Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

cekļiem jau šodien

cekļiem jau šodien pirms ausmas butu devies pretī šai Mani meklējošai karavānai. Bet es paliku un šī palikšana tavai mājai šodien sagādās vēl daudz laba; bet savu algu tu jau atradīsi. 180. Kungs sūta sūtni pretī nūbiešu karavānai 1] Ļoti priecigu seju MARKUSS Man jautā: “Kungs, Tu visu zinošais! Cik personu ir karavānā?” 2] ES saku: “Tā sastāv no tieši septiņdesmit cilvēkiem, starp tiem arī kā pie viņu bēgošajiem pirmvecākiem ir trīsdesmit četras sievas un trīsdesmit seši vīri. Tas viens bez sievas ir pareģis un otrs bez sievas viņa kalpotājs. 3] Redzat, tā pirms gandrīz tūkstots gadiem tie melnie aizbēga un proti kāda likuma jauninājuma pēc, kuri protams Mozus laikā vairs nebija pilnīgi tie, kas tie bija pirms grēku plūdiem. Vecais vadonis, kas aizbēga, atkal gribēja atdzīvināt senās parašas un tikumus, vienīgi viņš atdūrās pret ienaidniekiem, kas viņu kopā ar viņa piekritējiem sāka pavisam nožēlojami vajāt, tā ka beigās viņam neatlika nekas cits, kā bēgt no savu ļoti daudzo ienaidnieku akli fanātiskā pārspēka. 4] Tātad tā bēgšana bija kāda pravietiska zīme kādas augstākas gaismas saņemšanai un Mozus laikā labākiem Kaina pēcnācējiem arī deva mājienu, ka šajā laikā uzlēks atpestīšanas gaisma. Melnie līdzīgi Ābrama bērniem gan pilnīgi nenokļūs pie senās Jēkaba akas, bet ja viņiem pēc tā slāpst, viņi tomēr dabūs dzert tās brīnišķo ūdeni. 5] Un nu lai tiek izvēlēts sūtnis, kas zina augšēģiptiešu valodu! Jūlija nometnē atrodas viens sardzes priekšnieks, pasauciet Man viņu šeit, lai Es viņu pamācu, kā viņš vadoni tūlīt pazīs un kas viņam tam būs sakāms!” 6] Jūlijs pats steidzīgi piecēlās no galda un steidzās nometnē, pasauca sardzes priekšnieku un tūlīt viņu atveda pie Manis. 7] Kad šis stingrais ROMIETIS pienāca pie Manis, viņš teica: “Visdiženā Zeva visaugstākais Dēls! Ko Tu man pavēli, kas man jādara? Es gan esmu augstākā mērā necienīgs saņemt no Tevis kādu pavēli, — jo augstākā Dieva Dēls pavēl tikai padotiem dieviem, tie zemes firstiem, tie saviem augstākiem karapulku priekšniekiem, tie tad viņu virsniekiem un kapteiņiem un tikai tad tie viņu vergiem, kuriem būt mums ir tas augstais gods, — bet Tu, vaisaugstākais, šeit gribi darīt izņēmumu un tā es Tev lūdzu Tavu svēto pavēli!” 8] ES saku: “Pavisam labi, pavisam labi, Mans mīļais draugs! Tu gan vēl esi nocietinājies romietis, bet savai ticībai un savam stāvoklim uzticam un godīgs. Tu ilgāku laiku biji Ēģiptē, esi iemācījies saprast un runāt senēģiptiešu valodā. Tagad tev jābūt Manam sūtnim Cezarijas Filipas novadā. Tu esi labs jātnieks un jāšus drīz būsi pareizā vietā. 9] Nodegušās pilsētas tuvumā tu sastapsi septiņdesmit melnu cilvēku karavānu; jādami pa priekšu uz diviem balti pārsegtiem kamieļiem pa labi ir vadonis un pa kreisi viņa kalpotājs. Vadonis tevi jau pa gabalu sveicinās. Viņš ir tērpts pavisam baltā, bet viņa seja tev liksies ogles melna. Tāpat viņa rokas un kājas, bet sirdī viņam ir daudz gaišāk nekā viņa miesas āda. Saki viņam: “Tu esi sasniedzis tavu pūļu mērķi, seko man! Nedaudz acumirkļos tu stāvēsi Tā vaiga priekšā, Kuru tu pēc tavas septiņas reizes redzētās vīzijas meklēji!” 10] To runā ar viņu senēģiptiešu valodā, kuru tu labi pārvaldi! Ej un apseglo savu zirgu un tad ātri dodies prom! Tu ar viņiem sastapsies tur, kur krustojas galvenās ielas!” 11] Kad SARDZES PRIEKŠNIEKS to no Manis dzirdēja, viņš dziļi paklanījās un teica: “Izņemot tikai dievu priekšā viens romiešu veterāns nekad neklanās, bet vienīgi Tev pienākas viss gods un visa pielūgšana! Un nu pie pavēlētā darba!” 12] Jau sirms kļuvušais karavīrs, viņš jau arī tieši bija pilnā bruņojumā, ātri steidzās pie sava arābiešu zirga un bultas ātrumā auļoja uz norādīto vietu. Putekļu mākonis tālumā zināmā mērā bija droša zīme, ka norādītai vietai tuvojas liela karavāna. Nedaudz acumirkļos mūsu sūtnis bija norādītā vietā un vēl ceturtdaļstundu gaidīja uz karavānas pilnīgu ierašanos. Ja mēs izietu ārā aiz mājas stūra, mēs to varētu saskatīt, jo līdz turienei bija tiko pusstundas ceļa. 13] Kad vadonis nonāca pie līdz zobiem apbruņotā sardzes priekšnieka, tas viņu aizturēja un kā tas pēc romiešu parašas pieņemts vispirms jautāja uz kurieni viņš grib doties un kas viņa dzimtenē vinu ir norīkojis šim ceļojumam. 14] VADONIS palika uz vietas, stingri ieskatījās romieša sejā un ļoti nopietni skanošā balsī teica: 194

“Romiet! Kas tev lika mani šeit sagaidīt? Mēs šodien šeit nākam no lielās jūras un devāmies cauri stepēm un mežiem. No Aleksandrijas pāri jūrai mūs atveda kuģis, no Ēģiptes līdz šejienei mūs varēja redzēt tikai putni. Tu esi pirmais cilvēks, ko mēs visā ceļojumā sastopam; kā tu varēji zināt, ka mēs ierodamies? Kas tev darīja zināmu mūsu ierašanos? Vai tu esi pareģis? Bet tu nēsā ieročus, kas bieži ir tikuši mērcēti cilvēku asinīs un tātad nevari būt nekāds pareģis, tad zini, ir kāda vispirmā un visaugstākā Dieva būtne pāri visiem jūsu dieviem un pāri visiem cilvēkiem kādas ādas krāsas viņi arī būtu! 15] Man septiņas reizes bija viena un tā pati vīzija; šajā paradībā es kādā neaprakstāmā gaismā vienmēr redzēju tikai šo apvidu. Šajā lielajā gaismā jau stāvēla neliels bariņš cilvēku ar baltu un brūnu ādu un paši mirdzēja kā saules. Bet šo gaismas cilvēku vidū stāvēja viens, kas mirdzēja vairāk kā simttukstoš saules! Visa gaisma izgāja no Viņa, jā, manī bija sajūta, ka visa bezgalība būtu pilna Viņa neizmērojamās gaismas! Bet cik arī neaprakstāmi gaiša bija Viņa gaisma, tad tā tomēr nedarīja sāpes kā tas ir pie mums no saules daudz vājākās gaismas. 16] Arvien vienādās parādībās beigās es vienmēr arvien skaidri dzirdēju vārdus: “Dodies turp, tu melnais, tur tiks apgaismota arī tava nakts!” Es to pavēstīju visiem maniem menlnajiem brāļiem un māsām, un mēs nolēmām no Nūbijas uzsākt šo ceļojumu un nu jau esam ceļā ap trīs mēnešus ilgi. 17] Es gan zināju, kurp mums jādodas, jo mans gars (sargeņģelis, izd.), kas mani pavadīja jau septiņus gadus, man teica, ka vieta, kuru savā vīzijā redzēju atrodas Āzijā, un proti, lielas jūras krastā. Es no jūras piekrasti arī tuvu pazinu kā to, kuru savās vīzijās septiņas reizes biju redzējis. Kad mēs bijām pareizā vietā, tad mēs tūlīt izkāpām krastā. Tūlīt arī parādījās ceļš, pa kuru mēs līdz šejienei esam atnākuši, — un te tu nāc mums pretī! Ak, saki, kas tev par mums pavēstīja? Ak runā! Es nojaušu ko lielu!” 18] ROMIETIS saka: “Tu esi sasniedzis sava pūļu pilnā ceļojuma mērķi! Seko man! Nedaudz acumirkļos tu stāvēsi Tā vaiga priekšā, kuru pēc tavām septiņas reizes redzētajām vīzijām tu meklēji!” 19] Vadonis tūlīt pavēl visiem sekot romietim, jo tas acīmredzami esot Tā sūtnis, kuru viņi meklējot! 181. Kungs runā ar nūbiešu vadoni 1] Jājiens ritēja strauji un mūsu sardzes priekšnieks visu karavānu atveda pie mums, kas mēs visi pavisam labā omā vēl sēdējām pie galdiem. 2] Kad Mana JARA ieraudzīja tās ogles melnās sejas ar pilnīgi asins sarkanām lūpām un ļoti baltām acīm, viņa krietni sabijās un teica: “Ak Kungs, vai tās būtnes kādam ko nenodara? Viņi tak izskatās pavisam briesmīgi melni! Es gan jau esmu redzējusi morus, bet tik šausmīgi melnus, kā te ir viņi, vēl nekad nevienu! Kādi tik viņiem ir spēcīgi zobi! Patiesi, ja es, Kungs, nebūtu pie Tevis, es sāktu pavisam šausmīgi baidīties. Vienu tik melnu mīlēt, tas maigi mīlošas meitenes sirdij būtu uzdevums!” 3] ES saku: “Ir jau labi, Mana vismīļā meita, — bet skaisti saprātīgi, Mans bērniņ! Kas tad baidīsies no kādas krāsas?! Tagad gan tu biji nedaudz bērnišķīga, — bet tas nekas! Tikai visu labi ievēro; jo tagad te tiks pārrunātas ļoti svarīgas lietas!” 4] JARA saka: “Bet te es noteikti no tā daudz ko nesapratīšu, jo ar senēģiptiešu valodu pie manis ir nakts, un kādu citu tie melnie nezina!” 5] ES saku: “Viss tiks pārtulkots, tādēļ esi nu mierīga, neko nerunā, bet gan klausies!” 6] Jara klusē un Es tulīt lieku pie Manis nākt vadonim un pareģim un jautāju viņam, kas viņu un viņa pavadoņus ietekmēja uzsākt garo ceļojumu uz šejieni. Es to, protams, no paša sākuma ļoti labi zināju, bet Man tomēr vajadzēja tā jautāt, lai viņam būtu izdevība izteikties un pateikt savu mērķi. 7] Uz Manu jautājumu, kuru Es viņam uzstādīju jūdu valodā, viņš (VADONIS) mūsu valodā deva sekojošu atbildi: “Man nezināmais, šīs zemes diženākais cilvēk, piedod man, nabaga vājam puscilvēkam, ja es uzdrošinos izteikt lieku piezīmi, ka es Tevī atklāju tieši to pašu personu, kuru es pirms četriem mēnešiem neaprakstāmi gaišā gaismā esmu redzējis manās septiņās vienmēr vienādās vīzijās, un kuru es arī gāju meklēt gandrīz līdz pasaules galam; un kuru savā sirdī dziļi aizkustināts ticu, ka nu īstenībā esmu atradis! Vai tu, diženākais, negribi man darīt zināmu, vai es esmu pareizi pazinis?” 8] ES saku: “Ja Es tev teiktu jā vai nē, tas tev līdzētu maz, tev pašam vajag to saskatīt. Pētī, nokļuvis tik tālu tad nokļūsi arī vēl tālāk; bet tev pašam vajag to nopietni un stipri gribēt. Katra ārēja pamācība neko nelīdz, ja tā vienlaicīgi netiek iemantota iekšienē. Redzi, tu nu pavisam labi runā jūdiski! Vai tu vari atcerēties, ka tu šo valodu kaut kad būtu iemācījies? Jautā arī saviem pavadoņiem, kuri šo valodu 195

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects