Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

dzības, tad jūs gadu

dzības, tad jūs gadu no gada tiksiet apgādāti ar jauniem darba rīkiem un instrumentiem. Citādi jums, mazākais, katru gadu, dabīgi, pret apmaiņu, Memfisā pašiem vajadzētu tos sagādāt!” 10] VADONIS saka: “lai to noteiktu, iepriekš vajadzētu tikt noturētai vispārējai tautas apspriedei, kas mums vienmēr ir diezgan grūta lieta, jo mūsu zeme ir ļoti plaša un tās iedzīvotāji slēpjas ļoti daudzās, bieži pavisam nomaļās vietās, un tādēļ ir grūti sasaukt kopā kādu tautas apspriedi. Tādēļ jau būs labāk, ja mēs laiku pa laikam atnākam Memfisā pēc tā, kas mums visnepieciešamāk vajadzīgs. 11] Jūsu romiešu likumi var būt ļoti labi, bet mūsu zemei un tautai tie tomēr nederētu. Priekšnieks no Memfisas mums arī izteica līdzīgu priekšlikumu, kuru mēs varējām pieņemt tikpat maz kā tavējo. Ja arī jūs varētu iespiesties mūsu zemē, tas jums maz ko noderētu. Jūs tur kvēlojošā tuksnesī simtiem maldītos apkārt, mocītos slāpēs un tomēr neatrastu nevienu cilvēku, bet gan simtiem lauvu, panteru un tīģeru barus, kas jūs saplosītu. Jūs neizturētu arī cīņas ar čūskām!” 12] KIRENIJS saka: “Kā tad jūs tiekat galā ar tik daudzām plēsīgām bestijām? Vai tad tās nopietnībā nedara jums ļaunu?” 13] VADONIS saka: “Tu no jaunekļa un Paša vissvētākā Kunga mutes tak dzirdēji, kā ir ar mums! Kā tu pēc tam vel vari man jautāt? Tā tas ir, kā Pats Kungs par mums apgalvoja, bet kā, caur ko un kāpēc — to mēs nezinām! Tādēļ es lūdzu tevi ar tāda veida jautājumiem mani pasaudzēt, jo atbildes uz tiem tev neko nelīdzētu!” 14] Tad abi mūsu priekšā dziļi paklanījās un tūlīt pēc tam atkal gāja atpakaļ pie saviem biedriem un izstāstīja, ko visu pie Manis viņi ir panākuši. 202. Abu pirmo pērļu hieroglifi attēlo Jabusimbil tempļa, Sfinksas un Memnon kolonnu pirmsākumu 1] Bet PAVADONIS saka: “Ko jūs pie Kunga kaut ko esat varējuši panākt, kad jūs ar viņu tak neesat runājuši ne vārda?!” 2] VADONIS saka: “Šeit, kur ir Viņš, viss izriet no Viņa. Un tādēļ, vai mēs runājam ar Viņa mācekļiem, mums sakars jau vienmēr ir tikai ar Viņu!” Ar šo atbildi visi bija mierā un neko vairs neteica. 3] Bet DAŽI eņģelim saka: “Klausies, tu, brīnumjaunekli, vai tu ari mums pieciem, kas mēs savās būdās arī esam paslēpuši pavisam neparastas lietas, nevēlētos tās atgādāt šeit?” 4] EŅĢELIS saka: “Paceliet tikai to, kas ir pie jūsu kājām un uzlieciet uz galda, un mēs paskatīsimies, kas tur ir!” 5] Te pieci pie galda sēdošie mori paskatās zem galda un, viņiem par lielāko pārsteigumu, ierauga savus viņiem labi zināmos diezgan lielos saiņus, uzceļ tos uz galda, un te kļūst redzami vēl četri pavisam pamatīgi zelta gabali, kas kopā sver vairāk kā simts pfundu; bet kādā piektā sainī kļūst redzami diezgan lieli upes akmens oļi, kurus eņģelim līdzās stāvošais Markus vēlētos turēt par pavisam nevērtīgiem. 6] Bet EŅĢELIS saka: “Pagaidi tikai, drīz tu pamanīsi, ka, laicīgi ņemot, tieši šiem septiņiem akmeņiem ir lielākā un nenovērtējamāka vērtība! Bet atnes kādu spēcīgu dzelzs āmuru, un mēs to izpētīsim!” 7] Ziņkāres pilns, pats Markus steidzas savā darba rīku kambarī un atnes diezgan lielu dzelzs āmuru un pasniedz to eņģelim. Viņš ņem rokā vienu tādu akmeni un dažas reizes tam uzmanīgi uzsit, un iebaltā, grantveidīgā garoza tūlīt nokrīt un kļūst redzama pērle cilvēka galvas lielumā, kas visus ārkārtīgi pārsteidz. 8] Uz šīs brīnumpērles virsmas bija iegravēti hieroglifi un citi zīmējumi. Starp citu bija redzams arī tempļa Jabusimbil celšanas brīža pavisam labs zīmējums un, proti, kur pēc 170 gadus ilga grūta darba un lielas uzupurēšanās bija pabeigtas četras milzu figūras un vēl dzīvi strādāja pie karnīzēm un lielajā plakanajā virsmā iegravēja milzīgus rakstus un citus zīmējumus, bet vienlaicīgi divu milzīgu figūru vidū sāka iezīmēties arī vārti. Kas šos zīmējumus un rakstus, kas bija pavisam skaidri saskatāmi, varētu atšifrēt, tā priekšā būtu šī tempļa pirmsākumi un iemesls, kādēļ tas no toreizējiem ēģiptiešiem ir ticis uz celts un, proti, tuvu pie Nīlas upes. 9] Tādēļ šai pērlei bija nenovērtējama vērtība ne tikai kā tās sugas milzei, bet arī vēsturiska. Bet vienlaicīgi tā nāca no tāda zemes perioda, no kura turpinājās vēl ļoti daudzi gadu tūkstoši līdz uz tās virsmas miesā spēra kāju pirmais cilvēks. 10] Zemes laikā, kad jūru apdzīvoja tādi milzīgi čaulu dzīvnieki, lielāko daļu Āfrikas zemes zemienes apskaloja lielās pasaules jūras viļņi. Pirmsēģiptieši mātes čaulu atrada pie pirmās piramīdas pamatu 218

akšanas un, kas viņi to atvēra, viņi tajā atrada šīs septiņas lielās pērles, no kurām vienu eņģelis nu atbrīvoja no tās garozas. 11] Dabīgi, eņģelis nu tika apbērts ar jautājumiem un viņš nu lietas apstākļus arī izskaidroja tieši tā, kā tas šeit nu īsumā tika minēts. 12] Kad ar vispirms atsegtās pērles, dabīgi, tikai virspusējo izskaidrojumu RAFAELS bija galā, viņš teica: “Kas jums pagaidām ir vajadzīgs, es jums nu īsumā cik iespējams saprotami nu esmu pateicis, tagad pārejam pie otrās pērles atsegšanas, kas būs nedaudz mazāka nekā pirmā.” 13] Tad eņģelis ņēma otru pērli un iepriekšējā veidā to atbrīvoja no tās garozas. Arī uz tās bija daudzi zīmējumi un uzraksti. Uz kādas gludenākas virsmas pavisam labi bija iegravēts Jabusimbil mazais templis un līdzās kāda galva, līdzīga lielajai Sfinksai. Un eņģelim atkal nedeva mieru, lai viņš izskaidro visu šos zīmējumus un rakstus. 14] Un viņš (EŅĢELIS) saka: “Draugi, bez gara dvēselē pilnīgākās atmodas no tagad dzīvojošiem cilvēkiem neviens gan nespēj atšifrēt to, ko nozīmē viss tas, kas uz šīs pērles ir uzzīmēts un uzrakstīts! 15] Kaut gan šī pērle ir tikpat veca kā pirmā, tad tā tomēr ir tikusi aprakstīta un apzīmēta simts gadus vēlāk un, proti, mazā tempļa pabeigšanas laikā, bet kad lielā tempļa iekšiene vēl nebija pilnīgi pabeigta. Tādēļ mazais templis šeit ari attēlots kā jau pilnīgi pabeigts. 16] Galva attēlo toreizējo jau septīto ganu ķēniņu, kas sev deva vārdu Shivinz (kļūdaini “Sfinkss”) — tas rosīgais, uzņēmīgais. Viņš sasniedza gandrīz 300 gadu lielu vecumu un viņa galvu izkala no lielas granīta klints, kas diezgan labi saglabājusies redzama vēl šodien. 17] Šis Shivinzs ieveda skolās, kā arī lopkopībā un zemkopībā lielus uzlabojumus un no savas tautas baudīja gandrīz dievišķu cieņu. Bet zīmējumi un raksti tieši izsaka to lielo labumu, ko ar darbīgo garu caur saviem uzlabojumiem viņš šajā zemē ieveda. 18] Viņš neuzsāka kalt lielo templi, jo to darīja divi viņu neredzamajam Dieva Garam ļoti padevīgie priekšgājēji; bet aiz lielas cieņas viņš lika viņus no akmens izkalt ļoti milzīgā lielumā sēdošā stāvoklī, un par mūžīgu piemiņu uzstādīt kādā skaistā līdzenumā pie Nīlas, netālu no lielā tempļa. Un tā ka tiem abiem nebija nekāda vārda n aiz tīras pieticības tie nekādā vārdā negribēja saukties, tad viņš viņiem deva vārdu “Vārdā neminētais” ( Ma maine on, vēlākos laikos neprecīzi — “Memnon”). Abas statujas pavisam labi ir saglabājušās redzamas vēl līdz šai dienai!” 19] VADONIS saka: “Jā, jā, mēs to visu esam redzējuši un loti apbrīnojam. Bet cik vecas gan var būt šīs ārkārtējās lietas?! 20] EŅĢELIS saka: “Gandrīz 3000 gadus un to pēdas pilnībā nezudīs turpmākos 3000 gadus! — bet nu nedaudz pagaidiet, mēs nu atbrīvosim trešo pērli; uz tās virsmas līdzās abiem Shivinza priekštečiem jūs kā iegravētas statuetes redzēsiet vel citus ļoti ievērības cienīgus notikumus, kas arī jums liks daudz ko pārdomāt! 203. Trešās pērles noslēpums: septiņi milži un sarkofāgs 1] Te Rafaels paņēma rokā trešo pērli un to atbrīvoja no tās apvalka. 2] Kad tā nu bija kaila, RAFAELS ziņkārībā degošos tūlīt darīja uzmanīgus uz pavisam labi saglabātajām Memnon statujām un teica: “Redzat, te jau tie ir, abi vārdā neminētie! Bet te augšā kā vārdā neminēto priekšā ietērpto cilvēku stāvā jūs redzat milzīgas figūras un ap tām pavisam mazu cilvēciņu figūriņas! Uz ko gudrais Shivinzs, kas pašrocīgi visas pērles apzīmēja, gribēja norādīt? 3] Klausieties! Tajā pat laikā, ap 107 gadus pirms pirmā no abiem vārdā nenosauktiem priekštečiem caur Kunga pieļāvumu dziļajā radības telpā daudzos gabalos tika sagrauta kāda zemeslode. To apdzīvoja ļoti daudzi un ārkārtīgi lieli cilvēki. 4] Pie pēkšņas, ne no viena neparedzētās sagrūšanas, kaut gan tā tiem cilvēkiem vairākas reizes tika pasludināta, notika tā, ka no minētās zemeslodes Augšēģiptē vairākās atklātās vietās nokrita septiņi cilvēki un caur viņu smago kritienu izsauca ļoti spēcīgu zemestrīci. 5] Šis cilvēku lietus turpinājās vairāk kā desmit dienas, t. i., no pirmā cilvēka nokrišanas līdz pēdējā. Zemes cilvēki pārcieta lielas bailes un šausmas; it sevišķi naktīs viņi baidījās, ka uz viņiem nokritīs kāds šāds milzis un viņus visus saspiedīs. Tādēļ viņi ar smagu sirdi vienmēr skatījās uz debesīm, vai no mākoņiem atkal viņus ļoti nepatīkami nevelētos apciemot kāds nelūgts tāds viesis. 6] Ap desmit gadus ilgi tika nostādīta paliekoša sardze, vai no gaisma atkal neatnāktu kāds pavisam 219

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...