Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

14] Bet ka pirmīt, kad

14] Bet ka pirmīt, kad eņģelis pēc Tavas gribas radīja pavisam veselīgu ēzelieni, Toms man slepeni iečukstēja ausī, ka brīnums esot noticis vienīgi mani dēļ, lai man dzīvā līdzībā rādītu, kas es esot, to tak es pilnībā nevaru atstāt bez ievērības! Ja Toms sevi iedomājas gudrāku nekā viņam šķietu es, lai viņam tā liekas, bet lai viņš liek mani mierā, jo es viņam nekad neesmu stājies ceļā un ja arī viņš mani nosauc par zagli, tad es viņam noteikti vēl nekad neesmu neko nozadzis! 15] Pirmīt Tu mums visiem tomēr devi kādu brīnišķīgu un ārkārtīgi dievišķi gudru mācību par kādu cilvēka dvēseles slimību un no pamatiem rādīji, ka ar kādu slimu dvēseli jābūt vēl pacietīgākam nekā ar kāda cilvēka slimu miesu! Kādēļ tad attiecībā uz mani, kas es arī vēl varu būt dvēselē slims, gudrais Toms tādu mācību neliek aiz auss, vai arī viņa sirdi tādām tīri dievišķām mācībām nebūtu atrodama vieta?! Es pavisam neprasu, ka viņam jālūdz man piedošana, tādēļ ka viņa gudrībai ir labpaticis mani nosaukt par ēzeli — jo tik pazemīgs, kādu viņš sevi iedomājas, arī es esmu! −; bet es vēlējos šeit atklāti atzīt, ka dvēselē es gan esmu slims cilvēks, bet tādēļ neapskaužu Toma dvēseles lielo veselību! Tāpēc es arī ienmēr gribu būt viņa draugs un labs brālis, kāds es vienmēr biju −, bet to vienīgo es vēlos no viņa, ka lai visā nākotnē viņam sava korekcijas dedzība jāpamēģina pie kāda cita, un ne pie manis; jo līdz šim es vēl tomēr esmu tieši tas, kas ir viņš, proti, līdzīgi viņam no Tevis, Mana Kunga un Mana Dieva, aicināts māceklis!” 16] ES saku: “Tas no Mana Toma puses gan nav tieši pavisam slavējami, katad kad v tu viņam vienmēr esi uz viņa loka tēmekļa; bet vispār Man ir arī zināms, ka pie šīs mūsu priekšā vēl staigājošās ēzelienes galīga nobeiguma tu vispirms ļoti nepiemēroti zobojies, un tas bija īstais iemesls, kādēļ Toms tev nedaudz iesita ar taviem paša vārdiem! 17] Saki Man, kāda iemesla dēļ tu izteici piezīmi, saskaņā ar kuru tu teici un īstenībā domāji, ka beigās visi Mani brīnumdarbi izrādītos pavisam veselīgu ēzeļu izgatavošana? Šī piezīme bija ļoti ļauna un ļoti pelnīja Toma pretpiezīmi. Es nepēlu tavu ticību, pēc kuras tu Mani uzskati par tavu vienīgo Dievu un Kungu. Es pie tevis nopeļu tikai to, ka tāda tava ticība un tādas tavas domas pastāv vairāk tikai vārdos nekā tavas dabas dzīvībā. 18] jo pēc patiesības tu Mani tomēr vairāk turi par kādu senēģiptiešu gudro un ar visiem slepeniem dabas spēkiem labi iepazinušos magu, kas, kad viņš šos spēkus ir satvēris, labi prot panākt, ka tie viņam neatsakās pakalpot! Redzi, tas pie tevis ir ļoti paļājami! 19] Kas simtiem redzama kā tīrākā patiesība, par to tev vēl vienmēr rodas vienas šaubas pēc otrām, un tu pavisam atklāti izsaki apgalvojumus, kuriem pie dažiem vājākiem Mani vienmēr vajaga nostādīt pustumsā. Kad es vairākiem pilnīgi noslīkušiem atkal atdevu dzīvību, tu tomēr tūlīt laidi klajā, ka to šeit sekmē pati vieta un zvaigžņu stāvoklis, un tādēļ Man būtu viegli veikt visādus brīnumus; kādā citā vietā tas Man ne tuvu neizdotos! Nācaretē, Kapertaunā un Kisā, Jesairā un pat Genaceretē Es gan arī esot veicis lielus brīnumus, — bet ne tuvu tik daudzus kā šeit, šajā vietā. Bet ja tu nopietnībā turi Mani par savu vienīgo Dievu un Kungu, kādēļ tad svešinieku priekšā tu Mani apšaubi?! 20] Pavisam pārdroši un noteikti JŪDA ISKARIOTS saka: “Pasauli un dabu nedaudz sīkāk novērojot, tomēr šķiet, ka Dievs tomēr vienmēr ļoti rēķinās ar vietas piemērotību, uz kuras Viņš grib ko sevišķu radīt. Ejam uz kādu augstu kalnu, kāds ir , piemēram, Aratats, un mēs tur nesastapsim tieši nekā cita kā kailus akmeņus, sniegu un ledu. Kādēļ tad tur neaug vīnogas, vīģes āboli, bumbieri, ķirši un plūmes? Te es domāju, ka Jehova apvidu tam neatrod par pietiekami labvēlīgu, lai arī tur radītu šos saldos brīnumus. Te tad tomēr šķiet, ka Pats Jehova ļoti rēķinās ar kādas vietas piemērotību, citādi viņš noteikti uz Araratu noliktu barojošos saldos brīnumus. 21] Un es ticu, ka caur to neko nenoņemu no Tavas dievišķības, ja es apgalvoju, ka brīnumdarbu veikšanai kādu vienu vietu tad tomēr atrodu par izdevīgāku nekā kādu zināmu citu kā, piemēram, Nācareti, kuru Tu ar brīnumdarbiem tieši neesi pārāk apgādājis. Tu kā Jehova arī lielos Āfrikas tuksnešus viegli varētu pārvērst svētītākās un ziedošākās pļavās, ja Tu to teritoriju atrastu par piemērotu un izdevīgu. Bet tādēļ, kas minētā teritorija vēl joprojām ir tuksnesis un jādomā arī, ka vēl ilgi tas paliks, tad es ticu, ka caur to pie Savas dievišķības Tu neciet nekādus zaudējumus, ja afrikāņu lielais Sahāras tuksnesis vēl ļoti ilgi paliks, kas tas ir. — Tādas ir manas domas, kaut gan brālis Toms varbūt tieši pilnīgi tām nepiekritīs!” 22] Uz Manu mājienu pienāk klāt TOMS un saka: “Tava runa būtu pilnīgā kārtībā, ja tu tā justu arī savā sirdī un tāpat arī atzītu par pilnīgi pareizu, bet no tā tevī nav atklājamas ne pēdas! Pēc tavas iekšējas atziņas Kungs, pirmkārt, joprojām ir gudrs filozofs, kas no daudzām viņam zināmām mācībām 128

prot izvilkt ārā kādu visgudrāko un, otrkārt, tik pilnīgi paguvis visu maģiju, ka pie drošas izdevības un piemērotiem apstākļiem viņam nekas nevar neizdoties. Tikai tā ir tava ar sātanu diezgan radnieciska ideja, ka īsti lielam magam, kas savai gribai prastu pakļaut visus lai cik noslēpumainos spēkus, beigās vajadzētu būt patiesam Dievam! 23] Šeit nu izrādās, ka Kungs Jēzus no Nācaretes pilnīgi atbilst tādām tavām prasībām, un tā tu arī bez kādam pārdomām aizmūc no senā Ābrama, Īzaka un Jēkaba Dieva un tā vietā pilnīgi liec šo magu! Jo ka tu šī Svētā no Nāceretes Garu turētu tieši par to pašu, kas reiz Sinaja kalnā mūsu tēviem dārdināja Savus likumus, par to tev savā sirdī nav pat daļēja priekšstata vismazākās sajēgas. 24] Un tādēļ, ka pie tevis vēl vienmēr tā izskatās, tad es nevaru citādi, kā pie katras izdevības, ja tu kaut kur tieši pie kādiem apstākļiem gribi rādīt savu vienmēr nederīgo ļauno divkosību, kā tevi brīdināt; jo katrs, kas domā un jūt vienu un runā otru, ir patiesības svētuma nodevējs. Tādēļ tev tad jātiek pamācītam visā nākotnē nedomāt un nejust vienu, bet pie tam tomēr runāt pavisam ko citu! Jo tas ir plēsīga vilka paņēmiens, kas staigā aitas ādā, lai savās nāvējošās ķetnās jo vieglāk dabūtu nevainīgo un maigo jēru. Saproti mani labi, jo es tev pilnīgi redzu cauri, un tikai tad brīdinu, kad tu uzstājies skaļi, jo es tūlīt redzu, ka tu vienmēr esi melis, tā ka tu runā citādi, nekā tu domā un jūti. Tev kā slimai dvēselei es noteikti neesmu naidīgs, bet pašai slimībai es tas esmu!” 123. Aizrādījums Jūdam 1] JŪDA ISKARIOTS saka: “Bet ja ar to jau ā ir, tad man no tā tomēr vajaga atbrīvoties; jo citiem Kungs tak vienmēr ir devis izdevības no viņu ļaunuma un viltības pilnīgi atbrīvoties. Ja šo priekšrocību ir saņēmuši svešinieki, kādēļ tai jātiek liektai man, kur es tak piederu pie jūsu savienības un priekos un bēdās vienmēr esmu dalījies ar jums?!” 2] Beidzot reiz saka BARTOLAMEJS: “Pie svešajiem tas bija pavisam citādi. Pa lielākai daļai viņos tikai jau kopš seniem laikiem bija likti pamati nepatiesīgumam. Pamatā tā nebija viņu vaina, ka viņi bija slikti un ļauni; bet, kad viņi dzirdēja mūžīgās patiesības gaišo Vārdu, tad viņos sāka mutuļot un vārīties, un viņi sāka atbrīvoties no senajiem netīrumiem un kļuva tīri. Bet t jau sen esi garīgās patiesības gaismas visā pilnībā un par tās pilnīgāko īstumu tev vārdos un visādos brīnumdarbos ir tūkstots visdzīvāko pierādījumu, bet tev tas viss nav pamanāms; vismīļāk tu pats vēlētos veikt brīnumus, lai caur to, līdzīgi farizejiem templī, sev nopelnītu daudz zelta un sudraba. Te nav vajadzīgs nekāds Dievs, izņemot kāds tāds, kas tev sagādātu daudz naudas, lai tu tad uz zemes varētu pavisam labi dzīvot un, neņemot vērā visas šeit no Dieva dzirdētās dzīvības patiesības, beigās līdz nāvei grēkot. 3] Un pie tāda tavas iekšējās domāšanas veida tad ar tavas iekšienes atbrīvošanu nekas nav, tādēļ ka tos tevī nevar labot un mums dot kādu līdzekli, caur vārdiem un darbiem tevī radīt jaunu sirdi, bez kā tu paliksi tāds, kāds tu esi. 4] Bet, ja tevi nespēja pārveidot Kunga visvarenais Vārds, ko ar tevi jāpanāk mūsu cilvēciskajam pēcvārdam?! Labāk ej atpakaļ sava vecajā vietā un turpmāk netraucē mūs ar tavu visnederīgāko pļāpāšanu! — Es esmu izteicies!” 5] Pēc šī ļoti spēcīgā aizrādījuma Jūda Iskariots gan vēl gribēja ko teikt, bet KORNĒLIJS viņam sacīja: “Savu muti vēlreiz atver tikai tad, kad tu no kāda uz to būsi uzaicināts; bet citādi klusē un netraucē Kungu Viņa darbā! Bet, ja tu pavisam gribi runāt, tad skaisti dziļi doties tuvākajā mežā un tur runā ar kokiem un krūmiem; viņi tev nerunās pretī, kas varētu tevi sadusmot un beigās pat dziļi apvainot! Jeb dodies lejā pie jūras un runā tur ar zivīm. Arī viņas tev visam piekritīs! Jo no tā, kas šeit tiek runāts, tu jau tāpat tikpat kā neko nesaproti, un tava kurnošā muļķība un tās vienmēr izaugošais egoisms un mantkārība traucē mūs dziļāk aplūkot mums tik nepieciešamo lielo dzīvības patiesību no Dieva!” 6] Pēc šiem vārdiem Jūda Iskariots nostājas pavisam aizmugurē un vairs nerunā ne vārda, jo Kornēlija priekšā viņam bija liels respekts, tā kā viņš pārāk labi pazina viņa dedzību un viņa interesi par Mani un Manu Mācību. 7] Bet, kas ar to viņš atkal tika apklusināts, ES visiem teicu: “kam te ir, tam vienmēr tiks dots vēl vairāk; bet kam nekā nav, tam arī tas vēl tiks atņemts, kas viņam labākā gadījumā bija. 8] Jūs n paši pārliecinieties, kāda ļauna lieta ir pasaule un mantkārība, tādēļ rūpīgi sargājiet savas sirdis no tās, jo alkatīgai sirdij neiespējami ko satvert no garīgām lietām un arī nekad nevar tikt tik daudz pagaismota, lai aptvertu, kas sniegts viņas svētībai. 129

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates