Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] Te priekšā iznāk

1] Te priekšā iznāk RAFAELS un saka: “Dievs Sevī ir mūžīgs un bezgalīgs. Bezgalīgā telpa ir piepildīta vienīgi no Viņa. Viņš kā augstākā, tīrākā un lielākā doma un ideja no sevis Paša nemitīgi jau kopš mūžības visā Savā bezgalībā var satvert visas domas un bezgalība ir pilna tām no Viņa; bet mums (t. i., pirmseņģeļiem — izd.) kā Viņa jau kopš jums cilvēkiem neiedomājami ilgajiem laikiem nobriedušām un nu patstāvīgām dzīvības idejām, pilnām gaismas gudrības, izpratnes un gribas spēka, zem mums vēl ir bezgalīgs daudzums pakalpīgu garu, kas zināmā mērā veido mūsu rokas un pazīst mūsu gribu un tūlīt to realizē. 2] Dieva skaidrās domas ir tā viela, jo kuras ir cēlies viss, ko ietver bezgalība, mēs sākotnēji vienīgi caur visaugstākā un visvarenākā Dieva Gara gribu, — bet tad visas lietas un būtnes caur mums, kas mēs bijām un esam no Dieva nākošo domu un ideju uzņemšanas trauki un no šī laika arī uz mūžību paliksim augstākā un vienmēr pilnīgākā veidā. 3] Mēs (t.i., pirmseņģeļi — izd.) satveram kopā no Dieva nākošas dzīvības domas, kas jums saskatāmas garu ugunīgu mēļu izskatā , un pēc Dieva kārtības mūsos nemitīgi veidojam forma un būtnes; un ja tad jums kāds jautātu, no kurienes Dievs vai mēs kā Viņa, tā teikt, mūžīgie kalpotāji, sūtņi un kalpi esam ņēmuši materiālo vielu būtņu veidošanai, — redzat, te tā nu ir jūsu priekšā! Šīs čūskveidīgās un garās ugunīgās mēles ir tas garīgais būvakmens, no kura ir ticis darināts viss, ko vien tikai materiālu sevī ietver un slēpj visa bezgalība. 4] Bet kā šis darbs notiek, to pirmīt Pats Kungs ir jums pavisam skaidri rādījis. Bet to visu patieso dzīvības skaidrībā jūs sapratīsit un pilnīgi aptversit tikai tad, kad jūs paši pavisa dzīvības pilnīgi Dieva priekšā stāvēsiet garā un vairs ne smagā miesā. 5] Bet lai pēc Kunga gribas arī jūs varat redzēt, kas nu jums ir iespējams, kā mēs, varenie un senie Dieva kalpotāji no šīm telpā apkārt lidojošām Dieva domām veidojam formas un būtnes, tad ar savas dvēseles acīm skatāties šeit, un jūs pieredzēsiet ko tādu, ko līdz sim neviens mirstīgais uz šīs zemes nav pieredzējis! 6] Redzat, Visaugstākā Vārdā es man pakalpīgiem gariem pavēlu atgādāt šeit ļoti daudz nepieciešamās vielas! Un redziet, mūsu priekšā mums jau ir kāda garo ugunīgo mēļu gaiši mirdzoša pika, kurai vēl nav nekāda cita forma kā kādas apaļas uguns lodes forma! Skatiet tik, kā garās ugunīgās mēles spiežas un piekļaujas viena otrai, it kā katra gribētu ielīst vidū. Pamazām nu centienos šķietami iestājas miers; bet tas tomēr nav nekāds miers, bet gan tikai caur vienmēr palielināto spiedienu pret vidus punktu radies šķērslis vēl vairāk tuvoties viduspunktam. 7] Jā, bet kādēļ tad viss tiecas uz viduspunktu? Redziet, ja man šeit mešanai ir matērijas dažāda lieluma lodes, tad tā, kas ir vissmagākā arī var tikt aizmesta ātrāk un tālāk, jeb pie kāda vienādi liela attāluma pavisam vienlaicīgi aizsviežot, tā nolikto mērķi noteikti sasniegs vispirms! Tā tas ir ar bezgala daudzām no Dieva izejošām būtiskām domām. Starp tam ir zināmā mērā pavisam smagas, kas jau līdzinās kādai īsa idejai, pēc tam mazāk smagas, bet tomēr krietnas domas; tad ir vieglākas domas, kas vēl ir mazāk nobriedušas un gaismas barotas, ļoti vieglas, kā kaut kas tikai iedomāts, un beidzot arī pavisam vieglas domas. Tās ir tādas, kas līdzinās kāda koka agrīniem dīgļiem vai vēl labāk agrīniem pumpuriem. Tās sevī gan kaut kas ir, bet vēl nav sasniegušas to dievišķo uzplaukumu, kas atšķirtā stāvoklī varētu teikt: “Tas pieņems tādu vai tādu formu!” 8] Ja no šīs jums nu zināmās dzīvības vielas dievišķas gribas kārtībā kāds no mums grib un īstenībā pēc visaugstākā Gara iekšējās dziņas viņam vajaga formēt kādu būtni, tad lai viņš pasauc viņam kalpojošos garus un tie viņa saved kopā jums nu pietiekami pazīstamo vielu; un garīgi tas ir tik viegli aptverams, cik materiāli dabīgi, ka smagas domas tad ātrāk būs savā vietā nekā vieglās un ļoti vieglās. Smagākās acīm redzami veido centru, kamēr vieglākām, kā vēlāk pienākušām, vairāk un vairāk vajaga apmierināties ar ārpusi un ļoti vieglās sastāda visārpusējāko. 9] Bet tā kā centrālās domas jau ir bagātākas ar barības vielām, tad vēl vairāk tukšās, nabadzīgās un vēl izsalkušākās spiežas pie bagātākām, lai no to pārpilnības kaut ko iegūtu sava izsalkuma apmierināšanai. Un tātad jūsu priekšā jums ir parādība, kā ārējās uguns mēles vienmēr vairāk piekļaujas centram un nu beidzot šķiet vienmēr vairāk nomierinās, kaut gan to dziņa vel vienmēr ir tā pati, nākt cik iespējams tuvu centram un no tā sevī jo vairāk uzņemt barības pārpilnību. 10] Jūs tātad šeit redzat vienu piku, kas pa lielākai daļai vēl ir ļoti izsalkusi un neprasa nekā cita kā pietiekamu izsalkuma apmierināšanu. Tā līdzinās kā lode apaļam jūras polipam, kas ar saviem tūkstots reiz tūkstots sūcējsnuķīšiem no jūras polips no pārsātīšanās beidzot nāk iegūt izaugumus, ar kuriem tos 122

tad var ap sevi satvert tālāk un laiku pa laikam arī jau kustēties no vietas uz vietu. Ar savā rokām ēšanai tas arī vairāk iegūst kādu īpatnējāku un teicamāku formu, kas jau ļoti atšķiras no sākotnējās lodes formas. 11] Jūs visi slepenībā gan nu brīnāties par šo manu kādas būtnes pirmsākuma un tās topošās esamības un atvasinātās formas izskaidrojumu, ka tas var būt tikai tā un ne citādi; bet nu vēršat savus skatus tikai uz lietu ārējo dabu un jūs pavisam viegli un ātri atradīsit to pašu! 12] Ņemiet par piemēru kādas vistas olnīcu un sīki aplūkojiet piestiprinātās olu piciņas! Dažas jūs vēl atradīsiet pavisam mazas kā mazus zirnīšus, citas jau kā vīnogas un vēl citas kā mazus ābolus. Vieglā apvalka iekšpusē nebūs atrodams nekas cits kā dzeltenīgs olas dzeltenums! Cik bezformīga vēl ir šī esamība! 13] Bet nu šī centrālā substance tiek vienmēr vairāk barota un apliek sev apkārt olbaltumu. Pēc kāda barošanas laika no olbaltuma rupjākais tiek atšķirts, bet tomēr neattālinās no olas, bet gan nosēžas ap olu kā pavisam cieta čaula un, izejot no olnīcas, tai kalpo kā aizsargs pret saspiešanu. Nu aplūkojiet vienu izdētu olu, cik ļoti tā nu atšķiras no olas pirmā embrija mātes miesās! 14] Nu vista sēžas uz olas un kādu laiku to silda. Kādas izmaiņas tad norit olā! Oldzeltenumā sāk kustēties un kārtoties, pareizās domas (ugunīgās mēles) sastopas un savienojas, un pievelk pie sevis radnieciskākās. Tās atkal savienojas daļēji ar pirmām un vēl vairāk savā starpā, bet atkal pie sevis tuvi radniecisko ārējo, tas ir, vieglāko. Īsā laikā jūs jau atklāsit topošā cālēna sirdi, galvu, acis, ķidas, kājas, spārnus un spalvu pūciņas. Ja būtne reiz tiktāl ir attīstījusies, tad no klāt esošās vielas kārtotās daļas vienmēr vairāk un vairāk velk pie sevis tām līdzveidīgās kārtotās daļas un tad no acumirkļa uz acumirkli arvien vairāk izveidojas. 15] Ja reiz forma un organisms jau ir gandrīz pilnīgi izveidots, tad tādas nepārtrauktas darbības laikā sākotnējās galvenās un vidus domas arī tiek arvien vairāk un vairāk spēcinātas, attīstītas un barotas un ar savas dzīvības pārpilnību nu sāk pāriet organismā un tajā satver grožus un būtne kļūst redzami dzīva un tikai tad pilnīgi izveidojas. 16] Ja tās reiz ir pilnīgi izveidota, tad visā organismā pārgājusi dzīvības domas, kas īstenībā ir dvēsele, tūlīt pamana, ka tā vēl atrodas kādā cietumā. Tā sāk spēcīgāk kustēties, izlaužas cauri cietumam un iznāk ārā lielajā pasaulē pavisam vārga un pilna baiļu, tā ka vēl nejūtas pietiekami spēcīga. Tā tūlīt sāk uzņemt ārējās pasaules barību un caur to arī tūlīt sāk augt tālāk un to tik ilgi, līdz tā viegli sajūtami ir likta līdzsvarā ar pasaules ārējo dabu. 17] Un te mēs savā priekšā redzam izveidotu auglīgu vistu, kurai nu atkal ir spējas daļēji no gaisa, daļēji no ūdens un pa lielākai daļai no tai pienākošas jau apgarotas organiskas barības sevī uzņemt viņas dzīvību barojošas dvēseles specifiskās daļas, garīgās viņas dvēseles dzīvības tālākai izglītībai un rupjākās ne tikai viņas organisma uzturēšanai, bet gan lai tās izlietotu arī olas piciņu aizmetņu jaunradīšanai, no kurām jums nu rādīta gaitā pienācīgi atkal parādās kāda vista un gailis. 18] Bet dzimumu nosaka dvēseles dzīvās pamatdomas katrreizējais lielāks vai mazāks sākotnējā smaguma pamatīgus un spēks. Ja pamatdoma jau no pirmsākuma ir kā pilnīgi skaidra, tā ka tai jau pašai sevī ir kāda ideja, tad viņas attīstība tiek vadīta vīrišķā formā; bet ja dzīvības pamatdomas primitīvais ir stāvošs uz otrās vai vieglākas pakāpes, tad attīstīšana tiek pārvilkta sievišķajā. 120. Pēcnācēju radīšana pie dzīvniekiem un pie cilvēkiem 1] (Rafaels:) “bet caur dzīvnieku notiek tikai olā jau esošās dvēseles dzīvības pamatdomas uzbudinājums kārtotai darbībai, bez kāda uzbudinājuma dzīvnieks paliktu savā mēmajā ēšanas mierā, pārtiekot no apkārtējiem kaimiņiem un tie vice versa (otrādi) savstarpēji pilnīgi tiktu apēsti. Bet tas var notikt arī ar citām olām, kas caur apaugļošanos ir tikušas uzbudinātas, ja ir izpalikuši vai pareizā mērā nav pienākuši klāt nepieciešamie vēlākās izglītības nosacījumi. 2] Pie visiem dzīvniekiem apaugļošanās akts ir tikai jau mātītes vēderā esošā uzbudinājums; jo stādu un dzīvnieku dvēseles piciņas noteiktā skaitā un kārtībā vienmēr sakrājas mātes klēpī noteiktā vietā. Ja tās reiz ir tur, tad tās vispirms uzbudina māti, caur savu uzbudinājumu viņas tēviņu un tas nāk un mātīti apaugļo, — bet ne tā, it kā viņš mātē liktu kādu jaunu sēklu, bet gan tikai māte jau esošo dzīvības piciņu darbīgai atmodināšanai. 3] Tas notiek caur to, ka vīrišķā sēkla kā sastāvoša no vairāk brīviem un nesaistītiem dzīvības ga- 123

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...