Views
2 weeks ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

8] Bet jums varētu būt

8] Bet jums varētu būt mazāk zināms, ka minētos grēka āža upurēšanas svētkos toreiz bija ieradušies ļoti daudz ļaužu. Lielā skaitā bija pārstāvēti grieķi, romieši, ēģiptieši un persieši. Īsi, ziņkārīgo nebija trūkums! 9] Ka arī zēni gribēja ko redzēt no izrādes, tas jums arī būs saprotams, un arī saprotams, ka neko skatīt nevarošos zēnus ziņkārība uzdzina tuvu esošajos kokos. Nevilkās ilgi, kad daudzajiem zēniem beigās bija par maz viesmīlīgo koku, un viņi sāka uz zariem ķildoties. Viņiem gan vairākkārt tika aizrādīts kļut mierīgiem, bet šie labi domātie aizrādījumi palīdzēja maz vai nemaz. 10] Es un mans tēvs sēdējām uz mūsu kamieļiem, kurus mēs kā dāvanu bijām saņēmuši no kāda persieša, kuru tēvs bijs izdziedinājis. Abi kamieļi bija divkupraini un jāšanai tātad daudz ērtāki kā vienkupraini. Tādēļ mēs arī pavisam ērti pārredzējām visu notiekošo. Netālu no mūsu vietas bija ļoti skaista un augsta ciprese, uz kuras jau no dabas ne sevišķi spēcīgajiem zariem ķildojās trīs zēni. Katrs savu svaru centās uzlikt iespējami spēcīgākam zaram. 11] Bet tā kā šajā īstenībā jau krietni gados esošajā kokā bija vēl tikai divi tāda veida izturīgi stipri zari, ka tiem varēja uzticēt savas dzīvības, tad tie trīs zēni strīdējās, lai savā īpašumā pārņemtu abus spēcīgākos zarus un trešais bija spiests apmierināties ar vairāk kādu atzaru nekā zaru. Labu piecu vīru augumu augstumā trešais galu gala notupās uz kāda zara, kas gan drīzāk bija atzars, nekā zars. 12] Bet kādu stundu tā lieta gāja puslīdz ciešami, līdz ap pusdienas laiku sacēlās diezgan spēcīgs vējs, kas diezgan riskanti sāka šūpot mūsu cipreses galotni un stipri kūpošos upura altāra dūmus pūta zēniem tieši sejā, tā, ka lai velti nelietu asaru straumes, viņiem vajadzēja aizvērt acis. 13] Šajā ļoti kritiskajā stāvoklī es novēroju uz vājā atzara tupošo zēnu. Kad viņam tika dzīti sejā, varētu teikt, mārciņu smagi dūmi, tad es pēkšņi pamanīju ap viņa galvu apkārt spindzam divus lielus sikspārņus. Viņi bija pavisam pieaugušu baložu lielumā un viņi nabaga zēnam vēl vairāk dzina dūmus sejā. 14] Es uz to darīju uzmanīgu savu tēvu un viņam teicu, ka drīz šeit noteikti notiks kas nepatīkams. Es viņam arī pateicu, ko es redzēju, un ka tie abi sikspārņi man pavisam neliekas kas dabīgs, tādēļ, ka viņi drīz paliek lielāki un drīz atkal mazāki. 15] Tēvs savu kamieli, uz kura viņš sēdēja, piegrieza pie koka un zēnam kokā uzsauca, ka viņam jākāpj no koka lejā, citādi notiks nelaime. Vai mana tēva diezgan skaļi teiktos vārduz zēns dzirdēja vai nē, es tiko varu apgalvot; jo es tikai visu laiku vēroju iepriekšējo skatu un ka ļoti riskanti uz atzara tupošais zēns vienmēr vairāk sāka ar rokām berzt no biezajiem dūmiem skartās acis, un viņam vajadzēja būt gandrīz pusaklam. 16] Bet kad tēvs redzēja, ka viņa brīdinošie saucieni zēnam pilnīgi palika bez iedarbības, tad viņš no koka atkal attālinājās, nāca pie manis un man jautāja, vai es vēl redzu to vīziju. Es to pēc pilnas patiesības apstiprināju un apgalvoju, ka ja viņš tūlīt netiktu no koka nocelts, zēnam vajadzēs pārciest neizbēgamu nelaimi. Tēvs teica: “Jā, mans dēls, kas te darāms? Kāpnes mums nav un uz saucieniem zēns koku neatstāj, tādēļ esam spiesi nogaidīt, kam Dievs liks nākt pār šo nepaklausīgo zēnu!” 17] Tiko mans tēvs bija pabeidzis pēdējo vārdu, nestiprais zars, caur zara pastāvīgām kustībām, pārāk bieži un stipri šurp un turp un augšup un lejup locīts, nolūza un, protams, bez kāda atbalsta zēns no piecu vīru augstuma kūleniski ar visu spēku uzkrita uz kādu zem koka esošu akmeni, ielauza galvas kausu, salauza sprandu un tātad tūlīt palika guļam miris. 18] Starp ļaudīm izcēlās kņada, visi spiedās pie bojā gājušā zēna. Bet kotas nu līdzēja, kad zēns reiz bija miris. Romiešu sardze ļaudis beidzot izklīdināja un tūlīt tika pasaukts mans tēvs, lai zēnu izmeklētu, vai viņš patiesi ir miris, jeb vai itkā ar panākumiem vēl varētu tikt pielietots atkalatdzīvināšanas mēģinājums. Mans tēvs aptaustīja zēna sadragāto galvu un tā sprandu un teica: “Te vairs nelīdz nekādas zāles ne ziedes. Jo viņš ir ne tikai vienkārt, bet gan divkārt miris, un šajā pasaulē nekad vairs nekļūs dzīvs!” 149. Garīgās parādības pie nelaimes. Tempļa nolādētā esejieša pašnāvība 1] (MATHAELS:) “Bet vienlaikus tēvs man jautāja, ko es vēl itkā sevišķu atklāju pie zēna. 2] Es ar viņu runāju grieķiski un teicu: “Tie abi lielie sikspārņi virs krūšu dobuma apvienojas, un proti, kādā pavisam drūma izskata pērtiķa stāvā un cenšas atdalīties no miesas, bet šķiet no tās vēl esamm tā pievilkti, ka pagaidām viņiem vēl nav iespējams pilnīgi aiziet no miesas; bet jo ilgāk viņu pū- 156

les turpinās, jo vairāk viņi kļūst viens, un — te nu viņi kā viena bēgoša būtne ir brīva no miesas. Viņa tup un nu vēl skrien ap miesu, itkā kaut ko meklētu!” 3] Tēvs teica: “Tā tak tomēr nebūs zēna dvēsele?” 4] Es teicu: “Jā, es pats to patiesi nezinu! Vai vienam tik novārtā pamestam zēnam nopietnībā nav jābūt vēl kādai labākai dvēselei?! Tagad šī dīvainā būtne notupjas pie vēl asiņojošās sadragātās galvas un dara itkā no lielā ievainojuma laizītu asinis. Bet viņa tomēr neko neizkustina no vietas. Viņa tikai iesūc vieglos un pavisam vāju saredzamos asins tvaikus un caur to iegūst nedaudz vairāk cilvēcisku izskatu. — Bet nu nāk nesēji, kas līķi, jādomā, aizgādās prom. Esmu ziņkārīgs, vai tā pērtiķveidīgā būtne arī dosies līdz!” 5] Šaja brīdī nāk četri nesēji ar diezgan garu stangu, ar lina audumiem līķi piesien pie stangas un aiznes prom. 6] Es teicu: “Bet tā būtne paliek un skatās visapkārt kā kāds kādā lielā tukšumā, kurē nekur nekas nav saskatāms. Mūs, miesas cilvēkus, šķiet, viņa neredz. Tagad viņa atkal notupjas vietā, kur zēns nokrita no koka un itkā grasās iemigt. Viņai tak nopietnībā vajag būt zēna dvēselei!” 7] Tēvs teica: “Nu, āža iznīcināšana laimīgā kārtā iet uz beigām! Vēl tikai spriedums par tiem, kas kā pārāk lieli un rupji grēcinieki no šīs vispārējās attīrīšanās ir izslēgti, tad būs cauri! Kā katru gadu viens un tas pats stāsts — man, un es ticu, arī katram citam, bez svētības, spēka un labuma!” 8] Pēc tam tēvs klusēja, klausījās sentences un ne mazumu dusmojās par to, ka kā pirmais tika izteikts nolādējums pār nabaga samāriešiem, tad pār visiem pagāniem, esejiešiem, saduķejiem un ne tik smags pār grēkus nenožēlojošajiem asins grēka piekopējiem, brāļa, tēva, mātes slepkavām, dzīvnieku apgānītājiem un laulības pārkāpējiem, un nobeigumā ar briesmīgākajām sentencēm par tempļa un tā svētuma zaimotājiem. 9] Pēc šīs pavisam ne pacilājošās ceremonijas, kurā pie katra lāsta spēcīgi tika ieplēsts augstā priestera tērps, visi drīz devās atpakaļ pilsētā; tikai viens cilvēks, kuru lāstu sentences, jādomā, vairāk izsita no segliem, palika stāvam pie kāda dīķa, kas atradās mūsu priekšā un īstenībā bija ļoti dziļš no Jordanas izcēlies stāvošs ūdens, par kuru daži nelgas runāja blēņas, ka caur šo pie simts vīru garumā apkārtmērā esošo caurumu vienā gadā un dažās dienās būtu aiztecējis grēku plūdu ūdens. Ka šis stāvošais ūdens gan ir ļoti dziļš, tā ir taisnība, — bet bez pamata un iemesla tas gan arī nebūs. 10] Manam tēvam tas likās diezgan aizdomīgi, ka šis cilvēks no virs dīķa ūdens tālu uz priekšu izvirzītās klints tik sastindzis nolūkojās melnajā ūdenī. Viņš man jautāja, vai es ap vai varbūt virs tā vīra neatklāju ko neparastu. 11] Es, kā tas pilnīgi patiesi bija, teicu: “Es neko neatklāju, bet tomēr nevaru noliegt, ka viss tas cilvēks man pavisam nepatīk! Es ticu, ka te neizteiktu ļoti maldīgu prognozi, ja apgalvotu: Visā drīzumā viņš ar paša miesu ies izmērīt, cik dziļš itkā ir šis dīķis!” 12] Es to patiesi atkal atstāstu, kā es toreiz runāju, kaut gan mans tēvs pavisam nelabprāt dzirdēja, ka pie pavisam nopietnām lietām es sāku nedaudz zoboties, — uz ko man bija pavisam sevišķs talants, tādēļ Tu, Kungs, esi ar mani žēlīgi iecietīgs, ja es šeit lietoju tieši tos pašus vārdus, ko toreiz.” 13] ES saku: “Kā tu runā, tā ir pareizi; jo Es to tā gribu un tātad Pats, kā teikt, lieku vārdus tev mutē! Tādēļ stāsti tālāk, visi klausās tevī ar lielu uzmanību.” 14] Un MATHAELS tūlīt sāka stāstīt tālāk un teica: “Bet tiko es biju pateicis pēdējo vārdu, te vīrs pacēla augšup rokas un ļoti skaļi teica: “Augstais priesteris ir mani nolādējis, jo es atstāju templi un atstāju templi, lai iemācītos kādu citu un labāku gudrību, bet ko es tur atradu tikpat maz kā templī Jeruzālemē. Bet grēkus nožēlojot esmu atgriezies templī un esmu lūdzis un upurējis, bet augstais priesteris atmeta manu upuri, nosauca mani par visļaunāko tempļa apgānītāju un nolādēja uz mūžību, pie kam viņš savu tērpu plēsa septiņas reizes. Nu, pie vispārējas attīrīšanas es cerēju panākt viņa izteikto lāstu mīkstinājumu, vienīgi es veltīgi uz to gaidīju! Viņš tikai vēl vairāk spēcināja seno lāstu un padarīja mani par nolādētu Dieva un cilvēku priekšā! Es tātad esmu nolādēts!” Ar šiem ļoti skaļi izteiktiem vārdiem viņš no klints metās lejā dīķī un noslīka. 150. Abu bojā gājušo dvēseles viņpasaulē 1] (MATHAELS:) “Bet neturpinājās ilgi, un es uz ūdens virsmas atklāju lēnām apkārt peldošu itkā kādu pelēku cilvēka skeletu, pavadīto no pavisam dīvaina izskata melnām pīlēm. Tās varētu būt bijušas 157

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 I'. JÜbfJ/ïf“ WWW.BOOKS4ALL.NET Page 3 Page 4 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Page 1 Page 2 II J” 9/514“ WWW. BOOKS4ALL. NET Page 3 Page 4 ...