Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

tāda arī jūsu

tāda arī jūsu alga!” Bet tās septiņas dvēseles kliedza: “Ja mums jābūt nolādētiem, tad tam arī vēl būtu bijis laiks! Kādēļ tad bija jāliek mūs spīdzināt, ja šeit mūs nu sagaida mūžīga sodība?” 9] Lielais, varenais gars teica: “Viss atkarājas un vēl atkarīgs no jūsu mīlestības! Maināt to pēc jums zināmās Jehova kārtības, un jūs paši kļūsiet sevis atpestītāji! Tā dzīvība ir jūsu un tā mīlestība ir jūsu; ja jūs savu mīlestību varat mainīt, tad tā pārveidos visu jūsu dzīvību un esamību! Un nu attālinieties!” 10] Pie šiem lielā un verenā gara asajiem vārdiem tie septiņi, briesmīgi gaudojot, uz ātrāko attālinājās, bet es biju tik pārdrošs lielajam garam jautāt, kāds gals vēlāk būs ar tiem septiņiem. 11] Un gars atkal pacēlās un neteica nekā cita kā: “Viņu pašu griba! Pie viņiem netrūka ne audzināšana, ne izpratne, un viņi arī nebija apsēsti — tikai caur viņu ļauno gribu. Mūdži, kurus tu viņu publiskās pēršanas laikā un pie krusta pakāršanas laikā redzēji no viņiem aizlidojam, nebija nekadi sveši dēmoni, bet gan viņu pašu ļaunās gribas un fantāzijas produkts. Tātad tā ir taisnīga tiesa, jo bija darīšana ar septiņiem pilnīgiem velniem, kuriem uz šīs zemes nebija iespējama nekāda pamācība, nekādi vārdi un nekāda labošanās. Bet šeit pie mums, kur viss kļūst redzams, viņu liktenis būs tāds, kādu no viņu mīlestības viņi paši gribēs. Šeit netrūks izdevības, kaut arī tikai šķietamas, izmēģināt savus spēkus vēl ļaunākā vai arī labākā. Saproti to, jaunekli, un izskaidro to arī savam tēvam, kuram nav dots to skatīt!” 12] Ar šiem nozīmīgajiem vārdiem lielais un varenais gars pazuda un savu darbu uzsāka kāju lauzēji. Pie pieciem no viņu lielajām brūcēm asinis vairs netecēja; bet pie diviem pēdējiem vēl parādījās asinis. Pie viņiem tad tūlīt arī tika izpildīts zināamais nāvējošais sitiens, bet kas arī bija pavisam veltīgas pūles un darbs; jo kur reiz laba vai slikta dvēsele ir ārā no viņas miesas, tur miesa jau noteikti ir pilnīgi mirusi. 13] Pēc šīs ne tieši vilinoši skaistās rīcības bendes kalpi devās uz mājām un līķi tālākai iznīcināšanai tika nodoti sargam un viņa kalpiem. Bet iznīcināšana bija un vēl ir dažāda, tikai viņi nedrīkstēja tikt apbedīti. Parasti viņi ar nolādētu malku tika sadedzināti vai arī izvārīti nolādētā ūdenī un tikai tad izmesti apēšanai plēsīgiem zvēriem. Bet mežonīgās un plēsīgās bestijas, kas tos ēda, parasti gāja bojā; tas ir tādēļ, ka ūdens meistari tāda veida līķus vārīja nolādētā ūdenī un tad līķus pavisam labi varēja pārdot vilku, hiēnu, lāču un lapsu iznīcināšanai un par to saņēma daudz naudas. 14] Tas, ak Kungs, nu vēlreiz ir atgadījums, ko es savā jaunībā esmu piedzīvojis, kurā man citadi viss būtu skaidrs, izņemot — tikai ne dvēseļu izskats, kurām nebija nekāda cilvēciska forma un iepriekš neskaitāmi daudzie no notiesātajiem izlidojušie mūdži kā sikspārņi un mazi pūķi. Lielais gars man par to gan deva diezgan apgaismojošu vārdu, ka tie esot tikai ļaunas gribas izdzimumi; bet kā — tas ir pavisam cits jautājums, kuru, izņemot Tevi, ak Kungs, neviens neatbildēs un neatrisinās! Tu, ak Kungs, ja Tavai svētajai gribai tas būtu patīkami, mums to gan varētu atrisināt.” 133. Laupītāju slepkavu dvēseļu apveids 1] ES saku: “Savu atstāstījumu par to, ko tu pats esi piedzīvojis, tu mums esi nesis priekšā pavisam labi un pareizi. Septiņu lielo noziedznieku dvēseļu zvēriskajam apveidam ir savs pamats tieši kādā zināmā brīvā kārtībā, bet protams tikai tur, kā kādā miesā no jauna saķeras un apmainas tur darbojošās dvēseles specifiskās daļas, kas līdzinās tam, ko jūs redzat kādā tārpu kamolā, kur tie viens caur otru lien, kāpj, un zināmā mērā meklē viņam vienmēr ērtāki vietu. Ja viņi, ja nu viņi ļaunā vai labā veidā to ir atraduši, tad protams ārējā forma atbisltoši vienmēr kļūst laba vai ļauna veida. 2] Redzat šeit vairākus stādus, te ir kāds dziedinošs, te kāds indīgs! Pie mūsu gaismas lodes Saules gaišās gaismas aplūkojiet formas! Redziet, cik vijīgi, patīkami, maigi un vienkārši savās formās izskatās dziedinošie stādi, un cik turpretī stūraini, saplosīti un šur tur arī pavisam aizdomīgi gludi to formās izskatās indīgie stādi, un tomēr abas sugas sastāv no vienas un tās pašas pirmsubstances, ir vienādā augsnē, iesūc to pašu rasu un pavisam vienādo gaisu un vienādu gaismu! Un tomēr dziedinošā stādā viss ir dziedinošs, bet indīgā stādā viss pilnīgi inde! Iemesls ir vienīgi ačgārnā kārtībā. 3] Jūs iepriekš redzējāt, ka no pavisam vienādām ugunīgām mēlēm vai apkārt lidojošām ugunīgām čūskām, kas sava niecīguma dēļ miesas acīm nebūtu saskatāmas, ieguva pilnīga, pavisam patīkama ēzeļa formu, vai ticat, ka pie kādas citas kārtības no kādā veselā organiskā formā saķērušām pirmsubstancēm tikpat labi varētu rasties kāds tīģeris, kamielis, vērsis vai zilonis vai kas cits? Ak, pavisam noteikti. Bet kādai citādi kārtotai savienībai tad sevī būtu arī pavisam citāda daba un īpašības, kas kādai citai stavētu pretī pavisam naidīgi, un tas tādēļ, ka katrā citādi organizētā īpatnējā formā pārsvarā nepārtraukti ir un 140

pa lielākai daļai arī paliek tieksme visu pārējo un nedaudz vājāko pārveidot savā kārtībā. 4] No šīs īpašības izriet (iziet) mīlestība, iekšējais siltums, centieni, alkas, izsalkums un slāpes. Ja alkas, kas ir līdzīgas varas kārei šur un tur ir pārāk lielas un dzenas pēc pārāk daudz, lai to pastumtu zem savas sākotnējās kārtības, tad sevī iebīdītais ne reti kļūst pārāk varens, saķer pirmo būtnē jau esošo dvēseles organisko kārtību, velk to savā paša labā, labākā, bet ļoti viegli arī sliktā, sliktākā un beigās pat vissliktākā kārtībā. 5] Bet kas caur to notiek? Mathael, nāc nu ar tevis redzētām noziedznieku tīģerveidīgām dvēselēm! Viņas no tām pārāk alkatīgi pie sevis uzņemtām dvēseļu pirmsubstancēm, kas nederēja viņu kārtībai, ir tikušas pārmērīgi sevī uzņemtas; un tas tad viņu dvēseles ir aplami sagrozījušas savā ļoti ļaunajā un tādējādi no cilvēku dvēselēm radījušas patiesas tīģeru dvēseles un no tā arī bija visu to mūdžu, kurus tu masveidā redzēji izejam no nobijušamies noziedzniekiem, pirmsākums. Bet nu visi sakat Man, vai šo ļoti bagātīgo mācību gan vispusīgi esat sapratuši!” 6] LIELĀKĀ DAĻA saka: “Jā gan, Kungs. Šo mācību mēs katrā ziņā tā apmēram sapratām; bet ka mēs varētu lielīties, ka mēs to tā īsti pārzinam, tad mēs būtu meļi. No ēzeļu mātes iepriekšējā veida mēs gan pamanījām un redzējām, kā no garīgām pirmsubstancēm top kāda lieta vai būtne. Mēs pilnīgi redzējām augam zāli un ka no uguns mēlēm kā zināmā mērā pati no sevis radās ēzeļu māte. Jā, caur tavu laipnību un žēlastību mēs gan zinam, kas šīs uguns mēles ir un no kurienes nākušas un kā tās ka radnieciskas var saķerties kādā skaidri izteiktā idejā un formā. Mēs gan to labi zinām, ka šīs Tavas neskaitāmās pirmdomas, no kurām pārpilna bezgalība, kaut gan pēc ārējās šķietamības līdzīgas, pašas sevī tomērir ļoti atšķirīgi vieglākas un smagākas, atkarībā no tā tās sevī pašā satur kādu jēgu, kas sevī ietver ko dziļāku, nopietnāku un pamatīgāku un ka pirmām kārtām arī saķeras radniecīgais un sāk veidot kādu orgānu. 7] Kā teikts, mēs visi to zinām un pavisam labi saprotam, bet pie tam kaut kas mums tomēr ir spēciga mīkla, kuru Tu, ak Kungs, ja Tev tas būtu pa prātam un labpatiktu, mums ļoti labi varētu atrisināt. Bet mums visiem noteikti nav vajadzīgs Tev uzrādīt, kur mums vēl trūkst, jo Tu gan zini visus caurumus, kas mūsos ir, un ja tu to uzskati par vajadzīgu, Tu ar Savu žēlastību tos noteikti aizpildīsi! Ja tas mums nebūtu ļoti svarīgi, tad mēs vairāk kā pilnīgi esam apmierināti arī ar to, kas mums ir un ko saprotam.” 8] ES saku: “Lai visos dziļumu dziļumos aptvertu Dieva Valstības noslēpumus, jums visiem vajag iepriekš būt garā atdzimušiem, kas tagad jums vēl ir neiespējami. Tikai kad Cilvēka Dēls atgriezīsies tur, no kurienes Viņš ir atnācis, tad Viņš jums sūtīs visas patiesības garu, kas ir svēts; tas jūs pilnīgi atmodinās, t.i., jūsu dvēseles sirdī un caur šo aktu jūs kļūsiet atkaladzimuši garā un gaišākā gaismā redzēsiet un sapratīsiet visu, ko Debess tās dziļumos ietver. 9] Bet tas, ko Es nu jums rādu un izskaidroju, ir tikai priekšbūve tam, ko jums visā pilnībā dos Gars. Es jums vēl varētu teikt ļoti daudz, bet jūs to nu vēl nevarētu panest; bet kad nāks Patiesības Gars, tas jūs vedīs un vadīs visā gudrībā! Tā ka jūs to nu zinat, tad šajā vietā tūlīt uzsāksim atkal kādu ievērojamu un tālaku priekšbūvi un mūsu daudz pieredzējušais Mathaels mums atstāstīs kādu citu notikumu no saviem piedzīvojumiem. 10] Un tā tu, Mathael, keries atkal pie darba un izstāsti mums tevis piedzīvoto un redzēto notikumu Betānijā! Mums vēl ir četras stundas līdz saules lēktam un tādēļ varam vēl daudz ko uzzināt un itkā līdzdzīvot, un tu, Mathael nu tūlīt vari sākt ar savu atstāstījumu!” 134. Mathaels iet pie Lācara mirstošā tēva. Brīnumainā dabas parādība viņa ceļā uz Betāniju 1] MATHAELS saka: “Kungs, vai es šeit līdzās drīkstu pieminēt arī to dīvaino dabas parādību, kuru es nu ap pusnakti un kopā ar mani uz Betāniju ejošais tēvs saules lēktā esam novērojuši?” 2] ES saku: “Katrā ziņā, jo tas ļoti attiecas uz notikumu, kuru tu septiņpadsmit gadiem Betānijā piedzīvoji. Tādēļ tikai uzsāc!” 3] MATHAELS saka: “Kungs, es redzu, ka visā bezgalīgajā radības sfērā Tev nekas nav nezināms! Tāpēc man Tev šo notikumu pavisam nevajadzētu atstāstīt, bet draugu un brāļu dēļ es tāda veida augstākas lietas atsāstu ļoti labprāt, sevišķi kur es redzu, ka tieku uzklausīts ar ticību. Visam, ko es jums nu pavēstīšu, gan ir ļoti mistiska un pasakaina izskata raksturs, bet tomēr viss, ko jūs dzirdēsiet, ir patiess 141

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...