Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

piemetinu un saku: Katrs

piemetinu un saku: Katrs īstens Debesu sūtnis no Manis saņems spējas caur viņa roku uzlikšanu dziedināt visus slimniekus. Un īstiem sūtņiem kādā draudzē arī iepriekš jādziedina tajā esošos slimniekus, tas daudzos atmodinās labu interesi, un tad viņi drīzāk būs noskaņoti jaunajai Mācībai no Debesīm, nekā caur kādu lai cik labi sakārotu runu. 14] Bet katrs cilvēks jau tāpat labāk klausās kāda ārsta, nekā kāda lai cik apgaismota pravieša vārdos. Ko Es daru, to lai kā no Manis visās zemes valstīs sūtīts dara arī īstens Debesu sūtnis. Tikai pirms roku uzlikšanas īstenas Debesu sūtnim vienmēr gan jāpazīst, vai kāda slimība nav tāda veida, caur ko kāds slimnieks jau vairāk atrodas viņpasaulē, nekā šajā pasaulē. Ja īstens Debesu sūtnis slimnieka dvēseli reiz jau ierauga ārpus miesas, tad viņam tad rokas nekad nav jāuzliek, bet gan tikai jālūdz par viņu un Manā Vārdā šo dvēseli, kas šķiras no miesas, jāsvēta. Bet īsi sakot: Katrs patiess Debesu sūtnis īstā laikā labi pazīs, kas viņam darāms. — Vai tu, Omran, nu esi kārtībā ar visu to, ko vēl vēlējies zināt?” 15] OMRANS saka: “Jā, Kungs un Meistar un Dievs, vienīgi patiesais! Mana karstākās mīlestības pateicība par to! Un maniem ļaudīm tālu un plaši Tevi jāslavē un jācildina, un viņi to darīs, kā Tu viņu vecajam ķēniņam esi piešķīris tik daudz nepelnītas žēlastības, caur ko arī viņi iegūs tieši to pašu. Tādēļ Tev vēlreiz par to mana karstākās mīlestības pateicība!” 166. Brīnišķīgais rīts 1] Pēc šīs patiesi kvēli izjustās, kā ar visu siltumu izteiktās pateicības Omrans atkal devās atpakaļ uz savu vietu, un tajā acumirklī iepriekš nekad neredzētā veidā tuvojās saules lēkts, tā ka no horizonta dzidrā spožuma tiko kāds iedrošinājās turp raudzīties. Tūkstots viegli mākonīši gaiši rožainā gaismā kā dziļākā godbijībā drebēdami gaidīja brīnišķo dienas māti. 2] Pēc dažiem acumirkļiem virs tālajiem kalniem gaišākā varavīksnes gaismā sāka pacelties lielā saule. Bet tās diametrs šoreiz šķita esam desmit reizes lielāks kā parasti; vienlaicīgi daudzie klātesošie pamanīja lielus putnu barus, kas vairāk vai mazāk augstu riņķoja tīrākos, gaiši sārtajos gaismas viļņos, un kuriem arī uzlecošā saule piešķīra pavisam ievērības cienīgu nevaldāmu saviļņojumu. 3] Virs jūras plašās spoguļvirsmas gulēja viegla migla, kas uz brīnišķīgāko atstaroja saules varavīksnes krāsas. Vienlaicīgi virs plašās, briljanta gaismā esošās jūras virsmas apkārt lidoja lielas baltas jūras kaijas un viņu spārni mirdzēja, itkā tie būtu dimanti un rubīni. 4] Vienlaicīgi pūta tik patīkami atsvaidzinošs rīta aromāts, ka KIRENIJS, un kopā ar viņu arī daudzi citi skaļi iesaucās: “Nē, kādu tik brīnišķīgu rītu neviena mirstīgā acs vēl nekad nav redzējusi, un neviena cilvēka jutekļi vēl nekad nav sajutuši tik iepriecinošu rīta svaigumu!” 5] Arī JARA, kas visu nakti bija klusējusi un bija aizņemta ar skatīšanos un klausīšanos, pēkšņi aiz sajūsmas iekliedzās: “Ak, tas ir rīts, kādu Debesīs bauda eņģeļi! Ak, ak, kāds skaistums, kāds neaprakstāms daiļums! Tas arī ir atbilstošs rīts, līdzīgs tam, kāds šajā naktī vislielākā pilnībā ir uzausis mūsu sirdīs1 Vai nav taisnība, ak Kungs, Tu mana pavisam vienīgā mīlestība, tas ir īsti nozīmības pilns Debesu rīts?” 6] ES smiedamies saku: “Katrā ziņā, Mana vismīļā rožu meitenīte, ja cilvēkā viss ir kļuvis debešķīgs, tad viss, kas viņu ietver, jau arī kļūst debešķīgs! Rīti kļūst Debesu rīti, dienas — Debess dienas, vakari — patiesi Debesu vakari un naktis kļūst par Debesu mieru, bet ne vairs tumšas, bet gan pilnas brīnišķīgākās gaismas cilvēka tīrai ar viņa garu apvienotai dvēselei. Pilniem malkiem baudi tikai smaržīgā rīta spēcinošo lieliskumu!” 7] Meitene raud prieka asaras un pieceļas no savas vietas, lai visam ķermenim ļautu baudīt šī rīta smaržu. 8] Nupat nāk arī saimnieks Markus. Tā kā viņš nu bija pasūtījis brokastis, tad viņš saules lēktu bija nokavējis, bet tā kā saule pie debesīm rotājās pilnākā un krāšņākā varavīkšņu krāsu gaismā, tad viņš, pavisam pārsteigts, Man jautāja, kas tas esot par dīvainu rītu; jo viņš jau esot kļuvis vevs vīrs, tālu un plaši apceļojis Eiropu, Āfriku un Āziju, bet sauli un rīta mākonīšus vēl nekad nav redzējis tādā gaismā! Lai tak Es tomēr vēlētos viņam pateikt, ko tas nozīmē. 9] Es saku: “Redzi, ja šeit nāktu Romas ķeizars, tad viņam pakļautie ļaudis gādātu par visādām tiko iedomājamām svinībām, daļēji aiz prieka reiz redzēt savu ķeizaru, bet daļēji — lai no viņa, ja viņš ir priecīgā garastāvoklī, saņemtu dažas žēlastības un iecietību! Redzi, šeit Manā personā arī sēž ķeizars un vienīgais valdnieks pār visām debesīm un pasaulēm. 176

10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir mūsu Rafaels, zina, kādas lielas atklāsmes Es jums cilvēkiem šajā naktī esmu atklājis, un ka šajā Manā personā vaigu vaigā ir atļauts Mani skatīt kā Tēvu staigājam starp jums, cilvēkiem, un jūs mācam. Augstāko un svētlaimīgāko prieku, ko viņi nu sajūt, viņi arī liek redzēt un sajust caur šīs zemes dabas garu darbību. 11] Bet ne tikai uz šīs zemes, bet gan visas bezgalīgās radības visās pasaulēs šajā laikā tiek svinēti atbilstoši svētki, un proti, pilnas septiņas stundas. Šajā laikā visā radībā nemirst neviena radīta būtne un neviena arī netiek dzemdēta. Bet kad tās septiņas stundas būs pagājušas, svētkiem ir beigas, un tālāk viss iet dabīgu gaitu. 12] Nu tu zini šī rīta diženuma iemeslu! Bet nu ej un parūpējies par sevišķi labu rīta mielastu; jo jo arī mēs šodien gribam svinēt sevišķus svētkus!” 13] Markus steidzīgi iet tālāk, bet visi klātesošie un visvairāk Jara pievienojas Debesu priekam un slavē un cildina Mani. 14] Pēc tam, kad ap stundu ilgi visi Mani pārmēru slavējuši un cildinājuši, nāk Markus un lūdz mūs sagatavotās brokastīs. Bet daudzi nu vēlas vēl ilgāk uzkavēties kalnā. 15] Bet te Es visiem saku: “Lejā pie tiem ārā esošajiem galdiem ir tas pats rīts kas šeit, augšā uz kalna; jūs to baudīsiet īsajā ceļā lejup, un lejā jūs to baudīsiet dubulti! Mūsu miesām vajadzīgs spēcinājums, un tādēļ ejam ātri lejā pie galdiem!” 167. Par gavēšanu un par prieku 1] Pēc šiem Maniem pavisam dabiskiem vārdiem viens no tiem piecdesmit jaunajiem FARIZEJIEM piezīmēja: “Nu, beidzot arī viens dabisks vārds no Tā mutes, kurā Viņa dievišķās gudrības, mīlestības, spēka un varas visā pilnībā mājo visaugstākais Jehova Gars! Bet pārāk drošs tas nav, vai aiz tā neslēpjas vēl kāda dziļa, garīga nozīme! Kas, izņemot Viņu, to izdibina, tam būtu jātiek atalgotam ar ķēniņa valsti!” 2] Viens BIEDRS viņam saka: “Šī piezīme jau pavisam klusu domās, nerunājor par skaļi izteikta, bija pavisam dumja! Kā Viņš ko var izteikt bez kādas iekšējas, dziļi garīgas nozīmes?! Lai cik parasts mus tas arī neliekas, tad tas tomēr ir un paliek Visaugstākā Gara izteciens, un tādēļ nevar būt citāds, kā pilns visdziļākās garīgas nozīmes! Mēs abi varbūt jau visā mūžībā pilnīgi neizdibināsim šo pavisam viegli izdvesto teikumu; bet to es skaidri jūtu, ka tajā var būt apslēpts kas bezgalīgs. Tādēļ turpmāk piesargies no tādām pārāk dumjām piezīmēm!” 3] PIRMAIS saka: “Nu, nu, katrā gadījumā tas gan bija dumji no manis; bet zem tā nekas ļauns tomēr netika domāts!” 4] OTRAIS saka: “Nu, vai tad tev varbūt ir ļoti žēl, ka tu zem tā neesi domājis nekā šķelmīga?! Kopā ar mani tu visu šo nakti esi dzirdējis, redzējis, jutis un sajutis tik daudz augstākās gudrības, un tagad tu pēkšņi atļaujies izteikt sava veida zobgalīgu piezīmi?! Redzi, tieši tādēļ, ka mēs esam tik dumji, viltīgi un aprobežoti kā vistumšākā rudens nakts, tad Kungs mūs arī nekad, kā cildeno Mathaelu, neuzaicināja atstāstīt kādu brīnumainu notikumu! Skaista starpība starp mums abiem un Mathaelu! Es jau tāpat sev liekos kā pilnīgs nekas, un tu vēl gribi zoboties, — šajā bezgala diženākajā sabiedrībā?! 5] PIRMAIS saka: “Tev ir pilnīga taisnība, brāl, ņem tik mani priekšā tā īsti spēcīgi! Patiesi, neko labāku neesmu pelnījis! Bet par to es nu arī pats sevi sodīšu! Zini, brokastis man ļoti labi garšotu, bet nē, tieši tādēļ nē! Līdz vakaram pār manām lūpām nav jānāk ne kumosam! Ak, es savu muļķīgo joku pratīšu sodīt!” Ar to šis jaunais farizejs atkal dodas atpakaļ uz kalna un neiet brokastīs. 6] Bet arī viņa BIEDRS saka: “Jā, ja tu gavē, tad caur manu tiesājošo bārienu pie tā es esmu vainīgs un es gribu palīdzēt tev gavēt, lai tu to vieglāk panes! Tu gan kļūdījies, bet savu kļūdu tūlīt saprati un pelni piedošanu, un tavā sevis paša labošanas labajā darbā īstu atbalstu. Tātad es gavēju kopā ar tevi!” 7] PIRMAIS vēlreiz saka: “Bet tev tas nav jādara! Jo tas nav labi, ka nevainīgais cieš kopā ar vainīgo, kā tas pasaulē diemžēl pārāk bieži ir!” 8] OTRAIS saka: “Itkā es pats to nezinātu! Bet saki man, kur tad tik bieži gadās, ka mana veida brīvprātīgais cieš kopā ar kādu vainīgo?” 9] PIRMAIS saka: “Nu, tā kas tieši tik bieži nenotiek, — bet jo vairāk tā nevainīgam negribot vajag ciest kopā ar vainīgo; piemēram, kāds ķeizars, kas ir ārkārtīgi bagāts un caur savu lielo karapulku varens, tiek no kādas mazākas valsts un mazāk varena ķēniņa apvainots. Par tādu apvainojumu ķeizars 177

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...