Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

183. Ēģiptiešu

183. Ēģiptiešu augstās kultūras lāsts 1] (OUBRATOUVISHARS:) “Šīs pils priekšā stāvēja divi milzīgi lieli obeliski, kas no visām pusēm bija aprakstiti visādām zīmēm, figūrām un rakstiem. Arī lielās kolonnu halles priekšā bija uzstādītas divas līdzīgas kolonnas. 2] Mēs nedrošiem soļiem gājām priekšnieka mājā, un bija kādu laiku jāiet, līdz mēs iegājām pils dzīvojamās istabās. Ak, tajās jau izskatījās tik brīnumaini skaisti, ka man pie tam pilnīgi elpa aizrāvās. 3] Garā salīdzināju manu nabadzīgo būdu dzimtenē un šo mājvietu un pats sev teicu: “Kādēļ tad mēs, melnie, savās zināšanās un izpratnē esam tik brīnumnabagi? Kādēļ mēs nespējam uzcelt tādas celtnes? Kādēļ mēs vēl vienmēr neprotam radīt metālu? Mums vēl nav nekādu asu darba rīku, izņemot tos, kurus pret saviem dabas produktiem mēs esam iemainījuši no ēģiptiešiem. Cik nožēlojamas ir mūsu stelles, cik slikats mūsu vērptuves! Starp mums nav ne gara, ne talanta, ne dedzības; mēs tiko esam kādā augstākā pakāpē kā mūsu pērtiķi.” 4] Kad iegrimu tādās domās, sirds man sažņaudzās un man vajadzēja sākt raudāt, un pie tam skaļi teicu: “Ak, kādēļ mēs, melnie, neesam pilnīgi dzīvnieki, kas nevar ne domāt, ne just? Ko brīnišķu var radīt šie īstenie cilvēki, šie patiesie zemes dievi. Un turpretī mēs, melnie puscilvēki un pusdzīvnieki, neko! Un tomēr mums pār visu spēcīgi vajag sajust to brīnišķo, ko ir radījuši īstenie cilvēki!” 5] Tad priekšnieks man teica: “Neņem to pie sirds! Mēs esam jau kļuvuši cilvēki sirmgalvji, kuriem viss šis diženums vairs nevar sagādāt nekādu prieku, tā kā mēs sevi jau esam pārdzīvojuši; bet jūs vēl esat bērni, pilni spēka un pilni arvien vairāk un vairāk mostošās dedzības. Mēs šai pasaulei savu laiku jau esam nodzīvojuši un mūsu vaiņagi novītuši guļ aizmirstības kapā. Mūsu pilis sabrūk un mūsu tagadējās zināšanas un izpratne ir sliktāka kā ļoti slikta. Mums šeit vairs ir maz kalēju un maz audēju; visas mūsu tehniskās vajadzības mums vajag apmierināt vai nu no Romas vai grieķu zemes. 6] Jā, kādreiz, pirms paris tūkstots gadiem, tad šajā zemē protams mājoja vairāk dievi nekā cilvēki un veica darbus, par kuriem atliekām brīnīsies vēl šīs zemes tālākie pēcnācēji. Bet tas, ko mēs tagad redzam, līdzinās kādam izpostītajam, gan matērijā, gan arī dvēselē. Bet jūs vēl esat nesamaitāta, dabiska un jauneklīgi spēcīga tauta, varat domāt un gribēt un tādēļ savos darbos drīz varat kļūt lielāki kādi jebkad bija šīs zemes ļaudis. 7] Bet ja jūs uz šīs zemes kā cilvēki gribat dzīvot patiesi laimīgi, tad paliekat pie jūsu senās vienkāršības. Pirmkārt, tā jums maksā maz pūļu un darba, un otrkārt, jums nu ir pavisam niecīgas dabīgas vajadzības, kuras jūs viegli apmierinat. Jūsu auglīgajās kalnu ganībās lopkopība jums prasa maz darba un rūpju, un zemkopību, ar ko jūs nodarbojaties tikai ļoti maz, jau tāpat nav ko rēķināt; arī jūsu tērpi ir vienkārši un viegli izgatavojami. Tādēļ savām darbīgām vajadzībām jums vajag izmantot ļoti maz laika un tādēļ varat vairāk un pilnīgāk nodarboties ar garīgiem apcerējumiem. Un redzi, tas ir daudz vairāk vērts, nekā asiņainiem sviedriem par simtstūkstots reiz simtstūkstots cilvēku dzīvību maksu uzceltas šādas pilis, lai tad postošajam laika zobam pietiek ko grauzt tūkstošiem gadu. 8] Un kas beidzot ir tās viena uz otru uzliktās akmeņu kaudzes pret tikai vienu zāles stiebru, kas tika uzbūvēts no Dieva lielā Gara? Es tev saku: nekas! Katrs zāles stiebrs, katrs koks ir Dieva celtne, bez mūsu pūlēm un darba aug no mīļās zemes un īsā laikā tas mūs atspirdzina ar saviem saldajiem augļiem. Bet kādas pūles un briesmīgu darbu cilvēkiem maksā viena tāda pils! Un kad pēc daudziem asiņainiem gadiem viņu darbs ir pabeigts, kas viņiem pēc tam ir? Nekas cits, kā viņu augstprātības nožēlojama barība, svešu tautu skaudības pamodināšana un ar laiku karš un vajāšanas! 9] Patiesi, tu mans mīļais melnais draugs, tā ir kādas tautas nožēlojama laime, kas kļuva tik dumja, ka ar šādām mirušām pilīm pārklāja savas skaistākās un auglīgākās ganības, uz kurām citādi simtstūkstots auglīgākie koki varētu nopurināt savus cēlos augļus klēpjos pavisam vienkāršās būdās dzīvojošiem cilvēkiem. Redzi, kur stāv uzcelta ši pilsēta, desmit tūkstoši cilvēku kopā ar viņu lielajiem ganāmpulkiem pavisam viegli varētu atrast pietiekamu uzturu; patlaban šajos bagātajos mūros, protams, vēl dzīvo pie simts tūkstots cilvēku, bet kādu dzīvi ved lielākā daļa? 10] Senāk, kā vēsture māca, šī zeme bija graudu klēts, no kuras posta laikā ar maizi ir tikušas apgādātas svešas tautas; bet tagad nereti musm graudus vajag sev sagādāt no tālu esošām zemēm un tautām! Mūsu ganāmpulki atrodas nožēlojamā stāvoklī. Tādēļ, ka viņiem ir nedaudz zelta un sudraba, vienā šādā pilsētā vairs pavisam nestrādā tūkstošiem cilvēku. Dienu no dienas laiski staigā apkārt, uztur pēr- 198

kamas netikles un nereti ar tām izklaidējas zemiski dzīvnieciskā veidā, kas vienmēr izsauc daudzas slimības, kādas jūs pavisam nepazīstat. Dienā, cik ilgi spīd saule, jūs šo lielo pilsētu redzēsiet pavisam tukšu no cilvēkiem, tikai kad iestājas vēsāka nakts, tad līdzīgi laupītājiem dzīvniekiem viņi iziet no savām makslīgām akmens alām un kavē sev laiku ar visu, ko viņi iekāro. Un tā redzi, tu tīrās dabas vienkāršais dēls, tā ir tā svētība, kas cilvēkiem ir no viņu lielās akmens kultūras. 184. Vienkāršo cilvēku pirmkultūras svētība 1] (OUBRATOUVISHARS:) “Tādēļ paliekat savā lielā un sākotnējā dabas brīvībā un nekad netīkojat tādas nožēlojamas valsts kultūras! Neceļat nekādas pilsētas! Paliekat savās vienkāršās būdās un jūs visos laiku laikos varat būt zemes laimīgākā tauta, un tas it sevišķi, ja paliekat viena un mūžam patiesā Dieva pareizā izpratnē. Vienīgi Viņu godājiet un mīlējiet! Ja arī jūs Viņu nevarat redzēt, tad tomēr Viņš jūs, un Viņš jūs vienmēr apgādās ar to spēku, kas jums vajadzīgs, lai aizkavētu katru cilvēkam naidīgu elementu. Pie sākotnējā dabas likuma cilvēks ir kungs pār visu, kas uz, zem un virs zemes dzīvo un elpo. 2] Jūs vēl esat tas, kas cilvēkam jābūt! No jūsu tuvuma bēg ninkās lauas un tīģeri, panteras, hiēnas, vilki, lāči un čūskas; jums uz katra soļa seko tikai miermīlīgie ganāmpulki. Ar tādu īpašību apbruņots cilvēks vēl stāv uz cildenās pirmesamības pakāpes, uz kuras Radītājs viņu ir nolicis visas radības sākumā. Atguļaties uz zālāja, zem kura ļauni rosās klaburčūskas un indīgas odzes, un tās atkāpsies no svētākas kļuvušās vietas, virs kuras cilvēks, kā dabas kungs, ir apgūlies! Ļaunas skudras, daudzu mežu un stepju lāsts, aizceļo, tiklīdz cilvēks savā pirmspēkā ienāk apvidū un uzceļ savu mājvietu. Lauva, pantera, drosmīgākais tīģeris turas tālu no ganāmpulka, kuru apsargā īsts cilvēks, un krokodils, Nīlas drakons, nakad nav redzams tajās zemes daļās, kas tiek apdzīvotas no cilvēkiem. Purva dzērve, stārķis un iez ne ma on (viņam nav indes) labprātīgi pakalpo cilvēkam un attīra zemi no visiem rāpojošiem dzīvniekiem mūdžiem, un asi redzošais ērglis uzmeklē visu maitu un to apēd, lai gaiss no tās nekad netiek saindēts. 3] Ak, kāda īsta cilvēka brīnišķīga esamība katrā apvidū un kāda nožēlojama dzīve cilvēkiem pilsētās, kas ir pilnas augstprātības un smirdošākā egoisma! Tajās ir zudis viss pirmdzīvības spēks, viņi ietverošās dabas lielajā valstībā ir kļuvuši par svešiem ķermeņiem, svešām būtnēm, kas ir nostājušās ārpus katras savienības ar Dievu un tātad ar visu radību. Viņiem vajag celt stiprus cietokšņus, lai tajos paglābtos un iespējami aizsargātos no viņiem naidīgās dabas. 4] Ja tajās ganībās, kuras es jums ierādīšu, šodien likšu pārnakšņot simts cilvēkiem, tad nākamās dienas rītā neviens nebūs palicis dzīvs; jo viņi vairs nav nekādi cilvēki, bet gan to vāji ēnu tēli un viņu sakropļotie ķermeņi ir patiesas mājvietas visiem iespējamiem ļauniem un nenorūgušiem dabas un izvirtušiem gariem. Viņu ārējais dzīvības loks vairs nav viņu dievišķais Es, bet gan zemiski dzīvniecisks un tādēļ viņos un vēl mazāk ārpus viņiem nav nekāds spēks. Ārējā daba viņos vairs nesagādā viņu nožēlojamās esamības augstākās kulminācijas mērķi, bet gan tikai tās pakāpes, kurā visai radībai tās augstākā mērķī jāpāriet, totālu nekrietnību un pilnīgu iznīcību. Bet tādēļ visa radība ir naidīga tādai cilvēcei un katrā iespējamā veidā cenšas to pilnīgi iznīcināt, jo tajā nekas vairs nav sagaidāms. 5] Tādēļ, mans cēlais, melnādainais draugs, tu un visa tava tauta esiet priecīgi, ka jūs esat melni un ka jūs vēl dzīvojat patiesas dzīvības nevainīgākā pavasara būdās, jo tieši caur to jūs vēl esat tas, kas pēc visaugstākā Dieva Gara kārtības īstam cilvēkam jābūt! Tādēļ arī turpmāk paliekat tie, kas jūs nu esat, arī jūsu vēlākos pēcnācējos. Tad jums nekad nebūs jāžēlojas par cilvēciskās dzīvības postu un nelaimi! 185. Nūbiešu uzturēšanās vieta Ēģiptē 1] (OUBRATOUVISHARS:) “Un nu ejam ārā vietā, kuru es jums ierādīšu dzīvošanai. Bet vienlaicīgi uz visu laiku, kamēr šeit uzturēsieties, došu līdzi apsardzi, kas sliktos ļaudis atturēs no jums; jo viņi maz vai nemaz nekautrētos jūs pamatā samaitāt, un to fiziski un morāli. Es tev pavisam nejautāju, vai tu esi mani pilnīgi sapratis, jo es zinu, ka tu esi mani labi sapratis, un turpmāk sapratīsi vēl labāk!” 2] Pēc šiem vārdiem priekšnieks, uzsitot pa kādu spēcīgi skanošu metāla plati deva kādu zīmi, un kā caur burvja mājienu parādījās daudzi ļoti tumšas ādas krāsas apbruņoti vīri un priekšnieks kādā svešā valodā viņiem kaut ko pavēlēja, ko mēs nesapratām. Bet kad patiesi labais priekšnieks manīja manu izbrīnu, viņš mani nomierināja ar to, ka viņš manā valodā man izskaidroja to, ko bija teicis tiem apbru- 199

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates