Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

mēs labi zinājām, ka

mēs labi zinājām, ka Erods viņu bija iemetis cietumā; bet ka viņš viņu lika arī nonāvēt, par to mēs nezinājām ne zilbi. Pēc tam priekšnieks mums pavisam īsi atstāstīja: “Sākumā Erods, protams, tikai pavisam vājš, bija Jāņa piekritējs un cienīja viņu kā sevišķi gudru vīru, tādēļ viņš viņu ņēma savā galmā un gribēja no viņa iemācīties slepenas gudrības. Bet, tā kā viņš negribēja atteikties no savas ļaunās mīlestības uz sava brāļa Filipa sievu Erodiju, tad Jānis satraucās un nopietnākā tonī Erodam teica: “Tev nebūs iekārot tava tuvākā sievu!” Te lepnais Erods sadusmojās, lika Jāni mest cietumā un jau tūlīt rītu būtu licis viņu nonāvēt, ja nebūtu baidījies no tautas, kas Jāni turēja pat pravieti. (Mt. 14:5) 5. Bet dažas dienas pēc tam Erods svinēja savu dzimšanas dienu. Šajā dienā Erodijas skaistā meita dejoja viņa un viņa augsto viesu priekšā, un viņa Erodam ļoti patika. (Mt. 14:6) Tādēļ viņš skaistajai dejotājai ar zvērestu apsolīja, ka viņš viņai dos to, ko viņa vēlētos viņam lūgt. (Mt. 14:7) Bet meita vispirms gāja pie savas mātes, kura bija zvērējusi Jānim atriebties, jo viņš gribēja Erodu no viņas atsvešināt, un tādēļ viņa savai meitai uzdeva, ka viņai jāprasa Jāņa galva. 6. Te meita gāja un Erodam teica: “Dod man Jāņa galvu uz zelta šķīvja!” (Mt. 14:8) Te ķēniņš tomēr noskuma, gan ne tik daudz Jāņa, kā daudz vairāk tautas dēļ, jo viņš baidījās, ka tā viņam atriebtos. Tomēr zvēresta un viesu dēļ, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda, viņš kalpiem meitas prasību lika izpildīt (Mt. 14:9). Un kalpi gāja, un pēc tam, kad vispirms kāda iemesla dēļ aizgādāja no viņa prom dažus viņa mācekļus, Jānim cietumā nocirta galvu un uz šķīvja galvu ienesa ēdamzālē, lai to nodotu meitai, un tā tad tūlīt to deva savai ļaunajai mātei. (Mt. 14:11) 7. Pēc tam atkal nāca Jāņa mācekļi un sev par lielākām šausmām un ciešanām atrada Jāņa līķi, iznesa to ārā un daudzu tūkstošu acu priekšā, kas tur raudāja un ar neskaitāmiem lāstiem apkrāva Erodu un visus viņa mājiniekus, to apraka. Bet Erodija, ieraugot Jāņa galvu, ar šausmās pārvērstu seju acumirklī nokrita beigta un dažus acumirkļus pēc tam viņas meita; un Erods un visi viņa viesi, pilni šausmu, izbēga no zāles. 8. Kungs, tas burtiski ir tas ļoti bēdīgais notikums ar Jāni Kristītāju pie Jordanas upes netālu no Betaboras tuksneša, kur šī upe ietek ezerā, plūst tam cauri un beidzot pagriežas uz Nāves jūru. Ko Tu uz to nu saki? Vai tas gan ir iespējams, ka cilvēki tik ļoti var kļūt par velniem un, proti, tādā laikā, kur Tu, Kuram paklausa Debesis un Zeme, Pats kā cilvēks, staigā uz Zemes? Vai tad Tev vairs nav nekādu zibeņu un pērkonu?” 9. Pēc tam pie Manis pienāk KirenijS un KORNĒLIJS un pavisam saskaitušies saka: “Kungs, te draud briesmas! Te mēs vairs nevaram gaidīt uz Tavu lielo pacietību un lēnprātību; te nozīmē acumirklī likt rokas pie darba. Ilgākais, desmit dienās visam odžu dzimumam kopā ar Jeruzalemi un templi vajag būt no zemes iznīdētam!” 10. ES saku: “Skaties šeit, ar šiem abiem jaunekļiem pietiek, lai vienā acumirklī izdarītu to, kas simts gados neizdotos visai romiešu varai. Ja Dieva kārtības dēļ tam visam nevajadzētu notikt, ticiet, Man būtu viegli to visu iznīcināt ātrākā acumirklī! Bet kādas jaunas debess un kādas jaunas Zemes izveidošanas dēļ vajag notikt šim ārkārtējākam. 11. Bet nu raugiet, ka jūs ejat no šejienes prom. Jo šis jaunais priekšnieks ir ļauns cilvēks un Sātans viņam rāda tūkstoš ceļu, pa kuriem viņš jums visiem varētu krietni kaitēt; tādēļ skatieties, ka dodaties tālāk! 12. Arī Es šodien došos prom no šejienes, un šajā apvidū tik drīz atkal nenākšu; jo no trakojoša suņa vajag izvairīties! Tas ir viens, kam ir daudz zelta un sudraba, citādi viņš šo amata stāvokli nebūtu varējis nopirkt; un ar daudz zelta un sudraba šajā pasaulē pie pasaules cilvēkiem var panākt daudz. Un kas pie tam vēl pērk šādu stāvokli aiz tīras peļņas kāres un varaskāres, — kā to darīja tas te —, tam pavisam nevar uzticēties. Tādēļ jūs visi gatavojieties ceļam un dodieties prom no šejienes, un tu atkal atgriezies mājās; jo līdz šim tava iztrūkšana vēl nav tikusi pamanīta.” 13. ROHANS jautā: “Bet ja es Tevis dēļ tikšu iztaujāts, kas man jāatbild?” 14. ES saku: “Tas tev tiks likts sirdī un mutē!” 83. Scēna ar jauno tempļa priekšnieku Nācaretē. 1. Ar šiem vārdiem Rohans ātri dodas mājup un, tikko viņš dažus acumirkļus savā mājā ir uzkavējies, jau nāk kāds sūtnis un liek viņam iet uz sinagogu, kur jaunais priekšnieks ar viņu grib runāt tieši par Mani; jo viņš bija uzzinājis, ka Rohans Manis dēļ bijis Ziharā. Rohams arī ātri dodas turp un priekš- 94

nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2. Bet ROHANS saka: “Es esmu viens no vecākajiem Nācaretē. Mans vecums ir starp septiņdesmit un astoņdesmit gadiem, un tu vēl ilgi neesi piedzīvojis trīsdesmit! Bet tādēļ, ka tu caur savu naudu esi sevi padarījis par priekšnieku, tu vēl ilgi neesi nekāds Mozus un Arons, un man nemācīsi to, ko es jau zināju, pirms tu vēl biji piedzimis. Tavs cienījamais priekšgājējs un viss templis vienmēr bija apmierināts, kā mēs visi pārvaldījām mūsu amatu, visas prasības aplūkojām ar Dievam padevīgu jūdu taisnīgām acīm un, kur tas bija vajadzīgs, palīdzējām; bet, ja tu to lietu saproti labāk un it kā ar vienu cirtienu pat visus grieķus un romiešus gribi padarīt par jūdiem, tad tikai turpini tā, un es tev galvoju, ka tu blakus mums visā Galilejā esi vienīgais jūds. 3. Redzi, aiz līdzīga iemesla ievērojama daļa Jesairas šajā ziņā kļuvusi pavisam grieķiska un visiem farizejiem, priekšniekiem un rakstu mācītājiem vajadzēja šo vietu pamest. Noej tur un uzsāc šādu stingru izmeklēšanu, un jesairieši tev par to pateiks ko tādu, ka tev nebūs pietiekami veiklas kājas, lai cik iespējams, ātri aizbēgtu! Bet kādēļ jesairieši atkrita? Viņu vietējās priekšniecības pārāk lielās mantkārības dēļ, un nu Mozus vietā viņi atzīst Pitagoru. 4. Un visā drīzumā uz mata tas pats būs šeit, un mēs visi tad varam laisties lapās! Tātad neesi tik akls un atzīsti patiesību! 5. Augstie varas nesēji ir romieši un grieķi un labprāt redz, ka jūdi pāriet viņu mācībā. Kā tu gribi šādu pāriešanu aizkavēt? It īpaši tagad visā Galilejā ir pārāk zināma lieta, ka visa tempļa būtība līdzinās tikai tukšam riekstam. Un kas cits pie tā ir vainīgs, kā tikai paši mantkārīgie templieši, kas par naudu bagātiem svešiniekiem atver vissvētāko vietu, pēc kam viņi, par spīti visiem zvērestiem, par to smejas un ļoti zobojoties visu to lietu iznes tautā. Ej un jautā šīs pilsētas iedzīvotājiem, un viņi tev atstāstīs to, ko atstāstīja mums. 6. PRIEKŠNIEKS saka: “Ko tu saki? Tauta visu to zinātu?” 7. ROHANS saka: “Jā, tauta to visu zina! Bet ej un atņem tai tās zināšanu!” 8. PRIEKŠNIEKS pavisam nopietns staigā šurp un turp pa sinagogu un pēc kāda laika saka: “Pie tā gan krietna daļa būs šim Nācaretes pravietim! Tādēļ lai ar viņu notiek tas, kas caur ķēniņu Erodu ir noticis ar Jāni!” 9. ROHANS saka: “Jā, jā, pamēģini te brīnumārstu aizskart, un tauta, romieši, grieķi un jūdi, kas viņu godā kā Dievu, tev tad tāpat zinās ko pastāstīt! Es, kā visvecākais no Nācaretes, tev saku un dodu uzticami noteicošu padomu: Stājies tava cienījamā priekšgājēja Jairusa pieticīgajās pēdās, tad tev kādu laiku vēl ies labi; bet ja tu tā, kā tagad, visu augšējo pūlies pagriezt lejup un visu apakšējo augšup, tad tu drīz vari meklēt kādu izdevību doties atpakaļ uz Jeruzalemi. Pats Jairuss ir grieķu rokās, Boruss ir viņa znots! Boruss, otrs brīnumārsts, bagāts visādiem dārgumiem, pārāk drīz tev sāks ko pastāstīt. Īsi, pamēģini tikai, un pēc tam saki man, vai es tev esmu devis nepareizu padomu?” 10. PRIEKŠNIEKS aiz dusmām sit kāju pie zemes un saka: “Jūs visi esat velna un, šķiet, vairāk turaties kopā ar mūsu pretiniekiem, nekā ar mums un esat tautas krāpnieka mācības piekritēji! Tādēļ es jūs visus izstumšu no sinagogas, tajā ielikšu jaunus ļaudis no Jeruzalemes un jūs nodošu tiesai! Tādēļ es tev vēlreiz jautāju: Ko tu Ziharā darīji pie samarieša?” 11. ROHANS saka: “Es esmu septiņdesmit gadus vecs un zinu, ko daru un kas man darāms! Tavi draudi nebaida ne mani, ne kādu citu; bet ja tu gribi mūs nodot tiesai, tad vari pamēģināt, un redzēsim, kurš no tiesas tiks ātrāk sagūstīts — mēs vai tu!” 12. Laimīgā kārtā mēs no valsts virspavēlnieka, kas ir Romas ķeizara brālis, un kuram Romā ir lielākais iespaids, esam ļoti labi ieredzēti, tādēļ tik viegli, kā tu domā, viņš mūs cietumā neieliks. Bet tieši Jēzum, kuru aiz mantkārības un varaskāres templis tik ļoti ienīst, templim jāpatiecas, ka tas no romiešiem nav nolīdzināts līdz ar zemi! 13. Tu noteikti kaut ko būsi dzirdējis par slaveno nodokļu nolaupīšanu, kas zem valsts virspavēlnieka maskas tika pastrādāta un tā nicināmo transportu — tāpat par daudziem citiem tīri nolaupītiem un ar apkaunojošu varu izspiestiem objektiem — kas caur bagātā Kisjona uzraugiem Kisā tika notverti! Redzi, te tieši no tempļa bez kāda iemesla ienīstais Jēzus, kuru pat augstie kungi godā vairāk, kā savu Jupiteru, bija tas, kas caur saviem vārdiem un caur saviem nekad nedzirdētiem brīnumdarbiem no Jeruzalemes novērsa visiznīcinošāko vētru! Bet tādēļ tā vēl ilgi nav atsaukta; tikai kāda stūrgalvība no jūsu puses, un vētra ies vaļā. 14. Vajadzīgs tikai arī viens ziņojums no Borusa, Jairusa un respektīvi arī no manis, un tad es tev at- 95

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...