Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] ES saku: “Ar

1] ES saku: “Ar īsteni pasaulīgu prātu mērīta tava piezīme par Mozu tieši nav tik ļauna; bet vērtējot ar gara saprātu Mozus ir pavisam kas cits, nekā viņš tev liekas pēc teksta. Bet vispār pēc teksta pirmais teksts no otrā teksta nav tik ļoti atšķirīgs, kā tu to domā; jo pēcteksts daudz vairāk apgaismo iepriekšējo tekstu un tuvāk apraksta — kaut gan īstenībā garīgi atbilstošā veidā — veidu, kā ir noritējusi cilvēka tapšana. 2] Bet kā tapšana ir saprotama dabiski, ciktāl tas jums pagaidām ir nepieciešams, Es pat šajā naktī jums jau tāpat esmu rādījis. Un Mataels, kam atbilstības zinātne ir ļoti labi zināma, pirms vienas dienas jums arī darīja zināmu, kā Mozus raksti ir saprotami un Man tev, tu mans draugs Kirenij, vēlreiz vajag izteikt piezīmi, ka tev nopietnībā ir pavisam īsa atmiņa. Pirmīt Es tavu atmiņu gan no jauna atdzīvināju, un nu tu, ja tu to tā īsti stipri gribi, jau vari tajā kustēties nedaudz brīvāk; bet pie tavām šaubām par Mozus cilvēka radīšanu Es tomēr gribu vēl tikdaudz pamācoši piemetināt, ka tu un vēl daudzi citi no tā varat secināt, kā īstenībā ar to lietu ir. 3. Redzat, viss, ko Mozus ar savu Radīšanas stāstu saka un īstenībā grib teikt, vispār vistuvāk attiecas tikai uz pirmo cilvēku audzināšanu un garīgo izglītību un tikai caur atbilstību arī uz vispirmo cilvēku pāri. 4] Vispār caur Manu gribu pēc lietu kārtības, kā Es jums to nu esmu rādījis, pēc miesas Ādams ir ticis radīts un veidots no zemes māla smalkākām ētera daļām, un, kad caur Manu gribu viņš, pieredzes bagāts, reiz bija ieguvis tādu spēku, caur kuru pie viņa vajadzēja izveidoties kādai ākrārtēji intesnīvai ārējās dzīvības sfērai, un kad viņš reiz, noguris no darba un ceļojuma, iegrima dziļā miegā, tad arī bija laiks Ādama ārējās dzīvības sfērā likt kādu no jums visiem zināmām dabas pakāpēm kopā salasītu dabas dvēseli. 5] Šī dvēsele, atrazdamās ārējās dzīvības sfērā, no šīm, viņai ļoti jaukajām Ādamiskām ārējas dzīvības daļām, jeb no bagātīgākajiem dzīvības tvaikiem, kā to vēl šodien mēdz darīt nomirušo dvēseles, ja viņas uz dažiem acumirkļiem grib parādīties cilvēkiem, pēc Manas gribas un pēc Manas kārtības tūlīt sāka veidot viņai atbilstošu miesu un trijās dienās ar to arī bija pilnīgi galā. 6] Kad pēc tam Ādams pamodās, viņš pārsteigts un pilns prieka sev līdzās ieraudzīja savu līdzību, kas, protams, viņam bija un vajadzēja būt ļoti draudzīga, tādēļ, ka pēc miesa tā arī bija no viņa būtības. 7] Bet savā būtnē, sirds apvidū viņš sajuta, bet pavisam patīkami, ka viņu kas nospiež; pa laikam viņš sajuta kā kādu tukšumu. Tas bija dzimuma mīlestības sākums un viņš no tēla, kas viņam tūlīt bija tik pievilcīgs, nekad nevarēja šķirties. Uz kurieni viņš gāja, tur sieva viņam sekoja, un ja sieva kur gāja, tad viņš noteikti nevarēja ļaut viņai iet vienai. Viņš juta sievas vērtību un viņas mīlestību un tādēļ kādā gaišredzības brīdī sacīja: “Mēs, es viens vīrs un tu viena sieva, pēc Dieva plāna kā man izaugusi no manas ribas (sirds apvidū), tātad esam viena miesa un viens ķermenis; tu esi mana jaukākā daļa un turpmāk tā paliksi, un vīrs atstās tēvu un māti (vīra nopietnību un viņa rūpes) un pieķersies savai sievai.” 8] Bet kur ir teikts, ka Dievs Ādamam ar miesu apsedza to daļu, kur viņš ņēma ribu, neviens no jums tomēr cerams nebūs tik dumjš, ka pieņems, ka Dievs nopietnībā ievainoja Ādamu, lai viņam saīsinātu vienu ribu, lai no mazas ribas taptu liela sieva. Ribas ir maigo, iekšējo dzīvības orgānu ārējais, stiprais aizsardzības vairogs. 9] Ja Dāvids saka: “Dievs, mūsu stiprā pils un spēcīgais vairogs!” — vai tādēļ Dievs nopietnībā ir no tīriem akmeņiem uzcelta pils jeb vai liels dzelzs vairogs?! 10] Tā tas arī ir ar ribu, no kuras jābūt cēlušamies Ievai! Tā riba ir tikai zīme lietai; bet lieta ir Ādama iekšējās, spēcīgās mīlestības dzīvība. Un riba, kā šīs dzīvības aizsardzība, no Mozus tika minēta rakstos, pirmkārt, tādēļ, ka tā, būdama dzīvības aizsardzība un tātad dzīvības ārējais vairogs, to arī figurāli attēlo; bet otrkārt vēlāk kāda laba, uzticama un mīloši krietna sieva arī uzskatāma kā vīra aizsardzība, vairogs un patvērums, un tādēļ atbilstoši arī pavisam labi var tikt uzskatīta kā vīra riba; un treškārt, ārējās dzīvīabs ēteris arī ir dvēseles iekšējās dzīvības visvarenākā aizsardzība, bez kā cilvēks nevarētu dzīvot ne desmit acumirkļus. 11] Bet nu pēc maigās miesīgās būtības Ieva ir radusies no šīs Ādama ārējās dzīvības ētara pārpilnības, un tā kā šis dzīvības ēteris iztvaiko no ribas un māgas apvidus, un pēc tam cilvēku plaši apņem no visām pusēm, tad Mozus, kura rīcībā bija ļoti laba atbilstības līdzību valoda, Ievai pavisam labi varēja likt rasties no Ādama ribas, un no Dieva Ādama brūci aizklāt vai aizstāt ar Ievas miesu. Jo tieši Ieva bija no Ādama ārējās dzīvības sfēras tapusi miesa, ar ko Dievs Ādamam aizstāja viņa ārējās dzīvības ētera 172

zaudējumu, un tātad brūces vietu viņam apsedza ar Ādamam ļoti patīkamās Ievas miesu, kas īstenībā tad arī bija Ādama miesa. 163. Mozus Radīšanas stāsta četrkārtīgā nozīme 1] (KUNGS:) “Redzat, šādā veidā ir lasāms Mozus un dabīgam prātam saprotams! Protams, tur ir vēl kāda dziļāka, iekšēja, tīri garīga izpratne, saskaņā ar ko zem visas Radības stāsta saprotams Dieva cilvēku izglītošanas darbs, ka visiem jāpazīst un jāmīl sevi un Viņu kā visu visumu. Šajā sfērā Dieva garīgi staigā ar Ādamu un māca viņu, dod viņam likumus, pārmāca viņu, ja viņš kļūdās un atkārtoti svētī viņu, ja Ādams, vai vispār šīs zemes pirmcilvēce Dievu atzīst, Viņu mīl un staigā Viņa kārtībā. 2] Ja dabīgi tas tik daudz artī nenotika matērijā, tad tas tomēr notika garīgi un arī tas, kā dabīgi viegli saskatāms, pie vēl pavisam tīriem, nesamaitātiem un ļoti vienkāršiem cilvēkiem. Tādēļ Mozu var lasīt pat četrkārtēji un vienmēr ļoti tīri un skaidri saprast. 3] Pirmkārt: tikai tīri dabīgi, no kā pēc mūžam nemainīgās Dieva kārtības zināmos periodos ierauga kādu nepieciešamu tapšanu. No tā visi dabas gudrie var piepildīt viņu prātu un savus secinājumus viņiem neiespējami izdarīt citādi, kā vienmēr tikai ļoti sekli; šajā ceļā viņi var ļoti daudz izzināt, bet pie tam tomēr nekad nenonāk uz kāda stingra un izturīga pamata. 4] Otrkārt: kopā dabīgi un garīgi. Šī tāpat ļoti patiesā sfēra cilvēkiem, kas tiecas būt Dievam patīkami, ir tā labākā, tādēļ, ka te kā roku rokā iedami abi kļūst patiesi un skaidri saskatāmi un aptverami. (NB — šādā veidā ir dota arī “Dieva Namturība”). 5] Treškārt: tīri garīgi, pie kam nemaz netiek respektētas dabas parādības un to pagaidu pastāvīgums un izmaiņas. Te lieta grozās tikai ap cilvēka garīgo izglītību, ko Mozus ļoti trāpīgi attēlojis atbilstošās dabas ainās. To ir sapratuši visi Dieva gudrie, kuriem ir uzticēta cilvēku iekšējā izglītība. 6] Un beidzot ceturtkārt: tīri debešķīgi, kur Kungs ir viss visā un viss attiecas uz Viņu. Bet kā tas ir ņemams un saprotams, jūs nevarat aptvert ātrāk, pirms caur jūsu gara pilnīgu atkalatdzimšanu jūs neesat kļuvuši viens ar Mani, kā arī Es esmu viens ar Tēvu Debesīs, tomēr ar atšķirību, ka jūs visi kļūsiet viens ar Mani atsevišķās personībās, kamēr Es un Tēvs, kas ir Mana mīlestība, mūžam viens ar otru esam viena, nedalīta personība. 7] Bet Es nu no tevis, mīļais draugs Kirenij, ceru, ka tu par Mozu būsi labākās domās; jeb vai tu varbūt vēl domā, ka Mozus — pēc tavām domām itkā kāds aklais — nav zinājis, ko viņš raksta?!” 8] Pavisam apmulsis KIRENIJS saka: “Kungs, pavisam apkaunotam ļauj man būt pavisam klusam un mēmam, jo nu jau es saprotu manu lielo un rupjo muļķību! No šī brīža es gribu tikai klausīties, bet pats vairs nerunāt ne vārda!” 9] Te pie Manis pienāk KORNELIJS un saka: “Kungs, tagad, pirms vēl saule nebūs pilnīgi uzlēkusi, atļauj arī man runāt kādu vārdiņu un uzstādīt ne pārāk nesvarīgu jautājumu, jeb īstenībā izteikt vienu piezīmi!” 10] ES saku: “Sāc tikai; kas tevi nospiež, tam vajag tikt izteiktam!” 11] KORNELIJS runā tālāk: “Ar Mozus rakstiem noteikti jau precīzi būs tā, kā Tu mums par to nu esi devis gaišāko izskaidrojumu, un mēs, cilvēki, caur atbilstošiem pētījumiem tad gan varam izdibināt pirmo, otro un trešo jēgu, jo starp visu garīgo un materiālo gan vajag pastāvēt atbilstībai. Bet kam, izņemot Tevi, gan ir tam pareiza atslēga? 12] To, ko Tu mums nu esi izskaidrojis, to mēs tagad, protams, labi saprotam; bet cik man zināms, Mozus ir sarakstījis piecas grāmatas. Tām vairāk vai mazāk ir viens un tas pats stils un tas pats gars. Kas tās var lasīt un kas saprast?! Nu, vai tad nebūtu iespējam mums par to dot vispārēju pamācību? No šī brīža es visvairāk nodarbošos ar jūdu Svētajiem Rakstiem — tā kā es ar tiem varu iepazīties no tempļa labiem norakstiem, bet ko es tajos lasu, to vēlētos arī saprast. 13] Es gan arī pilnīgi pārvaldu ebreju valodu un pēc teksta Rakstus pilnīgi saprotu; bet ko man līdz teksts un tā materiālā nozīme, ja es nevaru izdibināt tā garu?! Ak Kungs, tādēļ dodi mums kādu pamācību, ka mēs varam saprast to, ko mēs lasām!” 164. Garīgo rakstu izpratnes atslēga 1] ES saku: “Jā, Mans draugs Kornēlij, ārējā pasaules sfērā tam nav kāds likums ne kāda instrukcija; 173

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates