Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

14] RAFAELS saka:

14] RAFAELS saka: “Vietā, kurā nostājas izjautātājs, bija pierīkota gremdētava, ar kuras palīdzību viņš ātri būtu noslīdējis kādā akā; un ja reiz viņš būtu lejā, tad viņu sagrābtu daži kalpotāji, un ja arī viņš mīklu nebūtu pareizi atminējis, viņa drosmes dēl viņu caur pazemes eju nonāktu skolā, no kuras viņš neaizietu ātrāk, līdz nebūtu kļuvis pilnīgi cilvēks. Bet līdz tam nekad nav nonācis un laikā, kad mīkla tika atminēta, šis pirmsenais iekārtojums jau tādā veidā bija pienests ar dūņām un smiltīm, ka tas bija pilnīgi neizmanojams un līdz tam laikam pirmie ganu ķēniņi un viņu tauta no kādas feniķiešu tautas sen ir tikusi zināmā veidā uzvarēta, un pat Ābrama laikā faraoni jau bija feniķieši. 15] Nu tev arī par ir īsa atbilde, un tādēl pārejam pie septītās un pēdējās pērles atsegšanas. 207. Septītās pērles zvaigznāji. Ēģiptiešu kultūras sabrukums. Septiņu pērļu vēsture 1] (RAFAELS:) “Redziet, te tā jau ir! Ko jūs uz tās redzat? Jūs jau kaut ko saskatāt, bet tajā neorientējaties; uz šīs ļoti skaistās pērles ir uzzīmēti visi zvaigznāji un ierīvēti ar brūni sārtu krāsu un zem garozas tie palika labi saglabājušies līdz šai stundai. 2] No šīs pērles mēs citādi neko daudz un ļoti sevišķi nemācāmies, bet mēs no tā tomēr secinām, ka mūsu Shivinzs zvaigžnotajās debeīs orientējās, un viņš pavisam noteikti bija pirmais, kas zvaigznājus noveda zināmā sistēmā. Un kā viņš zvaigznājus nodēvēja, tā tie tiek dēvēti vēl šodien. 3] Pirms viņa valdīšanas ar zīmēšanu un no tās izrietošo rakstīšanu vēl bija visai trūcīgi, vēl vājāk ar sevis paša izpratni un vēl vājāk ar Dieva izpratni. bet mūsu Shivinzs ar lielām, neizsakāmām pūlēm to visu sakārtoja un no iepriekš mežonīgās nomadu tautas izveidoja visas zemes izglītotāko un gudrāko tautu, kas ar laiku viņam, protams, radīja daudz skauģu. Jo svešiniekiem drīz ļoti iepatikās tādas ārkārtējas zemes un tautas kultūra; viss, ko viņš redzēja, viņiem likās ļoti debešķīgi brīnišķīgs, tā reiz tur nonākuši, viņi vairs nevarēja no turienes škirties. 4] Jo vairāk viņi sāka uz turieni doties, jo vairāk viņi tur apmetās uz dzivi un pa lielākai daļai pavisam miermīlīgā ceļā notika pirmtautas un tās valdnieku pirmā pakļaušana. 5] Shivinza pēcnācēji kļuva arvien maigāki un gļēvāki cilvēki, centās baudīt dzivi, lepojās ar savu senču slavu un nerūpējās par valsts pārvaldīšanu. Sekas tam bija tādas, ka ieceļojušie svešinieki, kuriem bija ļoti veikla mēle, no vietējiem tad drīz un viegli tikko izvēlēti un iecelti pat par vadoņiem, un tas viss notika bez zobena. 6] Savā ziņā tas gan bija pavisam labi, bet pirmiedzivotāji pie šīs maiņas gan pārāk daudz neieguva. Jo svešie sargi (”varion”; nepareizi — “faraoni”) pārāk driz izveidoja bruņotu varu un kļuva par patiesiem tirāniem un tautas apspiedējiem. Skolas kļuva pieejamas vairs tikai nedaudziem, un kas tur vēl tika mācits, bija debesu tālu atšķirīgs no iepriekšējām mācībām, kāda iemesla dēl tad arī citkārt tīrākās patiesības pārāk drīz pārvērtās absurdākā elkdievībā, apvienotā ar rupjāko tumsu, ai kuras — pat lieliem un gudriem — gan tikko vairs bija atrodama šīs zemes pirmkultūra. 7] Tādēļ šīm septiņām pērlēm ir nenovērtējami liela vērtība, jo tās cēlušās vēl no tā laika, kurā ēģiptieši stvēja savā augstākā garīgā uzplaukumā., un tādēļ tas nevar vien tikt pietiekami labi uzglabātas. 8] VIENS NO MORIEM jautā, pie kādiem apstākļiem pērles pēc tam esot nonākušas Nīlas smiltīs un upes smiltīs pazudušas. 9] RAFAELS saka: “Es tak jums rādiju, ka zināmos laikos Nīlas straume izauga par patiesiem grēku plūdiem! Apmēram 567 gadus pēc Shivinza mūsu Nīla uzplūda neizprotamā augstumā; šaurākās vietās tā pacēlās vairāk kā 160 olektis virs sava parastā līmeņa. Visas vairāk dziļi ielejā atrodošās pilsētas uz piecām nedēļām bija pilnīgi pārplūdušas, un pie šiem apstākļiem pērles kopā ar mājām, kur tās tika uzglabātas, no viļņu spēka tika aiznestas prom un, līdzigi būvakmeņiem, no kuriem celtnes bija uzceltas, apklātas ar dūņām un smiltīm. 10] Gandrīz trīs tūkstots gadus ilgajā laikā, kurā tās bija apraktas, tad arī izveidojās tāda garoza, kādā jūs tās esat atraduši un no kuras sākumā pavisam dabīgā un vēlāk man iespējamā brīnumainā veidā es tās jūsu priekšā nu atklāju. 11] Nu jūs arī to zināt, un šajās septiņās pērlēs jums ir septiņas grāmatas, kas jums uz visiem laikiem var dot un arī vienmēr dos pavisam teicamu pamācību par zemi, kuru pa daļai arī jūs apdzīvojat. Tādēļ tās labi uzglabājat, jo katra no šīm pērlēm ir vērtīgāka nekā viena ķēniņvalsts! 12] Pagaidām tās jāņem uzglaāšana Oubrtouvisaram kā gudrākajam no jums; un, kad viņš šo zemi 224

eiz atstās, tad viņam jānosaka, kuram turpmāk jābūt cienīgam šos nenovērtējamos dārgumus ņemt uzglabāšanā. Bēdas kādam necienīgam, kas aiz mantkārības gribētu tās piesavināties. 13] Es kā Tā, kas tur sēž, sūtnis un gribas izpildītājs ticu, ka jūsu ticības atdzīvināšanai nu vaairāk kā pietiekami esmu darījis apbrīnojama; ja jums tā vēl nepietiktu, tad jums nepietiktu arī kā vairāk un tālāk! Vai nu jūs ticat, ka Tas tur sēdošais ir Tas, kuram lielais Shivinzs un viņa divi priekšteči ierīkoja lielo klints templi Jabusimbil?” 14] VISI saka: “Jā, jā, jā, lai tas tev, tu brīnumvarenais Kunga sūtni, tas ir pilnīgi apliecināts no mūsu dzīvības dziļākiem pamatiem!” 15] Ar to eņģelis viņus atstāja un Kirenijs Man jautāja, vai tad šis īstenībā pavisam tīri vēsturiskais Ēģiptes attēlojums no Manas mutes Evanģēlija sfērā arī esot nepieciešamība. 16] Un ES viņam teicu: “Viena no lielākām! Pēc vairākiem gadusimtiem celsies visāda veida pētnieki un sīki šo zemi pārmeklēs un viņi vēl daudz ko atradīs, par ko caur Rafaela muti nu bija runa. Tas viņus ļoti apmulsinās, kā tas ļoti samulsinātu arī jūs un jūsu pēcnācējus; bet šī pilnīgi patiesā atklāsme jūs arī šeit visā pamācīs. Bet vēlākā laikā Es jau atkal modināšu vīrus, kas cilvēkiem, kas meklē un pēta, šo seno mīklu vēlreizz atklās. Bet nu mēs paši pieiesim pie viņiem un dosim viņiem patieso Evanģēliju no Debesīm!” 208. Nūbiešu paradumi un balto paradumi 1] Mēs nu beidot pieceļamies no mūsu galdiem tieši tad, kad skaistā rīta saule atkal pieņēma tās dabīgo spožumu, un ātri devāmies pie moriem. Kad Es pienācu, visi ātri piecēlās no viņu garajiem galdiem un ar virs krūtīm sakrustotām rokām Manā priekšā dziļi paklanījās. 2] Un VADONIS labā galiliešu-ebreju valodā teica: “Kungs, Kungs, Kungs! Nu starp mums nav neviena neticīgā! Katrs vārds no Tavas svētākas mutes uz laiku laikiem, jā, uz mūžību būs mums Tavas īstenākās draudzības un līdzcietības nekad neizmērojami lielā žēlastiba! 3] Ja Tu, mūžam svētākais, mūs melnādainos turētu par cienīgiem tuvākas pamācibas par mums un mūsu pienākumiem un tad arī par Tavu būtību, tad aplaimo mūs ar dažiem vārdiem no Tavas mutes un caur to uz visiem laiku laikiem arī vēl mūsu pēcnācējos jutīsimies ļoti laimīgi, ka Tevi kā visas miesas un gara pasaules Radītāju esam redzējuši un runājuši. 4] Tas gaismas spožums, ko es savās parādibās redzēju ap Tavu svēto būtni kā mūžīgas dzīvības spožumu, nu ir saskatāms Tavā lielajā mīlestībā, draudzībā un Tavā gudrībā, kurai līdzīga nav visā bezgalībā. 5] Mēs nu esam izpildīt gatavas acis, kaut arī apaugušas ar melnu vilnu, bet kā melnā krāsa sevī noteikti uzņem vairāk gaismas un siltuma kā baltā — kādēļ mēs arī nēsājam baltas drānas, lai no sevis atturētu gaismas un siltuma pārpilnību, — tad es ticu, ka mēs, melnādainie, arī Tava Gara svēto gaismu savās sirdīs uzņemsim dziļāk un dedzīgāk nekā daudzi, kuru miesas ir ietītas baltā āda, bet kuru sirdis Gara gaismu atstumj ļaunāk kā mūsu baltās drānas dabas gaismu un tās siltumu, kādus piemērus, kurus priekšnieks dēvēja par kustīgām dzīvības ēnām, lielajā Memfisā pietiekami esam sastapuši. Viņi dzīvo līdzīgi mušām viendienēm, ko rīts rada un vakars atkal nonāvē. 6] Arī mums gan nav nekā, ar ko mēs Tavā, ak Kungs, priekšā varētu dižoties; bet mēs tomēr zinām, ka mēs neesam nekas vairāk kā cilvēki un ka mēs visi esam viena un tā paša radītāja dars, un tādēļ arī nekad nevaram iedomāties, ka kāds otram varbūt būtu priekšā, it kā viņš nopietnībā būtu kāds valdošs pusdievs, kā mēs to esam redzzējuši pie baltajiem, kur viens sevi iedomājas par kungu un visiem pārējiem viņa priekšā vajadzēja liekties līdz zemei, un kur tie, kas to nedarīja, tūlīt tika sodīti ar rīkstēm. Kungs, šie balto tikumi mums pavisam nepatika un tādā audzināšanā ļoti maz kas saskatāms no kādas gudrības. 7] Mēs nekad nesitam savus bērnus, ne arī dzivniekus; bet mēs esam pacietīgi un nogaidoši un savus bērnus pastāvīgi mācām visā, ko mēs esam atzinuši par labu, patiesu un nepieciešamu. Kad tad mūsu bērni kļust lieli, spēcigi un saprātīgi, tad mēs pret viņiem vairs neizturamies kā pret saviem visa mūža vergiem, bet gan kā pret mūsu mums pavisam līdzigiem brāļiem un cilvēkiem, kas līdzīgi mums, vecākiem, no Dieva rokas ir izgājuši ar visām tiesībām. Un tomēr mūsu bērni mūs ārkārtīgi mīl un kāds dēls vai meita nekad pret savu tēvu vai māti nekad neko negrēko. 8] Pie baltajiem mēs redzējām bērnus aiz bailēm kā suņus rāpojam un smilkstam savu stingro vecā- 225

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates