Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

citadi viņi mūžigi

citadi viņi mūžigi paliek kurli, akli un mēmi un viņiem būtu tikai neskaidra sajūta par esamību, bez ka tomēr sajustu, ka viņi ir tie, kas te jau bija uz zemes.Tam vispirms viņiem vajag tikt saprātīgā kārtā pamazām parādītam. 17] Kur pie cilvēka sirdī ir tumšs, tur jau līdzīgi tumšs ir viss cilvēks; bet kur tur ir gaisma un gaišs, tur viss cilvēks ir gaišs un pie viņa nekad nevar kļūt tumšs! Tāpēc to, ko jūs dzirdat, tūdaļ ietveriet sirdī, tā jūsos drīz kļūs gaišs! 18] Ja jūs to visu esat sapratuši un uzņēmuši savās sirdīs, tad nu sagatavojamies uz kaut ko citu! Kas te nu drīz iesāksies, tas jums liks daudz pārdomāt, bet no tā jūs ļoti daudz iemācīsieties un savā laikā arī varēsiet to labi pielietot. 179. Ļaudis no Abesīnijas un Nūbijas 1] (KUNGS:) “Lielākā daļa no jums pazīst mazākais leģendas par senslaveno Ēģiptes zemi. 2] Aiz Nīlas lielā ūdenskrituma atrodas ļoti auglīga un liela kalnāju zeme un saucas Abi ie son (t.i., Abi dēls). Šis Abi ir viens Kaina ne Noasa pēctecis; jo šī plakankalne kā vēl vairākas zemes valstis Noasa laikā tika no lielajiem plūdiem saudzētas. 3] Šī Abi dēls kā Nimrods kļuva varens mednieks. Viņš izgudroja milnu un loku un visi lai cik mežonīgi plēsīgi dzīvnieki jau pa gabalu vairījās no viņa, jo viņš bija milzis. Viņa balss lika drebēt klintīm un ar savu vareno milnu viņš sašķēla klintis un ar savu loku desmit mārciņas smago bultu aizšāva tūkstots soļu tālu; un, uz ko viņš mērķēja, tam viņš noteikti trāpīja un padarīja par savu laupījumu. 4] Bet līdzās tam viņš kļuva meistars pār visiem dzīvniekiem, viņam paklausīja arī visi viņa vājākie brāļi un māsas. Viņš bija ļoti nopietns, bet pie tam pret cilvēkiem nekad nežēlīgs, jā, pat ne stingrs, bet ko viņš pavēlēja, tam vajadzēja notikt. 5] Viņš ticēja kaut kādam tālam visuvarenam Dievam, no kura sākotnēji cēlās visas lietas. Bet šim Dievam redzami un neredzami ir neskaitāmi daudzi kalpotāji un kalpi. Daži valdīja pār sauli, mēnesi un visām zvaigznēm, daļa pār zemi, daļā pār ūdeni, daļa pār uguni un tā tālāk, daļa pār zāli, pār kokiem un krūmiem, daļa pār virs zemes un zemzemes ūdeņiem, daļa pār metāliem, daļa pār putniem gaisā, daļa pār visiem dzīvniekiem, kas staigā un rāpo virs zemes. 6] Šiem neredzamajiem kalpotājiem un bieži redzamajiem kalpiem no mirstīgajiem cilvēkiem vienmēr vajadzēja tikt turētiem augstā godā caur paklausību un stingru likumu, kurus viņi pa laikam deva cilvēkiem, ievērošanu. Jo nepaklausību viņi vienmēr sodīja visjūtamākā veidā caur visādām slimībām, kuras viņi uzsūtīja nepaklausīgajiem cilvēkiem, kas viņus negodāja, nepildīja viņu likumus un kā cil√ēki savstarpēji izturējās nedraudzīgi. 7] Īsi, šis Abi dēls gan bija tās toreizējās tautiņas pirmais reģents un vienlaicīgi pirmais priesteris, kas tai mācīja nepieciešamo priekšstatu par Dievu un citām garīgām būtnēm un taisnā līnijā bija Kaina sestais pēcnācējs un septītais Ādama. 8] Viņš mācīja pazīt lēnprātīgus dzīvniekus, kā ar viņiem apieties un izmantot mājsaimniecībā un tātad bija patiess ganu kolonijas nodibinātājs, un viņus arī mācīja daudzus augļus pazīt kā pārtikas produktus, audzēt dārzos, kopt un padarīt cēlākus; no akmeņiem, palmām un māliem mācīja celt būdas un tajās atrast drošu mājvietu. 9] Visu lielo zemi viņš pats attīrīja no plēsīgām, mežonīgām bestijām. Viņa tikpat milzīgi spēcīgie dēli jau ievāca viņu stiprā tēva nenogurdināmo pūļu augļus. Pāris gadusimtu laikā šī melnādaino tautiņa bija izaugusi par lielu un varenu tautu un tai bija labi tikumi un ļoti mērķtiecīgs valsts iekārtojums; gudrāks un labāks par ēģiptiešu, pat zem tās pirmajiem faraoniem. 10] Bet šī īsti laimīgā tauta tā aizkrāva visas iespējamās pieejas, ka pat svešiem mežonīgiem zvēriem bija tīri neiespējami apciemot šo tālu un plaši izpletušās lielās valsts, kas bija piecas reizes lielāka par visu Apsolīto zemi, bagātīgos ganāmpulkus un tiem kaitēt. Bet šī iemesla dēļ līdz šai stundai svešs ienaidnieks neiespiedās šīs zemes zaļajos klajumos, kaut gan šī tauta līdz šim jau tālu izpletās pār senajām robežām. Bet katra jauna īpašuma robežas šī tauta aizbarikādēja tādā veidā, ka kādam ienaidniekam nebūtu viegli pāri šīm robežām ielauzties šīs zemes iekšienē. 11] Viņiem bija viena vienīga izeja iepretī Ēģiptei, kur Komrahaj kalnāja pēdējie priekškalni ņem savu stāvo klinšu sākumu. Tas ir kāds pavisam šaurs ceļš, bet kas pie četras stundas ceļa, daudzos grūti pārvaramos ceļa līkumos, pa lielākai daļai zem zemes, ved caur kādu ļoti šauru grotu un nobeidzas 192

Ēģiptes augšējā daļā, — bet kāda izeja no vietējiem iedzīvotājiem tika atrasta tikai Mozus laikā, un proti no bēgļiem, kas kā lieli valsts noziedznieki bailēs bēga no soda. Kad viņus vajāja, viņi iebēga kādā klints alā, lai tur paslēptos. Kad viņi, apbruņoti ar lokiem un bultām, apmēram piescimts soļus pavirzījās alā uz priekšu, viņi pretējā virzienā atklāja dienas gaismu un steidzās uz to. Viņi to drīz sasniedza un bija ļoti priecīgi esam laimīgi izbēguši saviem vajātājiem. Tajā pusē nokļuvuši nekad neredzētā plašumā, viņi izeju tūlīt aizkrāva ar akmeņiem, lai viņu vajātājiem nekad nebūtu iespējams nokļūt šajā plašajā, skaistajā, brīvajā apvidū. 12] Bēgļu skaits kopā bija septiņdesmit galvas, starp tiem trīsdemit seši vīri un trīsdesmit četras sievas. Vienu no tiem, kuriem nebija sievas, viņi iecēla par savu vadoni, jo viņš starp viņiem bija arī pieredzējušākais; bet viens vēl bija par jaunu, lai viņam būtu sieva, un tādēļ kļuva par vadoņa kalpotāju. 13] Šajā apvidū bēgļi uzturējās ap pusotru gadu. Bet ar šī apvidus iztīrīšanu viņi nevarēja tikt galā, kaut gan lielāko daļu laika viņi medīja plēsīgās bestijas. Pēc notecējušā iepriekš minētā laika viņi devās ceļā tālāk uz ziemeļiem uz Nīlu. Pēc pāris nedēļām nonāca līdz Kataraktai, kuru no ēģiptiešiem dēvē par otro. Te viņiem, lai tiktu tālāk, bija daudz pūļu un darba. 14] Gar Nīlas labo krastu viņiem gan būtu bijis vieglāk virzīties uz priekšu, bet viņi atradās Nīlas kreisajā krastā un tajā apvidū tas izskatās ļoti grūti pārvarams un netrūka visādu zvēru, kuri pret cilvēkiem nav ļoti draudzīgi noskaņoti. Tā kā ceļojuma grūtībām nebija gala, viņi jau gribēja griezties atpakaļ un atgriezties iepriekšējā apvidū, te viņiem no aizmugures nāca liels liellopu un aitu ganāmpulks un arī devās uz ziemeļiem. Šī parādība lika viņiem ticēt, ka viņu vajātāji ir tikuši viņiem uz pēdām. Tad viņi posās ceļā, un cik labi tas tikai vienmēr gāja, virzījās tālāk un pēc grūtību pilnas ceļojuma dienas beidzot nonāca skaistā, lielā un ļoti auglīgā apvidū. 15] Te pārpilnībā bija dateles un vīģes, un bija lieli liellopu un aitu ganāmpulki, kas staigāja apkārt un ganījās pavisam brīvi un bez īpašnieka. Bet tas ganāmpulks, kas mūsu cilvēku sabiedrību spieda doties tālāk, pazuda Katarakta gravās un nesekoja, kas mūsu sabiedrībai bija ļoti pa prātam, jo caur to viņi ticēja esam drošībā, ka iedomātie ienaidnieki viņiem neseko. 16] Šajā jaunajā apvidū sabiedrība vispirms izraudzījās pagaidām iespējami labāko vietu, to nostiprināja un tur apmetās uz dzīvi. Tas bija skaists, līdzens pakalns pie Nīlas un tur auga dateles, vīģes un skaistas palmas; izņemot dažus pērtiķus nebija sastopamas ne pēdas no kādiem plēsīgiem dzīvniekiem. 17] Šeit šie cilvēki savairojās un pāris simts gados sastādīja pavisam ievērojamu tautu, kas piesavinājās visus brīvos ganāmpulkus un uzcēla budas un pat veselus ciemus un dzīvoja pavisam labi. Bet viņiem bija tā ticība un visas tās ierašas un tikumi, kurus bija ievedis Abi dēls. 18] Šo lielo un toreiz ļoti skaisto un auglīgo zemi melnie iedzīvotāji dēvēja vārdā “Noua Bia”, kas pārtulkots nozīmē “Jaunā mājvieta” (Nūbija, izd.). 19] Ar laiku šī tauta iepazinās arī ar ēģiptiešiem, kuri pēc tam pielietoja visas pūles šos pirmos melnos cilvēkus sev pakļaut, bet kas viņiem tomēr negribēja pilnīgi izdoties. Viņi arī bija pirmie pavisam melnie cilvēki, kurus ēģiptieši dabūja redzēt. 20] Sākumā ēģiptieši šos cilvēkus turēja par lieliem pērtiķiem; vienīgi, kad viņi manīja, ka šie cilvēki runāja viņu valodai gandrīz pilnīgi līdzīgu valodu, viņi viņus sāka turēt par īstiem cilvēkiem, pirka no viņiem liellpous un aitas un par to šie melnie no ēģiptiešiem mācījās visādas mākslas un zinātnes, ko viņi ļoti labi varēja izmantot, sevišķi metāla izgatavošanu, par ko līdz šim viņiem nebija nekādas zināšanas. 21] Pie šīs tautas līdz šai dienai ir saglābājusies tās senā reliģija un visi senie tikumi un parašas, ko viņi bija pārņēmuši no Abi dēla. 22] Bet šajā gadā šajā tautā ir parādījies viens pareģis, un saviem melnajiem brāļiem un māsām ir pavēstījis kādu ārkārtēju parādību, ko viņš redzējis septiņas reizes pēc kārtas. Viņš viņiem aprakstīja ceļu, kas viņiem būtu ejams, lai uz zemes sasniegtu to vietu, kur uzturas Tas, kas cilvēkiem māca pazīt patiesību un lielo, nepazīstamo Dievu. 23] Un redzat, vēl pirms pusdienām šis pareģis kopā ar pavisam ievērojamu sabiedrību nonāks šeit Cezarijas Tiberijas apvidū, tādēļ mēs sūtīsim vienu sūtni, lai viņš iet un atved viņus šeit! Viņi te ir nonākuši ar daudz kamieļiem, ir atveduši līdzi daudzus dārgumus un visu, ko viņi šeit patērēs, samaksās ar zeltu un dārgakmeņiem. 24] Tādēļ tu, Markus, sagatavojies, lai šie nūbieši tiek pavisam labi apgādāti! Jo kad tu vakar vakarā lūdzi Mani šo dienu vēl palikt pie tevis, tas Es šo lūgumu izpildiju un paliku, citādi Es ar Maniem mā- 193

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...