Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

labāk nekā

labāk nekā greizsirdīgais zellis, kas pie katras sastapšanās viņu mocīja ar visiem iespējamiem pārmetumiem un piedzejoja viņai neuzticību, par ko viņa nekad nav domājusi. Tāds pašnāvnieks viņpasaulē parādās kāda vilka, suņa vai gaiļa skeletā, jo tāda greizsirdīga nelgas prātu un gribu vadīja šo dzīvnieku dabas dzīvība, tā ka viņi kā pirmradības noteica tādas dvēseles īsteno galveno būtību. Arī tādi pašnāvnieki reiz tikai ļoti grūti sasniegs nedaudz dzīvības pilnību. 7] Tad ir pašnāvnieki, kas slepenībā izdarījuši kādu lielu noziegumu, uz ko, kā viņiem zināms, ir likts apkaunojošākais un sāpīgākais nāves sods. Viņi gan zina, ka viņu noziegumam vajag tikt atklātam. Kas tad parasti notiek? Tāds slepens noziedznieks aiz lielākām bailēm un taisnīgām sirdsapziņas mokām krīt lielākā un tumšākā izmisumā un pats sevi nožņaudz. Kāda tāda dvēsele viņpasaulē parādās viņas pirmradību skeletos, varbūt kā salamandru, ķirzaku un skorpionu, kas viss tup kopā vienā kaudzē, ap kuru ir savilkts svelmains valnis, parasti kādas kvēlojošas milzu čūskas formā. Arī svelmainais valnis pieder pie vienas un tās pašas dvēseles pirmradības un ir tās inteliģences daļa. 8] Īsi, ja reiz kāda dvēsele uz sliktas audzināšanas pamata ir kļuvusi bez kādas mīlestības arī uz sevi pašu, tad arī visa dvēsele ir pārņemta no visas elles kā dzīvības ļaunākā ienaidnieka un caur to sevī pašā kļūst pašas dzīvības un esamības ienaidniece un vienmēr tiecas kādā bezsāpīgā veidā to iznīcināt! Pie kādas tādas pilnīgas dzīvības ienīšanas visai dzīvībai beigās vajag sairt un kādai tādai dvēselei viņpasaulē tak neiespējami parādīties citādi, kā pavisam sadalītai viņas pirmdzīvību īpašās formās, un tad tikai tajos bezmiesas skeletos, kas sevī nes tikai nepieciešamo tiesu. 9] Kauli, kā pie cilvēkiem tā dzīvniekiem, ir visvairāk tiesātā un tātad visas mīlestības trūcīgākā daļa, un tādēļ, ka kaulos kāda mīlestība uz dzīvību var uzturēties tikpat maz kā akmenī, tad tie, kaut arī tikai dvēseliski būtiski, beigās paliek kā tādas atbilstības daļas, kurās nekad nevar uzturēties kāda mīlestība. Bet cilvēka kauli vēl vienmēr ir spējīgāki ietērpties ar dzīvību nekā dzīvnieku kauli un insektu skeletu čaulas un zaraini stumbri un amfībiju (dzīvnieki, kas dzīvo tikpat labi ūdenī kā arī uz zemes) asakas. 10] Ja tad kāds pašnāvnieks viņpasaulē parādās iepriekš aprakstītā veidā, tad jūs jau nu varat stadīties priekšā, cik grūti un ilgi tas ies, līdz kāda tāda dvēsele reiz nonāk tikai pie tā, ka pāriet cilvēciskā skeletā un tad pati no sevis iegūst ādu un kādu miesu. 11] Bet nu jūsos rodas jautājums, vai kāda tāda dvēsele cieš arī kādas sāpes. Un Es jums saku: pa laikam lielākās un degošākās, pa laikam atkal nekādas! Ja viņa vēl vienmēr iespējamās atkalatdzimšanas dēļ no tam nolūkam tuvojošiem gariem tiek zināmā mērā satraukta, tad viņa savās daļās sajūt degošākās sāpes, bet ja tad viņa atkal nonāk mierā, tad viņā nav ne sajūtas, ne apziņa no kādas sāpes. 12] Bet tālāk vēl ir daudzu veidu pašnāvības, bet to sekas uz dvēseli tik ļauni neiedarbojas, kā abas tiko aprakstītās; bet neviena pašnāvība dvēselei nedod nekādu labu rezultātu! 13] Mathaela atstāstītā vēl bija viena no labākā veida, tādēļ ar viņa dvēseles atdzīvināšanu arī gāja viegli un īsti ātri. Bet kāds traips vienai tādai dvēselei tomēr paliek uz visiem laikiem, un tas pastāv tajā, ka viņa gandrīz nekad nevar kļūt par pilnīgu Dieva bērnu. Kāda pašnāvnieka dvēsele tiko jebkad iemanto ārējākās un tātad arī zemākās debesis, vai pat nonāk tikai līdz to robežai! 14] Pirmajās, gudrības debesīs pa lielākai daļai nonāk tikai dvēseles no visiem citiem pasaules ķermeņiem, un no šīs zemes to gudro pagānu dvēseles, kas pēc savas izpratnes gan ir dzīvojušas ļoti apzinīgi un taisnīgi, bet par Manu personu arī viņpasaulē neko negrib dzirdēt. Ja ar laiku viņš tomēr kaut ko pieņem, tad viņi gan var tikt uzņemti otrajās, tātad augstākās vai vidus Debesīs, bet trešajās, iekšējākās un augstākās, īstenas dzīvības un mīlestības Debesīs viņi nekad nenonāk. Jo tajās nāk tikai tie, kas jau kļuvuši par pilnīgiem Dieva bērniem. 15] Es domāju, ka arī šie brāļa Mathaela atstāstītie nāves veidi būtu jāuzskata kā pietiekami izskaidroti, bet ja kādam tomēr vēl kas nav pietiekami skaidrs, tad katram ir brīv jautāt. Vēl trūkst tikai divas stundas, un saule stāvēs virs horizonta, un tad mēs atkal uzsāksim pavisam ko citu. Kas tātad ko grib un vēlas, tas lai runā!” 16] VISI saka: “Kungs, mums tas viss ir skaidrs; jo pie tik dzīvākā izskaidrojuma veida nevienam nekas nevar palikt neskaidrs!” 153. Par gudrības akmeni 1] ES atkal saku: “Nu labi, tā kā mums vēl ir pāris stundas laika, tad mūsu Mathaelam mums vēl jā- 162

atstāsta kāds pēdējais, īstenībā sava veida ievērojamākais miršanas gadījums! Bet vispirms, tā kā sāk jau aust gaisma, Rafaelam gaismas lode jānogādā savā vietā un pie šīs izdevības jāatgādā Kirenijam apsolītie līdzīgie graudi. 2] Rafaels ar to drīz bija galā un Kirenijam atnesa septiņus gaismas graudus, kas bija pilna zirņa lielumā. Šie Kirenijam no Rafaela nodotie tikai zirņa lieluma gaismas graudi mirdzēja tik spēcīgi, ka neviens tos nevarēja uzlūkot, jo jau viens mirdzēja tik spēcīgi, ka tas kādu lielu zāli, ja tās vidū tiktu novietots kādā paaugstinātā punktā, apgaismotu vairāk nekā demit tūkstoši gaiši degošas lampas. 3] Kirenijs nu nezināja, kā viņam šīs septiņas gaismas lodītes būtu jāuzglabā un Man jautāja padomu, un Es vēlreiz pasaucu Rafaelu, lai viņš Kirenijam sagādā piemērotu trauku, lai šīs septiņas gaismas lodītes varētu labi uzglabāt. 4] Un Rafaels arī rīkojās un pasniedza Kirenijam zelta kārbiņu viegli piepildītu ar azbestu, ielika iekšā tās septiņas lodītes un virs tās uzbīdīja vāciņu, kas bija izdomas bagāti lieliski izrotāts. Kad tādā veidā tās septiņas lodītes bija labi noglabātas, viņš tās nodeva Kirenijam ar vārdiem: “Uzglabā tās sev! Lai neviens no šiem viscēlākiem akmeņiem nekad negrezno kāda firsta kroni, lai kādam citam firstam nemestos iekāre pēc kāda šāda kroņa un tādēļ netiek izraisīts karš, kurā tikai vienas šādas gaismas lodītes dēļ tūkstošiem cilvēku nevajadzētu tikt iznīcinātiem kā trakojošiem vilkiem, hiēnām un lāčiem!” 5] Kirenijs pateicās Man un arī Rafaelam, bet kas pateicību tūlīt atraidīja un nodeva Man. 6] ES teicu: “Ir labi, ka arī šī lieta nu atradusi savas beigas! Šīs tev apsolītās gaismas lodītes ir noglabātas; pasaulīgi tās nekad neizmanto un ar tām nedižojies, arī pret saviem tuvākiem piederīgiem nē! Ja tu gribi pareģot, tad uzliec kārbiņu uz pakrūtes un tev būs gaiša vīzija; bet tas lai paliek zināms tikai tev, ka caur to, ka tev pieder šādi akmeņi, tu tieci spēcināts pareģošanā. Ļaudīm pareģojumi jādzird un pēc tiem jāvadās, bet viņiem nekad nav jāzina, no kurienes tie ceļas! Bet ja tu jebkad esi dzirdējis par kādu gudrības akmeni, tad tas ir šajās septiņās lodītēs, bet tikai tev un vairs nevienam citam!” 7] KIRENIJS saka: “Kungs, bet arī es reiz nomiršu, kas tad jābūt ar tām septiņām lodītēm?” 8] ES saku: “Tad nodod tās Josoem, un viņš jau redzēs, kas pasaules svētības dēļ ar tām darāms! Bet nu par to vairs nē, un tu, brāli Mathael, sāci savus stāstījumu, jo tam jums ir tūkstots reiz tūkstots reizes lielāka vērtība nekā simts tūkstots tādiem gaismas akmeņiem! Uzsāc nu, izsakies īsi, lai mūs netraucē šodien ļoti dīvainais saules lēkts.” 154. Atraitnes dzīvības indīgā ārējā sfēra 1] MATHAELS paklanās un tūlīt iesāk sekojošu dīvainu miršanas gadījumu, un stāstījums skan sekojoši: “Starp Betlēmi un Jeruzalemi kādā apdzīvotā vietā dzīvoja kāda atraitne. Viņa bija bijusi precējusies ar diviem vīriem. Pirmais vīrs viņai nomira jau pēc kāda gada. Viņai ar viņu bija meita, bet kura jau kopš dzimšanas bija kurlmēma, citādi spirgti vesela un līksma, kas pie kurlmēmiem ir rets gadījums. 2] Gadu pēc pirmā vīra nāves atraitni, kas toreiz bija ļoti skaista, bildināja un apprecēja kāds otrs ļoti veselīgs vīrs. Bet tam vīram ar šo sievu negāja daudz labāk kā viņa priekšgājējam; viņš nodzīvoja tikai divus gadus un kādus pāris mēnešus un līdzīgi pirmajam nomira no vispārēja diloņa. 3] Tas tagad atbaidīja visus pārējos vīriešus, tā ka turpmāk neviens vairs neuzdrošinājās viņu bildināt. Bet ar otro vīru viņai nebija bērnu, kamēr kurlmēmā meitene auga ļoti strauji un piecu gadu vecumā bija tik liela un spēcīga kā parasti tiko kāda meitene savā divpadsmitā gadā, pie kam bija ļoti patīkama izskata un katrs vīrs šo kurlmēmo uzlūkoja ar lielu un bieži jau ar ārkārtēju patiku. 4] Bet pēc tam šī atraitne dzīvoja vēl divdesmit gadus, palika vienmēr skaista un pat ļoti valdzinoša un viņas meita apbūra katru vīru, jo skaistākas un valdzinošākas toreiz nebija visā jūdu zemē! Vienlaicīgi šī meitene bija ļoti saprātīga un visai izglītota un caur zīmju valodu prata ar katru visai labi saprasties, un to vienmēr tik īsti mākslinieciski jaukā veidā, ka katrs vīrs bija pavisam laimīgs ar šo kurlmēmo sarunāties. Daudzi meiteni bildināja, bet tā kā pēc kāda likuma, kam kāds saprātīgs iemesls man pavisam negrib kļūt skaidrs, kurlmēmie ir no laulības izslēgti, tad te arī pavisam nekas nebija izdarāms. 5] Atraitne piederēja arī pie ļoti pārtikušiem un viņai bija plaši īpašumi un tātad daudz kalpu un kalpoņu, un pret nabagiem viņa bija ļoti labdarīga. Sieva labprāt būtu vēlreiz precējusies, bet tā kā neviens viņu vairs nebildināja un arī sieva vairs neiedrošinājās nevienu iekārot — aiz bailēm un vienlaicīgi aiz labas gribas, lai negribot nekļutu arī trešā vīra slepkava, tad viņa palika neprecējusies, veda ļoti tikumīgu un noslēgtu dzīvi un bija mierinātāja daudziem, kas cieta postu. 163

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...