Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

šā, teikdams: “Te

šā, teikdams: “Te tas ir, kādu es to starp kāda kalna nogāzes gruvešu oļiem atradu. Tas noteikti nekad nav bijis cilvēku roku darinājums! Tātad tas šķiet esam, tā teikt, dabas spēles tīrs produkts. Kas tas ir un kāda tam varētu būt vērtība? Jo es kādam cilvēkam gan nekad negribētu darināt ko nevērtīgu.” 2] ES saku: “Tas ir visvērtīgākais dārgakmens un, proti, lielākais slīpētais dimants. Tas tā tomēr ticis noslīpēts un nogludināts cilvēku rokām un laikā, kad persieši karoja ar ēģiptiešiem un pie izdevības bija ielauzušies līdz Nūbijas tuksnesim, kādam karavadonim cīņā ar lielu baru izsalkušu lauvu un panteru ir ticis pazaudēts., un ar to tu priekšniekam Memfisā laicīgi dāvini vērtīgāko dāvanu un tas tā ir tā ārkārtējā retuma dēļ. 3] Redzi, šis akmens ir ticis slīpēts un gludināts simts septiņdesmit gadus ilgi, tad kļuva par dažu persiešu ķēniņu kroņu rotājumu, līdz beidzot kāds ķēniņš ar to pagodināja kādu savu lielāko karavadoni; un tieši šis karavadonis pie jūsu zemes tuksnešainās robežas, kur tajā laikā mudžēja no lauvām un panterām, to tad pazaudēja. Arī tos dzīvniekus Es toreiz noliku jusu aizsardzībai, citādi toreiz ļoti kareivīgie persieši gan būtu jūs atraduši un būtu ļoti nežļīgi izretinājuši jūsu ganāmpulkus. 4] Bet kā tu jau biji izredzēts pat laicīgi atrast kādu vērtīgāko dārgakmeni, kas jau vairākus gadu simtus gulēja zem oļiem, tā tu jau esi aicināts atrast lielāko un vērtīgāko dārgakmeni garam un tā jūsu dvēselēm. Tu meklēji un godam arī esi atradis to, ko tu meklēji. Tavai melnajai ādai nav tevi jānomāc un Man tai jāpaliek kādai godājamākai krāsai. 5] Šis Evanģēlijs, ko Es nu jums sprediķošu, tikai pie jums tiks saglabāts pavisam tīrs. Tev jāklust Manam pirmsapustulim saviem melnajiem brāļiem un māsām! Bet drīzā laika Es jums jau sūtīšu vienu piepalīgu. Viņš jūs vedīs jūsu zemes daļas kādā pavisam laimīgā zemē un jums mācis lauksaimniecību un citas derīgas mākslas, kas šīs zemes laicīgai dzīvībai ir ļoti nepieciešamas. 6] Tajā, jums vēl nu pilnīgi svešajā zemē, jūs būsiet pavisam apmierināta un laimīga tauta un saglabāsit Mana Vārda un Manas Mācības tīrību. Bet bēdas tiem, kas vēlākos laikos jūs it kā uzmeklēs, lai jūs nomāktu un pakļautu verdzībā. Es Pats pret viņiem savēršu kvēlojošu dusmu uguni un viņus sitīšu līdz pēdējam vīram! 7] Bet, ja kādreiz savā starpā ķildosieties — kam jūsu brīvības dēļ arī vajaga palikt iespējamam −, tad starp jums varenākie uzmetīsies par ķēniņiem, mocīs jūs ar stingriem likumiem un galu galā ar jūsu zelta brīvību būs cauri uz ilgu laiku vai arī uz visiem laikiem! Tad jūsu bērni smaks lielāka postā un ilgosies pēc atpestīšanas, bet tā uz sevi liks ļoti ilgi gaidīt. Tādēļ kārtojie tā, lai starp jums nerodas neviens ķēniņš — izņemot tādus, kāds esi tu! Jo tu neesi nekāds savas tautas apspiedējs, bet gan patiess aplaimotājs un arī tas nu ir Manā kārtībā, un pie jums tā arī jāpaliek!” 191. Līdzatceļojušās melnās 1] (KUNGS:) “Mans Vārds ir Jēzus no Nāceretes, laicīgi kā cilvēks un Jehova kopš mūžības; bet no šī laika Jēzus paliks mūžībā, šajā Vārdā jūs būsit spējīgi darī un paveikt visu, ne tikai laicīgam, bet arī mūžībai! 2] Kā jūsu Dievu un Kungu un Meistaru mīlat Mani pār visu un savstarpēji viens otru kā katrs sevi pašu, tad jūs paliksit Manā mīlestībā, Manā spēkā un varā, un Mana gaisma no jums nekad neatkāpsies! 3] Bet ja jūs mīlestībā uz Mani un saviem nabagākiem brāļiem un māsām kļūsit vājāki, tad jūsu sirdīs arī kļūs tumšs un Mans spēks un vara jūsos izzudīs un kļūs ļoti niecīga. Ja jūs tad arī piesauksiet Manu Vārdu un gribēsit caur to darboties, tad jums nekāds spēks un vara vairs netiks piešķirta, jo viss spēks, visa vara un visa veiksmīgā darbība Manā Vārdā nemantos nekādu varu un nekādu spēku! 5] Ej un saki to saviem biedriem un tad nāc un Es Pats tev plašāk pasludināšu Evanģēliju! Lai tā notiek!” 6] Oubratouvisars dziļi paklanījās Manā priekšā un gāja pie galda pie saviem biedriem, lai viņiem pavēstītu to, ko no Manis bija dzirdējis. Bet cik liels bija viņa pārsteigums, ka to dažu šoreiz paņemto 20 vietā viņu starpā pie galda atrada sēžam arī 34 sievas. Viņš dabīgi viņas tūlīt pazina kā savas kaimiņienes un tuvākās radinieces, un pavisam viegli saprotams, ka viņa pirmais jautājums bija: kā un kad viņas ir viņam sekojušas. 7] Un viņas (līdzi atceļojušās) atbildeja: “pašam dzirdēt un redzēt ir labāk nekā brīnumaino likt tikai atstāstīt pat uzticamāko acu un ausu liecinieku mutēm. Mēs vienmēr bijām kādas pusdienas ceļojuma attālumā aiz jums 206

8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja drīz pēc tam kā no gaisa lejā pie mums nebūtu atnācis kāds neaprakstāmi skaists, žilbinoši balts jauneklis un mūs uz to pilnīgi skubinājis. Mes sadzinām kopā govju, vēršu ganāmpulku un nelielu aitu ganāmpulku un ar to ieradāmies Memfisā; tur jau iztālēm mums nāca pretim labais priekšnieks un teica, ka arī viņš no kāda līdzīga jaunekļa tikko saņēmis ziņu par mums un tieši tādēļ esot devies pretī. 9] Viņš mums pavēstīja par jums, pa to laiku mūsu ganāmpulkus ņēma labā glabāšanā un par to mūs apgādāja ar dažāda svara un vērtības zeltu un sudrabu, visu pieņemtai apmaiņai pret visādiem pārtikas produktiem un citām lietām. Mēs viņam pateicāmies un viņš mums līdz Aleksandrijai deva līdzi pavadoni, kas mūs ceļā apgādāja ar visu nepieciešamo. Un Aleksandrijā mums sagādāja arī drošu ūdens kasti, kurā mēs šeit esam tikušas atgādātas pāri lielam, nekad beigties negribošam ūdenim! 10] Kad mēs tikām izsēdinātas krastā, mēs smiltīs pavisam neskartus atradām jūsu soļu nospiedumus un pa tādām pēdām jums sekojām. Beidzot mēs jums pienācām tik tuvu, ka mēs pavisam labi varējām pamanīt jūsu kamieļu saceltos putekļus; tikai, kad jūs pazudāt aiz kāda meža un kalna, mēs jūs vairs nevarējām ieraudzīt. 11] Tad mums nāca pretī tieši tas jauneklis un ir mūs atgādājis šeit tādā veidā, ka mēs par to neko tālāk nezinām teikt, ka pašas pārsteigtas mēs esam šeit. Bet kā mēs no turienes šeit esam atnākušas, par to mēs nezinām ne tik daudz kā par kādu sliktāko sapni. 12] Bet tas diženākais tev mums tagad ir ko uzdevis? Kas tas ir? Runā! Jo pēc tavām mums vairākkārt atstāstītām parādībām viņš uz mata izskatās pēc tā, kura dēļ tu un mēs visi īstenībā esam šeit atceļojuši! Runā, runā!” 192. Par Izīdas un Ozīrisa būtību 1] Vadonis saka: “Mēs, mani brāļi un māsas tam ticam, tādēļ ka mēs esam acu un ausu liecinieki tam, kas mūsu priekšā ir un pastāv! Visa cilvēciskā gudrība, viss saprāts un pat tīrākais un skaidrākais prāts nevar aptvert to, ka tas būtu iespējams; arī tikai iedomāties to, kas šeit ir un kas šeit uzkavējas. 2] Ak, jūs nenojaušat un arī nevarat aptvert to, kas šeit ir! Pēc manām redzētām parādībām es sev stādījos priekšā ko aptuveni neizmērojami lielu, kas mani šeit sagaidīs; bet pār to visneizmērojamāko un visbezgalīgāko neuzdrošinājās un nespēja pacelties pat manas lielākās un pārdrošākās domas, un tomēr tas ir tā un nepārprotami ir te mūsu pārsteigto acu priekšā. 3] Jūs zināt, vienīgi par ko es un priekšnieks Memfisā veselu gadu jūsu priekšā pavisam skaļi vedām sarunas, kaut gan priekšnieks bieži domāja, ka pietiktu, ja vienīgi es tiktu iesvaidīts viņa dziļajā gudrībā. Bet es teicu: “Redzi, kungs, šeit manus brāļus un māsas! Neviens no viņiem nav kas mazāks kā es pat; tādēļ tev, kungs, manis dēļ viņu priekšā nekas nav jāslēpj. Un pēc tam viņš savu muti vienmēr atvēra skaļi. 4] Kad pēc kāda pusgada viņš mūs veda uz Karnag zu Korak, lai tur mums paceltu visslaveno Izīdas plīvuru, tad lielā puse no jums arī bija tur līdz un tāpat kā es visu redzējuši un dzirdējuši. 5] Mēs tur redzējām divus dīvainus tēlus: pirmkārt, I-zis (pirmdzīvības barības esamība), paslēptu aiz kāda bieza plīvura, un līdzās Ozīrisa tēlu (Ou sir iez; tīra, garīga cilvēka ganības). 6] Pirmais tēls attēloja vienu sievu, kurai bija saskatāmas krūtis pie krūtīm; pa laikam tās no mums redzētās daudzkrūtainās sievas vietā jābūt esam izstādītai arī vienai govij. 7] Tas otrais Ou sir iez tēls attēloja kādu neprastu būtni. Daudzu ganāmpulku ielenkts, kas čakli ganījās uz kādas plašas auglīgas ganības, stāvēja visādu auglīgas ganībās stāvēja viens vīrs, un dīvainais vīrs stāvēja visādu augļu vidū un viņa poza bija kā barību baudoša. 8] Caur šiem abiem tēliem, kā jūs paši no gudrā priekšnieka dzirdējāt, ēģiptieši aizklāti attēloja vispirms darbojošās un visa radītā barojošās un uzturošās Dieva būtnes pirmsesamību — un caur otro visas radīšanas, visu radīto, dzīvojošo, ēdošo un dzerošo neaizklātu tēlu. 9] tad ar dziļas gudrības vārdiem priekšnieks mums visiem sāka apgaismot viena vienīga, mūžīga pirmradīta Dieva būtību, un mēs atzinām, ka vajaga būt vienai visvarenākai, visaugsti gudrākai pirmbūtnei, no kuras visā mūžīgā bezgalībā ir izgājušas visas būtnes un nu arī nepārtraukti tiek apgādātas un uzturētas. 10] Šī Pirmdieva būtne, tā ka tā piepilda visu bezgalību un visapslēpti visur ir klāt kā telpā, tā arī laikā, nevienam nav saskatāma un aptverama. Šī iemesla dēļ I-zis tēls vienmēr bija aizklāts un neviens 207

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...