Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

atmiņas, kas mums

atmiņas, kas mums skaļi uzsauc: katru vakaru un katru nakti to visu esam redzējuši vairākus gadus! Tādas pat redzes spējas mums dažkārt bija pat dienā, ja tā bija īsti rudenīgi apmākusies, bet dabīgi mēs nezinājām, ko mums par to būtu jādomā; bet nu laimīgā kārtā mēs to lietu saprotam un zinām, kas no tā iznāks, no kurienes tā nāk un kas tā ir! Te, ak Kungs, par to viss gods, visa mīlestība, visa pateicība un visa pielūgsme!” 115. Jara un dabas gari 1] Līdzās esošā JARA saka: “Bet Kungs, kas tie ir par maziem vīriņiem? Viņi visās krāsās nāk no kalna un bariem mūs aplenc! Dažiem, šķiet, ir kāds miglains tērps, bet lielākā daļa ir pavisam kaili, bet visi ir tikko divu gadu vecu bērnu lielumā.” 2] ES saku: “Tās ir šīs zemes jau konkrētu cilvēku dvēseles, kas vēl nav izgājušas miesas ceļu līdz šim viņām uz to arī nav nekāda sevišķa patika, jo viņas pārāk baidās no jaunas ieiešanas matērijā. Ietērptajiem ir pat sava veida valoda, kas, protams, pārāk tālu nesniedzas; bet kāda zināma pērtiķu inteliģence ir visiem!” 3] Jara saka: “Vai apģērbtie nesaprastu, ja es viņus uzrunātu?” 4] ES saku: “Pamēģini reiz uz labu laimi!” 5] Pēc tam JARA sasparojas un vienam gaiši zilas miglas ietērptam jautā: “Kas tad jūs esat un ko jūs šeit gribat?” 6] Gaiši zilais vīriņš nu pienāk pavisam tuvu pie Jaras, viņu īsti stūrgalvīgi uzlūko un tad saka: “Kas tev, tu smirdošā miesa mums tīrajiem atļāva jautāt?! Izņemot VIENU un izņemot vēl vienu, jūs visi pavisam pretīgi smirdat pēc matērijas, un tas mūsu nāsīm ir lielākais ienaidnieks. Turpmāk tu, smirdošā maita, jautā mums tika tad, kad tu no visvarenākā visu garu gara tam būsi saņēmusi pavēli — citādi gādā, ka tu kādā labā veidā nekļūsti brīva no tava miesīgā kožu maisa!” 7] ES Jarai jautāju: “Nu, Mana meitiņa, kā tev garšo šī atbilde?” 8] JARA saka: “Kungs, Kungs, ak, šīs būtnes ir pavisam milzīgi rupjas! Vai tad es gan esmu kāda smirdoša maita? Es aiz tīrākā, skumjām nezinu, kā sev palīdzēt, jā, es pavisam viegli varētu krist izmisumā!” 9] ES saku: “Redz, redz, mana meitenīte, tas gariņš tev ir darījis ko labu! Kādēļ tu par to bēdājies? Gariņš tev to, protams, būtu varējis pateikt jaukākiem vārdiem, ka tevī vēl pavisam slepeni mājo pavisam maza skaistuma augstprātība; bet gariņš nav nekāds runas mākslinieks, viņam ir tikai nepieciešamo vārdu bagātība un viņš īstenībā vairāk runā izejot no savām sajūtām un ne no kādas izpratnes. 10] Vai tavas sirds laime ir izpostīta, ka tu gaiši zilo esi uzrunājusi? Ja tu ko līdzīgu kā gaiši zilajam būtu jautājusi kādam kvēlosi sarkanam, tad viņš tev būtu devis tādu atbildi, ka tu aiz tīrām dusmām par to būtu kritusi nesamaņā! Bet nu pateicies par labdarību, kuru gaiši zilais tev ir piešķīris, tad ar viņu gan būs runājams labāks vārds. 11] JARA to ņem pie sirds un uz vēl joprojām stūrgalvīgi blenzošo gariņ saka: “Es pateicos tev, mīļais vīriņ, par labdarību, kuru tu caur saviem nesaudzīgajiem vārdiem esi man parādījis; bet tikai neesi uz mani tādēļ dusmīgs! Vai ne, mīļais vīriņ, tu par mani tomēr vai nepaliksi dusmīgs? 12] Te vīriņš skaļi smejas un vēl smiedamies saka: “Tas, kas tev to teica, tam jau būtu taisnība −, bet tev, sniega zostiņai, vēl ilgi nē; jo uz tavas smirdošās augsnes tam nav izaugušas ne domas, ne griba. Bet tu man jau esi panesamāka kā iepriekš; tikai tava skaistuma augstprātība vēl ilgi nav pavisam ārā! Tikai pavisam neko neiedomājies, jo viss, kas ir tavs, ir slikts, — tas labais pieder tam citam! 13] JARA saka: “Bet saki man, tu labais vīriņ, no kurienes tad tu visu to zini?” 14] VĪRIŅŠ atkal smejas un saka: “To, ko redz, nav vajadzīgs zināt! Tu jau arī redzi vairāk nekā tu parasti varēji redzēt! Bet es redzu vēl vairāk nekā tu, jo es ap sevi neesmu uzkāris nekādu smirdošu miesu un tā es sīki redzu, kā ir ar tevi un katru citu no jums. Es tev saku, neesi iedomīga par savām priekšrocībām, jo tās pie tevis vēl ilgi ir svešs īpašums!” 15] JARA saka: “Jā, kā tad tā? Izskaidro man to tomēr tuvāk!” 16] VĪRIŅŠ saka: “Ja kāds ir daudz ceļojis un caur to ar lielām pūlēm un grūtībām sakrājis visādas zināšanas un pieredzi, un tev dara zināmu to ko ir redzējis un piedzīvojis, tad arī tu zināsi to, ko zina un pazīst viņš pats; vai tu par to vari būt iedomīga? Ja tas, ko tu nu zini VAIRĀK nekā iepriekš ir tikai dubults tā nopelns, kas, pirmkārt, ar lielām pūlēm un grūtībām tādas zināšanas un pieredzi ir sakrājis 118

un, otrkārt, vēl bija tik labs tev to visu uzticami darīt zināmu. Saki man, vai tādu pieredzes un zināšanu ieguvumu vari sev pierēķināt kā nopelnu? 17] Redzi, tu te esi tikai kā ar daudzām labām zināšanām un pieredzēm aprakstīta grāmata un vēl ilgi ne kā grāmatas gudrais uzrakstītājs. Kam gan te pieder tā labā, kas grāmatā stāv uzrakstīts, nopelns, grāmatai vai tam, kas to visu tajā uzrakstījis? Redzi, tu esi viena pareizi uzrakstīta grāmata, bet vēl ilgi ne rakstnieks! Tādēļ tikai neko neiedomājies!” 18] Pēc tam VĪRIŅŠ atkal smejas un nostājas kā kāds karavadonis un savai armijai saka: “Ja jūs uz sabiedrību pietiekami ilgi esat blenzuši, tad dodamies atkal tālāk, jo te man reiz smird par daudz!” 19] Pēkšņi visi dodas prom un pazūd mežā. 116. Dabas garu būtība un rīcība 1] Bet JARA saka: “Kas šajā vieglajā vīriņā būtu meklējis tik daudz gudrības?! Bet pamatā es tomēr esmu priecīga, ka viņi atkal ir devušies prom; jo ar laiku viņi mums būtu sakurinājuši pavisam kuriozu pirti, kaut gan paši par sevi viņi šķiet esam pavisam vēsas dabas. Šķiet, viņos daudz nemājo kāda mīlestība, bet viņi ļoti labi prot atšķirt patieso no neīstā. Kas vēlāk būs no šīm būtnēm, ja viņas pavisam negrib iziet miesas ceļu?” 2] ES saku: “Reiz jau viņi to izies; bet paies vēl ilgs laiks, pirms viņi par to izšķirsies tie gaiši zilie visdrīzāk, bet pārēji vēl ilgi nē. 3] Jo dvēseles, kas izgājušas un ikdienas iziet no šīs zemes dabas, par to izšķiras ārkārtīgi grūti; tikai daudz pieredzes un daudz atziņu un no tām izejošās labākas cerības ir tas, kas viņus, kad viņi nonāk pie noteiktas apziņas, ka caur miesas dzīvi viņi nekad neko nevar zaudēt, bet gan tikai iegūt, pie kam sliktākā gadījumā viņi atkal var kļūt tas, kas viņi nu ir, uz to pamudina. 4] Šīs dabas dvēseles pa lielākai daļai labprāt uzturas kalnos, bet iet arī pavisam vienkāršu, nabaga mājokļos un dara viņiem labu; tikai viņi nedrīkst tikt apainoti. Tādā gadījumā nav labi ar viņiem kopā pusdienot. 5] Slepenība viņi apmeklē arī skolas un daudz mācās no cilvēkiem. Kalnos dzīvojošiem cilvēkiem viņi nereti parāda labāko un retāko metālu slāņus. Kalnu ganībās viņi pakalpo ganiem un dzīvniekiem, tikai viņi nedrīkst tikt apvainoti. 6] Uz šīs zemes vēl ir dažas tādas dabas dvēseles, kas sasniedz gandrīz pieckārtīgu Metuzalema vecumu un vēl nav izgājušas miesas ceļu. Citādi jau viņiem viss būtu pareizi, — tikai viņus no tā visvairāk attur atmiņas zaudēšana; jo to viņi uzskata kā viņu tagadējās esamības sava veida nāvi. 7] Nu jūs arī zināt, kā te ir ar šīm būtnēm. Bet nu uzmaniet tālāko, kas te nāks. 8] Te arī mūsu vecais KISJONA no Kisas saka: “Ak, Kungs, kad pirms dažām nedēļām Tu žēlīgi uzturējies mana mājā, ko visu lielu un diženu es tad redzēju un dzirdēju! Bet kas viss, pāris dienas man šeit esot, nu ir noticis, dzirdēts un redzēts, par to gan visā Galilejā nevienam sapņos nav rādījies! Kungs, piedod man, ka es esmu uzdrošinājies ar savu neveiklo mēli tevi nedaudz pārtraukt! Jo īstenībā pašam šeit nebūtu jārunā ne vārda, bet gan vienīgi jāskatās un jāklausās; un ja uz vietas kaut ko pilnīgi nesaprot, tad tikai nedaudz pacieties un izskaidrojums drīz nāks pats no sevis! — Es nu esmu izrunājies.” 9] ES saku: “Ak tu mans mīļais draugs Kisjona, tomēr runā un jautā vienmēr! Tavas mutes runa Manas sirds ausīm skan pārlieku labi, jo pazemības balss skaņa Man ir visskaistākā harmonija. Arī tu vakar dienā dzirdēji brīnišķo skaņu, kuru izrunāja mans eņģelis Rafaels, bet lai cik debešķīgi brīnišķīga tā skaņa bija sadzirdama, tad patiesas pazemības skaņa manām ausīm skan vēl nesalīdzināmi brīnišķīgāk! 10] Tu arī esi taisnīgs vīrs pēc sava sirds un ziemas dienas Es pavadīšu tavā mājā, un tad vēl būs daudz izdevību tevi un tavus mājiniekus par daudz ko apgaismot. Tādēļ vienmēr esi priecīgu prātu un visu labi aplūko, — izskaidrojums neizpaliks!” 11] KISJONA saka: “Ak Kungs, es gan ne niecīgākā mērā neesmu vērts šo pārāk lielo žēlastību, bet tāda ziema man gan būs vissvētlaimīgākais laiks! Ak, kāds prieks būs manā mājā! Bet nu gan vairs ne vārds par manām lūpām!” 13] KIRENIJS saka: “Tad arī es laiku pa laikam būšu tavas mājas iedzīvotājs un veicināšu visu, lai visu apvidu, t. i., nabagos, cik iespējams labi apgādātu!” 14] KISJONA saka: “Augstais pavēlniek, tas no tevis būs ļoti skaisti un tas man darīs lielu prieku! Bet es lūdzu, tagad starpā daudz vairs nerunāt; jo mums garām lidinās brīnums pie brīnuma, un mēs 119

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...