Views
2 weeks ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata.

Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GRĀMATA Iekšējā vārdā no Kunga saņēmis un uzrakstījis JAKOBS LORBERS

 • Page 2 and 3: Darba versija — 17.02.2008 Tulkot
 • Page 4 and 5: lumu un nekad neizpētamo diženumu
 • Page 6 and 7: 1] Te ES pienāku pie Murela un sak
 • Page 8 and 9: atmodināšana ir pilnīgi tīrāka
 • Page 10 and 11: 14] Te Sargs sāk stipri drebēt un
 • Page 12 and 13: pravieti, kādu zināmu Jēzu no N
 • Page 14 and 15: mācekļu priekšā uzticami ir dar
 • Page 16 and 17: agātīgu svētību! Tātad tev ar
 • Page 18 and 19: zāk zinu tādēļ, ka es pats par
 • Page 20 and 21: 7] KIRENIJS saka: “To es vēl tā
 • Page 22 and 23: 7] Markuss nu nes ēdienus. Kad ēd
 • Page 24 and 25: 4] Bet pēc kāda laika saderināta
 • Page 26 and 27: selēs, kas jūs neesat dzirdējuš
 • Page 28 and 29: Tādēļ tikai ar vieglāko mājien
 • Page 30 and 31: 28. Kirenijs pazīst savas meitas.
 • Page 32 and 33: vieglu sirdi; bet ja es vēlāk vē
 • Page 34 and 35: kas nu šeit mūsu priekšā notiek
 • Page 36 and 37: dzīvībai, tas samaksāja savu tak
 • Page 38 and 39: daudz necilvēciskāka muļķība i
 • Page 40 and 41: 3] Zāles, kuras Es tiem pieciem s
 • Page 42 and 43: pilnīgu izdziedināšanu neies lab
 • Page 44 and 45: 43. Ugunsgrēkā cietušais pilsoni
 • Page 46 and 47: dīt, bet ar visiem Romas ieročiem
 • Page 48 and 49: 7] Pēc tādiem Maniem vārdiem un
 • Page 50 and 51: Taisnīgam cilvēkam tas gan nav ne
 • Page 52 and 53:

  2] Es ar labo draugu nu eju prom, t

 • Page 54 and 55:

  stadijā, tas, izņemot sevi pašu

 • Page 56 and 57:

  cīgāka, un varenāks visu aptvero

 • Page 58 and 59:

  vadību, izveidošanu, pilnu atdzī

 • Page 60 and 61:

  2] Pēc kāda laika CORELS, nenovē

 • Page 62 and 63:

  3] Jūdiem, ja viņi būtu palikuš

 • Page 64 and 65:

  7] Bet ka katrs cilvēks uz šīs z

 • Page 66 and 67:

  Kirenija pieņemsi apgādību vai n

 • Page 68 and 69:

  esejieši; zēnus gandrīz visus, k

 • Page 70 and 71:

  8] ES saku: “Saproti, — tā kā

 • Page 72 and 73:

  Tas tomēr būtu kas tik smieklīgs

 • Page 74 and 75:

  dzēts laicīgi un mūžīgi. 6] Be

 • Page 76 and 77:

  labu kreklu, vienu togu un vienu m

 • Page 78 and 79:

  man neviens upuris nav par grūtu!

 • Page 80 and 81:

  lestība, Es to teikšu, un tas tad

 • Page 82 and 83:

  2] Tu no sava tuvākā pavisam god

 • Page 84 and 85:

  sāpīgākā spīdzināšanā ir no

 • Page 86 and 87:

  darboties, lai sasniegtu to svētā

 • Page 88 and 89:

  Baels, Herme ar sievu un bērniem u

 • Page 90 and 91:

  tiem, kas to apdzīvo, protams gan

 • Page 92 and 93:

  nu runāju kā ar kādu cilvēku, n

 • Page 94 and 95:

  4] Caur vārdiem Es jums jau vairā

 • Page 96 and 97:

  5] Ja kāda tāda dvēsele Viņpasa

 • Page 98 and 99:

  varu teikt, ka es to visu nebūtu s

 • Page 100 and 101:

  Es no sevis un jūs no Manis satver

 • Page 102 and 103:

  kādu aizdoto lielāko summu viņš

 • Page 104 and 105:

  1] (KUNGS:) “Zeme gan tiks no jau

 • Page 106 and 107:

  kārtību šajās pirmajās būtnē

 • Page 108 and 109:

  siem laikiem tika atņemti senie tr

 • Page 110 and 111:

  savu saprātu dažu ko nebūtu spē

 • Page 112 and 113:

  mūžības, bet gan jums vajaga sti

 • Page 114 and 115:

  vērtība, un tādēļ, ka tam prie

 • Page 116 and 117:

  mēr atcerēšos! Arī lielākā da

 • Page 118 and 119:

  atmiņas, kas mums skaļi uzsauc: k

 • Page 120 and 121:

  tos aplūkojam ar pārāk niecīgu

 • Page 122 and 123:

  1] Te priekšā iznāk RAFAELS un s

 • Page 124 and 125:

  iem, tieši kā tādi mātes dzīv

 • Page 126 and 127:

  6] Ar tavu gribu tu, protams, mūž

 • Page 128 and 129:

  14] Bet ka pirmīt, kad eņģelis p

 • Page 130 and 131:

  9] Jūs visi nu jau esat aptvēruš

 • Page 132 and 133:

  alizēja, kaut gan par to izdeva da

 • Page 134 and 135:

  tuvu nav tik lielas bailes no mirš

 • Page 136 and 137:

  acis nevar atklāt kādu noteiktu f

 • Page 138 and 139:

  sekošo es jums vispirms atstāstī

 • Page 140 and 141:

  tāda arī jūsu alga!” Bet tās

 • Page 142 and 143:

  un tātad vēlreiz dāvājat man sa

 • Page 144 and 145:

  parādās nekādi hipokrātiski sin

 • Page 146 and 147:

  ju sektas piekritējs sāki dejot p

 • Page 148 and 149:

  5] Nu ejam vecā Lācara miršanas

 • Page 150 and 151:

  jams ar vistīrāko, bez dusmām un

 • Page 152 and 153:

  7] Mozus šo notikumu tāpat kā vi

 • Page 154 and 155:

  mēs šajā lielajā indes katla va

 • Page 156 and 157:

  8] Bet jums varētu būt mazāk zin

 • Page 158 and 159:

  skaita ap desmit. Tikai kājas, bet

 • Page 160 and 161:

  posts! Tādēļ Tu, ak Kungs un Mei

 • Page 162 and 163:

  labāk nekā greizsirdīgais zellis

 • Page 164 and 165:

  6] Reiz nāca arī kāds grieķu ā

 • Page 166 and 167:

  153. Garīgās norises pie atraitne

 • Page 168 and 169:

  vam tik sevišķu pateicību, slavu

 • Page 170 and 171:

  saprata lielās grūtības, kas bij

 • Page 172 and 173:

  1] ES saku: “Ar īsteni pasaulīg

 • Page 174 and 175:

  vienīgais, kas tev dod atslēgu un

 • Page 176 and 177:

  piemetinu un saku: Katrs īstens De

 • Page 178 and 179:

  varētu atriebties tikai ķēniņam

 • Page 180 and 181:

  atrodas virsteikuma priekšā, dedz

 • Page 182 and 183:

  6] SIMONS saka: “Ak Kungs, caur t

 • Page 184 and 185:

  zeļļiem. 14] Kā Tu, ak Kungs, do

 • Page 186 and 187:

  jadzētu ņemt rokās kapli, arklu,

 • Page 188 and 189:

  3] Ja tas akts miesā ir grēks un

 • Page 190 and 191:

  gudro jēgu un pamanīt vēl nenor

 • Page 192 and 193:

  citadi viņi mūžigi paliek kurli,

 • Page 194 and 195:

  cekļiem jau šodien pirms ausmas b

 • Page 196 and 197:

  nu arī saprot pavisam labi, vai vi

 • Page 198 and 199:

  183. Ēģiptiešu augstās kultūra

 • Page 200 and 201:

  ņotajiem. Runa bija par mūsu iesp

 • Page 202 and 203:

  8] Nu, diženākais cilvēk starp c

 • Page 204 and 205:

  ja priekšā, sevis paša noniecin

 • Page 206 and 207:

  šā, teikdams: “Te tas ir, kādu

 • Page 208 and 209:

  nevarēja un nedrīkstēja pacelt I

 • Page 210 and 211:

  3] Kad priekšnieks mums lika pie s

 • Page 212 and 213:

  Cahiro? (Kahi rong — kahi, viena

 • Page 214 and 215:

  var ienākt viņu dabai atbilstoša

 • Page 216 and 217:

  200. Rafaels pārliecina morus par

 • Page 218 and 219:

  dzības, tad jūs gadu no gada tiks

 • Page 220 and 221:

  šausmīgs ceļinieks; bet tā kā

 • Page 222 and 223:

  zvaigznājs ieguva arī nosaukumu P

 • Page 224 and 225:

  14] RAFAELS saka: “Vietā, kurā

 • Page 226 and 227:

  ku vaiga priekšā. Te būtu jātic

 • Page 228 and 229:

  kārt pa diezgan mierīgo virsmu, k

 • Page 230 and 231:

  14] Tikko vadonis to bija izteicis,

 • Page 232 and 233:

  214. Cilvēka pašizziņa 1] Kad Es

 • Page 234 and 235:

  kaitīgi, kā citādi netraucēto s

 • Page 236 and 237:

  1] (TAS KUNGS:) “ Vienīgi šo dz

 • Page 238 and 239:

  5] Bet tādēļ Es jums pirmām kā

 • Page 240 and 241:

  un apgalvoja visu tautu gudrākie v

 • Page 242 and 243:

  1] (KUNGS:) “Bet šo moru, seviš

 • Page 244 and 245:

  6] Jo pie cilvēka miesas organisma

 • Page 246 and 247:

  1] (KUNGS:) “Bet kas tad attiecas

 • Page 248 and 249:

  galvas — jo Romā, pat uz Kapitol

 • Page 250 and 251:

  vienīgi uz pakauša atbilstošās

 • Page 252 and 253:

  236. Pasaules gudro raksturs un vi

 • Page 254 and 255:

  ziglītību, bet kas, protams, būs

 • Page 256 and 257:

  10] Bet tādēļ ka tāda piegriezt

 • Page 258 and 259:

  samaitātas jau mātes miesās un v

 • Page 260 and 261:

  iekšēju dusmu sekas. 4] Tātad pa

 • Page 262 and 263:

  ūsiet Mani pirmie, pavisam pilnīg

 • Page 264 and 265:

  tauta dzīvo kādā fanātiskā tic

 • Page 266 and 267:

  8] MATHAELS saka: “Kungs, Tu Mana

 • Page 268 and 269:

  arī no bezgalīgiem augstumiem lej

 • Page 270 and 271:

  ezgala daudzām pasaulēm; kaut ar

 • Page 272 and 273:

  2] Bet ne tā ir ar gara ārējās

 • Page 274 and 275:

  tie bultas ātrumā pa galvu, pa ka

 • Page 276 and 277:

  ca: “Tie būtu viens pasaules gud

 • Page 278 and 279:

  saprot sava kunga un vadītāja mā

 • Page 280 and 281:

  Saturs Lielais Jāņa Evaņģēlijs

 • Page 282 and 283:

  101. Nezāles starp kviešiem . . .

 • Page 284 and 285:

  206. Sestās pērles mīkla: piram

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 I'. JÜbfJ/ïf“ WWW.BOOKS4ALL.NET Page 3 Page 4 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Page 1 Page 2 II J” 9/514“ WWW. BOOKS4ALL. NET Page 3 Page 4 ...