Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

acis nevar atklāt kādu

acis nevar atklāt kādu noteiktu formu. 3] Kādu piemēru piedāvā kādas arfas dziļi skanošās stīgas. Kad tu tām stingri piesit, tad kādu laiku tās tik ātri vibrē šurp un turp, ka tu stīgas arī saredzēsi tikai kā kādus caurredzama tvaika pavedienus. Kad stīgu svārtsība ir beigusies, tad to miera stāvokļa dēļ to īstenā forma atkal tiek saskatāma. 4] Līdzīgu parādību tu esi pamanījis, skatot kādu sīcošu mušu, kuras spārnus tu tikai tad vari pamanīt kā spārnus, kad muša beigusi lidot un caur to sīkšana beigusies; lidojošā stāvoklī tu spārnus esi redzējis tikai kā ar tvaiku apņemtu mazu mākonīti. 5] Kad miršanas momentā dvēsele iziet no sagrauztās, saplosītās un turpmāk vairs nederīgās miesas, tad viņa bieži vibrē kādu sprīdi garā vibrācijā un proti tik ātri, ka šurp un turp un augšup un lejup tūktsoš vibrācijas tu vari pieņemt kā vienu acumirkli. Te tad tādas dvēseles vibrācijas laikā uzņēmīgam skatītājam ir tīri neiespējami ko saskatīt no kādas dvēseliskas cilvēka formas. Pamazām dvēsele arvien vairāk un vairāk nomierinās un caur to arī tiek saskatāma kā cilvēciska forma; bet kad vina beidzot atkal nonāk atpakaļ miera stāvoklī, kas notiek tūlīt pēc pilnīgas atdalīšanās, tad viņa arī tūlīt saskatāma pilnīgā cilvēka formā, pieņemot, ka caur visādiem grēkiem iepriekš nav pārāk daudz izkropļota. — VAi tu to saprati?” 6] MATHAELS saka: “Ak Kungs, Tu visgudrākais, kā man tas nebūtu uz labāko jāsaprot? Tu man šo pamācību izskaidroji kā ar rokām aptveramu! Bet tagad es, piedod man, Kungs, manu zinātkāri, vēlētos pie tam arī to vēl zināt, kādā valodā tās piecas dvēseles savā starpā runāja. Es pats tomēr arī zinu vairākas valodas, bet, neskatoties uz to, es nesapratu ne zilbi, ko viņas viena ar otru runāja. Vai šajā pasaulē vēl pastāv kāda līdzīga valoda?” 7] ES saku: “Ak jā, Birmas priesteri zina šo valodu (sanskrits? — izd.), un tā ir bijusi šīs zemes cilvēku pirmā valoda; jūsu, senēģiptiešu un dažkārt arī grieķu visas gandrīz pilnīgi izcēlušās no šīs vienas un pirmās cilvēku valodas. Vai jūs gan domājat, ka jūs saprastu tēvu Abramu, Īzaku un Jēkabu, ja viņi būtu šeit un runātu tā, kā viņi kādreiz runāja? Ak pavisam nē, jūs no viņiem nesaprastu ne vārda! Jūs tak jau Mozus grāmatas grūti saprotat, kas tak ir ap tūkstots gadu jaunākas nekā Abrams, un cik daudz mazāk pašu pirmtēvu! Jā, pie jūdiem ļoti daudz kas ir izmainījies, tātad arī valoda, bez kāda otra babiloniska valodu sajaukuma. — Vai nu tu to saproti?” 8] MATHAELS saka: “Ak Kungs, arī tajā es nu esmu pilnīgā skaidrībā; es ticu arī, ka visiem citiem tā ir; un tā visu vārdā es atkal vēlētos izlūgties tālāku pamācību!” 9] ES saku: “Tā neizpaliks; bet miršanas sfērā tev vēl ir daudzas pieredzes, un tādēļ tavu brāļu dēļ tev vajag vēl dažu ko ievērojamāko atstāstīt. Bet kas tev vai kādam citam pie tā ir neskaidrs, to tad Es jums atkal apgaismošu. 10] Iepriekš Es jums rādīju tapšanu līdz caur matērijas atkrišanas pārejas punktam. Miesīgā nāve vēl vienmēr ir visas radības šausmas. Tā iemeslu Es jums visā īsumā pavēstīju; bet pie izdevības tas tiks pierādīts vēl izsmeļošāk. — Bet nu turpini atkal tavu stāstījumu!” 11] MATHAELS saka: “Ak Kungs, tikai ar Tavu tik ļoti mīlestības pilno prasību es vēl vairākus gadījumus gribu tā atstāstīt, kā es ar savas dvēseles acīm tos esmu skatījis. 130. Gaišredzīgā Mathaela novērojumi pie laupītāju slepkavu sodīšanas 1] (MATHAELS:) “Kad es biju divpadsmit gadus vecs zēns un jau biju spējīgs pavisam vīrišķīgi nopietni domāt un runāt, tad Jeruzālemē piesišanai pie krusta tika nozīmēti vairāki ļaunāka veida laupītāji un slepkavas. Viņu bija skaitā septiņi! Tas toreiz izsauca lielu ievērību ne tikai visā Jeruzālemē, bet arī tālā un plašā apkārtnē. Toreiz romiešu galvenais priekšnieks arī bija kāds Kornēlijs, un pie tam starplaikā valsts pārvaldnieks. Viņš uz šiem ļaundariem bija ārkārtīgi dusmīgs, jo viņi ar patiesu tīģera dabu savus sagūstītos cilvēkus tikai savai izpriecai nonāvēja ar visādām neaprakstāmi šausmīgām spīdzināšanām, un jo ilgāk viņi kādu varēja mocīt, jo lielāks bija viņu prieks. Īsi, jēdziens “velns” viņiem vēl būtu jau daudz par labs un godīgs!” 2] Te KORNĒLIJS viņu pārtrauc un saka: “Draugs, neaizmirsti tavus man ārkārtīgi vērtīgos vārdus! Bet par labu tavam uzticami uzsāktajam atstāstījumam man šeit tev vēl vajag piezīmēt, ka tieši es biju tas pats Kornēlijs! Un nu stāsti atkal tālāk, jo līdz šim te vēl nebija neviena nepatiesa vārda!” 3] MATHAELS tālāk saka: “Tā pavisam klusu un neapzināti es to gan nojautu, jo tavi vaibsti šeit no tā laika man vēl bija tā diezgan pazīstami, un tas šim manam stāstījumam ir jo labāk, ka tavā augstā 136

personā atrodas runājošs un noteikti patiesais liecinieks! Un tātad uzklausat mani tālāk. 4] Tā kā tie minētie septiņi bija tik ļoti ļauni velni, tad atbaidošam piemēram Kornelijs arī nolēma ar viņiem rīkoties ļoti nežēlīgi. Pie tā tad arī piederējās, ka, pirmkārt, viņu nonāvēšana tika atlikta uz pilnām četrpadsmit dienām un visu šo laiku viņiem ikdienas kvēlojošām krāsām tika lasītas priekšā mocības, kas viņiem sagaidāmas; vispār šajā izbaiļu laikā viņi tika diezgan labi baroti, lai dzīvība viņiem liktos īsti patīkama un sagaidāmā, noteikti moku pilnā nāve jo rūgtāka. 5] Kopā ar savu tēvu es šos zeļļus apmeklēju ap piecas reizes, bet beigās es viņus vienmēr ieraudzīju kūpam un dūmojam līdzīgi kādai pa pusei pārogļotai un vēl kvēlojošai malkas pagalei; un šie tvaiki un dūmi, mazākais, manam degunam, izplatīja nepanesamu smaku, kurai līdzīga uz šīs zemes diezin vai varētu būt! Jo tuvāk nāca viņu šausmu diena, jo stiprāki kļuva tvaiki, dūmi un smaka. Pats par sevi saprotams, ka tie septiņi velni viņu krāsu sāka izmainīt vairak kā kāds hameleons. 6] Beidzot pienāca drausmīgā šausmu diena. Nāca bendes un bendes kalpi un atklātā veidā, tūkstošiem klātesot, tie septiņi tika izģērtbti līdz kaunumam, pēc kam viņi tika asiņaini pērti. Es šajā eksekūcijā varēju noskatīties tikai no tālienes, bet tomēr pamanīju, ka šīs apstrādāšaans laikā no šaustītajiem kā bišu spiets izlidoja un aizlidoja daudz melnu sikspārņu, un virs šaustītajiem arī pacēlās kā mazi lidojoši pūķi un viņi paši nu kūpēja un dūmoja ievērojami mazāk. 7] Bet nedaudz pamatīgāk aplūkojot, es drīz un viegli atklāju, ka šie tvaiki un dūmi drīz un viegli saķērās visādās briesmīgās formās, kas tad kā iepriekš aprakstītie melnie sikspārņi uzlidoja un aizlidoja, no tā veidojās arī mazi pūķi. Cik daudzas tādas elles radības četrpadsmit dienu laikā jau varēja būt no tiem septiņpadsmit atvadījušās! 8] Bet pēc tam, kad tie septiņi tā īsti skitiski (?) bija tikuši šaustīti, es pamanīju, ka iepriekš pavisam velnišķa izskata sejas izmainījās nedaudz cilvēciskākā izskatā un notiesātie sāka kļūt bezspēcīgāki un biklāki; viņi man likās kā apdulluši, kas tiko zina, kas ar viņiem notiek. Visa tā lieta man likās ļoti dīvaina, ka šie iepriekšējie briesmoņi sāk pāriet sava veida jēru dabā. 9] Pēc šaustīšanas tika atgādāti septiņi krusti un katram notiesātajam viens tika likts uz pleciem aiznešanai uz Golgātu, kas jau sen ir romiešu soda vieta; bet par spīti visiem grūdieniem, sitieniem un nežēlīgo apiešanos, neviens uzlikto soda nastu nespēja panest tālak ne soli. Tādēļ atgādāja kādus lielus ratus, kuriem priekšā bija divi spēcīgi vērši, vispirms tajos ielika krustus, un tad uz tiem noziedzniekus, visu ar virvēm un ķēdēm stingri sasēja un tad aizveda uz Golgātu. 10] Tur nonākot, pārāk briesmīgās nežēlības dēļ kopā ar mani un manu tēvu uz turieni nesekoja pārāk daudz tautas, visu atkal atraisīja, asiņojošos noziedzniekus izrāva no ratiem, tūlīt vienu pēc otra ar rupjākām un ērkšķiem iepītām virvēm stipri piesēja pie krusta dēļiem un tad tos nostādīja taisni jau īpaši ar kaltu akmenī apstrādātos caurumos. Nu tikai apsūdzētie sāka tā īsti gaudot un briesmīgi vaimanāt! 11] To viņos vaag būt izsaukušām nepanesamām sāpēm; jo, pirmkārt, caur šaustīšanu viņi jau bija pavisam saplosīti, otrkārt, virves ar iepītiem ērkšķiem, un treškārt — rupjie un neapstrādātie koka dēļi! Jo krusts gan ir stiprs, bet citādi vienmēr šķērsu salaista kopā cik iespējams rupji un tam tiem pie rokām un kājām un vēdera apakšdaļā tā piesietiem jau pie iepriekš pavisam veselas miesas, nerunājot jau pie kādas pār meru saplosītas, tūlīt vajadzēja izsaukt visnepanesamākās sāpes. No manis sīki novēroto lietu es tikai tādēļ pievienoju, lai jūs, brāļi, Kunga priekšā jo vieglāk varat aptvert tālāk sekojošo, bet vienlaicīgi arī lai radītu, cik negrozāmi uzticīgi augstais Kornēlijs izpildīja savu spriedumu. 12] Jo ilgāk tie septiņi pie krusta karājās, jo briesmīgāki kļuva viņu kliedzieni un jo briesmīgākus lāstus un zaimus viņi izgrūda, līdz pēc itkā trim stundām, kā pavisam aizsmakušiem bez balss no viņiem vēl tikai tecēja asiņainas slienas un mēle un lūpas bija gandrīz sakodītas. Pēc pilnām septiņām stundām viņi kļuva mierīgāki, un šķita, viņus visus gandrīz vienlaicīgi bija ķērusi nervu trieka. 13] Bet man vajag atklāti atzīt, ka lai arī cik ļoti savā brīvajā stavoklī viņi bija rīkojušies kā patiesi velni, un visā Jeruzālemē un visā Jūdejā noteikti nebija neviena cilvēka, kas te tikai vienam no tiem septiņiem justu līdzi, tad beigās man tā lieta tomēr nelikās ļoti slavējama! Bet lai nu ir kā ir, likums to raksta priekšā un pasaules acīs viņi to bija pelnījuši! 14] To, ko mēs tagad, ak Kungs, no Tavas mutes esam dzirdējuši un redzējuši, par to toreiz, dabīgi, nevienam cilvēkam nebija ne vieglākā jausma, un tā tas arī bija pareizi šos septiņus sodīt ar likuma ārkārtējāko bardzību par atbaidošu piemēru daudziem, kas kaut kur staigātu pa līdzīgu ceļu. Bet lai arī cik sašutumu izraisošs līdz šim bija viss notikums, tad tas viss tomēr nav nekas pret to, ko kā tūlīt pec tam 137

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates