Es to daru ar lielāko gatavību pasaulē; tikai es baidos, ka mums draud briesmas, ka neparādās Sātana brālis no priekšnieka un mums šeit nesaceļ šausmīgu skandālu!” 13. ES saku: “Nebaidies, tik daudz varas mums te vēl ir, lai viņam liktu skolotāju.” 14. ROHANS saka: “Ja tā, tad notikumu ar Jāni gribu tūlīt vārdu pa vārdam tā atstāstīt, kā jaunais priekšnieks mums to darīja zināmu. Bet viņa vārdi skanēja tā: 82. Stāsts par Jāni Kristītāju un viņa nāvi. 1. (ROHANS): “Nomas firsta Eroda nodokļu ievācēji un kalpi nesen Erodam darīja zināmas valodas par Tevi un Taviem darbiem, atstāstīja viņam, ka Tu pie nodokļu ievākšanas piespiedi viņus bēgt un ka viņi Tavai varai nevarēja pretoties. Tad Erods tūlīt pasauca kādu GAIŠREĢI, bet tas, kā slepens Jāņa māceklis, kas šī pravieša nonāvēšanu nevarēja Erodam piedot, šeit atrada izdevību Erodam atriebties un ar nopietnu seju un vārdiem viņam izskaidroja: “Tas ir Jānis, kas ir piecēlies no nāves un tagad pret tevi veic tādus darbus!” 2. ERODS par to ļoti izbijās un drebēdams nāca atpakaļ pie saviem kalpiem un viņiem teica: “Tas nav namdaris Jēzus, kuru es pazīstu, tā kā tikko pirms pieciem gadiem viņš ar savu tēvu Jāzepu pie manis izgatavoja jaunu troni un šajā darbā kā mākslas meistars, kaut gan citādi pavisam vientiesīgs cilvēks, parādīja ievērojamu veiklību; bet gan tas ir Jānis, kuram liku nocirst galvu un kas ir atkal piecēlies no nāves un kā neiznīcināms gars pret mani veic tādus darbus, kādus citādi nevar paveikt neviens cilvēks (Mt. 14:12) Tādēļ jums pret viņu nekas vairs nav jāuzsāk, jo tas jums un man varētu sagādāt lielāko nelaimi!” 3. Par šo izskaidrojumu kalpiem bija jābūt ļoti pārsteigtiem un jāaiziet prom pavisam apmulsušiem, jo pie sevis viņi zināja, ka Tu neesi Jānis, — bet satrauktajam Erodam viņi neuzdrošinājās runāt pretī. 4. Bet pēc šī priekšnieka stāstījuma mēs viņam jautājām, kāda tad ir šī lieta ar Jāņa nonāvēšanu, jo 93

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf