Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

sekošo es jums vispirms

sekošo es jums vispirms atstāstīšu. 15] Pie šiem septiņiem virs pakrūtes apvida nu arī sāka attīstīties pavisam dīvaina veida ogļu melni tvaiki un dūmi, un auga un pieauga līdz pie krustiem karājošo dubultam lielumam; es pamanīju arī tvaiku zināmo virvi, caur kuru izkāpjošie tvaiki bija savienoti ar vēl drudžaini un krampjaini raustošos ķermeni. Bet melnā tvaiku masa neparādījās itkā kāda cilvēka formā, bet gan kāda briesmīgākā liela un pavisam melna tīģera formā, bet kas bija svītrots itkā ar asinīm. Kad šīs bestijas diezgn ātri bija izveidojušās, viņas tūlīt sāka briesmīgi plosīties un ar visu spēku centās no miesas pilnīgi atbrīvoties. Bet tas negāja, jo dzīvības saites bija tik stūrgalvīgas, ka ne caur kādu vardarbību neļāvās pārrauties. 16] Tā lieta man izskatījās pārāk traka un šausmīga, un tā kā jau tāpat bija labas divas stundas pāri pusdienas laikam, tad es un mans tēvs devāmies uz mājām, un tikai ceļā es izstāstīju tēvam, kas pie krustā pakāršanas laika viss bija redzams. Viņš gan atzina, ka nekā līdzīga nav redzējis, bet bija čakli vērojis manas acis, un no acu fiksētas šurp un turp klejošanas precīzi pamanīja, ka man vajadzēja redzēt ko sevišķu. Tādēļ viņš arī pieņēma, ka es viņam neesmu teicis nepatiesību. Viņš kā vajadzības gadījumā ārsts un vienlaicīgi filozofs un teozofs no mana atstāstījuma saprata tikpat daudz kā es pats, bet viņš nolēma pret vakaru tomēr vēlreiz doties uz turieni, lai caur mani varētu novērot vēl turpmāko, un lai pie izdevības saduķejiem varētu teikt, ka viņi esot lielākie vērši un ēzeļi, jo viņi noliedzot cilvēciskās dvēseles nemirstību. 131. Kāda saduķeja romiešu likumu kritika 1] (MATHAELS): “Mums pašiem kā kaimiņš bija kāds rūdīts saduķejs kopā ar savu ģimeni, kas kā cilvēks gan bija pavisam krietns, labs un saticīgs, bet ar kuru nekad nebija runājams kāds vārds par Dievu un par dvēseles nemirstību. Viņš visus, kas kam tādam ticēja, turēja par ļoti aprobežotiem, un par mani teica, ka man ir labākas dotības būt dzejniekam, kur man piemīt tik dzīva fantāzija un iedomas. Īsi un labi, laiku pa laikam mans tēvs ar viņu daudz nodarbojās, bet tas viss bija tīri veltīgi. 2] Šoreiz mans tēvs viņam jautāja, vai viņš nevēlētos nakt līdzi uz Golgātu. Tad viņš teica: Neparko pasaulē! Es nevaru redzēt mirstam vai pat nokaujam kādu dzīvnieku, nerunājot par cilvēkiem, un lai viņi būtu darījuši vēl vairāk briesmu darbu, nekā tie septiņi! Ja mums tuvojas plēsīgas bestijas, labi, tad es dzenos tām pakaļ, lai tās padarītu nekaitīgas un caur to jau cilvēkiem esmu izdarīijs labu pakalpojumu! Tā lai dara arī ar tādiem cilvēkiem, kuri pavisam vairs neder mieru mīlošai sabiedrībai! Lai viņus pavisam vienkārši nonāvē, bet lai viņus nespīdzina; jo viņi noteikti neko nevar darīt, ka viņi ir kļuvuši par plēsīgām bestijām! Tādas deģenerācijas cēloņi vienmēr ir daba, temperaments, kompleksi un audzināšana. 3] Bet ka saka, ka to pavēl tikai atbaidoša piemēra dēļ, tad man par to tikai vajag sāk pavisam skaļi smieties, jo mums, mieru mīlošiem un krietni audzinātiem cilvēkiem, atbaidošais piemērs nav vajadzīgs, un tie, kam tas varbūt būtu labi, tie nebūs tādi nelgas nākt šurp, lai pavisam omulīgi noskatītos to septiņu atbaidošajā piemērā. 4] Bet šim piemēram kā slavējamas sekas noteikti būs tas, ka citi vēl ilgi nesagūstītie noziedznieki — varbūt tūkstots skaitā — turpmāk ar tiem, kas nonāks viņu rokās, izturēsies vēl daudz nežēlīgāk nekā līdz šim. Sevišķi apsveicams būs kāds romietis, kuram, viegli iespējams, būs tā laime kļūt par vēl brīvo noziedznieku laupījumu! Patiesi, es nevēlētos atrasties viņa ādā ne par visiem pasaules dārgumiem! Tāda nežēlīgākā rīcība var būt vienīgā pārāk kareivīgi spīdzinošo likumu priekšrocība. 5] Kas neatceras laikus pirms romiešiem?! — Likumi gan vienmēr bija nopietnas dabas, bet mazākais saprātīgi, un nekad neko nedzirdēja par lielām zvērībām. Bet tagad gudrie pagāni mūs ir svētījuši ar visasākiem politiskiem un spīdzinošiem likumiem, šie ļoti plātīgie pasaules labotāji un pilsētu un zemju iekarotāji; un uz mūsu Apsolītās zemes ceļiem, neskatoties uz desmitkārt pastiprinātu romiešu sardzi, notiek šausmu darbi, par kādiem kārtīgs cilvēks nevar ļaut atstāstīt, lai pie tam nekristu desmit nesamaņās! Tādēļ eajt tur tikai vieni un apskatat īsti romiskas nežēlības septiņus paraugus, kuriem no citas puses drīz būs septiņkārtīgas sekas! 6] Cilvēkam jābūt cilvēkam, jo mūžīgā daba viņu virs sevis ir pacēlusi kā cilvēku! Bet ja cilvēks ar visu savu tik ļoti cildināto saprātu beigās kļūst daudz ļaunāks un cietsirdīgāks dzīvnieks kā mežu visplēsīgākās bestijas, tad ar cilvēku ir galā un ir pēdējais laiks, ka mēs dodamies mežā pie mežonīgām un ļoti plēsīgām bestijām, lai no tām iemācītos dabīgo cilvēcību (humanitāti)! Tātad ejat tikai uz Golgātu, uz šo 138

zemes visnolādētāko vietu, kas ir piesūkusies cilvēku asinīm! Ko jūs tur iemācīsieties, tas patiesi nebūs nekāda laba izskata! 7] Jūs atzīstat savu Dievu un ticat dvēseles nemirstībai un tomēr ar vieglu sirdi varat noskatīties kā izlaidīgi un dziļi nomaldījušies cilvēki visu dienu uz neizsakāmi sāpīgāko līdz nāvei tiek mocīti no vēl lielākiem briesmoņiem. Ticat man, bez šīs stingrības šie septiņi nekad nebūtu kļuvuši tik ļauni, kādi viņi, protams, bija! Bet kas viņus tādus padarīja? Tie, kas nu visu dienu ar patiku viņus spīdzina! 8] Un jūs kā svēti un Dievam ticoši jūdi varat arī noskatīties, kā neģēļi moka un spīdzina neģēļus?! Jūs gan man esat ļoti skaisti ļaudis un kaimiņi! Patiesi, kādā ēzeļu kūtī izskatās daudz humānāk un cilvēciskāk, nekā jūsu vienā Dievam ticošā mājā! Sapratāt?” — Ar to viņš attālinājās un arī mēs gājām savu ceļu. 132. Krustā piekārto laupītāju slepkavu gals 1] (MATHAELS:) “Pusstundā mēs jau atkal bijām Golgātā un, izņemot sargus, tur gandrīz nevienu nesastapām. Bet tie septiņi sniedza šaušalīgu skatu. Es šeit tik daudz negribu runāt par to septiņu puslīķu šausmīgo izskatu, bet daudz vairāk par viņu dvēselēm, kuras vēl nebija atšķīrušās no savām miesām, bet pielietoja visas pūles, lai miesas iznīcinātu un saplosītu. Šie melnie un tumši sarkani strīpotie tīģeri leca augšup uz viņu miesām un tajā iekodās; bet par to no miesas vēl dzīvajiem nerviem viņiem vajadzēja sajust sāpīgu pretdarbību. Jo pēc katra kodiena miesā viņi rādīja sāpīgas grimases un savas ķepas tūlīt lika sev uz līdzīgi atbilstošu vietu, kādā viņi savā pusmirušajā vietā bija iekodušies. 2] Mēs gandrīz pusstundu ilgi noskatījāmies šajā ļaunajā manevrā, un man savam tēvam vienmēr vajadzēja atsāstīt, ko es pie tiem septiņiem redzēju. Bet romiešu sargs, kuram ar visu uzmanību jau sen vajadzēja būt vērojušam manus klīstošos skatus, to pamanīja. Viņš pienāca pie mums un romiešu valodā mums abiem jautāja, ko tad mēs pie tiem septiņiem redzam, tādēļ ka mēs, sevišķi es, ar tādu nemierīgu uzmanību vērojam, un es savam tēvam vienmēr kaut ko pavēstot. Mums tas jādarot viņa valodā, citādi viņam vajadzētu mūs aizgādāt prom. 3] Tēvs ar viņu runāja grieķu valodā, kuru viņš pārzināja labāk nekā latīņu valodu, kaut gan mēs abi pavisam labi sapratām arī latīniski; jo Jeruzālemē, ja gribēja sarunāties ar daudzajiem svešiniekiem, jau kā zēnam vajadzēja zināt trīs valodas. Mans tēvs viņam, tas ir, sargam, paskaidroja, ka viņš esot ārsts un šeit kopā ar mani kā savu dēlu un vienlaicīgi viņa skolnieku izdarām ārstniecībai atbilstošus psiholoģiskus novērojumus un pie tam mudinot mani labi ievērot visus simptomus, līdztekus viņš man arī šo to izskaidrojot pēc Hipokrāta veida. 4] Bet sargam kā ziņkārīgam cilvēkam tas patika, tikai viņš vēlējās, lai šos izskaidrojumus tēvs man izteiktu grieķu valodā, lai pie tam arī viņš varētu gūt kādu labumu. Tagad mēs sēdējām peļķē! Jo tas, ka mans tēvs būtu varējis ko izskaidrot, bija tikai viltība, lai sargu nomierinātu, pie kam es tēvam pavēstīju tikai fiziski redzēto, kas te noteikti bija tāda veida, par ko sargam, ja viņš to dzirdētu, noteikti vajadzētu smieties mums sejā. Kas te nu bija darāms? Mēs abi nezinājām, ko iesākt! 5] Bet nu es pamanīju kadu garu, kas, stāvošs uz kāda mākoņa, tieši no gaisa augstuma nolaidās lejā un savā labajā rokā turēja lielu, spožu zobenu. “Ko viņš šeit darīs?”, es domāju. Sargs pamanīja manu fiksēto pētošo skatienu, itkā es kautkur redzētu ko sevišķu un tūlīt man jautāja, vai es varbūt redzētu ko sevišķu. Un es pēc sava toreizējā veida pavisam īsi un diezgan skarbi atbildēju: “Protams, — bet ja arī es tev to pavēstītu, tu tam tomēr man neticētu!” 6] Te sargs gribēja to pieprasīt, bet tā kā tuvojās jau vakars un no Kornēlija pienāca rīkojums pēc romiešu paražas tiem septiņiem ar cirvjiem salauzt kājas, un ja kāds vēl dzīvotu, ar vienu sitienu pa galvu un pa krūtīm to nonāvēt, tad mūsu sargs atkal ķērās pie stingrā dienesta un mēs mūsu vērojumos bijām netraucēti. 7] Es nu skatījos tikai uz lielo garu, kas bija tērpts debess tumši zilā ieloču tērpā, ko viņš pie šī notikuma darīs. Klausaities! Kad tie kāju lauzēji gaidīja komandu tiem septiņiem sadragāt kājas un kādu vēl dzīvu esošu ar zināmo sitienu nonāvēt, te varenais gars izstiepa savu zobenu un pārcirta pavedienus, ar kuriem melno tīģeru dvēseles vēl bija savienotas ar miesām. 8] Kad šīs briesmīgās dvēseles pilnīgi atvienojās no viņu miesām, viņas pēkšņi ieguva nedaudz cilvēciskāku izskatu, staigāja uz pakaļkājām, bet pavisam mēmi un ļoti skumja un slimīga izskata, un gars sekošā veidā viņiem pavēlēja: “Attālinieties jūsu ļaunās mīlestības vietā; tā jūs pievilks! Kādi jūsu darbi, 139

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates