Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

šausmīgs ceļinieks;

šausmīgs ceļinieks; bet tā kā pēc desmit gadiem no tā vairs nebija atklājamas ne pēdas, tad cilvēku sirdis atkal pamazām kļuva mierīgākas un viņi pat iedrošinājās apmesties pie pavisam izžuvušajiem līķiem, kuri izkaisīti gulēja ceturtdaļu ceļojuma dienas attālumā viens no otra. 7] Ēģiptes pirmcilvēku gudrie gan domāja, ka viņi varbūt esot kādas lielas tālas zemes no Dieva Gara sodīti milži un varētu būt noziegušies pret Dievu, un tad Dievs Savās taisnīgās dusmās caur saviem vareniem gariem licis viņus pacelt un atnest šurp, lai ēģiptiešiem rādītu, ka Viņš nesaudzē arī varenus milžus, ja viņi rīkojas pret Viņa gribu. Īsi un labi, beidzot viņi šos mirušos milžus uzsāka pa gabalam sadedzināt, un piecdesmit gados no šiem mirušajiem milžiem vairs nebija atklājamas ne pēdas. 8] Bet ko ēģiptieši no šiem milzīgiem cilvēku stāviem tomēr paturēja, bija tas, ka, atceroties šos milžus, viņi pārgāja kolosālā visa izpratnē, par ko vairāk kā rokām aptveramu pieradījumu dod viņu pirmās skulptūras. 9] Jabusimbil templī katrā no trim atdalījumiem tika uzstādīti septiņi milži zināma mērā kā griestu balsti, t.i., izcirsti akmenī un, proti, tādos tērpos, kādos tērpos lielie ceļinieki bija no gaisa atnākuši; un ēģiptieši, kas agrāk staigāja apkārt gandrīz kaili, arī sāka tērpties šādā veidā, un šī iemesla dēļ tad arī visas senās mirstīgās atliekas redzamas tā ietērptas. Viņu mūmijas un sarkofāgi ir pilni tāda veida rotājumiem.” 10] Vadonis jautā, ko tad senie ēģiptieši īstenībā saprot zem sarkofāgiem un kādēļ viņi tā nosaukuši lielos un arī mazākos masīvos zārkus. 11] RAFAELS saka: “Tas jums tūlīt un pavisam sīki jādzird! Jūs zināt, ka tajā zemē ar viņu līķu apbedīšanu pa lielākai daļai ir lielas grūtības, tā kā sausajā zemē līķis grūti sāk trūdēt un pūšana to nevar iznīcināt. Ļoti gudru iemeslu dēļ mirušos negribēja aprakt arī mitrākā Nīlas tuvumā, lai nepadarītu netīru upes ūdeni. Līķus atstāt guļam vai pat mest tos priekšā mežonīgiem zvēriem aprīšanai — tam senie ēģiptieši bija pārāk cilvēki un pārāk cienīja mirušo brāļu līķus, lai viņiem parādītu tādu necieņu. Bet kas tad citādi bija darāms? 12] Redziet, viņi nāca pie ļoti saprātīgam domām! Viņi no akmens izkala daļu ļoti lielus, bet vēlāk arī pavisam mazus zārkus, kuros pavisam ērti bija vieta vienam, diviem līdz trim līķiem. Katrs zārks bija apgādāts ar samērā lielu un smagu vāku. Kad tad tādā zārkā tika ielikts viens vai vairāki līķi, pēc tam kad tie iepriekš tika ieziesti ar mumi (muma, arī mumija — zemes sveķi, zemes balzāms), tad vāks tika pilnīgi kvēlojoši nokaitēts un ar kvēlojoši karstu vāku zārks tika apklāts, tā teikt, uz mūžīgiem laikiem. Caur to līķi zārkā pilnīgi sažuva un pie ļoti sakarsēta vāka dažreiz arī pilnīgi sadega un pat sadega līdz pelniem. 13] Bet lielākās apdzīvotās vietās un draudzēs bija arī vispārēji zārki, kas katrus septiņus gadus tika atkal atsegti. Tie tad pamazām atkal tika piepildīti ar līķiem un pavisam nosegti, pēc kam tad uz vāka tika dedzināts liels ugunskurs, caur ko līķi lielajos zārkos pārvērtās pelnos. Ja tāds zārks bija pilns ar pelniem, tad vairs netika atvērts, bet gan kā godājams piemineklis palika stāvam par visa laicīgā iznīcību. 14] Ar laiku virs tiem uzcēla velves un piramīdas, tādēļ piramīdu apvidos vēl šodien ļoti šaurās un dažkārt pašākās velvēs (kai tu comba, t. i., apslēpta telpa) var atrast daudzus tādus zārkus. Šie jums nu skaidri aprakstītie zārki tika nosaukti par sarkofāgiem tādēļ, ka ēģiptiešu pirmvalodā “kvēlojošs” saucas “sarko” un “smags vāks” saucas “vaga” (“vasha”). 15] Te nu tev ir tavi sarkofāgi, bet nu ķersimies pie ceturtās pērles atsegšanas un paskatāmies, ko visu tā mums atklās. 204. Rafaels uz ceturtās pērles izskaidro zvaigžņu attēlus 1] Rafaels pavisam piesardzīgi paņēma pērli rokās un atbrīvoja no garozas. 2] Tad VADONIS eņģelim jautā un saka: “Ak, brīnumjaunekli, tu Visaugstākā pakalpīgie pirksti, nedusmojies, ja es apgrūtinu tevi ar vienu starpjautājumu! Redzi, pie tavas citreizējās brīnumvaras mani nomāc tas āmurs! Vai tev tas ir absolūti nepieciešams, jeb vai tu to izmanto tikai tādēļ, lai mēs spējam tevi uzlūkot un uzklausīt bezbailīgāk un mierīgāk?” 3] EŅĢELIS saka: “Neviens no abiem — es to daru tikai tādēļ, lai rādītu, kā jums pie līdzīgiem atgadījumiem ar tādiem akmeņiem apieties, lai tos atsegtu, ja jūs atkal kādus atrastu! Jo sevišķi Augšēģiptē un Vidusēģiptē ļoti izkaisīti atrodas daudzi tādi inkrustēti akmeņi un, proti, tuksnesī; protams, starp tiem vairs būs maz tādu inkrustētu pērļu. Bet arī uz citiem akmeņiem ir visādi zīmējumi, raksts un at- 220

tēli; jo senajiem ēģiptiešiem rakstīšanai vēl ilgi nebija papīra. Tādēļ tika izmantotas akmeņu virsmas, lai piemiņai iegravētu sakumā ar kaula un vēlāk ar dzelzs grifelēm. 4] Pirmatnējās atzīmes gan parāda maz ko citu kā viņu cilšu pavisam vienkāršus atgadījumus; bet vēlākie, ka šīs zemes pērles, jau satur lielus un nozīmīgus notikumus ne tikai valstij un tautai, bet gan arī visai zemei. Jo tas Kungs šo zemi gribēja pavisam krietnu pirmskolu Viņa atnākšanai uz Zemes; tādēļ viņš arī savu sirsnīgi izvēlēto tautu ebrejus sūtīja uz Ēģipti ilgstošā skolā. Un Mozus, Kunga lielais pravietis, savas skolas izgāja Horu de Kabri (Kairā), Tēbās (Thebai, arī Thebsai — nelgu nams, vēlāk, protams, liela un iedzīvotājiem bagāta pilsēta), Kar nag zu Korakā un vecākā Memfisas pilsētā Diathirā (Dia daira — klaušu darba vieta) un Elefantīnā (El ci fanti — Dieva bērnu pēcteči), un tikai savā 57 gadā no Dieva Gara augsti iesvaidīts, tika vsts kāda nežēlīga faraona priekšā, no kurienes tālākos atgadījumus jūs varat lasīt rakstos. 5] Īsi sakot, Ēģipte tātad no Kunga bija noteikta kā pirmskola un šīs sen apdzīvotās zemes tautas iedzīvotāji jau kopš pirmsākuma bija apveltīti ar daudz gudrības un tirgojās un satikās gandrīz ar visām zemes labākām tautām. Jūs nu arī aptversit, kā un kādēļ tieši šajā zemē visam, kas tad būs sastopams, bieži ir ļoti dziļa nozīme. 6] Un nu ķeramies pie mūsu ceturtās atsegtās pērles! 7] Te mēs ieraugām vairākus mednieku attālus ar bultu makstīm, lokiem un bultām un lielu lauvu ielenktu ganāmpulku. Tas nozīmē ēģiptiešu lielo cīņu ar lauvām, kas pa laikam lielā skaitā apmeklēja ēģiptiešu treknos ganāmpulkus. 8] Un redziet, vairāk pa labi no šīs ainas jūs redzat jau mūru ieslēgtas ganības un tajās jūs redzat vēršu galvas ar ragiem, drīz pavērstiem augšup, drīz lejup un drīz sāniski, kas nozīmē to, ka pirms lielo ganību varenā iežogojuma ganāmpu lki pavisam neaizsargāti vienmēr atradās lielas briesmās. Mūra stūrī jūs redzat arī vienu lielu suni kā gatavu cīņai, drīz stāvam, drīz guļam. Vārds, ko senie ēģiptieši deva šim dzīvniekam, bija Pas, arī Pastshien (ganību sargs). 9] Šeit, vēl vairāk pa labi, jūs atkal redzat ganu ķēniņu Shivinz (Sfinkss), viņam līdzās kādu milzīgi lielu suni un suņa priekšā vairākas lauvas. Bet vēl vairāk pa labi, augšā, mēs redzam to pašu suni un zem viņa — saules un mēness attēlus. Ko tas izsaka? 11] Klausieties! Mūsu Shivanzam kā ganu ķēniņam nopietnībā bija viens no lielākiem suņiem, kura priekšā par savu dzīvību nebija droša neviena lauva un neviena pantera. Šis suns ilgu laiku sargāja Shivinza ganāmpulku. Bet kad ar laiku suns aiz vecuma nobeidzās, Shivinzs, šo dzīvnieku godinot un pieminot, viņu uz visiem laikiem padarīja uzskatāmu ar kādu zvaigznāju pie dienvidu debesīm. Viņš zvaigznāju nosauca lielā, gadiem ilgi uzticami ķēniņa ganāmpulkus sargājušā suņa vārdā. Ka ķēniņš savu suni nolika starp zvaigznēm, tā redzams no tā, ka zem suņa vēdera ir redzama saule un mēness. Viss, kam lejup ir redzama saule un mēness, simboliski atrodas starp zvaigznēm par piemiņu, kam lielam un nozīmīgam. 11] Šodien kāds liels un modrs suns — sevišķi šeit, pie mums, kur gandrīz nav nekādu plēsīgu zvēru — gan nav nekas nozīmīgs, bet senajā Ēģiptē, kur bija un daļēji joprojām ir veseli bari plēsīgu bestiju, liels, spēcīgs un drosmīgs suns bija ārkārtīgi nepieciešams. Jo tāds suns bija uzticamākais ganāmpulku sargs. Viņu uzturēt bija pavisam viegli, jo šo lielo suņu suga parasti barojās no neskaitāmi daudzajām lauku pelēm, kuru šajā zemē nekad netrūka; vienā dienā viņi aprija arī tūkstošiem lielus siseņus. Tikai reizi dienā viņi dabūja nedaudz piena un tā panāca, ka viņi ganāmpulkam palika uzticīgi. 12] Bet līdzās lielajiem suņiem senie ēģiptieši labi ieredzēja arī sava veida mazākus suņus; viņu vārds bija Maj pas (mazais suns). Viņi bija trokšņotāji; pēc senās valodas Poroshit nozīmē “zīme” vai “trokšņotājs”. Ja kādai mājai vai ganāmpulkam tuvojas kas svešs tad mazie suņi jau sāk riet; tas lielos darīja uzmanīgus un viņi ar saviem varenajiem rējieniem mežonīgām bestijām lika apvidu respektēt. 13] Mazie suņi bieži bija arī vistu un perējumu sargi, kam viņi tika īpaši apmācīti. Tas viss bija Shivinza atradums, kas pirmais šos putnus padarīja par derīgiem mājas dzīvniekiem un ēģiptiešiem rādīja, cik laba ir to gaļa un cik ļoti labi garšo ceptas un vārītas olas. Tā viņš toreiz jau ļoti lielu skaitu sasniegušiem lielās zemes iedzīvotājiem mācīja pazīt jaunus barības līdzekļus un jaunus mājdzīvniekus, kuru cepetis un olas vēlāk ļoti labi garšoja — citādi reiz nebūtu izcēlies īsts vistu karš, ko mistiskā veidā pieminēja pat grieķu vēsturnieks Herodots. 14] Mūsu Shivinzs, kas pie debesīm piestiprināja lielo suni, starp zvaigznēm sagādāja vietu arī mazajam, un deva tam vārdu Porishon (Prozion). Tā tuvumā atrodas senā Kokla (cāļu māte); vēlāk šis 221

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...