Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

7] Mozus šo notikumu

7] Mozus šo notikumu tāpat kā visu pārējo aprakstīja toreiz parastā rakstības veidā, t.i., ainās, kurās pēc Dievišķā Gara iedvesmas viņš vienmēr ļāva dominēt Manai augstākai varai, kas ir izzināma tikai īstasun patiesas atbilstības ceļā. 8] Bet vai tādēļ Dievs ir dusmu un atriebības Dievs, ja tu un vēl daudzi citi vēl nekad neesat sapratuši Viņa lielās Atklāsmes?! 144. Katastrofu cēloņi 1] (KUNGS:) “Es tev saku: “Tikai piecdesmit gadus ilgi dzīvojat pareizā Dieva kārtībā, un jums nekad nenāksies redzēt, dzirdēt un baudīt kādu nelaimi!” 2] Es jums saku: Visas nelaimes, sērgas, slimības starp dzīvniekiem un cilvēkiem, slikti laika apstākļi, skopi un neauglīgi gadi, krusa, visu iznīcinoši plūdi, orkāni, lielas vētras, lieli siseņu bari un vēl vairāk līdzīga ir tikai cilvēku nekārtīgas rīcības sekas. 3] Ja cilvēki pēc iespējas dzīvotu dotajā kārtībā, tad viņi to visu neieraudzītu! Gadi aizritētu kā pērļu virkne, viens tikpat svētīts kā otrs. Zemes apdzīvojamo daļu nekad nemocītu pārāk liels aukstums vai pārāk liela svelme. Bet ja saprātīgie un gudrie cilvēki uzsāk daudz vairāk, nekā viņiem vajadzīgs, ja viņi uz zemes ķeras pie pārāk lielām būvēm un pārspīlētiem uzlabojumiem, ja norok veselus kalnus, lai ierīkotu kara ceļus, ja iznīcina daudzus simtstūkstošus skaistāko mežu, un zelta un sudraba dēļ kalnos cērt pārāk dziļas alas, ja beidzot savā starpā dzīvo pastāvīgos strīdos un ķildas, kamēr ap viņiem tak katrā laikā ir liels daudzums inteliģentu dabas garu, no kuriem izceļas visi laika apstākļi, tāpat kā gaisa, ūdens un augsnes tīrība un veselība, — vai tad pēc tam ir ko brīnīties, ja zeme vairāk un vairāk tiek piemeklēta no neskaitāmām visa veida un sugu slimībām?! 4] Skopi un mantkārīgi cilvēki viņu šķūņos pieliek atslēgas un bultas un pie tam vēl niknus sargus, lai aizsargātu savas vienmēr pieaugošās bagātības, un bēda tam, kas neatļauti vēlētos tiem tuvoties; patiesi, ar to acumirklī asi izrēķinātos! 5] Ar to Es negribu teikt, ka kādam nebūtu jāaizsargā savu ar pūlēm iegūto īpašumu. Es šeit runāju par ļoti nevajadzīgu un milzīgu pārpalikumu. Vai tad nebūtu derīgi te ierīkot tādus šķūņus, kas stāvētu atvērti katram nabagam un vājam, kaut arī zem gudra devēja uzraudzības, lai neviens nabags neņemtu vairāk kā vajadzīgs viņa uzturam?! Ja tādā veidā no zemes pazustu mantkārība un skopums, tad arī — uzklausiet Mani labi — no zemes pazustu visi neauglīgie gadi. 6] Tu jautā, kā tad tas ir iespējams. Un Es uz to atbildu: Pasaules dabīgākā veidā, t.i., ja arī tikai nedaudz ir kompetents visas dabas iekšējā darbībā, tad drīz to ne tikai vajag saprast, bet gan pat ar rokām un kājām aptvert! 7] Te mūsu priekšā vēl stav dziedinoši stādi, un tur, nedaudz tālāk priekšā, ļoti kaitīgi indīgi stādi! Vai tie abi nebarojas no pavisam vienāda ūdens, no pavisam vienāda gaisa un no pavisam vienāda siltuma? Un tomēr šie stadi ir pilni dziedinošās sulas, un otri pilni nāvējošākās indes! 8] Jā, kādēļ tad tā? Tādēļ, ka pateicoties dziedniecisko stādu labi kārtotam iekšējam raksturam tie visus tos ietverošos dabas dzīvības agrus noskaņo pēc sava labā veida un pēc tam viņi visā draudzībā un miermīlībā stādus barodami tiem piekļaujas no ārpuses, kā no iekšpuses ārā un caur to tad visā stādā viss kļūst dziedinošs, un dienā saules gaismā tā iztvaikojumi un to tālu ietverošie dabas dzīvības gari cilvēkus un arī daudzus dzīvniekus ietekmē augstākā mērā dziedinoši. 9] Bet tur pie tiem indīgajiem stādiem, kuru iekšiene sevī ietver un ieslēdz ļoti savtīgu un naidīgi dusmīgu raksturu, tādi paši dabas dzīvības gari tiek no to rakstura satverti un tad top totāli ačgārni; viņi tad tāpat, stādu barodami, tam piekļaujas, un pēc tam viss viņu raksturs kļust pavisam vienveidīgs ar stāda sākotnējo raksturu. Bet arī stādu apkārtne un līdzīgi to iztvaikojumi ir indīgi un kaitīgi cilvēku veselībai, un dzīvnieki ar viņu jutīgajām nāsīm tiem netuvojas. 145. Sliktā iespaids uz labo 1] (KUNGS:) “Bet daudz vairāk pavisam ārkārtēji liels un tālu iedarbīgi indīgs stāds ir skops un mantkārīgs cilvēks. Visa viņa tālu sniedzoša dabas dzīvības garīgā vide, viņa dvaša, viss viņa ārējās dzīvības loks kļūst līdzīgs viņa iekšējam raksturam; bet viņu ietverošie slikti kļuvušie dabas gari kādus tuvojošos vēl labos dabas garus vienmēr no jauna padara sliktus, skopus un savtīgus. 152

2] Bet tā kā šie dabas dzīvības gari stāv nepārtrauktā konfliktā ne tikai vienīgi ar cilvēkiem, bet arī ar dzīvniekiem, stādiem, ūdeni un gaisu, tad viņi arī vienmēr dod daudz iemeslu visādām cīņām, sadursmēm un nevajadzīgām kustībām gaisā, ūdenī un zemē, ugunī un dzīvniekos. 3] Kas to tā īsti prakstiski grib piedzīvot, tas lai iet pie kāda ļoti laba cilvēka, un pie viņa arī visiem dzīvniekiem ir daudz maigāks raksturs. Visdrīzāk to mana pie suņiem, kuri īsā laikā pilnīgi pieņem viņu kunga raksturu. Kāda skopuļa suns noteikti arī kļūs skopa bestija, un kad viņš ēd, nebūs ieteicams vinam tuvoties. Bet ej pie kāda devīga, maiga cilvēka, un ja viņš tur kādu suni, tu manīsi, ka šis dzīvnieks būs pavisam labsirdīga rakstura; viņš drīzāk atkāpsies no ēdiena šķīvja, nekā itkā ar nelūgto viesi ielaidīsies cīņā. Arī visi pārējie kāda maiga un ;absirdīga cilvēka mājas dzīvnieki būs ievērojami maigāki, jā, kāds asi jūtīgs cilvēks pamanīs pavisam ne nenozīmīgu starpību pat arī pie stādiem un kokiem. 4] Aplūkojam arī kāda skopuļa mājkalpotājus, vai pa lielākai daļai arī viņi nekļūst sīkstuļi, skaudīgi un skopi un šai nolūkā ļaunprātīgi, viltīgi un blēdīgi! Pat parasti pavisam labs un devīgs cilvēks, ja viņš ilgāku laiku ir skopuļa, kas līdz kaklam atrodas zeltā un sudrabā, tuvumā, beigās pāries īsti taupīgā sistēmā un labdarībā kļūs daudz apdomīgāks. 5] Bet uz zemes tas vēl atkarīgs arī no tā, ka viss sliktais labo pārvērš sev līdzīgā ar daudz niecīgākām pūlēm kā labais ko sliktu savā labumā! 6] Aplūkojiet kādu īsti dusmīgu cilvēku, kas aiz tīrām dusmām un niknuma visu ap sevi vēlētos tūlīt nonāvēt! Tūkstots pavisam labi cilvēki, kas viņu vēro, beigās paši kļūst pavisam nikni un, ja tikai viņi visi ar savām asi darboties gribošām rokām atrastu vietu pie viņa ādas, vēlētos pie niknā palaist rokas un no viņa izdzīt viņa niknumu. Kādēļ viens, dusmās kvēlojošs, satrauc tūkstošus dusmīgai pretdarbībai; un kādēļ tā vietā tie tūkstots labsirdīgie vienu dusmās kvēlojošu nepadara ievērojami labsirdīgāku? 7] Iemesls tam visam tas, ka sevišķi uz šīs zemes, Dieva bērnu audzināšanas dēļ, kairinājums uz slikto un ļauno ir, un arī tam vajag būt, daudz lielākam kā uz labo. Vispār tā iemeslu Es jums jau iepriekš reiz rādīju un nav vajadzīgs šeit to vēl vienreiz atkārtot. 8] Te vēlreiz apskatiet abus šos stādus un stādaties priekšā ļoti lielu dzelzs katlu. Šajā katlā no tūkstots šādiem dziedinošiem stādiem vāram dziedinošu tēju, un kurš krūtīm slims to dzertu, tas drīz sāktu pamanīt tās dziedinošās iedarbības, jo labie dabas dzīvības gari jau drīz vēlas viņa krūtīs savest kārtībā nedaudzos sliktākos. 9] Bet pēc tam ņemam šos sevišķi indīgos stādus un arī tos metam katlā, kurā no tūkstots dziedonošiem stādiem vāras dziedinoša tēja! Redzat, šie nedaudzie indīgie stādi visu dziedinošo substanci pārveidos nāvējoši indīgā substancē, un bēdas tam slimniekam, kas iedrošinātos iedzert vienu malku tējas! Patiesi, tas viņam nekļūdīgi maksātu dzīvību un dabīgā ceļā viņam nevarētu tikt palīdzēts! 10] Bet ņemam pretēju gadījumu! Tajā pat katlā no tūkstots šādiem indīgiem stadiem vāram nāves tēju un pie tūkstots stādiem beigās katlā liekam tikai vienu no šiem dziedinošiem stādiem! Ak, cik ātri visi tā labie un dziedinošie dabas dzīvības gari tiks pārvērsti tūkstots indīgo stādu nāvējošā indē. 11] No tā saules gaiši atkal izriet, ka aiz zināmiem dabīgiem iemesliem tieši uz šīs zemes sliktais labo daudz ātrāk spēj pārvērst savā sliktajā, nekā otrādi. 12] Kādā apvidū vai visā kādā valstī, stādies nu priekšā daudzus visādi sliktus cilvēkus un pēc jau dzirdēta jautā sev, vai tad tas nopietnībā atkarīgs no kādām Dieva dusmā, ja pār to nāk visādas slimības?! Es jums, un sevišķi tev, draugs Stahan, saku, ka tas viss atkarīgs vienīgi no cilvēkiem, viņu rīcības un dzīves veida un te mūžam nav nekāds sakars ar Dieva dusmām un Viņa atriebību, izņemot tas, ka Es lietu dabā esmu licis tādu kārtību, kurai, dabīgi, cik ilgi pastāv zeme, vajag palikt nemainīgai, citādi zeme sairtu un tā nevarētu cilvēkiem dot mājvietu viņu pārbaudījumu dzīvei. 13] Tādēļ tas nu nozīmē, ja negrib tikt aprīts no daudz slikta, ar visu nopietnību, ar visu varu un spēku vilkt pie sevis visu labo. 14] Tālab cenšaties savu iekšējo dzīvību pilnveidot caur pareizu sekošanu Manai Mācībai, tad pasaules inde vairs nespēs nodarīt jums nekādu zaudējumu! 146. Brīnumainais dziedinošais stāds. Gaismas un tumsas labā un ļaunā būtība 1] (KUNGS:) “Bet atgriežamies vēlreiz atpakaļ pie mūsu indes katla ar tūkstots indīgiem stādiem, kas tajā vāras! Redzat, desmit reiz simtstūkstots šī veida dziedinoši stādi nespēs šo pilno katlu ar indīgo tēju atindēt! Bet uz zemes, Indijas kalnu ganībās — tas ir sastopams arī uz Sinaja — aug mazs stādiņš; 153

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...