Views
3 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

6] Reiz nāca arī kāds

6] Reiz nāca arī kāds grieķu ārsts un gribēja viņu dziedināt no viņas dīvainās īpašības, bet viņa viņu noraidīja un teica — kā viņa to vēlāk manam tēvam atstāstīja, un proti, ja mana parasti labā atmiņa mani neviļ, ar sekojošiem vārdiem: “Mani vecāki bija labi un dievbijīgi cilvēki un kā meitene es biju zināma kā noslēgtības paraugs. Pirms manas pirmās laulības es nekad nevienu vīru nebiju atzinusi. Kā tad manā citādi pavisam labi veidotā miesā varēja iemājot tik ļauna īpašība, man ir mīkla; bet es — vienīgi Jehovam visa slava — citādi esmu pavisam vesela un tādēļ nekādas zāles negribu. Tā tātad ir Dieva griba, kuru es labprāt pacietīgi gribu panest! Bet tu, pseido eskulap, vari iet, citādi es tev uzpūtīšu savu dvašu un tad tu arī esi neglābjami pazudis, neskatoties uz to, ka tu gribi būt ārsts un vēlies man palīdzēt, bet kā es redzu, nevari sev izdzīt savu pretīgo kakla kāksli, kā arī tavas kreisās kājas klibošanu! Kādam ārstam, ja viņš kādam slimam grib palīdzēt, vispirms tak pašam vajag būt bez vainas un pavisam veselam cilvēkam! Ārsta spirgtumam un pilnīgai veselībai vajag slimniekam iedvest zināmu uzticību, lai viņš var ticēt, ka tas ārsts kaut ko saprot; bet ja ārsts tad stāv kā kroplis un kādam veselam grib palīdzēt, tad viņš tak ir simtkārt izsmejams un no kādas mājas, kurā viņš kļūst uzmācīgs, padzenams!” 7] Kad ārsts šo slavinājumu dzirdēja, viņš rūkdams un kurnēdams atstāja māju, bet pēc gada nāca atkal, apjautājās par mūsu skaistās atraitnes veselību un sāka lūgt viņas skaisto roku. 8] Tad atraitne kļuva nepacietīga un no triju soļu attāluma pret ārstu uzpūta dvašu un teica: “Attālinies un nenāc man tuvāk! Jo ja tu ienāc šajā dvašā, tad tu esi nāves bērns; nepaies ne gads un tu trūdēsi zem zemes!” 9] Tad ārsts smējās un pilns prieka un iekāres ieelpoja izpūsto dvašu, lai skaistajai atraitnei rādītu, cik maz viņš baidās no neesošās indes dvesmas, pie kam viņš esot pārliecināts, ka tur nekā neesot. Bet labākais pie tās lietas bija tas, ka atraitne pati tam pavisam neticēja, bet gan šos draudus izteica tikai tādēļ, ka ļaudis to visiem stāstīja, un tādēļ neviens neiedrošinājās viņai ļoti tuvoties. 10] Bet ļaudīm tomēr nebija gluži netaisnība. Ja šī atraitne netika caur kautko nedaudz dedzīgi satraukta, viņas elpa bija pavisam laba un veselīga, bet ja viņa caur kaut ko bija kaislīgi uztraukta, tad ar viņu vairs nebija paciešams. Kam te no viņas pārāk daudz tika uzpūsta dvaša, tas vairs nedzīvoja ne gadu un bija nāves bērns. Viņš saslima ar sava veida diloni, un pret to varēja pielietot, ko vien kāds lai cik uzticams ārsts varēja viņam piedāvāt, tas viss nepalīdzēja; slimība progresēja ar dzelžainu neatlaidību un slimais neizbēgami tika uzvarēts. Un tā nopietnībā izgāja arī mūsu grieķu ārstam: drīz pēc tam viņš sāka vārgt un astoņos mēnešos kļuva nožēlojami un totāli novārdzis līķis, pret kuru kāda trīs tūkstošus gadu veca ēģiptiešu mūmija vēl izskatījās pavisam labi barota. 11] Mūsu atraitne to drīz uzzināja un no vairākām pusēm viņai čukstēja ausīs, ka viņa tiks apcietināta tiesas priekšā. Tas atraitni ļoti satrauca, beigās viņa pati sāka slimot un sūtīja pēc mana tēva, kas, dabīgi, mani ņēma līdzi kā savu neaizstājamo gaišreģi, lai caur manām gaišreģa spējām pie šīs dīvainās sievas kaut ko uzzinātu. Mēs diezgan uzmanīgi ienācām šīs dīvainās sievas mājā un atrodam viņu guļam gultā pavisam vārgu un nogurušu. Pie viņas bija un viņu pieskatīja viņas kurlmēmā, bet citādi nopietnībā debešķīgi skaistā meita un pāris citas kalpones. 12] Šeit gan pieminams, ka viņas dīvainā dvaša bija kaitīga tikai vīriešiem, bet nekad sievām un jaunavām. 13] Kad viņš ar nedaudz aizturētu elpu ienāca istabā, mans tēvs teica: “Te stāv tas aicinātais ārsts no Jeruzalemes, ko cēlā atraitne no manis vēlas?” 14] Atraitne teica: “Ko gan kāda slimniece vēlas no ārsta nekā to, lai viņa kļūtu vesela? Ja tu vari, palīdzi man!” 15] Tēvs teica: “Ļauj, lai es tevi kādu laiku novēroju, tad redzēšu, vai tev vēl ir līdzams vai nē!” 16] Atraitne teica: “Dari, kā tev šķiet labi!” 17] Tad romiešu valodā tēvs man teica: “Ievēro, vai tu neesi spējīgs šeit ko atklāt, jo viņas slimībai vajag būt kādam pavisam sevišķam iemeslam!” 18] Es nu tūlīt iespējami sasprindzināju savu redzi, bet sākumā neko nevarēju pamanīt, t.i., pamanīt no kaut kā garīga un baisa. Bet apmēram pēc kādas stundas virs atraitnes guļas vietas es pamanīju izplatāmies kādus zilganus dūmus un jautāju tēvam, vai arī viņš kaut ko no tā pamanītu. Viņš to noliedza, un to tā es secināju, ka tas jau esot kaut kas ārkārtējs. Es nu turpināju vērot ar sasprindzinātāko uzmanību un šajos zilganajos tvaikos atklāju daudzas apmēram pirksta garuma klaburčūskas un odzes, kas tur zilajos tvaikos peldēja apkārt kā zivis ūdenī. Šīs bestijas pavisam šausmīgi locījās un riņķoja apli pēc apļa un ārkārtīgi zibsnīja ar savām tērauda mēlēm, bet ārpus zināmā mērā fiksētā tvaika apļa neviena 164

no daudzajām bestijām nekustējās. Es savu tēvu uz to tūlīt darīju uzmanīgu un izteicu savas domas, ka varbūt nebūtu pavisam droši gultai pārāk tuvoties. Mans tēvs tam tūlīt piekrita, bet vienlaikus man arī jautāja, vai es nevarētu izdibināt kādu līdzekli, ar ko atraitnei būtu līdzēts. 155. Čūsku inde kā dziedināšanas līdzeklis 1] (MATHAELS:) “Kad es pilnīgi sevī iedziļinādamies tur stāvēju, es, itkā man kāds čukstētu ausīs, dzirdēju: “Noķerat kādu klaburčūsku un odzi un nocērtat tām galvas, tās labi novārat un tādu zupu vai buljonu dodat atraitnei dzert, un rādat viņai, ka nekāda tiesa, no kuras viņa tik ļoti baidās, pret viņu nekādā ziņā nevar būt, tad viņa atkal atgūs veselību! Bet ja turpmāk caur viņas indīgo dvašu kāds sāktu sirgt, tas lai skatās, ka viņš no minētām čūskām iegūst buljonu, ar kuru arī senais Eskulaps dziedināja savus diloņa slimos, un viņš tūlīt kļūs pilnīgi izdzedināts! Bet minētās čūskas ļoti bieši var noķert Horeba dienvidu nogāzē.” 2] Es šo padomu, kuru pavisam skaidri dzirdēju, tūlīt darīju zināmu savam tēvam. Par to ārkārtīgi priecīgs, viņš tūlīt teica atraitnei, ka viņai jābūt pavisam mierīgai, jo viņš viņai pavisam noteikti palīdzēs. Bet pirmām kārtām viņai ne niecīgākā mērā grieķu ārsta dēļ nav jābaidās no tiesas, tā kā viņa pie viņa nāves nenes ne mazāko vainu. Viņš pats ļoti labi pazīst Romas likumus, un nezina, ka tāds gadījums jebkad būtu padots sodam. 3] Šis atraitnes nevainības pavisam nopietnais attēlojums nabadzīti tik ļoti nomierināja, ka zilie tvaiki virs viņas pilnīgi pazuda, uz ko es tēvam tūlīt norādīju. Viņš par to ļoti priecājās un tūlīt sūtīja uz Horebu pēc zināmām čūskām. Tur bija daži labākie čūsku ķērāji un pāris dienās tika atgādātas vairākas abu sugu čūskas, bet dabīgi jau nocirstām un līmē iekonservētām galvām, lai tās, no gaisa labi noslēgtas, tūlīt nevarētu pāriet trūdēšanā, jo tur bija kāda veida trekna, dzeltena līme, kurā kāds līķis nesatrūd simts gados. 4] Kad ar kamieli čūskas bija atgādātas, tās, cik daudz vienai reizei bija vajadzīgs, tika no līmes attīrītas, pēc tam labā podā liktas uz uguns un ap trim stundām ilgi vārītas, uz gultas guļošajai atraitnei par to neko nezinot. Laiks kopš nosūtīšanas uz Horebu pēc medicīnas līdz tās vārīšanai ilga četras dienas. Šajā laikā tēvs atraitni ik dienas vairākas reizes mierināja, un jau piecās dienās apsolīja viņai pilnīgu izdziedināšanu. Tādēļ atraitne dienu no dienas redzami atspirga un ceturtajā dienā gribēja pamest gultu. Bet tēvs negribēja ļaut viņai pamest gultu čūsku viruma pagatavošanas dēļ, jo ja viņa kaut ko redzētu, tad ar pilnīgu izdziedināšanu, jādomā, ietu grūti. Bet tā kā viņa no visa nekā neredzēja, kad tēvs viņai virumu pasniedza, viņa to ar redzamu labpatiku izdzēra līdz pēdējam pilienam un beigās atzina, ka šī buljonveidīgā medicīna viņai ir ļoti labi garšojusi. 5] Tēvs lika pēc pāris stundām pasniegt viņai buljonu vēlreiz un pēc tam atraitne jutās tik labi, ka ceturtā dienā viņa tik tiko vēl bija noturama gultā. Bet uz tēva stingru pavēli viņai vajadzēja, mazākais, pusi piektās dienas kopš mūsu ierašanās pavadīt gultā, pēc kāda laika viņa gultu atstāja pavisam spirgta un vesela. Viņa tēvu ļoti bagātīgi apdāvināja un arī mani neaizmirsa. 6] Pie mūsu aizbraukšanas viņa tēvam slepeni jautāja, vai viņš grieķu ārtsu arī ir pazinis vai arī viņš viņas slimībā būtu varējis kaut kā palīdzēt. 7] Bet mans tēvs teica: “Es šo nožēlojamo pūšļotāju pazinu ļoti labi; viņš gan nevienam nav nekad palīdzējis, — izņemot kapā!” 8] Ar šo piezīmi piemīlīgā atraitne bija pavisam apmierināta un mūs abus atlaida ar daudz laba vēlējumiem. Tēvs līdzās citām ļoti vērtīgām lietām ļoti rūpīgi iepakoja pāris palikušās līmē atrodošās čūskas, piesēja tās uz kamieļa muguras, bet mēs kāpām uz saviem kamieļiem un tā pavisam labā garastāvoklī devāmies atpakaļ uz savu dzimteni. 9] Ar šo līdzi paņemto, noteikti dīvainākā veida medicīnu, mans tēvs pēc tam izdziedināja vēl daudzus ar diloni slimus cilvēkus, un caur to iemantoja ļoti daudz naudas un slavenu vārdu. Protams, tādēļ viņš nebaudīja templiešu un tikpat maz esejiešu labvēlību, bet toties viņu jo vairāk cienīja romieši, atvēlēja viņam labu aizsardzību, viņa mākslu un zināšanas pacēla līdz zvaigznēm un deva viņam goda nosaukumu “Eskulaps juniors”. Bet kad tēvs čūskas bija izlietojis, viņš no Horeba tūlīt pasūtīja jaunu ievērojamu sūtījumu, un ar to dziedināja daudzus slimiekus, bet no kuriem nopietnībā neviens nav miris no diloņa. 165

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...