Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

zvaigznājs ieguva arī

zvaigznājs ieguva arī nosaukumu Peleada, arī Peleadza, un kādā neīstā teikā no grieķiem arī vārdu Pleadena. 15] Šeit pērlē pavisam augšā jūs to arī redzat pavisam labi uzzīmētu un no tā varat pazīt, kāda mūsu Shivinzam bija gaiša galva. Tas viņam nebija tik svarīgi tādēļ, lai caur viegli iepazīstamām zvaigžņu ainām saviem mācekļiem vienmēr viegli atsauktu atmiņā savus suņus un cāļu māti, bet gan pēc zvaigznēm mācītu viņiem pazīt laika gaitu. 16] Shivinzs arī bija tas, kas sastādīja pirmo zodiaku (“sa diaze” — “strādniekiem”). Vispirms to atrada pie firmanenta un pēc vienlaicīgām parādībām un zemes notikumiem zvaigznājiem deva nosaukumus, kā mēs to tūlīt redzēsim no piektās atsegtās pērles. 205. Laika sadalījums uz piektās atsegtās pērles 1] (RAFAELS:) “Nu esat ļoti uzmanīgi; te jau ir tā piektā pērle! Kā tāda veida atrastās pirmlaiku relikvijas ir izmantojamas un atsedzamas, es jums nu jau esmu rādījis, un tad tās trīs palikušās gribu atsegt tikai caur savu gribu, un redzat, te mūsu priekšā jau ir atsegta pērle! 2] Te uz pērles skaistākās un gludākās virsmas mūsu priekšā redzat uzzīmētu vienu zodiaku no Diatbūras. Te ir viens kolosāls templis; 365 masīvākā veida kolonnas nes kādu tikpat masīvu arku no sārtiem apsēstiem granīta akmeņiem., konstruētu ārkārtīgi pareizā arhitektūrā, un spēcīgās arkas augstākā vieta ir paelta virs zemes ap 66 vīru garumš. Visai arkai ir tieši 365 atveres, kas ir precīzi iekārtotas kā kādas debesu zīmes, zem kura atrodas saule, laikā, tās gaismai tieši pirmdienas laikā vajadzēja krist tieši uz kādas tempļa vidū taisni stāvošas kolonnas viduspunktu. Dažādos dienas laikos caur citām atverēm gaisma gan arī krita uz altāra, bet nekad negāja caur viduspunktu, bet gan vienu vai vairākus grādus sānis. 3] Šī ļoti atjautīgās kostrukcijas arka pastāv vēl šodien, kaut gan laika zoba nedaudz sagrauzta, un pastāvēs vēl ilgi un zvaigžņu zinātājiem kalpos kā mēraukla. 4] Jūs jautājat, kādam īstenībā labumam lielais Shivinzs droši vien ar lielām pūlēm pasaulē ir uzstādījis šo arku? Iepriekš nepastāvēja nekāds noteikts laika iedalījums. Nedaudz īsāku vai garāku topošu dienu tikko ievēroja. Mēness vēl bija drošākais un uzticamākais laika dalītājs. Diatirā kā laisku strādnieku pamācības pilsētā vajadzēja būt kādam noteiktam laika sadalījumam un tam nolūkam un noteiktākas kārtības dēļ mūsu Shivinzs arī izveidoja šo arku, bet pie tā simts tūkstots strādniekiem bija darbs pilnus desmit gadus. 5] Arka dabīgi bija ļoti plata un 30 un 31 vienmēr apaļa atveres apgleznotas ar kādu divpadsmit zīmju simbolu, virs kurām, parasti sārtām gleznām pavisam priecīgi tika uzgleznotas baltas zvaigžņu grupas. Jūs šeit uz pērles pavisam labi redzat ar smalkām līnijām, kas tad tika ieziestas ar tumsi sarkanu krāsu, uzzīmētu arkas iekšieni un jūs nu varat labi stādīties priekšā, kāds attīstīts gars bija mūsu Shivinzs un āda neierobežota cieņa pret viņu bija ēģiptiešu tautai. Bet tā sekas bija tādas, ka viņam vajadzēja tikai pamāt, un ar visu enerģiju sāka kustēties simtiem tūkstošiem cilvēku un zemes virsmas tika uzburts kāds ārkārtīgs darbs. 6] Gudrākos no ļaudīm viņš padarīja par skolotājiem un priesteriem un visur iekārtoja skolas visiem iespējamiem cilvēkam derīgiem arodiem. Bet augstākā Dieva Mācība slepenībā un caur daudziem stingriem pārbaudījumiem bija iegūstama tikai Kar nag Koragā un beigās Jabusimbilā.” 7] Te vecais saimnieks MARKUS, eņģeli viņa skaidrojumā pārtraukdams, jautāja: “Augsti piemīlīgais draugs, tā kā tu jau reiz esi iegrimis tavu pērļu atklāšanā, vai tu nevēlētos mums arī izskaidrot, kas tā ir par lietu ar to ļoti noslēpumaino sfinksu, kas kā pussieva u pusdzīvnieks vienmēr uz dzīvību un nāvi uzdeva slaveno mīklu: kas tieši esot par dzīvnieku, kas rītā staigā uz četrām, pusdienā uz divām un vakarā uz četrām kājām? Kas to mīklu nespēja atminēt, no mīklainās sfinksas tika nonāvēts, bet, kas to atminētu, no tā sfinksa ļautos nonāvēties! — Vai tajā gan ir kas faktiski patiess vai ne?” 206. Sestās pērles mīkla: piramīdu, obelisku un sfinksas attēlojums 1] RAFAELS saka: “Skaties te, šī sestā pērle atbildes uz tavu jautājumu. Še tev tā ir atklāta, ko tu ar pirmo skatu ieraugi?” 2] MARKUS saka: “Te es vēlreiz redzu Shivinza kolosālo attēlu un dažas piramīdas; lielākās priekšā 222

stāv divas smailas kolonnas, sauktas par obeliskiem, un sānis no lielās piramīdas, īstenībā varbūt pāris simts soļu attālumā, ko no gleznas gan tikko var noteikt, atkal ir redzama kāda visai kolosāla statuja. Tai ir sievietes galva, sievišķas rokas un ļoti spēcīgas sievišķas krūtis. Kur krūtis beidzas, ap vēdera vietu, sākas pavisam nenoteikta dzīvnieka ķermenis. Aiz šīs dīvainās statujas ir plaši izstiepta apļa mūris, kurā ir ieslēgtas lielas ganības. Šķiet, tas veido ko veselu un vienotu. — Ko tas viss izsaka?” 2] RAFAELS saka: “Kolosālais krūšutēls ir tieši Shivinzs, ko tauta, lai godātu lielo labdari, uz pašas ierosmi un pašai maksājot, lika realizēt labākiem tēlniekiem un arī mūrniekiem. Lielā piramīda ar abiem obeliskiem bija skolas “Cilvēk, pazīsti pats sevi” māja. Iekšpusē tajā atradās lielas telpas un visos virzienos plašas ejas, kurās bija sastopami visādi ārkārtēji iekārtojumi pašizziņai un no tā Dieva Gara izpratnei. Dažkārt šie iekārtojumi izskatījās ļoti nežēlīgi, bet tie tikai ļoti reti nesasniedza savu mērķi. Pārējās piramīdas pa lielākai daļai ir tikai zīmes tām pazemes vietām, kur tikuši iemūrēti daudzi sarkofāgi, kā tas jau iepriekš tika rādīts. 4] Šajā laikā plašajā un ļoti garajā Nīlas ielejā sastopams vēl daudzas piramīdas un visādi tempļi, kas zem faraoniem ir tapuši daudz vēlāk — kā Ābrama, Īzaka un Jēkaba laikos, par kuriem šeit nav runa, — bet gan vienīgi tikai pa tiem, kas tika celti zem Shivinza. 5] Īstenais pirmvārds piramīdai izteica tik daudz kā “Dod man savu gudrību!”, un abas smailās kolonnas ar vārdu obeliski nozīmēja “Tīrais meklē skaisto, tīro”. Balts saucās “belo”; bet tā kā senajiem ēģiptiešiem balta krāsa skaitījās kā tīrā, diženā un skaistā zīme, tad ar to arī apzīmēja diženo tīro un skaisto. 6] Drīz tālu un plaši kļuva zināmi tādu skolu labie rezultāti un drīz nāca daudzi svešinieki, lai apmeklētu šīs skolas, un viņu bija tik daudz, ka viņi nevarēja tikt iekārtoti un apgādāti. Tad mūsu Shivinzs savas valdīšanas pēdējā laikā izdomāja kādu diezgan bēdīgi slavenu līdzekli, lai atturētu svešiniekus, ka tie pārāk bieži nenāktu apmeklēt viņa ierīkotās skolas. Bet iekš … [XXX] 7] Šeit uz šīs pērles jūs redzat puscilvēka un pusdzīvnieka statuju. Tā bija ar tukšu vidu un iekšā pa vītņu kāpnēm cilvēks varēja nonākt tās galvā un no statujas mutes, kas uz leju bija izdobta piltuvveidīga, pavisam labi un skaļi runāt un skaļās balss dēļ nopietnībā šķita, ka runā pati statuja. 8] Kad nu tur sanāca svešinieki un vēlējās tikt uzņemti skolās, tad no kāda statujas kalpotāja tika darīti uzmanīgi uz to, ka viņiem diženās statujas, kas ārēji esot mirusi, bet iekšienē dzīva, priekšā jānostājas kādā noteiktā vietā un, proti, vienam pēc otra. Te katrs, kas gribēja kļūt piramīdas skolnieks, no diženā Shivinza saņēma kādu mīklainu jautājumu. Ja izjautātais mīklu atrisinātu, tad viņš tiktu uzņemts un kopā ar uzņemšanu viņam tika dotas tiesības arī statujai uzstādīt pretjautājumu un gadījumā, ja statuja nespētu viņam dot apmierinošu atbildi, to iznīcināt un zināmā mērā to nonāvēt. 9] Bet kandidātam jautājums pārdomāšani tika darīts zināms trīs dienas iepriekš, bet trešajā dienā, kad uz dzīvību un nāvi to pašu jautājumu saņemtu no statujas mutes, noteikti neviens neriskāja, bet gan pavisam pieticīgi atkāpās, samaksāja prasīto summu par pirmo jautājumu un ceļoja atpakaļ uz savu bieži ļoti tālo dzimteni. 10] Vēlākā laikā kādā mītā teikts, ka kādam grieķim esot izdevies seno mīklu atminēt; vienīgi kopā ar simts tūkstots citiem izdomājumiem, tie ir meli, kam trūkst jebkādas patiesības. Jo slaveno mīklu ir atrisinājis Mozus, bet tādēl statuju neiznīcināja, pie kam šī statuja, ja ari laika zoba nedaudz sagrauzta, ir redzama vēl šodien. 11] Protams, iekšējais iekārtojums vairs nevar tikt atrasts, jo tas ir pilnīgi sanests ar smiltīm un dūņām; jo parasti katrus simts gadus, dažkārt arī pēc divsimt gadiem Nīla neparasti spēcīgi pārplūst, tā ka ielejās šaurākās vietās tās viļņi paceļas pāri par trīsdesmit olektīm augstāk virs parastā ūdens līmeņa. Tā dēļ daudz kas tiek iznīcināts un padarīts nelietojams, jo tad virs iepriekš skaistākām pļavām nogulsnējas daudz oļu, smilšu un dūņu. 12] Pēc Shivinza laika bija divi Nīlas plūdi, kur viļņi gāja augstu pāri piramīdu smailēm. Vieni tādi viļņi, rēķinot no šī laika, notika pirms 870 gadiem, kad Jabusimbil templis gandrīz pusei tika sanests ar smiltīm un dūņām un kopš tā laikato un daudzus citus vairs nespēja pilnībā attīrīt. Tā tas ir ari ar mūsu mīklaino statuju; iekšpusē tā ir pilna ar sacietējušām dūņām un smiltīm, ko gan neviens vairs nevarētu izdabūt ārā! Tā, mans mīļais Markus, patiesibā ir ar mīklaino sfinksu. — Vai nu tu par to esi skaidrībā?” 13] MARKUS saka: “Vai tad 1000 gadu laikā neviens drošsirdīgais par savas dzivibas cenu nav uzdrošinājies sfinksai izteikt zināmo mīklu? Un ja viņš būtu to darījis, kas ar viņu būtu noticis, ja viņš pavisam saprotamā kārtā mīklu nebūtu atminējis?” 223

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects