Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

skaita ap desmit. Tikai

skaita ap desmit. Tikai kājas, bet tikai zem ceļiem, pavisam skopi bija pārklātas ar miesu, viss pārējais bija kauli bez ādas un miesas, kas man likās augstākā mērā dīvaini. Sākumā peldošais skelets gulēja ar seju, pagrieztu uz augšu, bet pēc itkā kādas pusstundas tas apgriezās, sāka ar rokām un kājām strādāt kā izveicīgs peldētājs, un, šķiet, centās melnās pīles no sevis atgaiņāt. Bet tās bija stūrgalvīgas un ļoti nepatīkama izskata, un peldētāju nepavisam negribēja atstāt. 2] Šis mīklainais veidojums labu stundu visos virzienos kustējās virs ūdens drīz ātrāk un drīz atkal lēnāk, pāris reizes arī nogrima lejā un atkal uzpeldēja augšā. Es šo briesmoni būtu noturējis par kadu ūdens dzīvnieku, ja arī mans tēvs būtu redzējis to pašu, bet viņš savas parasti asi redzošās acis lai cik ļoti varēja sasprindzināt, tomēr neko nevarēja saskatīt, caur ko man tad dabīgi vajadzēja gūt pārliecību, ka dīķī apkārt peldošais skelets bija kaut kas nedabīgs, tātad dvēselisks un garīgs. 3] Tā kā nekas nozīmīgs tur vairs nenotika, tad mēs griezāmies atpakaļ pie mūsu pērtiķa, kas tieši sāka piecelties, centās stāvēt uz abām pakaļkājām un staigāt. Bet ar iešanu gāja slikti. Pie katra piektā soļa būtne ar priekškājām noslīdēja zemē, tomēr ātri atkal piecēlās un pie tam vienmēr skatījās apkārt visos virzienos; un pēc dedzīgās apkārtskatīšanās rakstura varēja secināt, ka tā itkā no kā baidās vai ir ļoti izsalkusi un skatās apkārt pēc kādas tai piemērotas barības. Tā mēģinot iet un stāvot viņš nonāca pie mūsu bēdīgi slavenā dīķa. Bet tur drīz ieraudzīja mūsu skeletu, kas nu atkal peldēja nepatīkamo pīļu sabiedrībā. 4] Kad mūsu pērtiķis vai noteikti mūsu nelaimes gadījumā bojā gājušā zēna dvēsele ieraudzīja skeletu, tad viņš sāpīgi iekliedzās un skeletu aplūkoja ar sevišķu uzmanību. Pēc apmēram pusstundas viņš piecēlās pilnīgi taisns ka cilvēks un es skaidri dzirdēju vārdus: “Tas bija manas sliktās miesas nelaimīgais tēvs! Bēdas viņam un man; jo mūs abus ir sasniegušas Jehova dusmas un tiesa! Pie manis galu galā vēl var tikt palīdzēts; bet kā viņam tiks palīdzēts?!” 5] Te pērtiķis apklusa un radīja ļoti noskumušu vaigu, kamēr melnās pīles pavisam dzīvi kaitināja un dzenāja apkārt dzīvību maz izrādošo skeletu. Šis stāvoklis nu vēlreiz turpinājās labu pusstundu un pie šiem apstākļiem visi cilvēki izklīda, izņemot nedaudzus romiešus un grieķus, bet kuri dedzīgi diskutēja un mūsu vērošanai nepiegrieza nekādu vērību. 6] Mans tēvs domāja, ka mēs varētu iet, jo viss apskatīšanas vērtais te jau būtu noticis un ka viss tālākais, ko Jehova tad uzsāks ar abām dvēselēm, mums tiko varētu rūpēt. 8] Bet es teicu: “Tēvs, mēs tām abām dvēselēm esam ziedojuši ap trīs stundas laika un no tā mums nav nekas cits, kā manu acu priekšā klusa, bēdīga izrāde; tādēļ ziedojam viņām vēl vienu stundu, — varbūt te tomēr vēl parādās kas interesants!” Tēvs ar manu priekšlikumu bija pavisam mierā un mēs palikām. Bet dažus acumirkļus pēc mūsu sarunas lieta pēkšņi pieņēma citu izskatu. 9] Pērtiķis dusmu pilns pēkšņi piecēlās, uzleca uz ūdens virsmas un tur iesāka nepatīkamās pīles ķert un bēdas katrai, kuru viņš noķēra — tā acumirklī tika saplosīta tūkstots gabalos! Viņš iznīcināja visas, izņemot piecas, bet tās piecas pāri palikušās devās prom. 10] Kas tādā veidā šīs ļaunās pīles bija pazudušas, pērtiķis skeletu izcēla no ūdens un man saredzamu nolika apmēram piecus soļus no dīķa uz ļoti skaista mauriņa un tad teica: “Tēvs, vai savā lielajā trūkumā tu dzirdi manu balsi, dzirdi manus vārdus?” Te skelets ar acīmredzamako galvas kaisu pamāja un caur to acīmredzami deva saprast, ka viņš dēla vārdus dzird un noteikti arī saprot. 11] Un pērtiķis, bet kas savā formā nu pieņēma vairāk cilvēciska, piecēlās, un itkā viņam būtu ievērojams spēks, man ļoti labi sadzirdamā balsī teica: “Tēvs! Ja ir kāds Dievs, tad tas var būt tikai labs un taisnīgs! Šis Dievs nevienu nenolād; jo, ja cilvēks ir šī Dieva darbs, tad tas nevar būt nemākulīgs, bet gan tikai meistardarbs! Bet ja atrastos kāds meistars, kas nopietnībā nolādētu savu darbu, tad viņš stāvētu dziļi zem ļaunākā nemākuļa, jo pat nemākulis savu darbu nenolād, bet gan to vēl atzīst par labu. Un Dievam kā visu meistaru lielākam Meistaram Savu darbu būtu jānolād?!” 12] Nolādēšana ir cilvēku izgudrojums kā cilvēciskās dabas akluma un neizglītības sekas. Kļūdas, ko izdara kāds tikai topošs cilvēks, ir mēģinājumi — kā cilvēkam, kuram jātop patstāvīgam, jāpielieto savas gribas brīvība, un cilvēka rīcība ir sevis pašnoteikšanās vingrinājums tiklab izpratnes sfērā, kā arī brīvas gribas sfērā kādā zināmā kārtībā, kas caur kādu gudru Radītāju caur lielās radības visām bezgalīgām kārtām būs tā likta, ka tā tikai tādā kārtībā laicīgi un mūžīgi var būt iedomājama cilvēka eksistence. 13] Cilvēka lāsts ir viņa tumšās puses ļaunums, tas sagandē pašu un savus līdzcilvēkus un beigās ļaudis iegrūž lielākā nelaimē un visā izmisumā. Tevi, mans zemes tēvs, nonāvēja augstā priestera desmitkārtīgais lāsts, kaut gan Dieva priekšā tu sevi neesi padarījis kāda lāsta cienīgu. Savā lielajā izmisu- 158

mā tu pats sev ņēmi laicīgo miesas dzīvību un nu nožēlojami esi šeit kā tīri cilvēciskas, sevi kā Dievu šķietošas augstprātības kāds bēdīgākais izperinājums. Bet es noteikti no Dieva esmu saņēmis žēlastību un tik daudz izpratnes un spēka no tevis attālināt augstā priestera desmitkārtīgo lāstu, kas tevi mocīja melno ūdens putnu izskatā, un nu tu esi brīvībā un sausumā. Bet es nu darīšu visu, lai tev šeit tavā lielajā postā un trūkumā palīdzētu, cik daudz mani dzīvības spēki man to atļaus!” 14] Šīs runas laikā iepriekšējais pērtiķis cilvēks vienmēr vairāk un vairāk ieguva cilvēcisku formu un pievestās runas beigās kļuva pilnīgi izveidots cilvēks pavisam pievilcīga cilvēka formā un kā no gaisa tika ietērpts gaiši pelēkā krokotā tērpā. Bet līdzās viņam, vadmalā ietīts, atradās vēl kas. Nu jau pavisam skaistais zēns to iztina, izvilka laukā garu, bet tumši pelēku kreklu un teica: “Aha, tas ir tērps tev, atļauj, ka es tev to uzvelku!” 15] Skelets apstiprinoši palocīja galvu un zēns acumirklī viņam uzvilka kreklu un ap galvu turbāna veidā apsēja audumu, kas bija nedaudz gaišākas krāsas, un caur to skelets ieguva labāku izskatu. Pēc tam pavisam dūšīgais zēns satvēra tēvu zem padusēm un gribēja viņu piecelt stāvus, bet tas viņam neizdevās. 16] Pēc vairākiem mēģinājumiem zēns, kas nu jau bija jaunekļa lielumā, spalgi skaļā balsī, kuru pat mans tēvs galvoja dzirdam, bet bez artikulācijas, sauca: “Jehova! Ja tu kaut kur esi, tad sūti man un manam tēvam kādu palīdzību! Viņš neko nav nogrēkojis, bet gan to rupjākais grēks, kuri kā cilvēki sev pielāgo dievišķu cieņu, lai no pasaules jo vairāk iegūtu godu un labumu, viņu kā no debesīm nokritis akmens pilnīgi samala un viņš te nu guļ kā nabaga no pasaules nolādēta dvēsele! Vai viņš tādēļ būs un paliks arī no Tevis uz mūžību nolādēta dvēsele?! Dod virs šķietamiem kauliem, mazākais, ādu! Jo tēva šausmas iedvesošais kailums manī modina lielu žēlumu.” 17] Uz šo saucienu drīz parādās divi vareni gari un deniņu apvidū pieskaras skeletam. Acumirklī tas ieguva cīpslas, ādu, nedaudz matu — un, kā man likās — arī acis, bet ļoti iekritušas un dziļi gulošas. Bet neviens no abiem gariem nezaudēja ne vārda un pēc šīs rīcības tūlīt atkal pazuda. 18] Pēc tam zēns, kas nu jau izskatījās pavisam apmierināts, mēģināja tagadējo skeletu cilvēku pacelt, lai viņš stāv, un šoreiz viņam tas izdevās. Kad vecais nu varēja stāvēt, zēns viņam jautāja, vai viņš varētu arī iet. Vecais ļoti ķērcošā balsī to apstiprināja; bet zēns viņu tūlīt ņēma zem rokas un abi nu devās tālāk pret dienvidiem un drīz kļuva man nesaskatāmi. 151. Kungs izskaidro abu bojā gājušo dvēseļu viņpasaules stāvokli 1] (MATHAELS:) “Tie bija tie abi notikumi, kurus es piedzīvoju. Kas ar viņiem abiem ir tālāk noticis garu valstībā, es noteikti nezinu; tāpat, neskatoties uz Taviem iepriekšējiem izskaidrojumiem, es vēl ilgi nesaprotu, ko pie no koka nokritušā zēna nozīmē un izsaka abi sikspārņi, kas vēlāk sakusa kopā vienā pērtiķa stāvā, un beidzot, kā un kāpēc pašnāvnieka dvēsele uz ūdens virsmas man bija saskatāma kā pilnīgs nāves skelets gandrīz bez dzīvības. No kurienes nāca tās desmit melnās pīles un kādēļ viņas skeletu mocīja? Beidzot, kā zēna vēl vienmēr pērtiķveidīgā dvēsele varēja kļūt desmit ļauno putnu kungs? Ko nozīmē tie tērpi, no kurienes tie bija un kāda pēc to veida būtu tērpu iedarbība uz šīm abām atšķirīgajām dvēselēm? 2] Jā, šeit vēl būtu dažs kas, par ko varētu daudz jautāt, bet man pirmām kārtām ir svarīgi tie punkti, par kuriem caur jautājumiem esmu darījis zināmu savu nezināšanu un par kuriem man labi noderētu kāds žēlīgs izskaidrojums. Ja kāds cits no mums vēlas izskaidrojumu vēl par kādu parādību, tas gan arī drīkstēs jautāt?” 3] KIRENIJS saka: “Draugs, pie šī tava stāstījuma man kļuva pavisam dīvaini ap sirdi! Cilvēciskā dzīvība man liekas kā kāda mierīgi un miermīlīgi plūstoša straume kalnu ielejā. Bet kalnu ielejas beigās iepriekš tik mierīgā straume ar briesmīgāko nopietnību gāžas nesaredzamā dziļumā un ar dārdonīgu troksni sev izurbj šaušalīgi dziļu dusas vietu, — bet nekādu mieru neatrod! Jo kritiena spēks ar lielu straujumu dzen to prom un prom no tās miera vietas, un tai vajag plūst un plūst, līdz tā no jūras visvarenības un neizmērojamā dziļuma kaut kur tiek aprīta. 4] Ak Kungs, mūsu mierinājumam tomēr apgaismo mums citādi tik skaistās dzīves tādu briesmīgi nopietnu momentu. Ņemam mūsu cilvēku, kas pēc brāļa Mathaela stāstījuma, lai darītu galu savai izmisuma pilnajai dzīvei, ielēca dīķī, kas man ir ļoti labi zināms! Kāda briesmīga izmaiņa tūlīt pēc lēciena! Šķiet drīz pēc tam gan iestājās sava veida mīkstinājums, bet kā tas izskatās?! Kāda neskaidrība, kāds 159

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...