Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

nāts ar jauno

nāts ar jauno priekšnieku. 2. Bet ES teicu: “Draugs, ietaupi sev pūles, jo tu zini, ka Man nekas nevar būt nezināms. Vispār Es tev saku, ka tu un Rohans savu lietu esat paveikuši pavisam labi, jo citādi priekšnieks būtu uzsācis vēl daudzas trakas lietas. Bet nu viņš ir pārliecināts, ka būtu neprāts ko uzsākt pret romiešiem, un tā vismaz kādu laiku viņš būs mierīgs; bet pavisam uzticēties jūs vēl ilgi nedrīkstiet; bet gan jums pastāvīgi jābūt uzmanīgiem un viņu, tā teikt, neizlaidiet no sava redzes loka. Bet es, tādēļ, ka tu biji un vēl esi Mans dedzīgs aizstāvis, gribu tev dāvāt spējas caur pareizu lūgšanu un rokas uzlikšanu dziedēt slimniekus. Savā sirdī uzzināt jaunā priekšnieka plānus un pret tiem pielietot pareizos līdzekļus, — bet tam katru reizi vajag notikt tūlīt, citādi tam nebūtu nekāda iedarbība. Bet pareizs līdzeklis tev tāpat tiks norādīts. Un tā nu saņem no Manis svētību. 3. Te Šhivars nometas Manā priekšā uz ceļiem un Man sirsnīgi to lūdz. Bet Es savu labo roku uzlieku uz viņa sirds un savu kreiso roku uz viņa galvas, un vienā acumirklī kļuva gaišs. Un VIŅŠ runāja: “Kungs, nu no manis ir pazudusi visa tumsa; manī viss ir gaišs un man liekas, ka visa mana miesa ir no dimantveidīgas, caurspīdīgas matērijas, caur kuru netraucēti spiežas dienas gaisma. Ak Kungs, atstāj man šo svētību vienmēr; es to noteikti sargāšu un vienmēr pateicīgi pratīšu godāt! 4. ES saku: “Paliec vienmēr darbīgs Manā mācībā, un tev nekad nav jābūt iemeslam skumt par šīs gaismas zaudēšanu” 5. Te Šhivars pieceļas un pamana, ka, izņemot Borusu un Jairusu, kā arī Mariju un Manas mājas brāļus, vairs nav klāt neviens svešs viesis. Pat Mani divpadsmit galvenie mācekļi nekur nav ieraugāmi. Viņš jautā Man, kas te ir noticis. 6. ES saku: “Tam visam tā vajadzēja notikt! Redzi, drīz nāk rudens un tad ziema. Tuvu ir ražas laiks, un man vajag līgt strādniekus laukam un vīna kalnam. Ja šim gadam viss ir labi novākts, tad ziemā būs labi atpūsties, un ja tad nāk pavasaris, tad ar atjaunotiem spēkiem mums atkal būs papilnam, ko darīt. 7. Es vēl šodien došos prom no šī apvidus, jo Erods ir viltīga lapsa un jaunais priekšnieks ir viņa algā; un tādēļ Manai mājai nav jākļūst Sātana kaujas laukam. Bet Manus mācekļus es izsūtīju jau pirms pāris stundām. Viņi ceļo ar manu brāli Kisjonu un Kisā sagaidīs Jāņa mācekļus un viņiem pavēstīs, ka Dieva Valstība ir pienākusi tuvu, bet viņi vēl šodien ar Jāņa mācekļiem nāks šeit un tad vakarā kopā ar Mani šo vietu atstās. Bet kurp mēs dosimies, to tu, tāpat kā daudz ko citu, uzzināsi pats sevī. 8. Bet ar Borusu un Jairusu bieži sadarbojies, jo viņi nu ir divi cienījamākie vīri visā Nācaretē, viņiem ir Mana pilnīgākā mīlestība un caur Mani arī pilnīgākā Dieva žēlastība! Jo tā, kā viņi abi Mani mīl un pazīst, līdz šim Mani nemīl un nepazīst neviens, arī no Manu mācekļu skaita! 9. Zināmā laikā, kas pārāk ilgi neliks sevi gaidīt, visi Mani mācekļi uz Mani vēl pietiekami dusmosies. Bet tos abus nekādas parādības par Mani vairs nemaldinās; jo viņi Mani pilnīgi pazīst. — Tādēļ turies pie viņiem, tad arī tu sasniegsi to, ko viņi paši sasnieguši! 10. Ar šo lēmumu Šhivars arī ir pilnīgi apmierināts un tikai vēl jautā, kas te ir noticis ar abiem eņģeļiem, jo arī viņi nekur vairs nav redzami. 11. Bet Es viņam saku: “Pacel savas acis, un tu sev apkārt ieraudzīsi ne tikai divus, bet gan neskaitāmus miljardus eņģeļu, kuri katru acumirkli ir gatavi Man kalpot.” 12. Bet ŠHIVARS drīz atkal nolaiž acis un saka: “Kungs, es esmu grēcinieks un tādēļ manas acis pārāk svēto skatu nevar panest; bet tām jābūt manām dedzīgākām pūlēm, kļūt šāda skata cienīgam!” 13. ES saku: “Dari visu taisnīgi, un tavai algai debesīs, kuras vīli nu tu redzēji, jābūt lielai! Bet tagad dodies atkal uz sinagogu, jo priekšnieks, kas šeit pāris dienas vēl uzturēsies, nedrīkst pamanīt tavu iztrūkumu, jo nu viņš no tava padoma tur lielas lietas.” 86. Jaunais priekšnieks Korahs un Šhivars sinagogā Nācaretē. 1. Ar šiem vārdiem godīgais Šhivars aiziet un drīz sasniedz sinagogu, bet tūlīt arī pārliecinās, ka viņš priekšniekam jau ir ļoti pietrūcis. Priekšnieks viņam tūlīt arī jautā, kur un ko viņš tik ilgi ir darījis. 2. Un ŠHIVARS saka: “Kungs, man bija visai bīstami slims slimnieks un man vajadzēja viņam palīdzēt. Un redzi, viņš ir izdziedināts un tagad, tā kā viņš ir ceļinieks, viņš savu ceļu var droši turpināt!” 3. PRIEKŠNIEKS jautā: “Uz kurieni viņš ceļo, kad viņš aizceļo un no kurienes viņš šeit ir atnācis? Vai es vēl varu viņu redzēt un ar viņu runāt?” 4. ŠHIVARS saka: “Viņš ir jūds, atnāca šeit no augšas un tagad jau ir aizceļojis lejup; tu viņu vairs 98

nevari redzēt un ar viņu runāt — izņemot, ja viņš atkal atgriežas! Bet kad? Te var paiet daudzas dienas!” 5. PRIEKŠNIEKS saka: “Ar šo lapsas astes informāciju es nekad nevaru apmierināties! Kur ir tā viesnīca, lai es pats aizeju un apvaicājos par izdziedināto, lejup aizceļojošo. Jo šāda brīnumaina izdziedināšana no farizeja puses ir svarīga lieta un tai vajag tikt apstiprinātai no iespējami daudziem lieciniekiem, citādi tā nevar atrast ticību un tātad tai arī nav nekādas vērtības!” 6. ŠHIVARS saka: “Ja tu gribi zināt vairāk, nekā es zinu, tad vērsies pie tiem, kuri zina vairāk, nekā es! Cik daudz es zināju, tik arī uzticami tev pavēstīju. Bet kā man būtu iespējams tev pavēstīt vairāk, nekā es pats zinu? Bet tā bija namdara Jāzepa māja. Ja tu par to gribi pavaicāt vairāk, tad ej! Bet neaizmirsti ar kaut ko pasargāt savu muguru, jo sitienu tur pavisam netrūks! Vai tad tu domā, ka cilvēkiem it kā ir kaut kāds ārkārtējs respekts pret tādiem, kā esam mēs? Es tev saku, ne pēdas no tā. Pie pārsteidzīgas neapdomības sitienus var dabūt pēc alfabēta, un tad neviens Dievs no tavas miesas tos vairs nenoņems. Kā teikts, nākas tikai pamēģināt, un tad jau var runāt par pieredzi” 7. PRIEKŠNIEKS saka: “No šādas uzticamas runas es pārāk labi varu pamanīt, ka kopā ar visiem Nācaretes pilsoņiem jūs esat pret mani sazvērējušies. Bet tas nav svarīgi, šim kaplim mēs kātu vēl atradīsim! Tagad es tā apmēram jau zinu, kā man te ir; bet ceru, ka drīzumā man šo sazvērestību izdosies pilnībā atmaskot! Bet tad bēdas jums un visai pilsētai! — Kur ved ceļš uz namdara māju? “ 8. ŠHIVARS saka: “Te skaties ārā pa šo logu! Tur apmēram divtūkstoš soļu attālumā tu pavisam viegli redzi namdara mītni, kopā ar ceļu, kas ved uz to! Ej un par visu pārliecinies — nota bene arī par drošajiem sitieniem!” 9. PRIEKŠNIEKS saka: “Bet jūs pavadiet mani un kalpojiet par drošības sardzi!” 10. VISI saka: “Lai mēs būtu nelgas! To mēs nedarīsim! Kam niez, tas lai savu muguru nes ārā!” 11. PRIEKŠNIEKS saka: “Nu tad Jehovas vārdā es pats eju ārā un tad tomēr gribam redzēt, vai kāds man, kā kādam Dieva svaidītam, pieskarsies! Jo stāv rakstīts: “Bet pie svaidītā nevienam nav jāpieskaras! Bēdas tam, kas savu roku liek pie svaidītā galvas!” 12. ŠHIVARS saka: “Jā, jā, ko tu zini, to mēs jau sen zinām; bet tādi kā mēs, kuru svaidīšana nav nekas cits kā nožēlojami māņi, Dieva priekšā vairs nederam un, ja tās tiks pakļautas ienaidnieku kulaku iedarbībai, Viņš mūsu galvas vairs neaizsargās! Jo, kā es jau iepriekš pieminēju, tauta par daudz labi zina, kas te slēpjas aiz mums un kas aiz tempļa. 13. PRIEKŠNIEKS saka: “Vienalga, es reiz eju ārā, bet bēdas jums visiem, ja es to lietu atrodi citādu, nekā tu, Šhivar, to man esi paziņojis, kad es tev jautāju, kur tu biji!” 14. ŠHIVARS saka: “To, ko tu gribi uzzināt, tu gan diez vai uzzināsi, bet gan kaut ko pavisam citu — un tas tev sagādās sāpes, kamēr mēs nekādas sāpes nejutīsim.” 15. Pēc šiem vārdiem priekšnieks ātri dodas ārā. 16. Bet, kad viņš iet pa ielu, ZĒNI UN MEITENES kliedz: “Tas ir tas jaunais ļaunais priekšnieks, kas grib mūs visus pazudināt! Prom ar viņu!” No visām pusēm ar nūjām un akmeņiem viņam skrien klāt jauni un veci un daži akmeņi jau arī trāpa viņa miesu un apgādā viņu ar zilumiem. 17. Priekšnieks pārāk drīz mana, ka nācarieši nesaprot nekādus jokus, steidzīgi atkal atgriežas sinagogā un ātri aiz sevis aizslēdz durvis, pret kurām vēl vesels pakaļmesto akmeņu lādiņš iespiež vairākas zīmes, kas pārāk labi izsaka, kā nācarieši ir noskaņoti pret jauno priekšnieku. 18. Kad PRIEKŠNIEKS nāk pie farizejiem, viņš, pilns dusmu, saka: “Tas ir jūsu darbs, un par to es pratīšu jums atriebties!” 19. ŠHIVARS nu ļoti satraukts saka: “Ko tu runā, nožēlojamais nelga! Kā tas var būt mūsu darbs, ja mēs visi tevi brīdinājām neiet ārā? Tikai tad, kad tu no mums tautai tiksi ieteikts, tu vari ar tautu runāt un vest sarunas; bet, cik ilgi mēs tevi nerekomendējam, cik bieži tu iedrošināsies iet pa pilsētas ielām, ar tevi apiesies slikti. Jo pie tautas tu jau tādēļ esi melns, ka tu amatu esi nopircis! Bet tagad, ja pie tavas pirmās ierašanās gribi mūs, kā arī visu tautu tiranizēt, lai visu līdzsvarotu caur teroru, tad visi tevi ienīst kā elli un es tev saku, tu nu darīsi vislabāk, ja tavu amatu pārdosi kādam cienīgākam. Jo par tavu nākotni es nedodu ne statera! 20. Ja tu no mums gribētu tikt labvēlīgi uzņemts, tev vajadzētu kļūt debesu augsti citam cilvēkam. Jo tikai ārēji rādīt laipnu seju, bet iekšēji sirdī tomēr būt plēsīgam vilkam, tas pie mums neiet cauri, tā ka savādā kārtā mums visiem ir tik daudz pravietiska gara, lai uz mata pateiktu, ko tu domā savā caur un cauri ļaunajā sirdī! 21. Jā, ja tu savu sirdi pilnīgi pārveidotu un liktu tai caurkvēlot no tīras, dievišķas gudrības un tais- 99

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC