Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

kārt pa diezgan

kārt pa diezgan mierīgo virsmu, ka neviena bezdelīga arī ātrākā lidojumā nebūtu viņus panākusi. Dažos acumirkļos viņi jau bija tik tālu, ka mēs viņus vairs nevarējām saskatīt un tieši nedaudz acumirkļos ar okeānam līdzīgu šņākoņu atkal nonāca pavisam tuvu krastam. 10] Kirenijam pilnīgi mati sacēlās stāvus, kad tie sešdesmit kā lingas mesti piešāvās krastam; bet viņi tomēr piekrastei pietuvojās tikai piecdesmit soļu attālumā un pēkšņi palika stāvam. Tikai vaodnis, pavisam viegli elpojot, pa sauszemi pienāca pie Manis un Man jautāja, vai viņiem uz ūdens būtu jāizdara vēl vairākus savu spēju demonstrējumus. 211. Moru kundzība pār ūdeni 1] ES saku: “ Vēl ko nedaudz no tā, ko varat, piemēram, ko jūs kāda liesmas karstā gaisa strāvā uz ūdens darāt un kā jūs ķerat zivis!” 2] Vadonis ātri atkal dodas pie tiem sešdesmit un paziņo viņiem Manu vēlēšanos, un visi pēkšni nokrita ar sejām uz ūdens un dažus acumirkļus tā gulēja tik mierīdi kā sausa malkas gabali. Bet drīz pēc tam viņi kļuva ļoti nemierīgi un pavisam izstiepušies iesāka ārkārtīgā ātrumā griezties ap savu asi. 3] (KUNGS:) “Tas notiek tādēļ, ka lai visās savas miesas daļās viņi vienmēr paliek vienādi pienācīgi slapji, lai no kvēlojošā Kamb-sim (“Kur lai es bēgu?”) netiek apdedzināti un izcepti vai sadeg pelnos; jo Kamb-sim (vai arī Kamb-beshim — “Uz kurieni lai nu aizbēgu?”) ir Nūbijas un Abesīnijas tuksnešu viskarstākais vējš. Samums (“par piķi” — t.i., vējš, kas izkausē zemes piķi) nepavisam nav tik karsts kā Kamb-sim. Vēl mazāk karsts ir Giroko (pāri pļavām plūstošs dienvidaustrumu vējš), kas taisnā līnijā nākdams pāri no pilsētas atrodošam lielajām Giri ganībām, Memfisā tā ir nodēvēts jau sirmā senatnē. Bet izņemot Kamb-sim, abi vēji bija tik silti, ka cilvēki no tiem atkāpās mitrākās alās. 4] Bet ko viņi nu dara uz slapjā ūdens, to viņi dara tikai pie Kamb-sim apstākļiem, un ja tas turpinās ilgi un kļūst straujāks, tikai tad viņi sāk iegrimt zem ūdens, tā kā viņi nu rāda. Bet viņi zem ūdens nekad navar palikt pārāk ilgi, jo viņu spēcīgā iekšējā un ārējā dzīvības sfēra viņu miesas padara specifiski vieglākas. 5] Bet nu viņi sēž uz ūdens, un šajā stāvoklī mums rādīs, kā viņi ķer zivis! Skatieties, caur savas gribas spēcīgo varu viņi zivis no tālienes sadzen klāt pie sevis! Ar rokām viņi tās izņem no ūdens un pēc viņu vajadzības liek viņu uzliektos lakatos, kurus viņi vienmēr nēsā apsietus ap gurniem, un sēdošā stāvoklī ar tām ātri dodas uz krastu. Viņu zēģeles airi pastāv vienīgi viņu gribā; tiklīdz viņi uz ūdens grib kustēties kādā ātrākā veidā, tad visā savas nešaubīgās ticības ātrākā spēkā viņi to grib, un viss iet tā, kā viņi to grib. 6] Redziet, nu viņi zivis jau ir saķēruši, un šajā viņu sēdošā stāvoklī slīdēdami pa ūdens virsmu bultas ātrumā ar tām būs šeit pie krasta! redziet, nu viņi jau slīd un nu jau arī ir krastā. Viņi nu ātri un savu lomu nes šeit pie mums! 7] Markus, saki saviem dēliem, lai viņi daudzās un cēlās zivis tūlīt nogādā ūdenī, citādi viņas sabojāsies!” 8] Kad melnie lakatus pilnus dzīvām zivīm nes pie mums, Markus pats pieved viņus pie kāda zivju rezervuāra, kur viņi zivis, skaitā pie simts, ielaiž ūdenī. 9] Un VADONIS tūlīt vēršas pie baltiem ar sekojošiem vārdiem: “Baltie brāļi, tas ko mēs nu izdarījām, jums škiet esam kas pavisam svešs un nekad nebijis?! Vienīgi pie mums, pavisam vienkāršiem dabas cilvēkiem viss tas, ko mēs jūsu priekšā uz ūdens nu darījām, ir kaut kas pavisam dabīgs kā pie jums redzēt, dzirdēt, saost, nogaršot un sajust. 10] Dvēseliski nocietinājies un ačgārns cilvēks arī miesā būs daudz smagāks un vienmēr vairāk un vairāk līdzinās kādam akmenim, kas nepaliek peldam uz ūdens, tādēļ ka tas smagāks par ūdeni. Bet mēs līdzināmies kokam, kura iekšējie dzivības gari jau ir daudz brīvāki nekā tie lai kāda akmens stingri tiesātie. 11] Ievērojiet, lieciet šeit nākt kādam sirds cilvēkam, bet kas savā sirdī nav jutis augstprātibu un varas kāru patmīlību, viņam sevi jāatstāj ūdens ziņā,, un es galvoju par to, ka viņš nenogrims kā akmens! Viņam tikai vajadzētu būt ļoti resnam, kas pie egoistiskiem cilvēkiem reti kad ir — divas trešdaļas viņa miesu kādu laiku puslīdz noturētu virs ūdens, tas nozīmē, ja viņš būtu nobarojies ļoti trekns; bet parastā miesas stāvoklī viņš nogrimst kā akmens. 12] Tādēl pie mums ūdens noder arī kā labs pārbaudījums kāda cilvēka iekšējam patiesīgumam. 228

Kuru ūdens tā īsti labi vairs nenes, tā daba noteikti ir cietusi kādu zaudējumu, un tas elements viņam nebūs draudzīgs un neizdarīs katru vēlamu pakalpojumu. Bet kā mēs noteikti ar redzamāko nepiespiestību nu kustējāmies uz ūdens un ari rādijām, ka kopš mūsu esamības sākuma dzzīvnieki ūdenī ir pakļauti mūsu gribai, tā tas bija arī ar pirmcilvēkiem. Viņiem upes, ezeri un pat jūras nebija nekāds šķērslis staigāt apkārt pa visu zemi, viņiem nebija vajadzigi ne kuģi, ne tilti. Bet jūs no ūdens tiekat aprīti kopā ar jūsu kuģiem un tiltiem, un neviens ods nepaklausa jūsu gribai! Tātad cik tālu jūs esat no īstas cilvēces! 13] Jums ir vajadzīgi visādi ieroči, lai kādu ienaidnieku piespiestu bēgt; mēs sev tos vēl nekad neesam izlietojuši līdz šim laikam mums arī nebija nekas cits kā kāds asa kaula darbarīks, caur kura palīdzību mēs diezgan lielām pūlēm sagādājām savas būdas un apģērbu; bet tādēl mēs tomēr nekad nestaigājām apkārt kaili un mūsu pūles mums nekad nav bijušas nepatīkamas. Kad mēs no jums dabūsim līdz vajadzīgos darba rīkus, tad mēs tos sev izmantosim jo kāpinātākai tuvākā mīlestībai; bet kā kādi ieroči tie mums nekalpos, arī par to jūs varat būt pavisam droši! 14] Bet nu izdariet jūs kādu pārbaudījumu uz ūdens un rādiet, cik dzīvības stipri jūs esat!” 15] Šī runa romiešiem pavisam slepeni pat nedaudz koda kaulā, bet viņi, kā saka, to pavisam labi norija. 212. Moru kundzība pār dzīvniekiem 1] Bet vadonis Man jautā, vai viņam baltajiem cilvēkiem vēl kas neparasts jāpaveic. 2] ES saku: “Jā, Mani mīļie, senie draugi! Redziet, tur augšā, ap 5000 soļus pret dienvidiem pie jūras jūs redzat kādu pakalnu, kas pret jūru ļoti ļoti stāvi virzās lejup. Tas ir pavisam izvandīts no ļoti indīgām čūskām un odzēm, un jums Man šīs bestijas jāpadzen. M’ēs visi jūs uz turieni pavadīsim!” 3] VADONIS saka: “Kungs, Tu visuvarenais! Ja runa ir tikai par padzīšanu, tad Tev tas maksā tikai vienu domu, un pakalns uz visiem laikiem ir brīvs no visiem mūdīem; bet ja arī šeit ir runa tikai par piemēru, kāds spēks ir paslēpts patiesā pirmcilvēcē, tad mēs kā visu to daram pēc Tavas augsti svētākās gribas! 4] ES saku: “Pats par sevi saprotams, ka Es to no jums prasu tikai piemēra dēļ, tādēļ ejam!” 5] Mēs devāmies celā un pavisam ātri virzījāmies uz aprakstīto pakalnu un pēc kādas pusstundas laika to sasniedzām. Tur nonākot, diezgan plašais pakalns bija pavisam dzīvības pilns ar čūskām un odzēm, te izcēlās tāda šņākoņa un gandrīz neizturama svilpoņa, ka tādēl tikko varēja saprast kādu vārdu. Visas šīs daudz tūkstots bestijas steidzās ūdenī un bultas ātruma peldēja pār plašiem jūras viļņiem un nedaudz acumirkļos pakalns bija tīrs. 6] Bet VADONIS pienāca pie Manis un teica: “Kungs, visas čūskas, no vecākām līdz tām, kas tikko izlīdušas no olas, ir prom; bet vēl tikpat atrodas olās! Kas tās atnesīs no daudzajām alām un iekšējiem perēkļiem? Ja tās nav ārā, tad kādā pusgadā viss pakalns no jauna ir tikpat apdzīvots kā tas bija līdz šim! Kas tad pakalnu iztīrīs?” 7] ES saku: “Vai tad jums nav neviens līdzeklis arī tās iznīcināt?” 8] VADONIS saka: “Izņemot to ich nei maon (“Viņam nav indes”), mēs visi nekādu nezinām! Tad visu kalnu vajadzētu ilgi kurināt, caur ko dabīgā ceļā būtu iespējama arī perēkļu un olu iznīcināšana; bet tas labākais līdzekli, dabīgi, tomēr būtuTava griba vai arī Tavu kalpotāju griba! Mums pagaidām nav nekā cita; jo palikt šeit un caur mūsu paliekošo ārējās dzivības apli bestijas iznīcināt mēs nevaram.” 9] ES saku: “Lai tas paliek! Jūs savu brīnumu ju esat paveikuši un vairāk Es no jums neprasīju; to jau es savedīšu kārtībā! Bet tā kā šis pakalns no ļaunajiem iemītniekiem nu ir brīvs, tad uzkāpjam tajā, un jūs mums dosiet vēl dažus pierādijumus par jūsu cilvēciskām spējām!” 10] Pēc tam mēs uzkāpjam pakalnā, kura īsti plašā virsotne varēja uzņemt, mazākais, divtūkstots cilvēku. Kad mēs atradāmies augšā, apmēram tūkstots pēdu virs ūdens spoguļa augstu gaisā lidoja liela un gara dzērvju rinda. 11] Un ES vadonim teicu: “Draugs, vai arī šie putni ir jums padoti?” 12] VADONIS teica: “Tā mums ir sveša, agrāk nekad neredēta suga; bet es ne acumirkli nešaubos, ka arī viņi sajutīs mūsu gribu un pēc tās vadīsies!” 13] Tad vadonis uzlūkoja savus biedrus un teica: “Kopā ar mai gribiet, lai mēs izpildām Kunga gribu!” 229

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster