Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ju sektas piekritējs

ju sektas piekritējs sāki dejot pēc viņu stabules, kā grieķi mūsu priekšā saviem lāčiem liek dancot pēc savām stabulēm; bet pie tam tu varēji aizmirst, kam tu itkā esi lauzis zvērestu! Ko tu man gribi darīt, tu nožēlojamais?!” 7] Bet rabīns aizklāja savu seju un aizgāja prom, un jādomā, devās atpakaļ uz Jeruzalemi savā mājā, pārdomāt par visiem saviem nāves grēkiem. Kas tur tālāk ar viņu noticis, es līdz šai stundai nezinu; vienīgi tikai to, ka pēc tam, kad kā tēvs tā arī es Jeruzālemē viņu vairākas reizes sastapām, viņš vienmēr jau no tālienes negaidīti aizmuka. Kādēļ, vai aiz dusmām vai sava veida kautrības, to tāpat nezinu. Viņš arī nekad vairs nenāca Lācara mājā, kaut gan viņš tur bija aizmirsis brīnumpudelīti, — ko mums bija viegli uzzināt, jo pēc tam jaunais Lācars kopā ar savām māsām mūs vēl ļoti bieži apciemoja. 8] Nu, Kungs, tas ir tas notikums, kuru es kopā ar savu tēvu Betānijā tik uzticami un patiesi piedzīvoju, kā es to nu Tev esmu atstāstījis. Dabīgi toreiz viss man bija neatrisināma mīkla. Tagad man par to daudz kas ir saprotamāks, tikai tās abas parādības man vēl tagad ir mīkla un, neskatoties uz Taviem nu jau ļoti daudziem izskaidrojumiem, es tās nesaprotu. Un šīs divas parādības ir: pirmkārt, pie dabīgajām debesīm ap pusnakti paradījies gaismas meteors un to uz rietumiem pavadošie gari, otrkārt, līdzīgi tīri garīgi virs līķa jau pavisam brīvi lidojoša dvēsele. 9] Pie šīs dvēseles iepriekš es arī neredzēju nekādu īstenu tvaika mākoni, bet gan vairāk tikai pavisam labi izveidota cilvēka stāvu, aks ar mieu bija sakarā tikai ar vienu gaiši violetu pavedienu, kas arī drīz pavisam pārtrūka, pēc kam dvēsele tūlīt kā pilnīgi brīva tur stāvēja mirdzoši balta smalkākā auduma ieloču tērpā dažu gudru un varenu garu vidū, kā es to iepriekš atstāstīju. 10] Es un noteikti arī visi citi no Tavas mutes vēlētos dzirdēt kā šīs lietas parādības gan ir saistītas! Ak Kungs, apgaismo mums to!” 138. Vecā Lācara dzīves stāsts 1] ES saku: “Es gribu jums to apgaismot; tikai pie tam jums visiem vajag būt ļoti uzmanīgiem, citādi jūs to visu tieši nesaprastu! Jo šis miršanas gadījums ir pavisam īpatnējs, sen nav bijis un vēl ilgāk atkal neparādīsies. 2] Vecais Lācars kā liels, pirmradīts gars pēc sava paša gribas tika likts cilvēka miesā un proti zem grūtākajiem dzīvības noteikumiem kādi vien uz šīs zemes var būt. No šūpuļa līdz savam četrdesmit septītajam dzīves gadam viņš panesa lietas un pārbaudījumus, kurus šeit nebūtu viegli atkal atstāstīt. Cik bieži viņam nācās cīnīties ar daudzām dzīvības briesmām! Kuram no jums ir zināms Ījaba dzīves stāsts, tas no tā var stādīties priekšā ainu, kā ir gājis mūsu Lācaram. 3] Viņš vairākas reizes tika paaugstināts pasaules augstākā godā un nonāca pie lielas bagātības, viņam bija sieva un skaistākie un krietnākie bērni, skaitā pieci, kas viņu kā labu un krietnu tēvu ļoti mīlēja. Savā deviņpadsmitā gadā viņš apprecējās ar kāda bagātākā vīra no Betlemas vienīgo meitu; viņa zeltu un sudrabu un skaistākās pērles un dārgakmeņus no vietas viegli neizkustinātu simts kamieļi. Vienīgi šī viņa lielā zemes laime turpinājās tikai īsu laiku. Viņa dārgumi gadu no gada izgaisa. Viņš kā labs un pārāk iecietīgs cilvēks daudzkārt un bieži tika apzagts; beidzot viņa pa lielākai daļai no ciedra koka celtajā mājā izcēlās ugunsgrēks un no visiem saviem dārgumiem viņš nevarēja izglābt neko citu kā savu, savas sievas un savu bērnu dzīvības un pēc tam ap trim gadiem vajadzēja dzīvot gandrīz no nabagu dāvanām. 4] Bet trijos gados viņam arī nomira viņa sieva un visi pieci viņa mīļie bērni. Viņš pats saslima ar spitālību un no tās cieta veselu gadu. Beidzot no Ēģiptes nāca kāds ārsts un ar savām zālēm viņu no šīs slimības pilnīgi atbrīvoja. Pie tam viņam, kā vēl vienmēr ļoti skaistam vīram uz kāda ceļa uzbruka slepeni gūstītāji no Persijas un bez kādas saudzības viņu kā vergu pārdeva kādam stingram kungam. 5] Bet tā kā starp visiem daudzajiem sava kunga vergiem viņš bija visuzticamākais un sava kunga stingrību vienmēr panesa ar lielāko pacietību un padevību, tad pēc desmit gadiem viņa kungs viņu pasauca un viņam teica: “Es visā savā stingrībā pret tevi esmu tevi izpētījis, ka tu biji man uzticamākais un neesi žēlojis nekādas pūles un darba manam bieži lielam labumam. ja es no tevis prasīju daudz, tad tu vienmēr darīji vairāk un bieži manam labumam. Es gan esmu stingrs kungs — tādu liecību man dod visa pasaule — bet tādēļ es neesmu bez acīm un bez izpratnes; un tālab, ka es tas neesmu, tad es tev dodu pilnu brīvību. Tu nu pavisam droši vari doties uz mājām savā zemē. Pie tam kā manas izpratnes zīmi par tavu uzticamo dienestu dāvinu tev vēl simts kamieļu, desmit savas skaistākās verdzenes un deviņdesmit kalpus, lai tu visur vari sev ko nopirkt, dzīvot tālāk un darboties, manam dārgumu meista- 146

am tev jāizmaksā tūkstots naudas makus ar zeltu un divus tūkstošus ar sudrabu! Redzi, tā stings kungs atalgo kādu uzticamāko vergu un dubult tik daudz kādu uzticamāko kalpu, bet diemžēl kāds man vēl nekad nav bijis! Droši dodies prom ar visu, ko tu no manis, sava stingrā kunga, esi ticis apbalvots!” 6] Tad Lācars dziļi noliecās sava kunga priekšā un gribēja viņam pateikties. Bet viņš nopietniem vārdiem teica: “Draugs, kas kādu algu ir nopelnījis kā tu, tam pēc tās saņemšanas nevajag devējam pateikties! Tādēļ dodies prom mierā; lai tā ir un notiek!” 7] Te līdz asarām aizkustināts Lācars atstāja zāli, un kad viņš iegāja lielajā pagalmā, viss jau bija sagatavots: kamieļi, tās desmit verdzenes un tie deviņdesmit kalpi, un katrs no spēcīgajiem kamieļiem bija apkrauts ar zeltu un sudrabu. 8] Lācars uzsēdās savā kamielī un pārgājiens tika uzsākts. Pēc desmit pavisam priecīga ceļojuma dienām viņš atkal sasniedza Betlemi, apmetās viesnīcā un apjautājās par savu iepriekšējo īpašumu. Bet pēc romiešu likumiem, ja neskatoties uz visiem caur īpašiem heroldiem izdarītiem izsludinājumiem īstais īpašnieks neko nedeva par sevi dzirdēt, tas tika aizdots prom kā valsts nomas īpašums un jau kopš trīs gadiem kā pilnīgs īpašums pārdots pircējam. Jo septiņus gadus viņš zināmā mērā bija tikai nomnieks, bet ja septītajā gadā iepriekš nozudušais īpašnieks atgiežas, tad viņam vēl atļautas atprasīšanas tiesības — tikai viņam pircējam vajadzētu atmaksāt samakāto kopā ar procentiem, tādēļ, ka viņš tad bija uzskatām kā darījuma vadītājs bez pasūtījuma un par savām pūlēm viņam likumīgi vajadzēja tikt atlīdzinātam. Bet pēc notecējušiem pilniem septiņiem gadiem pircējs kļūst tāda īpašuma neaizskarams īpašnieks. Un tā tas Betlēmē bija arī ar Lācara īpašumu. Pircējs bija pilnīgs īpašnieks, aizsargāts caur Romas likumiem, un mūsu Lācaram vajadzēja doties tālāk bez panākumiem. 9] Viņam veselu gadu vajadzēja pavadīt viesnīcās, līdz viņš Betānijā nopirka ievērojamu īpašumu, kas piederēja kādam grieķim. Viņš to savā pilnīgajā īpašumā ieguva par tūkstots pieci simti naudas makiem sudraba un tad savā četrdesmit septītā gadā apprecēja vienu savu uzticamu verdzeni, kas arī bija jūdiete un ar viņu radīja tieši jauno Lācaru un viņa abas māsas. Pēc desmit gadiem viņš visiem saviem no Persijas līdzpaņemtjiem vergiem dāvāja pilnīgāko brīvību, bet neviens Lācaru neatstāja un vēl šodien pie viņa dzīvo piecdesmit trīs līdzpaņemtie. Visi jau divos gados pārgāja judismā un kļuva Lācaram jo vērtīgāki un patīkamāki. Sieva nomira tikai pirms diviem gadiem, arī kā sievišķīgas pacietības un dievbijības paraugs, un kopš tā laika palikušie pavisam krietnie bērni saimniekoja pilnīgi vieni; izņemot Dievu viņiem gandrīz nav nekādas prasības un dara ļoti daudz laba nabagiem. 139. Garīgo parādību pie vecā Lācara nāves izskaidrojums 1] (KUNGS:) “Bet tā kā vecais Lācars savu laicīgo dzīves gājumu tik labi nobeidza un no savsa iepriekšējās debesu pilnības ne tikai neko nezaudēja, bet gan tikai ārkārtīgi daudz ieguva, tad mūsu dziļi pārbaudītā un savu pārbaudījumu uz labāko izturējušā eņģeļa atvadīšanās laikā apvienojās pilnīgāko eņģeļu miriadas un uz zemes dabas gariem tā iedarbojās, ka tiem vajadzēja tikt pārceltiem līdzīgā darbībā, kā te darbīgiem vajag būt saules dabas gariem. Caur šo ārkārtējāko vienā šaurā telpā kopā saspiesto miljardiem garu darbību radās tā tevis, tava tēva un jaunā Lācara redzētā gaisma tieši tajā momentā, kad vecā Lācara eņģeļa dvēsele un gars sāka atraisīties no miesas saitēm. 2] Šo gaismu pret rietumiem pavadošiem tev redzamiem kļuvušiem gariem ar šo parādību citādi tālāk nav nekāda cita un sevišķa vienotība, ka caur kādu tik ārkārtēju dabas garu darbību, kas parasti stāv zem viņu komandas, gari paši ir tikuši pavisam neparasti satraukti un tad arī, pašiem nenojaušot, kas te notiek, kā piespiestiem vajag sākt pa daļai bēgošu un daļēji asi vērojošu darbību. 3] Kā pēc tavas runas bija redzams, ka gājiens no austrumiem devās pret rietumiem, nozīmē kādu laicīgu nozīmības pilnu miršanas gadījumu, atbilstoši tam, kā te uz zemes, kur saule uzlec no austrumiem, ar ausmu viss pamostas un ar tās rietu atkal pamirt miegā. Bet vienlaikus pavisam pretēji laicigs vakars atbilst tīri garīgam rītam un otrādi — laicīgs rīts garīgam vakaram; jo lielākā daļa cilvēku laicīgā rītā uzsāk iespējami nodoties pasaules rūpēm un tas pietiekami bieži ir patiess un dziļākais vakars bez ausmas, tātad jau pilnīga garīga nakts. Tikai vakarā, no pasaules rūpēm noguruši, daudzi tad negribot sāk pārdomāt par laicīgā lāstu un griezties pie Dieva un tas tad tomēr atbilst, mazākais, kādai garīgai rīta ausmai. 4] Jūsu izpratnei tas tātad būtu pietiekami izskaidrots un nu jūs zināt nakts lielās gaismas parādības un garu pavadonības kā un kāpēc garīgo un dabīgo sakarību. 147

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...