Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ja priekšā, sevis

ja priekšā, sevis paša noniecināšanu, tu pavisam kuriozi noniecini arī to, kas no Savas augstākās gudrības un mīlestības tevi ir radījis. 4] Redzi, ja tev kāds cilvēks rāda kādu mākslas darbu, ko viņš ir radījis un tu tad no viņa to sev nopērc, jo tev tas ir ļoti paticis, vai caur to tu gan gudrajam māksliniekam parādīsi godu, ja tu slavē visus viņa pārējos darbus un pār visu pašu mākslinieku, bet par no viņa nopirkto līdzīgi brīnišķīgo mākslas darbu nevari vien pietiekami atrast sliktākos nopēluma vārdus, tādēļ, ka tas nu pieder tev. 5] Redzi, tālab šāda veida pazemība Manā priekšā pavisam nav gudra, bet gan aušīgaun muļķīga! Jo ja tu sevi turi par pārāk sliktu un nevērtīgu, tad caur to tu tak viegli saprotami saki Man sejā, kas Es ar visu Manu radīšanu esmu kāds nožēlojams nemākulis. 6] Ak, bet ja tu pareizā mērā arī sevī atzīsti Manu vērtību un pats sevi neturi par pārāk bezgalīgi niecīgu, nožēlojamu un sliktu, lai ar Mani par šo un to pārrunātu, tad tu sevī pašā godā Mani un atzīsti Manu dievišķo lieliskumu arī uz tava paša zemes; un tāds tu no Manas klātbūtnes varie iegūt to patieso un dzīvo labumu, kura dēļ tu īstenībā esi šeit atceļojis. Vispār tava pārāk lielā pazemība no tavas puses iepretī Man nav nekāds grēks, jo tā pamatojas tavā kopš bērnības ļoti dievbijīgā audzināšanā. 7] Bet nu tu arī šajā ziņā esi saņēmis pareizu izpratni! Ar to tavu līdzšinējo mēs abi gan nevarētu labi sadzīvot, tu Manā priekšā nepārtraukti būtu dievbijīgi kautrīgs un tas tad tevi spiestu cik iespējams ātri atstāt šo tavas dievbijības sajūtai pārāk nepanesami svēto vietu, lai tad Memfisā un beizot dzimtenē pārāk daudz pļāpātu par Manu tev nepanesamo svētumu! Bet tas tad arī būtu viss labums, ko tu sev, tavai tautai un tavas tautas pēcnācējiem šeit būtu saņēmis! Vai tu ar to gan būtu apmierināts? 8] Noteikti nē! Jo kādā gaišākā tavas dzīvības acumirklī tev tak vajadzētu sākt pašam sev skaļi uzaukt un teikt: “Jā, kas tad tas nu ir?! Vai pats sevī apsverot es tikai tādēļ būtu devies tik garā un grūtā ceļojumā, lai ar pūlēm sasniegtā mērķī aiz visdziļākās godbijības man nepārtraukti vajadzētu gandrīz izmist?! Nē, tā bija drausmīga svētlaime, kādu visā savā dzīvē es noteikti nevēlētos ka tā atkārtojas! Redzi, tas tev būtu tava ceļojuma līdz šejienei beigās. 9] Tādēļ arī šeit nozīmē: likt nedaudz dominēt saprātam un domāt, kas katrās dzīvības attiecībās ir pareizi un tad tu visur tiksi cauri labi un godīgi un dzīvībai vienmēr varēsi smelt dzīvāko ieguvumu. Tādēļ prom ar tavu pārspīlēto godbijību Manā priekšā! Visiem saviem dzīvības spēkiem mīli Mani kā tavu Radītāju, Tēvu, Meistaru un Kungu un mīli arī tavus brāļus kā sevi pašu, tad tu dari vairāk kā pietiekami! Un ja tu Mani uzrunā, tad pavisam vienkārši dēvē Mani Kungs un Meistar, kas Es tad arī esmu, — bet viss pārējais šeit gan ne tuvu nepiederas! 189. Oubratouvisars apraksta savu dzimteni Nūbiju 1] (KUNGS:) “Es tev pirmīt jautāju, vai jūs neesat izsalkuši un izslāpuši, un Es tev jautāju tādēļ, ka Es pārāk labi redzu, ka jūs visi esat ļoti izsalkuši un izslāpuši. Diena turpinās nu jau četras pilnas stundas, un jūs kopš vakardienas pusdienlaika neko neesat ne ēduši, ne dzēruši, jo pienu uz kuģa jūs nevarējāt dabūt un ūdens jau bija sasmacis un tātad slikts. Un tā manas rūpes par jums pirmām kārtām ir, lai jūs saņemtu miesīgu spēcinājumu, jo bez tā jūs nevarētu iegūt to mieru, kas nepieciešams tam, lai tad jo spēcīgāk sevī var uzņemt kādu garīgu barību. Ja kādam, kuram jau no acīm redzams, ka viņu moka izsalkums un slāpes, grib sludināt Evanģēliju, pirms viņš nav paēdināts, būtu cilvēciskas patmīlīgas muļķības kronis! Tamdēļ arī jums vispirms vajaga tikt miesīgi apgādātiem, tikai tad mēs sev meklēsim Evanģēliju. 2] Bet tādēļ pretēji jūsu ierašām jums šeit vajadzēs apmierināties ar Maniem galdiem un jūsu kožu pilnās dateles un vīģes liekat izbarot saviem kamieļiem. Tādēļ sēdieties pie tiem galdiem tur lejā, kas tur stāv tukši, un jums tūlīt jābūt pietiekami apgādātiem ar ēdieniem un dzērieniem. Tu, Oubratouvisar, sēdies šeit; jo arī tu savai tautai esi īsts ķēniņš, un tas te ir ķēniņu galds, kuriem savā starpa ir pārrunājams, kā viņu ļaudis ir vadāmi un izglītojami par cilvēkiem. 3] Visi izpildīja, ko Es teicu un mūsu Markusam ar neredzamu palīgu palīdzību mielastam pietiekamā daudzumā arī ir sagatavotas labākās zivis, un kad melnie devās pie galdiem, uz tiem tad jau arī tiek liktas zivis, maize, sāls un vīns, un visiem tika norādīts, ka priekšā liktais viņiem jāapēd. Viņi tūlīt sāka ēst vēl kūpošās zivis, ņēma maizi un sāli un visu atrada par ļoti labu un gardu. 4] VADONIS, kuram nu jau bija vairāk drosmes, teica: “Mans dzīvības Kungs, kaut kas tik gards vēl nekad nav pieskāries manām aukslējām! Zivis mums ir un pa laikam arī savā dzimtenē tās ēdam, bet 204

pie mums tas ir grēku nožēlošanas ēdiens. Kas kaut kad nav ievērojis mūsu reiz pastāvošo kārtību, tas dabūn ēst zivis; ja arī mēs prastu tās tā pagatavot, tad tās pārstāstu būt grēku nožēlošanas ēdiens. 5] Bet kas tas ir par ūdeni, ko mēs šeit dabūnam dzert? Tas arī garšo neaprakstāmi labi, to varētu dzert katrā laikā, arī nebūdams izslāpis, un tāpat arī turpināt ēst šo medus saldo maizi! Memfisā es no priekšnieka pa laikam arī dabūju ēst kādu maizes gabalu, bet kas man ne tuvu nelikās tik salda. Bet visvairāk es šeit apbrīnoju šo ūdeni (vīnu — izd.). Kur ir šī ūdens avots? Vai jums to šeit var dabūt nopirkt? Es gribētu no tā nedaudz paņemt līdzi manā dzimtenē, un tur ļaut nobaudīt ūdeni no zemes debess novadiem. 6] Arī zeme šeit ir daudz skaistāka ka pie mums. Šeit ir ārkārtēja daudzveidība. It visur papilnam bagātīgi liela zāle, krūmi un koki, pie mums tikai zināmas ganības, kas tā ir apaugušas, bet citādi viss ir vienmuļš, tuksnešains un kails. Šeit kalni pa lielākai daļai līdz galotnei apauguši ar skaistākiem kokiem un izskatās pavisam maigi. Pie mums, dzimtenē, tie ir pavisam kaili, akmeņaini, reti dažās vietās apauguši ar pelēksārtām sūnām. Kalni izskatās ļoti sagrauti un sadrupuši! To krāsa pa lielākai daļai ir apdegusi brūna un tumši pelēka, un visbiežāk tie ir tik stāvi, ka tikai ar vislielākām dzīvības briesmām tajos šur un tur var uzkāpt. Ja reiz ir uzkāpts augšā, tur no svelmes nav izturams, it sevišķi pēcpusdienā; jo kalnu galotnes kļūst pilnīgi kvēlojošas, tā ka tur uzliktas zivis pāris acumirkļos būs caur un caur izcepušās, arī aitu un kazu gaļa. Pēcpusdienā pat neviens ērglis nenosēžas kāda kalna galotnē, un kalnāži kāpj lejā šalcošas Nīlas ganībās. 7] Ak, mēs apdzīvojam ļoti cietsirdīgu un karstu zemi, kur pa laikam patiesi kļūst ļoti grūti būt un palikt cilvēkam! Tālu no Nīlas, sevišķi pēcvasaras laikā, būtu neiespējami dzīvot; jo tad var būt tādas dienas, ka kūst akmeņi un smiltis — sevišķi, ja kādā pēcpusdienā sāk pūst vējš no dienvidiem. Tad virs smilšu plašiem tuksnešiem redz pāri veļamies pilnīgi liesmas un cilvēkiem un dzīvniekiem neatliek nekas cits kā apkampt labo Nīlu, kas brīnumainā kārtā pie mums plūst pilnīgi auksta. Bet visbriesmīgākie pie mums ir gada pēdējie trīs mēneši, pirms nāk lietus mēnesis; jo tad nāk uguns negaisi. Kļūst pavisam šausmīgi tveicīgs; aiz kalniem, līdzīgi milzīgām uguns kolonnām paceļas mākoņi un beigās apklāj visas debesis. No pelēki melnās debesu segas ar briesmīgāko dārdoņu gāžas neskaitāmi zibeņi un nu cilvēkiem un dzīvniekiem vienmēr iedveš lielas šausmas. Tie gan nodara maz zaudējuma, tādēļ ka pa lielākai daļai tie izsprāgst augtu gaisā; bet tas tomēr nav nekāds joks, ja tādu dārdoņu un rūkoņu un šņākoņu bieži vajag nepārtraukti klausīties dienu un nakti ap četrdesmit dienas ilgi un pie tam arī vēl baidīties no kāda bieži zemei pārāk tuvu pienākuša zibens tikt apkaunojoši sadedzinātam — kas šad un tad ir noticis sevišķi ar tiem cilvēkiem, kas šajā laikā savu miesu nav rūpīgi iezieduši ar taukiem. 9] Kad uguns laiks ir galā, tad sāk līt un tad līst četras līdz sešas nedēļas vai Mēness maiņas laikus. Lietus list smalks un blīvs, un augstajās kalnu galotnēs pa laikam arī snieg. Pret lietus laika beigām kļūt pavisam jūtami auksts, tā ka mums tad bieži vajaga sasildīties pie uguns, arī tas jau nav nekas sevišķi patīkams, bet tomēr labāk nekā esamība atvasarā. 10] Tāda ir mūsu dzīve un dzīvošana un mūsu izturēšanās. Mums ir pārvaramas ļoti daudzas likstas un ir pavisam maz patīkama. Ak, kādas debesis tomēr ir šis apvidus pret mūsējo! Cik tīkami vajaga būt dzīvot šeit, šajās patiesās zemes debesīs un cik turpretī tuksnešaini un bēdīgi izskatās pie mums! Bet Tu, ak Kungs, to esi gribējis, ka mums mūsu melnajās ādās tā jābūt un tad tā gan arī būs pilnīgi pareizi un neviens vēl nekad nav kurnējis pret tādu Tavu dievišķo iekārtojumu! 11] Mūsu ogles melnā āda mums daudzējādā ziņa gan ir ļoti smaga nasta, jo, pirmkārt, pēc mūsu daudzveidīgajām pieredzēm tā daudz vairāk pievelk karstumu nekā kāda vairāk gaiša krāsa un, otrkārt, mēs iepretī jūsu baltajiem stāviem vienmēr esam atbaidoši neglīti. Cik skaists, piemēram, ir šīs klātesošās jaunavas debešķīgais izskats, un turpretī cik neglīta ir kāda jaunava pie mums! Mes to redzam un jūtam, un tomēr mēs sevi nevaram nokrāsot citādi. Kādi jums ir skaisti mati un kāda neglīta, pavisam samudžināta īsa melna vilna mums ir kā mūsu galvas rota. Bet mēs nekurnam un esam apmierināti ar visu, ko Tu, ak Kungs un Meistar, esi mums piešķīris. 12] Bet nu man tomēr vajaga jums parādīt manu skaisto dabas veidojumu un Tu, ak Kungs, žēlīgi noteiksi, kāda tam varētu būt vērtība! 190. Oubratouvisara dārgakmens 1] Te mūsu OUBRATOUVISARS no kokvilnas auduma iztina savu dārglietu, nolika to Manā priek- 205

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
TechnologiCS 4 - CADmaster
Notes 4-1B rates