Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

ļauju trīs reiz

ļauju trīs reiz septiņas dienas apskatīt tavu Jeruzalemi un tavu templi, un tev būs grūti atrast vietu, kur templis reiz stāvējis! Vai tu mani labi saprati?” 15. Te JAUNAIS PRIEKŠNIEKS atkal sit ar kāju pret zemi un pilns niknuma un dusmu saka: “Kas tad to ar zvērestu var apliecināt? Jo tie, kam tas jādara, vēl sēž templī!” 16. ROHANS saka: “Pēc romiešu likumiem vainīgais pie zvērēšanas arī nekad netiek pielaists, bet gan tikai citi liecinieki. Un vajadzības gadījumā viņi tev saved kopā desmit tūkstošus, un es domāju, ka dažiem desmit noziedzniekiem viņu būtu pietiekami!” 17. Pavisam sabiedēts, PRIEKŠNIEKS saka: “Tātad vairs nav ko turēties pie Jehovas, Mozus un praviešiem, un — romiešu dēļ — viņu likumus neviens cilvēks vairs nedrīkst ievērot!” 18. ROHANS saka: “Tikai nerunā tu man par Mozu, Jehovu un visiem tiem praviešiem! No visa tā, ne pie tevis un vēl mazāk pie tempļa augstajiem un visaugstākajiem vairs nav sastopamas ne pēdas; jo jau kopš trīsdesmit gadiem viss templis ir ticis pārvērsts par maiņas un tirdzniecības māju, un no patiesā Jehovas un Mozus tur jau sen vairs nav sastopamas ne pēdas! Tas, kas tur ir, vēl ir tikai maskas, un plēsīgi vilki staigā apkārt avju ādās, lai nabaga aitas jo vieglāk tiktu satvertas. Ja tu staigātu pēc Mozus likumiem, tad tu nekad nebūtu tiecies par daudz zelta un sudraba sev nopirkt šo amatu.” 19. Pēc šīs Rohana atbildes JAUNAIS PRIEKŠNIEKS gandrīz plīsa no dusmām un teica: “Bet tas viss nav nekas! Tādēļ es jums visiem tomēr atradīšu vienu kungu, par kuru jums līdz ellei jāizbrīnās; jo arī es vēl daudz ko zinu, ko jūs nezināt, un zinu daudzus ceļus, kuri jums varētu būt nezināmi!” 20. ROHANS saka: “Gan iespējams; bet ir ļoti iespējams, ka tavi ceļi un takas mums visiem varbūt ir vēl labāk zināmas, kā tev, un liels jautājums, vai mēs visus ceļus, pa kuriem tu slepenībā domāji mums uzglūnēt, mēs tev jau neesam aizkrāvuši. Kā teikts, izdari tikai vienu vienīgu mēģinājumu, tad tev tūlīt jāredz, ko visu mēs tev pastāstīsim!” 21. PĀRĒJIE Rohanam saka: “Bet brāli, kādēļ tu šo necilvēku pasargā no viņa drošas bojāejas? Viņš ir mūsu rokās, un ja mēs atļaujamies viņam dot nobaudīt Nācaretes akmeņus, viņam jāsauc palīdzība no debesīm!” - Pēc tam uz priekšnieku: “Mēs tikpat labi kā tu esam farizeji un rakstu mācītāji un īstenībā vairāk; jo mēs esam cēlušies no Levi, kamēr mēs gan labi zinām, ka tu izcelšanos esi sev nopircis, kā šajā laikā kopā ar debesīm viss ir pārdodams. Tātad tu esi iebrucējs vissvētākajā vietā un Dieva zaimotājs, un par šādu pārkāpumu tev gan jātiek nomētātam ar akmeņiem, tādēļ tu vairs nedrīksti pārāk daudz uzstāties un mēs ķeramies pie akmeņiem!” 22. Šie ļoti enerģiski izteiktie draudi PRIEKŠNIEKU, mazākais, šķietami padara paciešamāku, bet tā vietā jo niķīgāku, un pēc kāda laika viņš saka: “Bet jums arī nevajag mani pārprast, jo tempļa lielie trūkumi man ir tikpat labi zināmi, kā jums, un runa ir tikai par to, kā tie ir apslēpti, un kā templis atkal varētu tikt vests savā iepriekšējā nozīmībā.” 84. Šhivara liecība par Jāni un Jēzu. 1. Uz to runātājs ŠHIVARS saka: “Kam tad mums, iesvaidītajiem, vajadzīga šāda neprātīga noņemšanās? Vai es kopš mana vienpadsmitā līdz divdesmit piektajam dzīvības gadam nekalpoju templī un vai pārāk labi nezinu, kā tur tās lietas stāv. Ja es būtu gribējis ko sliktu, ko visu es jau sen nebūtu varējis izpaust! Bet es domāju: “Aklā tauta tomēr — kā iepriekš — turas pie tempļa. 2. Kādēļ man tautai būtu jāatņem ticība, uz kuru tā, pēc manām domam, vēl vienmēr liek neparobežotas cerības un pie kuras mums, priesteriem, mazākais, pasaulīgi ir laba esamība? Bet ja mēs tagad mūsu stīgas, kur mums vairs nav nekādas reālas aizmugures, savelkam pārāk stingri, tad tās plīsīs un ar mūsu dziesmu tad pēkšņi būs cauri, un pēc tam mēs varam aplūkoties pēc zvejas tīkliem un zvejot tur, kur jūra rādās visdziļākā. 3. Ko mēs tad varam pret savu, dienu no dienas lielākā skaitā kļūstošo, ienaidnieku varu? Vai tu tici, ka templis mūs tad aizstāvēs? Par to tev nav garantijas, jo Romā nu jau dzīvo ļoti daudzi jūdi, kas ar no tempļa nelikumīgi saraustām bagātībām tur spoži vada saimniecības. Viņi būs aizstāvji tikpat maz, cik tagadējie templieši, kuri līdzīgi bezdelīgām jau tagad sasprindzina savus spārnus, lai pie pirmās labākās izdevības ceļotu pāri lielajai jūrai uz Itāliju Eiropā, lai nekad neatgrieztos atpakaļ Āzijā. 4. Tādēļ mums visiem būtu slavējams padoms, pirmkārt mūsu priestera amatu visā nosvērtībā izpildīt, cik iespējams, cienīgi, un, otrkārt, pareizi ievērot romiešu In medio beati (pareizais atrodas vidū); 96

citādi nedaudz gados mēs varam likties uz zvejošanu. 5. Pie visa tā šajā laikā parādās divi vīri, kuru mūžam neaptveramā vara kopā ar viņu jauno mācību nedaudz gados spētu sev iegūt tīri visu zemi! Jānis, kas miesā gan nav vairs starp mirstīgajiem, kā pirmais, kura mācību drīz atzina visā Jūdejā un Galilejā, un tagad atzīst vēl stūrgalvīgāk, nekā tas bija viņa dzīves laikā! Erods savā miesas kārē acīmredzamākā pravieša miesai gan varēja atņemt galvu, bet vai viņš to spēs nodarīt arī viņa garam un viņa dievišķās mācības garam? Es tam mūžam neticu, jo tikai caur vajāšanām katra laba mācība kļūst liela un neuzvarami spēcīga! 6. Miesā gan Jānis ir novākts no ceļa, bet viņa vietā stājas zināmais Jēzus, pret kuru Jānis tikko tā attiecās, kā kurmja rakums pret vareno Ararata kalnu. Viņa pārcilvēciski maigā un pāri visiem mēriem cilvēciski draudzīgā uzstāšanās un izturēšanās, dziļākā gudrība katrā Viņa runas teikumā, kuras tīri dievišķi svētā un visiem viegli aptveramā patiesība nevienam cilvēkam, kuram sirdī ir tikai zirņa lieluma saprāts, ne acumirkli neļauj šaubīties, ka tā nāk no Debesīm, — un beidzot Viņa darbi, par kuriem katram cilvēkam vajag teikt: Tā kas var būt iespējams vienīgi Dievam. 7. Ko gan mēs nu vairs gribam vai varam panākt pret Viņu? Iepretī šādai ārkārtējākai parādībai mēs gan sevi varam padarīt nicināmus un nepanesamus, bet noteikti ne mūsu labumam, bet gan tikai mūsu lielākam zaudējumam! 8. Tādēļ te nozīmē izturēties, cik iespējams, gudri un visu mūsu uzmanību nekad nevirzīt uz pašreizējo, bet gan daudz vairāk uz turpmāko, citādi vienā naktī ar mūsu pastāvēšanu ir cauri!” 9. PRIEKŠNIEKS saka: “Tu tātad domā, ka šo Jēzu nav jāliek sagūstīt, bet gan smalki jānogaida, līdz viņš mūs totāli pazudinās?” 10. Uz to ŠHIVARS saka: “Ja tev tas ir iespējams, sagūsti Viņu! Ko visu mēs pret Viņu nesam uzsākuši, un ko tas līdzēja? Es tev saku: neko citu, kā ka Viņš par pāris tūkstoš mācekļiem ir kļuvis bagātāks un mēs par tādu pat skaitli nabagāki un ka mums visiem gandrīz bija tā lielā laime tikt no romiešiem, kuri Viņu tur par tīrāko Dievu, nonāvētiem! 11. Pie kam Viņam, kas uz Zemes nekad nebija piedzīvots, Viņa pavadonībā vienmēr ir pāris eņģeļu, kuriem pie visa viņu šķietamā maiguma un zēniskuma tomēr ir tāda vara un spēks, par kādu mūsu ļoti īsā gudrība vēl nekad nav sapņojusi. Un pie Tā tu gribi likt savas rokas un viņu satvert? Es tevi lūdzu: esi kāds būdams, bet tikai ne vājprātīgs! Pirms tu ar ļaunu nodomu sper pret Viņu vienu soli, tu jau esi nolēmēts! Jeb vai tu tici, ka Viņš it kā nezina, par ko mēs šeit runājam? Es tev saku: te tu debesu augsti maldies! Viņi visi te stāv kā liecinieki, ka pirms pāris dienām Viņš visos sīkumos zināja visu, ko mēs par Viņu runājām un klusu nolēmām! 12. Ir pavisam patīkami likt sev ko pastāstīt par kādu lielu vētru uz jūras, bet pavisam cita lieta ir to pašam pārciest! Es tev saku: tavu amatu pārvaldi pavisam mierīgi un nesaistot uzmanību, un tu ne no vienas puses nesastapsi nepatikšanas; bet ja tu pie darba ķersies tirāniski, tad mēs visi tev galvojam, ka ne tikai tu un tava Kapernauma kļūs par drupu kaudzi, bet gan visa Jeruzaleme! Caur lielu gudrību mēs Jeruzalemi vēl piecdesmit gadus varam saglabāt, — bet caur mūsu ļoti nesavlaicīgu muļķību arī nedaudz nedēļās pievest pie tās krišanas! 13. Tev nu ir brīva izvēle, darīt to, kas tev patīk; mums līdz romiešiem ir tikai viena kaķa lēciens! Paldies Dievam, viņi ir mūsu draugi; bet tev ceļš varētu tikt izstiepts ļoti tāls! Cilvēciska gudrība tak prasa tukšu riekstu vienmēr apmainīt pret pilnu! Ko tad tu vēl gribi izzvejot no mantkārīgā tempļa, kas jau sen ir totāli tukšs rieksts? Vai tad daudz gudrāk nav turēties pie topošā, kur kas ir iekšā? Es tev pavisam atklāti saku, ka visi lielie un varenie Romas kungi ļaujas no Jēzus vadīties kā jēri! Ja tie ir par Viņu un Viņa patiesi dievišķo mācību, kas tad mums jāiesāk pret Viņu? Ja tu tikai grasies Viņu satvert, tad tu jau būsi tikpat labi kā satverts, un tavai atbrīvošanai neviens cilvēks nespers ne soli, bet ja tu uzvedīsies gudri, tad arī romieši kļūs tavi draugi un tad tev, līdzīgi Jairusam, būs laba esamība! Bet nu dari ko gribi, sekas tev pateiks, vai mēs tev esam devuši draudzīgu, vai naidīgu padomu!” 14. Šī Šhivara runa sasniedza savu iedarbību; priekšnieks kļuva maigāks un sāka saprast, ka Rohanam tāpat kā Šhivaram bija pilnīga taisnība un apsolīja viņiem, ka pilnīgi sekos viņu padomam. — Un tā pirmā vētra sinagogā bija pārgājusi labi. 85. Kungs slavē Rohanu un Šhivaru. 1. Pēc vienas stundas Šhivars ienāca pie Manis un gribēja Man atstāstīt, kas viss sinagogā ticis ru- 97

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf