Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

7] Markuss nu nes

7] Markuss nu nes ēdienus. Kad ēdieni bija uz galdiem, Cinkam uzkrita, ka tik daudzie lielie galdi no nedaudz cilvēkiem tik pēkšņi kā ar vienu sitienu bija klāti ar ēdieniem un pilniem vīna kausiem. 8] CINKA viņam līdzās stāvošaja Ebalam jautā teikdams: “Draugs, saki man laipni, kā tad nu tik pēkšņi uz tik daudziem un lieliem galdiem varēja tikt atgādāta tāda masa ēdienu, un tas no tikai ļoti nedaudziem cilvēkiem! Patiesi tas mani augstākā mērā pārsteidz! Te es jau gandrīz vēlētos apgalvot, ka šeit tas nav noticis ar dabīgiem līzdekļiem! Vai tad vecajam saimniekam varbūt nav pavisam slepeni pakalpīgi gari, kas viņam tādos darbos palīdz? 9] EBALS saka: “Kamēr tu biji iedziļinājies sarunā, tu nebūsi vienmēr ievērojis, cik ilgā laikā, tev sevišķi neievērojot, tad daudzie galdi varēja tikt klāti ar vīnu un ēdieniem. Es gan pats to neievēroju, bet tieši nedabīgi tas varbūt tomēr nebūs noticis!” 10] CINKA saka: “Draugs, tici man, es varu kādā sarunā, lai cik ļoti iedziļinājies, tad tomēr apkārt ap mani nekas nevar notikt, ko es nebūtu redzējis, un es pavisam noteikti zinu, ka pirms nedaudziem acumirkļiem ne uz viena galda vēl neatradās ne maizes drupata — un nu galdi vai lūzt no ēdieniem! Atļauj man, te tad cilvēkam ar sirdi un saprātu tomēr būs atļauts jautāt, it īpaši, ja ir svešinieks!? Man jau ir vienalga, vai kāds man par to dod pareizu izskaidrojumu vai nē; bet es palieku pie tā, ka te tas pavisam nenotiek ar dabīgiem līdzekļiem! Paskaties uz maniem 29 biedriem, kas savā starpā pārrunā tieši to pašu tēmu; tikai jūs visi, kas nu jau varbūt vairākas reizes esat te ieturējuši maltīti, par šo lietu esat pavisam vienaldzīgi, tādēļ, ka jūs jau zināt, kā tas šeit notiek! Bet tas viss nav svarīgi, — vēlāk es šo noslēpumu jau vēl uzzināšu!” 20. Cinkas pārsteigums par brīnumu pie galdiem 1] Te Cinka, kas bija ļoti liela auguma cilvēks, pieceļas un aplūko visus galdus, kas dabīgi bez izņēmuma ir klāti ar šķīvjiem pilniem labi sagatavotām zivīm, un maizes klaipiem un ļoti daudziem kausiem un krūzēm labākā vīna; nu viņš arī pamana, ka visi viesi knaši jau ķeras klāt pie ēdieniem, bez kā uz daudzajiem galdiem būtu pamanāms, ka ēdienu kļūst mazāk. Īsi, jo ilgāk mūsu Cinka vēro, jo vairāk apmulst, tā ka beigās jau viņam pilnīgi sāk reibt. Tikai diezgan lielais izsalkums un ēdienu labā smarža spiež viņu sēsties pie galda un arī sākt ēst. 2] Ebabs liek viņam priekšā labāko un lielāko zivi un to dēvē par Tibērijas jūras (tā saucās Galilejas jūras lielais līcis diezgan plašā Cezarijas apvidū) cēlāko zivju sugu. Cinka ēd zivi vienmēr lielākā dedzībā, jo tā viņam ļoti labi garšo, pie tam nesaudzē medus saldo maizi un čakli arī sveicina pilno kausu, bet kas tādēļ negrib kļūt ievērojami tukšāks, kā arī viņš nevar tikt galā ar zivi, kaut gan pie tam īsti dūšīgi steidzas. 3] Bet kā klājas viņam, tā klājas arī viņa biedriem. Viņi visi vēlas kļūt īsti līksmi un runīgi, bet vienīgi pieaugošais izbrīns par šo dīvaino parādību pie mielasta viņiem tam neatstāj laiku, jo tā ir parādība, kādu viņi vēl nekad nav piedzīvojuši. Tāpat viņi jau arī ir apmierinājuši izsalkumu, bet tomēr zivju, maizes un vīna labā garša vilina vienmēr jaunai baudai; arī to viņi neaptver, kā tas nāk. 4] Cinka par to beidzot jautā Kirenijam un lūdz viņam pateikt, kā tas notiek. 5] Bet KIRENIJS atbild, teikdams: “Kad mielasts būs galā, tad arī būs laiks par daudz ko pārrunāt; bet tagad ēd un dzer pēc sirds patikas!” 6] CINKA saka: “Draugs un mans augstais kungs un pavēlniek! Visā savā dzīvē es vēl nekad nebiju nekāds rīma, bet ja es vēl ilgi būšu pie tevis, tad es noteikti tāds kļūšu! Es tikai nepatveru, kur es varu tik daudz ēst un dzert!? Es esmu paēdis un savas slāpes apmierinājis, un tomēr es nu varu nepārtraukti ēst un dzert! Un vīns ir labākais un stiprākais, kādu es jebkad esmu baudījis, bet tas tomēr neko nelīdz, es tomēr neapreibstu! 7] Es reiz palieku pie tā, ka tā lieta šeit nenotiek dabiski. Šajā lielajā sabiedrība vajag slēpties kādam lielam magam, kas te ar to rāda sava neaptveramā brīnumspēka zīmes! Jeb vai mēs pat atrodamies tā lielā pravieša tuvumā, kuru es ar saviem biedriem meklēju!? Ja tas tā būtu, tad man tev, augstais kungs un pavēlniek, vajadzētu vispadevīgi lūgt, ļaut mums no šejienes doties prom uz kurieni vien tu tikai gribētu, vai arī tev vajadzētu likt mūs atkal sasiet; jo ja pravietis gadītos mums ceļā, tad Erodam dotā smagā zvēresta dēļ mums vajadzētu likt pie viņa rokas! Tas mums gan neko nelīdzētu, bet mums par postu zvēresta dēļ mums tomēr vajadzētu to uzdrīkstēties!” 8] KIRENIJS saka: “Kas, — no kurienes tas?! Kur nu kādā likumā stāv rakstīts, ka jātiek turētam 22

kādam sliktam, uzspiestam un nolādētam zvērestam?! Bet nu tavs zvērests caur to jau pats par sevi arī anulēts, ka tu, kopā ar taviem 29 pavadoņiem nu esi mans gūsteknis. No šī brīža nozīmē darīt tikai to,ko Es un man padotie karavadoņi tev pavēl un nu mūžam nekad to, ko jums ir pavēlējis jūsu dumjais Erods! No sava sliktā zvēresta jūs esat atbrīvoti uz visiem laikiem un uz mūžību! 9] Ja lielais pravietis no kaut kurienes nu nāktu mūsu vidū, tad neviens nedrīkstētu uzdrošinātie viņam tikai ar pirkstu pieskārties; bet kas tava dumjā zvēresta dēļ tomēr to darītu, tam būs jānobauda viss romiskās nopietnības smagums. 10] Mans draugs Cinka, tavu patiesi asprātīgi izteicienu dēļ es tevi pirmīt uzskatīju par īsti gudru cilvēku, bet caur šo pēdējo tava prāta atklāsmi tu pie manis esi ļoti daudz zaudējis! Vai tad viss iepriekšējais no tevis bija tikai liekuļošana?” 11] CINKA saka: “Nē, nē, pavisam nē, tu augstais kungs un pavēlniek! Es un mēs visi nu domājam un gribam tieši tā, kā mēs iepriekš domājām, gribējām un runājām; bet tev tak tomēr vajag saprast, ka pie tāda veida parādībām, kādas šeit notika un vēl vienmēr notiek, nedaudz acīgam cilvēkam tomēr vajag sākt brīnīties un beigās visās savās domās, gribā un rīcībā nedaudz apmulst un apjukt. 12] Ja es ko tādu jebkad būtu redzējis, tad arī es šeit noteikti būtu izturējies tik mierīgi, kā jūs visi. Bet tiko mans gudrais kaimiņš teica, ka būs mielasts, un redzi, dažos acumirkļos visi galdi jau gandrīz liecās no likto ēdienu un dzērienu smaguma! Var jau gan pastāvēt kāds mākslīgs iekārtojums, ar kura palīdzību tādu darbu var paveikt ātrāk kā parasti, bet tik ātri!? Te gan nepietiek ne ar kādu mehānisku iekārtojumu! Īsi, lai te kads man saka ko grib, es nu palieku pie tā un saku: Tā bija vai nu kāda ārkārtēja burvestība vai pilnīgs brīnums! 13] Tev, augstais draugs un kungs, ir viegli runāt, jo tu noteikti zini tam iemeslu; bet pie mums te ir pavisam cita lieta! Aplūko tikai šo zivi, kuru es vēl ēdu! Es no tās esmu ēdis un ēdis, bet atlikusi tomēr vēl vairāk kā puse! Es esmu pilnīgi paēdis, un tomēr varu turpināt ēst! Šeit ir mans kauss, no kura es jau esmu dzēris vairāk kā pilnu mēru (7 glāzes), un redzi šeit — vīns stāv tikai trīs pirkstus no malas! Jā, kā domājošs cilvēks to tak nevar tā vienaldzīgi uzņemt, itkā tajā kā teikt nekā nebūtu!? Es šeit gan esmu tavs gūsteknis un no tevis nevaru prasīt kādu brīnumainās parādības izskaidrojumu, bet lūgt gan es varu un drīkstu?! Bet tādēļ es lūdzu, un jūs man lemjat gaidīt! 14] Gaidīšana jau būtu pareiza, ja ziņkārīgas dvēseles vietā manī savu slikumu piekoptu akmens, bet ne vienmēr pēc gaismas izslāpis gars. Tā slāpes nedzēš nekāds vēss, atspirdzinošs dzēriens, bet gan izskaidrojošs vārds, kas nāk no jau padzēruša gara mutes. Jums šis ēteriskais dzēriens ir pārpilnībā un esat padzēruši līdz kaklam; bet no savas pārpilnības man ļoti izslāpušam negribat uz manas kvēlojošās mēles uzpilināt ne piliena! Redzat, bet tas tieši ir tas, kas mani visvairāk apbēdina un visvairāk mulsina manu prātu! Ja zem tādiem apstākļiem es nedaudz apmulstu, — vai tas tevi, augstais kungs, gan var pārsteigt? 15] Bet par visu to vairs nē! Nu jau es pats sevī par to dusmojos. Cilvēkam viss nav jāzina un viņam arīnav vajadzīgs visu zināt. Nepieciešamajai dienišķās maizes nopelnīšanai cilvēkam nav vajadzīgs pārāk daudz mācīties, pieredzēt un zināt. Kas tiecas virs tā, ir īsts nelga! Tādēļ nu tikai ēst un dzert, tik ilgi kas te ir. Ja es nedrīkstu nekā zināt, tad es arī negribu neko zināt! Jo ko pats grib, to panes viegli; tikai sveša griba katrai krietnai dvēselei ir grūti sagremojama. No šī brīža jūs par to varat būt bez raizēm, no manis jūs vairs netiksiet apgrūtināti ne ar vienu jautājumu.” 16] Ar šiem vārdiem Cinka apklust, pavisam mierīgi turpina ēst savu zivi un bieži pikož maizi un uzdzer vīnu. Arī viņa biedri dara tāpat un maz raizējas par to, kas ap viņiem notiek, vai arī kas te kaut kur tika runāts. 21. Slāpju pēc zināšanām būtība. Par pareizu dziedāšanu 1] Bet Kirenijs man slepeni jautāja, kas ar šiem cilvēkiem nu būs darāms. 2] Bet ES teicu: “Vēļ ļoti daudz! Arī viņi kļūs mums pavisam derīgi darba rīki! Bet nu viņiem nedaudz vajadzīgs miers, un tādēļ Es viņiem liku nākt šajā vienaldzības stāvoklī. 3] Tici man! Kāda dvēsele, kas reiz slāpst pēc kādām augstākām zināšanām, tik viegli nenonāk pilnīgā laiskumā! Te tādai dvēselei iet kā kādam līgavainim, kas savā izvēlētā meitenē ir līdz nāvei iemīlējies. Bet meitene, tādēļ, ka ir meitene un nevis godājama jaunava, sava saderinātā mīlestību uzņem daudz vieglāk un domā: Ja nav viņš, ir vēl daudzi citi. 23

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates