Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ņotajiem. Runa bija par

ņotajiem. Runa bija par mūsu iespējamo aizsardzību no pilsētas samaitāto cilvēku, kuri viņam pavisam vairs nešķita kā cilvēki, uzmācības. 3] Viens no sardzes vadoņiem, kas bija ģērbies gandrīz tāpat kā šis draugs, kas mums bija parādījis ceļu šurp, izteica priekšniekam piezīmi, ka citādi ļoti auglīgā un ar zāli bagāta vieta esot patiesas čūsku un odžu ganības, kur neviens cilvēks vai dzīvnieks nevar labi atrasties. 4] Priekšnieks teica: “Samaitāti cilvēki kopā ar viņu lopiem protams gan nē; bet viņi vēl ir īsti pirmcilvēki, kas arī vēl ir visas dabas un tās lai kāda veida radības patiesi kungi! Daudzās čūskas un odzes viņiem ne tikai neko nenodarīs, bet gan kopā ar to mazuļiem viņu citādi skaisto vietu tūdaļ pametīs. Un jums kā viņu sardzei ar mūdžiem arī nenāksies pārciest ne mazākās grūtības, par to jūs varat būt pilņigi droši! — Bet nu atnesiet man divdesmit divus pārus ādas saišu kurpes, ar kurām mēs apgādāsim šos nesamaitātos cilvēkus, lai uz mūsu asajām slimtīm viņi nevajadzīgā kārtā neievaino savas kājas!” 5] Apavi tūlīt tika atnesti. Man un manam kalpotājam tie tūlīt tika uz ērtāko piesieti; tie pārējie divdesmit uz priekšnieka pavēli caur četriem sargiem tika iznesti ārā mūsu biedriem, un kad arī viņi tā tika apauti, viņi no sargiem saņēma uzaicinājumu sekot viņiem uz jaunajām ganībām. Bet priekšnieks, es un mans kalpotājs un parējie sargi cauri daudzām pilsētas ielām devāmies ārā no pilsētas brīvā dabā, kur bija lielas un skaistas ganības apaugušas ar kuplāko zāli, daudzām datelēm un vīģēm un pomerancēm un vēl daudziem citiem augļiem. Bet es redzēju arī to, ka ganībām vajadzēja būt cilvēku ļoti maz apmeklētām, jo mēs jau no tālienes dzirdējām neskaitāmu klaburčūsku čaukstēšanu. 6] Drīz pie mums atnāca arī mūsu biedri kopā ar ganāmpulku un kamieļiem. Kad viņi nonāca ganībās, viņi negaidīja, līdz tie mūdži mūsu un mūsu ganāmpulku priekšā itkā dotos prom, bet gan tūlīt bez kādām bailēm ganības un un to augļus pārņēma pilnīgi savā īpašumā; lielās ganības krustām un šķērsām tūlīt caurstaigāja un visi mūdži tā bēga uz Nīlu, ka tās virsma ap pusstundu ilgi bija pilnīgi pārklāta ar mūdžiem. 7] Bet priekšnieks šo parādību nu izskaidroja arī līdzi dotajai apsardzes komandai un tai teica, ka kopā ar mums viņi bez kādām bailēm drīkstot doties ganību visās daļās, jo viņš esot pilnīgi pārliecināts, ka jau naktī visās ganībās vairs neatradīsies neviena odze vai čūska. Un tā tas arī bija, jau pēc vienas stundas ganības bija tīras no visiem lai vai kāda veida mūdžiem. 8] Bet Nīlas otrajā krastā mēs veselu ēģiptiešu aitu ganāmpulku redzējām bēgam no tam sekojošajiem indīgajiem ieceļotājiem, un tā gani bēga kopā ar ganāmpulku. Gani žēli kliedza, tomēr aizbēga uz kādu Nīlas tiltu; bet ganāmpulks cieta zaudējumu, — jo dažas tika no lielām bestijām panāktas un apēstas. Tajā upes krastā bija arī daudz trušu, kuriem arī šis negaidītais apciemojums nāca ļoti nelaikā, jo daudzi mazuļi no rāpojošām bestijām tika apēsti. 9] Sardzes komandai ļoti dūrās acīs iepriekš neaizsniedzamās skaistās dateles, vīģes un pomerances un līdzīgi arī skaistās roseizes (Jāņa maize), kas turpat parasti tiek izmantotas kā kamieļu barība. 10] Sardzes meistars priekšniekam teica: “Gods Izisam un Ozirisam! Beidzot mēs arī šeit varam iegūt ražu, kas tā nebija kopš neatminamiem laikiem!” 11] Bet priekšnieks teica: “Ražu veselu gadu ievāks tikai tie, kas šīs ganības bija attīrījuši; jūs drīkstat ņemt tikai to, ko viņi jums atļauj ņemt, bet citādi patvarīgi pat ne lapu no koka! Pie tam šo ļoti nesamaitāto cilvēku priekšā piesargieties piesaukt kādus jūsu nederīgos valsts dievus, jo starp jums nav neviena, kuram es nebūtu mācījis pazīt vienīgi patieso Dievu! Palieciet pie Tā, bet vairs nekādu Izisu, un arī nekādu Ozirisu, ne kaut kādu Apisu. Jo tas viss ir un mūžam paliek nekas!” 12] Pēc tam priekšnieks man teica: “Kā tu pats redzi, ar Visaugstākā palīdzību jūs te esat uz labāko apgādāti. Tagad es jūs atstāšu, bet rīt dienai austot, es atkal esmu pie tevis; tad es šeit Visaugstākā lielajā atklātajā templī tevi pareizi mācīšu! Un tad no manis dzirdēto tu darīsi zināmu arī taviem biedriem! Un nu palieciet sveiki Visaugstākā aizsardzībā!” 13] Ar šiem vārdiem viņš atgriezās atpakaļ pilsētā. Pie ēģiptiešu tautas viņam jau sen vajadzēja būt baudījušam lielu cieņu, jo kas tikai viņu sastapa, viņa priekšā dziļi paklanījās. Bet viņš izturējās tā, itkā no visas goda parādīšanas neko nemanītu, bet gan kā dziļākās domās iegrimis ātri turpināja savu ceļu. 14] Kad saule bija norietējusi, drīz no pilsētas nāca daudzi ziņkārīgie, bet neviens neiedrošinājās tikai uz divdesmit soļiem tuvoties izdaudzinātajām čūsku ganībām. Vairāki mums uzsauca mums no ganībām attālināties, citādi mums nenovēršami vajadzētu piedzīvot lielākās briesmas. Bet sardze ziņkārīgos dzina atpakaļ un viņiem izskaidroja, ka te vairs neesot nekādas briesmas, jo caur mūsu slepeno spēku visi mūdži jau sen esot pārpeldējuši pāri Nīlai. 200

15] Tad ziņkārīgie drīz gāja atpakaļ un mēs aprūpējām mūsu ganāmpulku, kas mums šim vakaram deva tik daudz labākā un barojošākā piena, ka mēs to pavisam nebijām spējīgi izlietot. Mēs jautājām sardzes komandai, vai arī viņi dzertu pienu. Viņi ar prieku to apstiprināja un mēs viņiem devām dzert tik daudz piena, ka viņi vairs nespēja to vairāk baudīt. Vēl ievērojamo pārpalikumu ielējām līdzņemtajos traukos, lai to pārvērstu sierā. 16] Mēs šeit saimmniekojām veselu gadu, no labā priekšnieka ļoti daudz iemācījāmies un proti, visaugstākās Dieva būtnes patiesā izpratnē. Pēc viena gada ar vislielāko draudzību tikām atkal atlaisti un labā omā devāmies atpakaļ uz mūsu zemi. 17] Drīz pēc tam es redzēju savas parādības, tūlīt sakārtoju vienu karavānu un īstenībā gribēju doties tikai uz Memfisu, lai pārvaldītājam darītu zināmu redzēto parādību. Bet viņš par tevi, Diženākais , jau ziņoja un sūtīja mani tieši šeit, parādīja man ļoti tālo ceļu līdz Aleksandrijai un uzticēja mani kādam ļoti zinošam kuģiniekam, lai viņš mani atgādātu šeit. Viņš man deva līdzi arī vienu tulku, bet kuru es šeit nepaņēmu līdz. 18] Nu tu, diženākais no cilvēkiem, zini, kā es nonācu pie savas mazās gudrības; un nu saki arī man reiz noteikti, vai es esmu pareizā vietā, jeb man vēl jādodas tālāk! Jo ilgi es nevaru uzkavēties, tā kā mans ceļš līdz dzimtenei ir ļoti tāls.” 186. Melnais prasa skaidrību par Kunga uzturēšanās vietu 1] ES saku: “Es tev jau teicu, kas tas tev maz vai neko nelīdzētu, ja Es tev teiktu: “Es tas esmu!” vai “Es tas neesmu!” Katrā gadījumā tev pašam to vajag atrast, un tu to vari pavisam viegli, jo tev tam netrūkst gara. Padomā, kas viss cilvēkam var būt iespējams, un kas te neiespējams! Vai tev vēl nekas nav uzkritis, jeb vai tu pie sevis vai ķāda cita vēl neko neesi pamanījis?” 2] MELNAIS saka: “Kā es jau iepriekš minēju, — izņemot to, ka mēs, ienākot šajā zemē, tūlīt runājam jūsu valodā, nekas sevišķs man vēl nav uzkritis; es runāju pavisam skaidri un atklāti! Kad es šeit nonācu, tad pirmajā brīdī man gan daudz kas likās zināmā mērā brīnumaini, bet jo vairāk es šeit uzturos, jo vairāk es visos jūsos atrodu dabīga. 3] Valoda tātad vēl vienmēr ir vienīgais, kas pieskaras kam brīnumainam, bet tā kā es jau iepriekš piezīmēju, pavisam labi tas var būt pavisam dabīgas, kaut arī neizskaidrojamas šīs zemes sevišķas īpašības sekas. Jo savā ceļojumā caur lielo Ēģiptes valsti, ko līdzīgu esmu pieredzējis: mēs sastapāmies ar romiešiem un grieķiem; viņi runāja viņu valodā un mēs viņus pavisam labi sapratām un vajadzības gadījumā tomēr varējām ar viņiem pavisam labi saprasties. Ar runāšanu, protams, negāja tik veikli, kā šeit, bet tas viss pavisam labi var būt atkarīgs no zemes īpašības, tās gaisa un iztvaikojuma! 4] Bet mēs kā pamatā pavisam vienkārši cilvēki esam arī daudz pieejamāki visādām ārkartējākām parādībām un iespaidiem. Tā mēs varam redzēt nomirušo dvēseles, pa laikam arī tādas, kuras, pēc viņu atzīšanās, vēl nekad nav nesušas kadu miesu. Šīs dabas dvēseles arī no ta ir viegli pazīstamas, ka viņas savu formu var pēkšņi mainīt, sadalīties visādās citādās mazās būtnēs un atkal savilkties kopā cilvēka formā; kas ir parādība, kas ir parādība, ko pie mirušiem brāļiem un māsām vēl nekad neesam atklājuši. 5] Memfisā mēs gudrajam priekšniekam jautājām, vai viņš ar savām acīm arī ko tādu ir redzējis. Bet viņš teica: “Tas viss ir tikai pavisam vienkāršu un nesamākslotu dabas cilvēku īpašība, kuri arī tikai vārda pēc nepazīst nekādu samākslotu dzīvi. Pie viņa un ēģiptiešiem tas vēl nekad nebūtu atgadījies. Šad un tad gan sastopami atsevišķi gadījumi, bet tik nenoteiki un neizskaidrojami, cik vien vienmēr iespējams, kamēr pie mums viss esot noteikts, dabisks un tātad arī vairāk izskaidrojams. 6] Bet no tā nu diezgan izskaidrojami izriet, ka mēs drīz varam runāt un saprast kādas tautas pavisam svešu valodu. Ja tu, diženākais cilvēk starp cilvēkiem, to nu apsver, tad ar tavu izcilāko gudrību labi sapratīsi, ka šajā īsajā mūsu šeit uzturēšanās laikā mums vēl nekas sevišķs nevarēja uzkrist, no kā neatspēkojami varētu secināt, ka mēs pavisam noteikti jau atrastos vietā, kuru es manās parādībās septiņas reizes esmu redzējis. 7] Daudz kas ar to gan sakrīt: kādas mazas jūas zemes krastā pie kāda kalna uzcelta zvejas būda; daudzi augsti un godājami cilvēki, arī tev nopietnībā ir daudz līdzības ar to neaptverami mirdzošo cilvēku, kuru es savās parādībās ar lielāko aizgrābtību septiņas reizes esmu skatījis. Bet tas gaismas cilvēks visu paveica caur savu vārdu: viņš runāja, un tas bija tur! Viņam bija padotas Debesis un zeme un nepārredzami pulki gaidīja viņa mājienu! 201

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates