Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

8] Nu, diženākais

8] Nu, diženākais cilvēk starp cilvēkiem, šeit tas tomēr tā nav! Es šeit pie jums, kā pirms diviem gadiem pie priekšnieka Memfisā, atrodu ļoti labus un gudrus cilvēkus, — bet no tā, ko es sagaidīju, līdz šim vēl neko neatrodu, un tieši tādēļ tev jautāju, vai es esmu pareizā vietā vai nē. Ja tu saki jā, tad es ticēšu un palikšu, jo tavs vārds man pilnīgi pietiek, tā kā tu katrā gadījumā esi dziļi gudrs. Bet ja tu saki nē, jeb ja tu man atkal neko nesaki, tad mēs tomēr atkal dosimies ceļā uz dzimteni un mūsu ganāmpulku, kuru pēc gudrā priekšnieka padoma mēs pret zeltu un sudrabu atstājām Memfisā, ar summas atlikumu, kuru priekšnieks mums aizdeva par ganāmpulka atstāšanu, bet kuru pa to laiku viņš izmantoja, atkal izpērkam. 9] Tu, cēlākais no cilvēkiem, redzi, ka kaut ar mūsu miesas negrezno balta āda, man un mums visiem nav nekā viltīga un ļaunprātīga. Mēs visi meklējam īstu patiesību, kas mums ir vissvarīgākā, un mums arī ir dzīva ticība to atrast šeit vai kaut kur citur! Tālab ja mēs esam pareizā vietā, tad apstiprini mums to, un mēs gribam darīt visu, ko tikai vienmēr no mums prasa!” 10] ES Rafaelam saku: “Ej un dodi viņiem kādu zīmi, lai viņi uzzina, pie kā viņi ir!” 11] RAFAELS tūlīt pienāca pie melnā (Oubratouvishara) un teica: “Draugs, ko tu savā dzimtenē atstāji, kā dēļ Memfisā tu gribēji griezties atpakaļ, lai to kā sevišķu dāvanu pasniegtu priekšniekam par viņa pūlēm ar tevi un tādēļ to jau ietini jaunā linu audumā, bet steidzīgas aizceļošanas dēļ to aizmirsi, un proti vienā tavas istabas kaktā, kur tas vēl atrodas. Ja tu to vēlētos, es tev to acumirklī atgādāju šeit! Runā — kā tu gribi, tā notiks!” 12] MELNAIS saka: “Ne manis pārliecināšanas dēļ, ka es esot īstā vietā, — jo caur to, ka tu man te saki, ko es mājās esmu aizmirsis, es jau zinu, ka esmu īstajā vietā, tā kā tā ko var saskatīt tikai visu redzošā Dieva acs —, bet tu man gan izdarītu īsti labu pakalpojumu, jo ceļā uz mājām es ar to labajam priekšniekam Memfisā vēlētos sagādāt īsti lielu prieku, jo viņš ir liels retu dabas priekšmetu veidojumu draugs! Visai tai lietai pašai par sevi var nebūt nekāda cita kā augstākais iedomāta vērtība, bet ne reāla. Bet tā ir brīnumskaista!” 13] Tad Rafaels skaisto dabas veidojumu ievīstītu linu audumā jau pasniedz melnajam un jautā viņam, vai tas gan esot īstais. 14] Te MELNAIS gandrīz zaudē samaņu un iesaucas teikdams: “Jā, tas ir tas, tas ir tas! Bet kā iespējams, ka tu man šo dārgumu šeit atgādāji, kur tu tak ne acumirkli neesi no manis attālinājies?! Vai tu kā jauns, drosmīgs ēģiptietis, būdams priekšnieka dienestā, varbūt kādā neaprakstāmi viltīgā veidā esi mājā man to nozadzis? Vai tu pirms kāda gada, ar dažiem tava veida pavadoņiem atkal atgriezāmies mājās, esi mūs varbūt pavadījis gandrīz līdz manai būdai, un manā dzīvojamā būdā to esi ieraudzījis? 15] Jā, bet kam šie mani pavisam dumjie jautājumi?! Tikai nedaudzus acumirkļus pirms mūsu aizceļošanas mājās tas bija manās rokās, tad man kamieļu apseglošanas un mana ganāmpulka kopā sadzīšanas laikā es to noliku manas būdas stūrī un apsedzu ar ķirbja mizu! Ar ganāmpulka kopā sadzīšanu un kamieļu apseglošanu es skaisto dabas veidojumu aizmirsu; tu man to nevarēji nozagt. Nu tu man to esi brīnumaini atnesis, bet — kā, kā tas tev kā kādam cilvēkam, redzami ar miesu un asinīm, tas ir iespējams? Jo šeit, tur un atkal šeit bija ātrākais acumirklis! Tā ir tikai kādam Dievam iespējama rīcība! Vai nu tu pats esi Dievs, vai kāds Viņa īsts kalpotājs!” 16] RAFAELS saka: “Tas pirmais nē, bet gan otrais! Bet redzi, tavu skaisto dabas veidojumu atnesot es tomēr kaut ko esmu aizmirsis, un tā ir ķirbja miza, ar kuru tu savā būdā savu dārgumu apsedzi! Arī tā tev tūlīt jādābūn klāt! — Redzi, te tā jau ir! Ieliec nu iekšā tavu dārgumu un attin to mūsu priekšā, jo šeit ir daudzi, kas tavu atrasto dārgumu vēlētos redzēt. 187. Nūbieši atzīst Kungu 1] Te melniem no pārsteiguma pilnīgi apreibst galvas, jo tas viņiem ir kaut kas, ko viņi tur pār visu. Viņi ir tīri, vēl pavisam nesmaitāti dabas cilvēki un kā vēl patiesi dabas draugi caur viņu pilnīgas ticības un gribas nolokāmību spēj paveikt daudzko, kas kādam ja dziļi pagrimušam cilvēkam ar pasaulīgiem ieradumiem vajag likties kā lielam brīnumdarbam un tādēļ caur kādu citu brīnumdarbu uz šīm pirmdabiskām sirdīm būtu grūti iedarboties. Kādas slimības izdziedināšana te būtu bijusi nevietā, jo šie īstie dabas cilvēki nepazīst nekādas slimības. Viņu vecie cilvēki vienmēr sasniedza lielu vecumu un viņu nāve vienmēr bija ļoti mierīga un bezsāpju iemigšana. 2] Bērni viņiem nakad nemirst, jo viņi, kā dzemdināti pilnīgā kārtībā, pasaulē piedzimst kā pilnīgi 202

nobrieduši un veseli; arī pēc tam viņi tiek pareizi baroti un tādēļ nekādas slimības substances nevar viņos sakrāties. Ja Es viņu acu priekšā būtu izārstējis kādu slimnieku, vispirms Man viņiem jau vajadzētu izskaidrot, kas īstenībā ir slimība un caur ko tā izceļas. Bet ar to tak viņiem acīmredzami būtu vairāk kaitēts nekā līdzēts, jo uzzināt par grēkiem un to sekām jau nozīmē tikdaudz kā tos gandrīz uzsākt. 3] Te kāds varbūt domā, ka kādai pamodināšanai no nāves arī netrūktu iedarbība. Arī tas šiem cilvēkiem nebūtu nekas! Jo miesas nāvi viņi uzskata kā Dieva lielu labdarību cilvēkiem, un tādu aktu uzskatītu par noziegumu pret visaugstākā Dieva Gara kārtību tik ilgi, līdz viņiem par Mani nevar tikt pilnīgi atvērtas acis. Lielas vētras izsaukšanu viņi uzlūkotu ar ļoti jūtīgas dabas acīm kā ko pavisam dabisku, jo viņiem pašiem vienmēr ir varens iespaids uz gaisa, ūdens, zemes, un uguns gariem. Bet kustība, kas nesalīdzināmi pārsniedz viņu izšautās bultas ātrumu, šiem cilvēkiem ir patiess brīnums, kas var tikt paveikts tikai no Dieva un Viņam pakalpīgiem augstākiem gariem, bet nekad no šīs zemes vājiem un mirstīgiem cilvēkiem. 4] Kad mūsu melnie tā īsti krustām šķērsām un caur un caur bija brīnījušies, tad vadonis saviem biedriem teica: “Brāļi! Es un jūs visi nu esat redzējuši darbu, kas var tikt izvests vienīgi tikai no Dieva, jo mēs pat ar savām domām nevaram tik ātri būt dzimtenē un no turienes atkal atgriezties līdz šejienei, cik ātri šis Dieva kalpotājs ir nokļuvis tur un ar manu dārgumu atnācis šeit! Mēs tātad esam īstajā vietā un drīkstam šeit kustēties tikai ar lielāko godbijību un nepārtrauktu sirsnīgāko Tā pielūgšanu, kas ar neiedomājami visdievišķi cildenāko seju tur vidū pie lielā galda. 5] Ko Viņš Savā neizsakāmajā žēlastībā un laipnībā mums teiks, tam mums jābūt svētākai pavēlei, ko mēs turēsim stingri, kā mūsu dzimtenes klintis arī mūsu pēcnācējos, ko mūsu zeme vēl piedzīvos līdz visu laiku beigām! Jūs zināt, ka gudrais priekšnieks mums pareģoja par šī diženākā Dieva Cilvēka mūžīgo godu! Tā tas ir, mēs par to nu esam pilnīgi pārliecināti. Bet tā kā tas ir tā un ne citādi, tad mēs arī zinām, kas mums ir darām un ievērojams. 6] Tāls un grūts bija ceļš līdz šejienei; vienīgi ja tas būtu vēl tūkstots reiz tik tāls un arī vēl tūkstots reizes grūtāks kāds tas bija, tad tomēr neatsver ne niecīgāko daļu šīs neaptverami augstās, no mums visiem mūžībā nepelnītās žēlastības lielumu! Jo tur cilvēka stāvā sēž tas Mūžīgais, Visuvarenais Gars, kas tikai caur Savu Gribu ir radījis visu, kas te ir, kā Memfisā mums to pietiekami izskaidroja gudrais priekšnieks. 7] Mēs nu stāvam patiesa, mūžīga Dieva priekšā, ka mūs ir radījis un atdzīvinājis. Viņa rokās ir katrs mūsu dzīves acumirklis; ja Viņš to gribētu, mēs te vairs nebūtu. Īsi, Viņš vienīgais ir viss visā, un viss kas te ir, bez Viņa nav nekas! To izsacīja mana parādība, un tā mūs pamācīja arī Memfisas priekšnieks un tā mēs to esam pieņēmuši un uz mūžību ticam. — Šķiet mūžīgais Kungs un Meistars nu grib mums ko teikt! Tālab šeit būt nozīmē būt uzmanīgākam kā bīstamākajās lauvu medībās, kā vienas tādas mums no Memfisas priekšnieka tika aprakstīta. 188. Par pārspīlētu pazemību 1] Kad melnais saviem biedriem bija noturējis šo ļoti cienīgo runu, ES pasaucu vadītāju un viņam jautāju, vai viņš un viņa biedri nebūtu izsalkuši un izslāpuši, un, ja viņi būtu izsalkuši un izslāpuši, ko gan viņi vēlētos ēst un dzert. Jo jūras ceļojums novārdzina un viņiem noteikti vajadzētu būt izsalkušiem un izslāpušiem un tādēļ viņiem tikai jāliek dzirdēt viņu balsis un viņiem tūlīt jātiek palīdzēts! 2] OUBRATOUVISHARS saka: “Ak kāda žēlastība! Tu viss visā aicini kādu nožēlojamu zemes tārpu ka viņš Tavā priekšā drīkst izteikt savu vajadzību! Tu visdiženākais, mūžīgais Gars! Bet pilnīgākās niecības putekļos Tavā priekšā rāpojošais tārps aiz pārvarenas godbijības tavas Dievišķības priekšā neiedrošinās izteikt ne vārda, lai ļoti viegli caur kādu neveiklu vārdu Tev, mūžam vissvētākais, nepatīk un pēc tam tam no Tevis netiek uzlūkots ar dusmīgām acīm. Mums gan vēl no Ēģiptes ir daži maisi pilni žāvētām vīģēm un datelēm, arī nedaudz divreiz ceptas maizes. Tas pie mūsu mērenības neilgajam šeit uzturēšanās laikam pietiks! Tādēļ es ar pateicīgāko un satriektāko sirdi sniedzu Tev savu maz vai neko neizsakošo pateicību par Tavu mums piešķirto pārāk lielo žēlastību!” 3] ES saku: “Jā, draugs, ja Tu Manā priekšā vienmēr būsi tādā milzīgi vairāk kā trīs ceturtdaļas nevajadzīgā godbijībā, tad Man tiko būs iespējams tev tavā tēvzemē dot līdzi kādu gaismu! Vispār tu Man kā Radītājam nepārādi kādu pārāk lielu godu, ja tu sevi, kā acīmredzami tak Manu darbu, novērtē par neko un lieci sevi dziļi zem kāda visas niecības putekļos rāpojoša tārpa. Jo caur tādu Manā, tava Radītā- 203

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...