Views
3 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

tuvu nav tik lielas

tuvu nav tik lielas bailes no miršanas kā tiem, kas izvairās no darba, un tomēr ir dzīvības pilni un baudkāri un šīs bailes nezūd ātrāk pirms tādas dvēseles ķeras pie kādas pareizas darbības. 8] Jūs, protams, domājat, ka bailes esot tikai viņpasaules pazīšanas un zināšanas neskaidrības sekas. Bet Es jums visiem saku: pavisam nē, tās ir tikai dvēselē dziļi iesakņojušās izvairīšanās no darba sekas. Un tā kā dvēsele slepeni nojauš, ka ar miesas atņemšanu viņas tālākā eksistence kļūs ļoti darbīga, tad viņa par to ir pavisam izmisusi un nonāk sava veida drudzī, kurā tad arī nāk sava veida nedrošība par kādreizējo turpmāko pastāvēšanu. — Pārdomājiet nedaudz to, un tad mēs turpināsim tālāk šajā ļoti svarīgajā lietā!” 9] Pēc šiem Maniem vārdiem pieceļas MATHAELS un saka: “Ja šīs lietas tuvākai izpratnei tas būtu atļauts, es pie šīs lietas gan vēlētos līdzrunāt kādu vārdiņu!” 10] ES saku: “Runā tikai to, ko tu zini un saproti; jo tavas zināšanas un izpratne stāv uz labāka pamata!” 128. Mirstot dvēseles šķiršanās no miesas 1] Pēc tam MATHAELS sāk runāt, un viņa vārdi skan tā: “Mīļie draugi un brāļi, es gan nezinu, kā es pie tā nācu, ka es jau kopš manas agrākās jaunības dažkārt varēju redzēt garus un pat runāt ar viņiem, kas tad arī bija galvenais iemesls, kādēļ es īstenībā nonācu tempļa mūros; jo man teica, ka tur tiem mani jau ļoti apgrūtinošiem gariem pār mani vairs nebūtu nekādas varas un tur es arī nevienu vairs neredzētu. Nu, tas bija pareizi un pavisam kārtībā; ja kad es apvilku tempļa tērpu ar manu garu redzēšanu bija pilnīgi beigas! Kā un kādēļ tas tā, to es nevarēju noteikt, bet fakts ir pilnīgi patiess un pareizs. 2] Bet kaut gan caur mūriem un tempļa tērpu es no šīm mokām biju ticis pilnīgi atbrīvots, tomēr gari prata atriebties citā veidā. Mana vēlākā briesmīgā apsēstība noteikti bija tā ļoti nepatīkamās sekas! Mans loti nožēlojamais turpmākais stāvoklis ir zināms un par to man vairs nav vajadzīgs zaudēt ne vārda. Bet no mana iepriekšējā garus redzošā stāvokļa man vēl ir daudz kas zināms, un ja visiem maniem tagadējiem draugiem un brāļiem viņu labumam es no tā šeit kaut ko daru zināmu, tad es ticu, ka, mazākais, pie šiem apstākļiem es viņiem izdaru nelielu pakalpojumu. 3] Kad es biju tikko apmēram septiņu astoņus gadus vecs, tad kādā sērgveidīgā epidēmijā pēkšņi nomira pieci cilvēki; tie bija kaimiņa sieva, divas vecākās meitas un divas citādi pavisam veselas kalpones. 4] Dīvaini bija tas, ka šajā savādajā epidēmijā nomira tikai pieaugušas un citādi pavisam veselīgas jaunavas un sievas. Bet, kas kaimiņa mājā saslima sieva, kamēr jau dienu iepriekš bija mirušas divas meitas un divas kalpones, kaimiņš izmisumā nāca pie mums un no sirds mūs lūdz viņam palīdzēt un, ja iespējams, viņa sievu izglābt no nāves; jo manam tēvam Jeruzalemes tuvumā piederēja ļoti skaists īpašums, kur pa lielākai daļai dzīvodams nepieciešamības gadījumā viņš bija arī ārsts, un tādēļ viņam jo vairāk bija pienākums sekot kaimiņa aicinājumam. Ka es te nedrīkstēju palikt mājās, jūs viegli pieņemsit no tā, ka es ne reti varēju tēvam minēt pavisam labus dziedniecības līdzekļus, jo mani gari man tos ne reti pavisam vaļsirdīgi uzrādīja. 5] Mans tēvs pavisam droši domāja, ka kaimiņa mājā es sastapšos ar gariem, kas man kaut ko pateiktu uz nāvi slimās kaimiņienes dziedināšanai un tā gribot negribot es tiku paņemt līdz. Mans tēvs arī nekļūdījās; es patiesi ieraudzīju daudzus garus, juku jukām noteikti labus un sliktus. Bet ar kāda dziedinoša līdzekļa ieteikšanu šoreiz nekā nebija; jo kāds liels gars gaiši pelēkā ieloču tērpā, kad pēc tēva vēlēšanās viņam lūdzu kādu dziedinošu līdzekli, man teica: “Paskaties uz mirstošo! Viņas dvēsele jau izkāpj no krūšu iedobuma, kas ir parastā dvēseles izeju no miesas!” 6] Es mirstošo nu aplūkoju tuvāk. No krūšu iedobuma pacēlās kā kādi tvaiki, arvien vairāk izpletās virs krūšu dobuma un kļuva arvien blīvāki; no kāda cilvēciska stāva es vēl ilgi neko nemanīju. Kad es to nedaudz aizdomīgi aplūkoju, tad lielais gars man teica: “Skaties tikai, kā dvēsele uz visiem laikiem un mūžīgi atstāj tās laicīgo mājvietu!” Bet es teicu: “Kāpēc šai atdalītai dvēselei nav nekāds stāvs, kamēr ak jums, kas arī esat tīras dvēseles, ir pavisam noteikts cilvēka stāvs?!” Gars teica: “Vēl tikai nedaudz pagaidi! Tikai, kad dvēsele būs pavisam ārā no miesas, viņa jau pavisam saplūdīs kopā un tad jau arī izskatīsies pavisam skaista un draudzīga!” 7] Kamēr es virs krūšu dobuma tvaikus redzēju izplešamies ar vien vairāk un sabiezējam, miesa vēl arvien dzīvoja un pa laikam stenēja kā kāds, kas tiek mocīts no ļauna sapņa. Apmēram pēc romiešu 134

stundas ceturtās daļas laika apmēram divus sprīžus virs mirstošās miesas tvaiki lidinājās kādas divpadsmitgadīgas meitenes lielumā un ar miesu bija saistīta tikai caur kādu pirksta biezuma tvaika kolonnu. Kolonnai bija sārta nokrāsa, tā drīz pagarinājās un tad arī saīsinājās, bet pēc katrreizējas pagarināšanās un saīsināšanās šī tvaika kolonna kļuva šaurāka un pagarināšanās laikā miesa redzami sāpīgi sarāvās. 8] Pēc apmēram divām romiešu stundām tvaika kolonna kļuva pilnīgi brīva no miesas un apakšējais gals izskatījās kā stāds ar ļoti daudzām sakņu šķiedrām. Bet tajā acumirklī, kad tvaika kolonna no krūšu dobuma tika atdalīta, es pamanīju divas parādības. Pirmā pastāvēja pilnīgā miesas nāvē un otra tajā, ka visa bāli miglainā tvaika masa vienā acumirklī pārvētās man pārāk labi pazīstamajā kaimiņa sievā. Viņa tūlīt ietērpās baltā ielocēm bagātā kreklā, draudzīgi sveicināja apkārtesošos garus un tūlīt ari skaidri pavaicāja, kur viņa esot un kas ar viņu esot noticis, viņa arī ļoti brīnījās par skaisto apvidu, kurā viņa nu atrodas. 9] Bet es pats nekādu apvidu nekur nemanīju. Tādēļ es manam lielajam zili pelēkajam garam jautāju, kur tad tas tik skaistais apvidus būtu redzams. Tad gars teica: “No savas miesas tu to nevari redzēt; jo tas ir tikai nomirušas dzīvības fantāzijas produkts un tikai pamazām pāries lielākā un skaidrāka realitātē.” Ar šiem vārdiem es tiku atlaists un pēc tam gars runāja kādā man pavisam nepazīstamā valodā; bet viņam brīvajai dvēselei vajaga būt pateikušam ko ļoti patīkamu, jo pēc tam viņas seja kļuva ļoti priecīga. 10] Bet dīvaini man lika tas, ka brīva dvēsele, šķiet, pavisam vairs neraizējās par to, kas ir noticis ar viņas iepriekšējo miesu; viņa redzami tūlīt ļoti labi sarunājās ar gariem, bet visi kādā man pavisam svešā valodā. Ar laiku tika pievestas arī abas nomirušās meitas un abas kalpones, un viņas visā draudzībā sveicināja savu iepriekšējo māti un kundzi, — bet ne it kā abas pirmās būtu viņas meitas un abas otrās viņas iepriekšējās kalpones, bet gan kā īstas, patiesas draudzenes un māsas, un, proti, man svešā un pavisam nesaprotamā valodā. Bet, šķiet, neviena nemaz neraizējās par savu iepriekš tak noteikti ļoti godā turēto miesu un likās, viņas arī nemanīja nevienu no mums vēl mirstīgajiem. 11] Dīvaini bija arī tā ka tikko nomirušās sievas dvēsele tūlīt pēc iziešanas no miesas viņas prieku par skaisto apvidu gan vēl deva saprast pavisam labi ebrejiski, bet kad viņa zināmā mērā vairāk sakopojās un kondensējās, viņa izmantoja valodu, kas pēc manām vājām zināšanām uz visas zemes un starp visiem tās mirstīgajiem gan nekur nevarētu pastāvēt. 12] Tādēļ es atkal vērsos pie mana gaiši pelēkā un viņam jautāju: “Kas ir tas, ko tās piecas jūsu valstībā jaunatnākušās nu savā starpā pārrunā savā valodā?” 13] Gaiši pelēkais teica: “Kas tu tomēr esi par ziņkārīgu zēnu! Viņas tieši tevis dēļ runā šajā īpašajā garu valodā, jo viņas negrib tikt no tevis saprastas; jo viņas zina un precīzi jūt, ka tu šeit esi tāds, kas no savas miesas var redzēt garus un ar viņiem sarunāties līdzīgi kā Augšindijā kāds birmietis. Viņas arī zina un jūt, ka viņu miesas vēl ir šeit; bet tās viņām nerūp vairāk kā tev kādi veci svārki, kurus tu esi aizmetis prom kā pilnīgi saplēstus. Nu tu viņām varētu piedāvāt visas pasaules bagātības ar izredzēm uz tūkstots gadu ilgu veselīgu dzīvi, tad tomēr viņas nekad neatgrieztos atpakaļ viņu miesās! Bet to, ko viņas savā starpā runā, tu nesaprastu arī tad, ja viņas runātu tavā valodā, jo viņas nu redz ka tieši šajā laikā materiālajā pasaulē, kaut gan tikai vēl kā maigs bērns atrodas lielais Apsolītais. Kad tu kļūsi vīrs, tu viņu Galilejā pazīsi. 14] Tas bija viss paskaidrojums, kuru gaiši pelēkais pavisam pieklājīgi un draudzīgi man sniedza. Tā noteikti bija ļoti ārkārtīga parādība, kuru es toreiz kā zēns tikpat tuvu un dzīvi skatīju kā tagad jūs visus; un ka gaiši pelēkais man nav teicis nepatiesību, tam piemērs ir tajā, ka nu es Tevi, ak Kungs, atradu Galilejā kā gaiši pelēkais man pasludināja. 15] Es nu vēl tikai to vēlētos nedaudz apgaismotāku, kādēļ miršanas momentā dvēsele iziet no krūšu dobuma kā tvaiki un kādēļ ne tūlīt kā izveidota cilvēka forma. — Kungs Tu mīlestības pilnākais, Tu visas dzīvības visgudrākais Meistar, vai Tu mums par to vēlētos dot kādu izskaidrojumu?” 129. Norises pie dvēseles škiršanās no ķermeņa 1] ES saku: “Tas jums tūlīt jādabūn; un tad klausaties: Redzamie tvaiki, bet saspiesti kāda cilvēka lielumā un nejaušā formā vienmēr tomēr ir dvēseles lielās nospiestības sekas miršanas momentā, kurā viņa aiz tīrām bailēm un izmisuma pilnīgi zaudē apziņu. 2] Tas ir atdalošās dvēseles ārkārtējs darbības sasprindzinājums — sevi saglabāt viņas sevi pašu apzinošā eksistencē. Visas viņas daļas tiek liktas ārkārtīgi spēcīgā vibrācijā, kādēļ arī asākās garus redzošās 135

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...