Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

alizēja, kaut gan par

alizēja, kaut gan par to izdeva daudz naudas. Viņš maģijā mācījās arī pie dažiem esejiešiem, kas viņam iestāstīja, ka viņš, ja vajadzētu, tūlīt varētu radīt arī kādu pasauli ar visu, ko tā ietver un nes. 8] Bet drīz viņš pārliecinājās, ka viņš bija tas piekrāptais un saviem meistariem pagrieza muguru. Tajā gadā viņš dzirdēja, ko visu Es darot un ka tas viss augstākā mērā pārsniedzot to, ko līdz šim uz šīs zemes dēvējot par “brīnumdarbiem”. 9] Tas tad arī bija īstais iemesls, kādēļ viņš pievienojās Man. Mājās viņš visu pameta, lai no Manis iemācītos veikt brīnumdarbus un pēc tam nopelnītu daudz zelta un sudraba. 10] Mana mācība viņam mazsvarīga. Ja viņš ieklausās Manos vārdos, tad īstenībā viņš tikai vēlētos dzirdēt izskaidrojumu, kādā veidā un ar kādiem līdzekļiem Es vienu vai otru brīnumdarbu esmu realizējis. Nu, no tā viņš neko derīgu nevar sadzirdēt un tādēļ vienmēr ir saīdzis. 11] Vispār pie Manis šai pasaulei viņš atradis pavisam sliktu rēķinu. Kāda noderīga rīcība un pēc tam tumšākais izmisums viņu padarīs par pašnāvnieku un viņa skumjās pasaules beigas kļūs striķis un vīģes koks! Jo viņš ir viens, kas grib kārdināt Dievu, kas ir un kam vajag būt lielam noziegumam. Bet kas iedrošinās noziegties pret Dievu, tas to izdarīs arī pret sevi pašu. Vispirms pie Dieva un pēc tam pie sevis paša! 12] Bet Es jums saku, ka viņpasaulē pāsnāvnieki diezin vai jebkad skatīs Dieva vaigu! Es jums par to varētu rādīt pat matemātiski stingri pierādītu iemeslu; bet tas patiesi nav pūļu vērts. Pietiek, ka jūs ticat tam, ko Es jums minēju kā pašnāvības sekas. Tās iemesls ienmēr ir kāda veida muļķība, izejoša no izmisuma, un tas ir kāda nozieguma pret Dievu vai pret viņa likumiem sekas. 126. Nepareizas audzināšanas sekas 1] (KUNGS:) “Dieva likumus gan atzīst par ļoti labiem un taisnīgiem, bet ir cilvēki, kas par šiem likumiem neko negrib zināt, bet gan dzīvot tīri pasaulei. Dabīgi ar tādiem cilvēkiem nekas nav iesākams vai tikai kas sliktākais pasaulē. Kas ar viņiem stājas kādos darījuma sakaros, tas jau no paša sākuma ir pamatīgi apkrāpts un pamānīts. Bet tas, kas lai no viņiem ko iegūtu, ar tādiem cilvēkiem ielaižas, tam jau vajadzētu būt lielam muļķim, jo citādi pirms viņš ar viņiem ielaistos, viņš savos sabiedrotos noteikti asāk nomanītu viņu nodomus kādā darījumā. 2] Bet tāds, mazākais, naivs cilvēks vēl vienmēr ir labāku sirdi, kaut gan vienmēr nedaudz mantkārīgs, bet pie tam aiz muļķības mazticīgs un maz paļaujas uz Dievu. Viņš gan vienmēr domā un saka: “Ļaujiet tik man reiz kļūt bagātam! Tikai tad es kļūšu labākais cilvēks pasaulē un iegūšu arī visus līdzekļus, caur ko man būs iespējams labāk un gaišāk iepazīt mistisko Dieva būtni! Tad iepretī nabaga pasaulei es darīšu visas iedomājamās labdarības un manam vārdam vēl gadu tūkstošus jātiek pieminētam. Bet ļaujiet, lai pasaules bagātie cilvēki reiz kļūst man pakalpīgi, tad viss pēkšņi kļūs citādi!” 3] Tāds naivs cilvēks staigā apkārt ar tādām aklām cerībām, plāno un eksperimentē un ar saviem plāniem tuvojas lielajiem un bagātiem, kuri ar savu aso prātu drīz sev kut kur saskata kādu labumu. Muļķīgais spekulējošais cilvēks pie tam tiek uz Debesīm kliedzošā veidā piekrāpts un apmānīts. 4] Nu viņš ar visiem saviem plāniem un cerībām stāv te pilnīgi aplaupīts un pilnīgi bez līdzekļiem un neredz sev nekādu izeju. Ticība Dievam un stingra paļāvība uz Dieva varu, laipnību un palīdzību kopš seniem laikiem pie viņa līdzinās gandrīz nullei. Caur krāpšanu, kas viņam visu atņēma, viņš ar pasauli ir zaudējis visus sakarus. Viņa prāts ir par trulu un par spīti visai meklēšanai un par spīti visām pūlēm nevar atrast nekādu izeju. 6] Kādas nu ir tā sekas? Izmisums un ar to apnikusi esamība, ja neparādās nekādas arī tikai daļēji panesamas izredzes. Tādā drudzī tāds muļķīgs cilvēks parasti tad ņem sev dzīvību un kļūst par pašnāvnieku. Ka tā caur to viņš savai dvēselei sagādā neierobežotu zaudējumu, jūs skaidri un gaiši varat pieņemt no tā, ka tāds cilvēks, tā ka viņam pret esamību noteikti ir radies visnāvējošākais naids, vēl ļoti ilgi vienmēr vairāk un vairāk grib sevi iznīcināt, bez kā viņš nebūtu kļuvis pašnāvnieks. Bet zināms vājums nevienam nav iedzimts, bet gan vienīgi ir sliktas un ačgārnas audzināšanas sekas. 6] Kas savus bērnus patiesi mīl, tam tak pirmām kārtām vajaga būt svarīgi viņu dvēseles tā audzināt, lai tās netiek no matērijas aprītas. Ja dvēseles tiek audzinātas pareizā kārtībā, tad viņas visātrāk tiek spējīgas sevī uzņemt garu, un nekad nekļūst muļķīgas un par kādu pašnāvību te jau nekad nebūs runa. 7] Bet pie jūsu bērnu pērtiķveidīgās audzināšanas, sevišķi pilsētās, nevar notikt citādi. Tādēļ jau laicīgi pieradiniet savus bērnus sirdī meklēt patieso Dieva Valstību un caur to jūs viņus jau esat vairāk kā 132

ķēnišķi greznojuši un laicīgi un mūžīgi esat viņiem sagādājuši lielāko un labāko mantojumu. 8] Bet no izlutinātiem bērniem nekad nebūs kas dzīvības liels. Ja arī ar viņiem citādi nenotiek nekas ļauns vai arī viņi nepāriet ļaunumā, tad ar laiku pie viņiem tomēr izveidojas kāda zināma vāja vieta, kuru neviens cilvēks nedrīkst apvainot, jā, pat aizskart. Ja tāda vāja vieta tiek aiztikta, aizskarta vai pat apvainota, tad ar tādu cilvēku jau ir cauri. Viņš kļūst pavisam trakojošs un nikns un katrā iedomājamā veidā centīsies apvainotājam atriebties vai vismaz viņam ļoti nopietni piedraudēt visa nākotnē no tāda joka izvairīties, tā ka pretējā gadījumā viņš izpelnītos šausmīgi ļaunas sekas. 9] Tāda vāja vieta īstenībā pamatā nav nekas no brīvas gribas un izpratnes izejošs slikts, bet tā dvēselē tomēr ir caurums, pie kura viņa vienmēr paliek ievainojama, un tas ir ne tikai šeit, bet arī viņpasaulē. 10] Tādēļ pie saviem bērniem jums arī ļoti jāskatās uz to, lai jūs viņos neizveidojat nekādas tā saucamās vājās vietas! Tās dvēselei kļūst tas, kas ir tā saucamās hroniskās, pa pusei atdzisušās slimības. Ja vienmēr ir skaists laiks un pie tam pūš labs vējš, tad tās klusē un cilvēks, kuram tās ir, jūtas pavisam vesels; bet ja tik gaisā sāk gatavoties sliktam laikam, tad šādas sūces miesā tūlīt arī iesāk rosīties un sāpes cilvēku bieži ved izmisumā. 11] Bet kā katram ārstam tas ir kas sevišķi grūts, tādas senas miesas kaites dziedināt, tikpat grūti un bieži vēl grūtāk ir dziedināt tādas dvēseles senas kaites. Ja kuģinieks savu kuģi grib pasargāt no sūces, viņam nevajaga braukt tur, kur jūrā ir visādas zemūdens klintis un koraļļu sēkļi, bet gan tikai tur, kur ūdens ir pilnīgi piemēroti dziļš. Un tā bērnu audzinātājam kā patiesam dzīvības zināšanu stūrmanim savi mazie dzīvības kuģīši arī nav jāved apkārt visos pasaulīgos zemūdens klinšu sēkļos, bet gan vairāk uzdrošinoties braukt pa iekšējās dzīvības dziļumiem, un viņš mazos kuģīšus pasargās no bīstamam sūcēm un caur to iekaros patiesa dzīvas stūrmaņa vainagu! 12] Labi katram, kas arī šos vārdus liek pie sirds; tie nepaliks bez svētības viņam un arī viņa piederīgajiem. 13] Un tagad, kad mēs labumu nesoši esam pārrunājuši arī šo blakus lietu, kas izritēja no mācekļa Jūdas Iskariota uzstāšanās, atgriežamies atkal atpakaļ pie mūsu tapšanas un šķietamās iznīcības aplūkošanas un it sevišķi apskatam pēdējo! 127. Bailes no nāves 1] (KUNGS:) “Kādas lietas, kāda priekšmeta, kādas būtnes vai pat cilvēka tapšana sevī, protams, vienmēr ir kas iepriecinošs, bet saskatāma izgaišana un sairšana, sevišķi kāda cilvēka, atkal ir tikai kaut kas bēdīgs, kas katra cilvēka sajūtas vienmēr pilda ar skumjām. 2] Bet Es jautāju un saku: jā, kādēļ tad tas, ja cilvēkiem tomēr vēl ir kāda ticība cilvēciskas dvēseles nemirstībai?! Cēlonis atrodas dziļāk, nekā jūs to varat iedomāties. Vispirms šīs skumjas izceļas nāves baiļu priekšā un pēc tam vēl daudza cita, ko Es jums nu uzreiz nevaru un nedrīkstu stāstīt, lai drīz vienā un drīz cita jūs nesamulsinātu. 3] Ja kāda dvēsele reiz ir pilnīgi atkaldzimusi un pārgājusi visā patiesā dzīvības darbībā, tad, protams, visas skumjas un visas tukšās bailes nāves vai iznīcības priekšā gan ir aizvadītas; bet pie dvēselēm, kas vēl nav sasniegušas iekšējās dzīvības pilnības pareizo pakāpi, vēl vienmēr paliek kas no skumjām par viņu mirušiem tuvākiem un viņos pašos kas no bailēm nāves priekšā, no kurām viņi uz šīs pasaules tikai tad pilnīgi atbrīvosies, kad viņu dvēsele savā garā un gars dvēselē ir kļuvis liels. 4] Aplūkojot tikai kādu īsti izlutinātu bērnu, ja viņš jau kopš visagrākā laika nav ticis pieradināts vienmēr vairāk un vairāk pie darbošanās, kādu pavisam šausmīgi bēdīgu seju viņš rādīs, ja viņam it kā pēc saviem divpadsmit gadiem vajaga uzsākt kādu pavisam nopietnu un ilgstošu, kaut arī viņa spēkiem piemērotu darbību! Viņš sāk raudāt, kļūst ļoti bēdīgs, pilns īgnuma, pilns dusmu un arī pilns niknuma pret tiem, kas sāk viņu mudināt uz kādu ilgstošu darbu. 5] Turpretī aplūkojot kādu līdzīga vecuma bērnu, kas jau kopš savas agrākās jaunības tika nodarbināts ar vienmēr nopietna veida darbiem, kas bija piemēroti viņa spēkiem. Ar kādu prieku un patiku tāds bērns visu dienu darbojas, nejuzdams nekādu nogurumu! 6] Bet kā kādā laiskā dvēselē vienmēr mājo lielas bailes no nopietnas un ilgstošas darbības, tā no tā paša avota dvēselē arī rodas bailes no nāves, jā, pat kādas nedaudz nopietnas slimības. 7] Jums jau arī vairākkārt ir bijusi izdevība piedzīvot, ka īsti čakliem un strādīgiem cilvēkiem ne 133

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates
4 IEmESlI - Moller auto
TechnologiCS 4 - CADmaster
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i